Dag van de Natuur • Rozendaalbeekvallei Vissenaken
zaterdag 18 november 2006 • 14u00 - 17u00

Op de Dag van de Natuur in Vissenaken werden meer dan 70 deelnemers geteld (tijdens de eerste koffiebreak
en niet alle mensen zijn dan samen). Er was een zeer goede sfeer en enorm veel werk werd verzet bij het
openmaken van het moeras en het aanleggen van een rietpercolatieveld om instroom afvalwater te voorkomen.
Er waren mensen van allerlei leeftijden, veel jongeren en gezinnen met kinderen. Bijzonder blij waren we met de
JNM Z-O Brabant en JNM Leuven.
De reservatenteams van de Rozendaalbeekvallei en van de Paddenpoel verdienen onze speciale dank,
alsook de vrijwilligers die aan andere natuurgebieden verbonden zijn.
Bijzondere dank ook aan Agnes en Herman en dochter Julie voor o.a. het voorbereiden van de barbecue
en Luc Briesen voor het ter beschikking stellen van zijn barbecuestel.
Aan Esther dank voor het eens te meer aansleuren van het werkmateriaal met draagberries, rieken en schuppen.
Om 16u kwamen twee persmensen langs en om 16u30 ook twee persfotografen bij de overhandiging van de
cheque van € 6250 aan het team van de Rozendaalbeekvallei en Paddenpoel/Velpevallei. De avond voordien
had ook VRT Radio 2 een telefonisch interview afgenomen van Luc Nagels.
Daarna liet de kleine barbecue zich smaken. Om 18u kon de partytent afgebroken worden.

Iedereen bedankt.

 

Vernatting en hydrologisch beheer van de soortenrijke dottergraslanden, openmaken en herstel moeras, knotten.
Het reservaat van 10 ha midden het dorp zal in de loop van 2007 uitgroeien tot een middelgroot reservaat van meer dan 20 ha geïntegreerd in een reservaat van meer dan 60 ha in de Velpevallei met een groot vernattingsproject. We zullen dit toelichten.

Natuurpunt Velpe-Mene actief in de gemeenten Tienen, Bierbeek, Boutersem, Hoegaarden en Glabbeek en alle beheerteams van de verschillende beheerde natuurgebieden in Zuidoost-Brabant en een extra oproep naar de buren en de jeugdverenigingen.

Zaterdag 18 november 2006 van 14u tot 17u, samenkomst aan de ingang van het reservaat langs de Metselstraat, Vissenaken/Tienen

Laarzen en werkhandschoenen zijn zeker nodig.
Kledij aangepast aan mogelijk modderig werk.

Luc Nagels, 0495-33 42 09, e-mail
Paul De Cort, 0475-92 63 99, e-mail
Natuurpunt Velpe-Mene, natuurpunt@velpe-mene.be

Elk jaar op de Dag van de Natuur, half november, wordt per streek één natuurgebied van Natuurpunt in de kijker gezet. Binnen de afdeling Velpe-Mene van Natuurpunt Oost-Brabant is dit jaar de Rozendaalbeekvallei in Vissenaken aan beurt. Het wordt weer een feest ter gelegenheid van de behaalde resultaten verkregen door het jarenlang doorgedreven natuurbeheer en van de steeds meer toenemende biodiversiteit in deze natuurgebieden. Op de Dag van de Natuur krijgt iedereen, die een warm hart toedraagt aan de natuur, de kans om nader kennis te maken met het natuurbeheer en de vrijwilligers: alle beheerteams van de afdeling worden hier verwacht en vermits die dag nogal wat volk zal komen opdagen kan een groter werk aangepakt worden:

  • enerzijds zullen de gevelde bomen in het moeras naast de vijver verwijderd worden
  • anderzijds gaan we enkele bovengrondse drainageslootjes graven die nodig zijn om het verzurende regenwater beter te kunnen afvoeren. Deze maatregel laat toe dat het kalk- en ijzerrijke kwelwater zijn bodemverbeterende werking kan uitoefenen aan de oppervlakte waardoor de zeldzame vegetatie terug alle kansen krijgt
  • voor de kinderen en jongeren wordt een programma uitgewerkt, de Jeugdbond voor Natuur en Milieu werkt hieraan mee

Na de inspanning is er pompoensoep en pens met appelmoes voor iedereen. Bovendien ontvangt elke deelnemer de nieuwe, gegeerde draagtas van Natuurpunt met daarin enkele leuke verrassingen.

Afspraakplaats: ingang langs Metselstraat, Vissenaken/Tienen.
In samenwerking met: alle beheersteams Velpe-Mene en gelegenheidsvrijwilligers.

Begin november wordt in gans Vissenaken een gedetailleerde programmafolder rondgedeeld, deze vind je ook terug op de meeste publieke plaatsen in Tienen.

Verantwoordelijken: reservatenwerkgroep afdeling Velpe-Mene
Luc Nagels, 016 81 73 30 of 0495 33 42 09 -
lucagraaf@telenet.be
Paul De Cort, 016 81 63 61 of 0475 92 63 99 -
paul.decort@med.kuleuven.ac.be


Wat natuurbeheer vermag… een verhaal

Als ik dit schrijf is het 10 juli, een snikhete dag. Vorige week kreeg ik op één dag drie sms-berichtjes van Robin Guelinckx die op excursie was in de Hoegaardse natuurgebieden en waar hij steeds weer nieuwe zeldzaamheden vond zoals nu de eerste waarneming van de zuidelijke oeverlibel in de percelen waar we aan natuurinrichting deden en ook verschillende nieuwe groeiplaatsen van zeegroene rus. André Roelants telde de bijenorchissen en kwam zonder veel zoeken tot een cijfer van niet minder dan 127 bloeiende planten in Rosdel. Deze soort handhaaft zich ook als een prachtige populatie op de oude Spoorwegzate. Iedereen die al eens in het Schoor komt is gecharmeerd van de honderden rondvliegende beekjuffers, een prachtige verschijning die Kleur geeft aan het landschap. Vandaag, 10 juli, kreeg ik een telefoontje van Lieven De Schamphelaere met de heugelijke mededeling dat in de vallei niet één dwalende zuidelijke oeverlibel zit, maar wel een hele populatie met copulerende exemplaren. Hij was ook getuige van een broedgeval van de wespendief, die de hele tijd jaagt binnen het reservaat. Ondertussen breidt niet alleen donderkruid maar ook aardaker en borstelkrans massaal uit, doet de addertong het voortreffelijk en hebben we een populatie van duizenden bremrapen… Ook vandaag meldt Pieter Van Ormelingen waarnemingen van de knautiabij en een populatie van de Sint-Jansvlinder.

Of… wat natuurbeheer vermag. Wat een zee van biodiversiteit in een landschap dat daarbuiten verschraalt.

Men moet stekeblind zijn – of gewoon van kwade trouw – om niet te zien welke bijdrage door deze inzet en dit model geleverd wordt aan duurzame biodiversiteit en hoe dit afsteekt tegen het – onder mom van wildbeheer – omploegen van permanent grasland tot maïsakkertjes of door het hier en daar aanleggen van enkele stroken monotoon grasland in het cultuurlandschap.

 

Nog enkele verhalen

Eenzelfde verhaal zou verteld kunnen worden van het Vinne met al twee jaar na elkaar het enige broedgeval van de witwangstern met telkens drie uitvliegende jongen, roodhalsfuut met jongen, roerdomp en nu al meer dan zes weken een ralreiger. Ook hier het verhaal van hoe door natuurinrichting en goed beheer een antwoord op verschraling gegeven wordt.

Maar het verhaal is nog niet af: in de Rozendaalbeekvallei is de populatie van de brede orchis inmiddels uitgebreid tot 41 exemplaren en ontwikkelt het reservaat zich van een klein gebied tot een middelgroot natuurreservaat met vele overgangen: een parel van biodiversiteit. In de Zeyp was de bergnachtorchis opnieuw present en de ontwikkeling in het Spikdoornveld is fantastisch. De brede orchis is in 2006 opgedoken of sterk uitgebreid op vier plaatsen in Mene-Jordaan: ook hier zie je plots een sterke evolutie door de combinatie van natuurbeheer en waterconservatie. Op andere plaatsen bloeiden honderden exemplaren van graslathyrus – rode lijst soort – zowel in Mene-Jordaan als langs de Spoorwegzate.

In de Snoekengracht werden ook in 2006 meer dan 4000 brede orchissen geteld en is er de prachtige populatie van bevertjes. Om het maar enkel te hebben van de Rode lijst soorten. Pieter Van Ormelingen inventariseerde een populatie groot dikkopje, ook een rode lijstsoort, in de Snoekengracht en Blauwschuurbroek. In Blauwschuurbroek deed de brede orchis het ook goed en was er een prachtige populatie van schildereprijs, om nog niet te spreken van de wolbij, weer een rode lijstsoort. Op het terrassenlandschap in Kumtich, ook een herwonnen natuurgebied dat er enkel is bij de gratie van onze actie en inzet, vond Robin de klimopbremraap.

Als je in de Paddenpoel komt, zoals ik vorige week, word je overweldigd door de resultaten van het beheer. Om enkel in de rode lijst-soorten te blijven: massaal voorkomende karwijselie, tormentil, blauwe knoop en sterk uitbreidende kattedoorn… en ook een zingende rietgors in een rietstrookje. Resultaten van volgehouden natuurbeheer en roeien tegen de stroom in!

Zelfs als je bij snikhete dagen door het landschap rijdt vallen de zingende geelgorsen op. Vanaf vele plaatsen zijn zelfs meerdere zangposten te horen: drie zangposten in Blauwschuurbroek, Kauwbergbroek, Katerspoel, Hazenberg, twee in het reservaat Weterbeek en twee vanaf de Blauwschuur. Vroeger sporadisch in de Snoekengracht, nu twee zangposten. Ook op het perceel Mues in de Velpevallei te Bunsbeek en twee in de Rozendaakbeekvallei.

 

Uniek voor Vlaanderen.

Zou dit toeval zijn of toch een gevolg van het project ‘Graan voor gorzen'?

Zondag 9 juli: we doen onze zondagse toer door de Velpevallei. Met man en macht wordt gewerkt aan een vernattingsproject in het kader van de ruilverkaveling maar ook aan de uitbouw van de blokken Rozendaal, In de Zon, Mues Koestraat en Paddenpoel Velpevallei. Met veel doorzetten en vasthouden wordt hier gewerkt om duurzame natuur te creëren.

 

Verschraling van de biodiversiteit

Maar wat een scherpe lijnen. Percelen die tot voor kort nog veel soortenrijkdom hadden en nog niet door Natuurpunt beheerd worden, zijn de laatste jaren allemaal sterk achteruitgegaan. Nieuwe drainagegrachtjes werden aangelegd, op andere plaatsen wordt elk kruidje dat geen gras is besproeid en in de winter werd een mooi dottergraslandje door de jagers massaal volgestopt met wilgenstekken. Hier zal werk aan de winkel zijn om terug naar versterking en ontwikkeling te gaan, om de potentie om te zetten in de realiteit van de biodiversiteit.

Men moet stekeblind zijn – of gewoon van kwade trouw – om niet te zien welke bijdrage door deze inzet en dit model geleverd wordt aan duurzame biodiversiteit en hoe dit afsteekt tegen het – onder mom van wildbeheer – omploegen van permanent grasland tot maïsakkertjes of door het hier en daar aanleggen van enkele stroken monotoon grasland in het cultuurlandschap.

Het is duidelijk: de doelstelling om de achteruitgang van de biodiversiteit en de verschraling van het landschap te stoppen, zal een volgehouden inspanning vereisen in de uitbouw van natuurgebieden – zoals we nu op vrijwillige basis bezig zijn – aangevuld met maatregelen van landschapsversterking en maatregelen binnen de landbouw.

 

Mensen betrekken

Het model van Natuurpunt heeft nog het bijkomend voordeel dat rond elk gebied een groep mensen betrokken wordt die als vrijwillig beheerteam aan de slag gaat en zich betrokken voelt met het gebied, dit koestert, opvolgt en ook de handen uit de mouwen steekt om ‘waarde te geven aan het gebied'.

 

Dag van de Natuur in Vissenaken

Eénmaal per jaar tijdens de ‘Dag van de Natuur' willen we alle beheerteams van de verschillende reservaten en gebieden laten samenkomen om samen te werken in één gebied. We willen er die dag ook de jeugdbewegingen en andere verenigingen zoals Gezinsbond bij betrekken.

Twee jaar terug waren we present op de Spoorwegzate te Hoegaarden en vorig jaar was het de beurt aan het Spikdoornveld te Attenrode-Wever. Dit jaar blazen we verzamelen in de Rozendaalbeekvallei te Vissenaken.

Hugo Abts

Natuur.Café open op: