Google Custom Search


Fondsenwerving 2019

De fondsenwerving binnen de Afdeling Velpe-Mene is elk jaar een bijzonder aandachtspunt zowel binnen afdeling als kernen.

De resultaten 2019 mogen er weer zijn. Bij de definitieve afsluiting 2019 komen we binnen de afdeling aan een bedrag van niet minder dan 45.643 €. Ik wens hier alle kernen en fondsenwervers voor te bedanken. Dit is een enorme inspanning.

Binnen onze afdeling wordt de hele promotie gevoerd op het niveau van project nr 3997. Speciale gelegenheden/acties vb giften nav verjaardagen komen op de deelprojecten.

 

Projectnummer
Bedrag
Natuur.gebied
BRA-3997
€ 33.347
Afdeling Velpe-Mene
BRA-3997-9406
€ 100
Zwarte Bos
BRA-3997-9415
€ 174
Rozendaalbeekvallei
BRA-3997-9910
€ 150
Snoekengracht
BRA-3997-9918
€ 7127
Paddepoel
BRA-3997-9920
€ 8
Spoorwegzate
BRA-3997-9928
€ 3830
Meldertbos
BRA-3997-9930
€ 217
Rosdel
BRA-3997-9946
€ 550
Mene-Jordaan
BRA-3997-9980
€ 150
Tiens Broek
Totaal
€ 45.653
Velpe-Mene


Je kan de aankoop van natuurgebieden steunen door een storting op rekening BE56 2930 2120 7588 van Natuurpunt Beheer Coxiestraat 11 te 2800 Mechelen met vermelding ‘project 3997 Velpe-Mene

We staan klaar voor de nodige aankopen.