Google Custom Search


 

26ste Spaghetti-avond

ten voordele van GeefOmNatuur Velpe-Mene

 

Zaterdag 3 december 2022 vanaf 17u00

Gemeentelijke Feestzaal
Kerkomsesteenweg 45, Boutersem

 


De hele ploeg vrijwilligers van Natuurpunt Velpe-Mene staat paraat om jullie te verwelkomen. Op deze manier steun je de aankoop van natuurgebieden binnen onze afdeling.

Aankopen van natuurgebieden is de enige zekere manier om natuur veilig te stellen. Koken kost geld en onze afdeling moet bij elke aankoop zorgen voor een aanzienlijke restfinanciering. De opbrengst van onze afdelingsspaghetti gaat dan ook integraal naar de aankoop van natuurgebieden in de streek.

Dit jaar zetten we in op de realisatie van de natuurversterking zoals voorzien in het goedgekeurde structuurplan van de ruilverkaveling Willebringen.

De afdelingsspaghetti is telkenjare een groot succes en een familiegebeuren voor alle leeftijden. Heel wat jonge gezinnen met kleine kinderen tekenen elk jaar present en laten zien dat onze beweging ook de toekomst kan beroeren. Dus alle reden om met familie en vrienden erbij te zijn!

 


Wie niet aanwezig kan zijn, kan de aankoop van natuurgebieden ook steunen door een storting op rekening BE56 2930 2120 7588 van Natuurpunt Beheer, Coxiestraat 11, 2800 Mechelen met vermelding ‘project 3997 Velpe-Mene’


Inschrijven

www.velpe-mene.be/spaghetti2022


 


 

Werf nieuwe leden via volgende link:

klik hier

en draag hierdoor bij aan de fondsenwerving aankoop gebieden in Oost Brabant.

Natuurpunt Oost-Brabant start een brede ledenwervingcampagne en naar fondsenwerving om de aankoop van natuurgebieden in Oost Brabant onverminderd te kunnen voortzetten. Voor elk nieuw Natuurpunt lid dat via de link klik hier of via een formulier waarop NPOB vermeld wordt als aanbrenger van het lid een bonus van € 20 beschikbaar komen voor het Reservatenfonds voor de restfinanciering van de toekomstige aankoop van Natuurgebieden in Oost-Brabant.
Mogen we ook vragen aan alle afdelingen binnen NPOB om de link klik hier voor ledenwerving via NPOB op alle afdelingssites en Facebookpaginas te plaatsen.
Zonder dat de restfinanciering volledig gedekt is zullen er in de komende periode geen nieuwe aankopen mogelijk zijn. Daarom doen we op de schaal van NPOB deze leden- en fondsenwervingscampagne die het moet mogelijk maken om op de schaal van NPOB de komende 3 jaar de restfinanciering voor de komende aankopen te dekken. Met de medewerking van de afdeling zal dit lukken. Voor meer rond de fondsenwerving zie: http://www.natuurpuntoostbrabant.be/node/128

Tags: Lid worden | leden | ledenwerving


Lid worden

Jouw steun is belangrijk

Word lid van Natuurpunt. Schrijf vandaag nog 30 euro over op rekeningnummer 230-0044233-21 van Natuurpunt, met de vermelding 'nieuw lid Velpe-Mene'. Je ontvangt dan 4 maal per jaar het tijdschrift Natuur.blad en 4 maal per jaar het streektijdschrift Natuur en Landschap met de ‘Velpe-Mener’ als afdelingskatern met informatie over natuur en milieu in je eigen regio en alles over de grote publieksactiviteiten binnen de afdeling.

Bij de eerstvolgende activiteit van Velpe-Mene waaraan je deelneemt, ontvang je bovendien gratis op je verzoek de kleurrijke landschapskrant met 10 wandelingen in de streek.

Alle nieuwe leden krijgen ook een unieke wandel- en fietsgids cadeau

Geef vrienden en kenissen  een geschenklidmaatschap. Voor de mogelijkheden van een geschenklidmaatschap, klik hier.

Print dit domiliëringsformulier af en stuur het op naar Natuurpunt, Coxiestraat 11, 2800 Mechelen of geef het aan de ontvangstbalie bij één van de grote activiteiten binnen Velpe-Mene.

 

10 redenen
om lid te worden van Natuurpunt Velpe-Mene:
lees meer...

<uitvergroten>