Google Custom Search


Natuurpunt Velpe-Mene
Jaaroverzicht 2017

Bij de korte terugblik 2017 en toch enkele punten vooraf:


Succesvolle campagne 100op100
voor het project Mene-Jordaan


6,33% ledengroei in 2017. ledenwerving:
zeer efficiënt op de activiteiten en duidelijk signaal

 

Algemene Terugblik 2017


Mei 2017: illegaal gegraven gracht in VEN/natuurgebied
in vallei van de Fonteinbeek. Inmiddels terug gedicht.

Dat de akkervogels zoals grauwe gors op uitsterven na verdwenen zijn. Het landschap buiten de natuurgebieden is een biologische woestijn onder invloed van vermesting en een onzichtbaar deken met nevel van neonicotoïden, waardoor zelfs in de aangrenzende beheerde natuurgebieden het landplanton van vliegende insecten op 20 jaar met 75% verminderd is in biomassa.


Natuurontwikkeling in Mene-Jordaan

Ook de sensibilisatie campagne 100op100 was een bijzonder punt in 2017.


Papegaaizwammetje: wasplatengrasland in
de ontwikkelde graslanden Hazenberg,
Rozendaalbeekvallei-Velpevallei, Hoegaardse valleien


De toekomst voor het vrijwillig natuurbeheer


140 deelnemers op de straffe kost 2017


Toch ook mooie nieuwe kasseiwegen in de
ruilverkaveling Willebringen:
schril contrast met de betonwegen en balsem
op de wonde van de landschapspijn

Bij het voorlaatste openbaar onderzoek werd voorgesteld om een reeks wegen zoals Heideken en Braamakker niet te verharden. Voor alle wegen en bufferstroken werd een afpaling tegen inploeging zoals succesvol toegepast voor een reeks wandelpaden in de Ruilverkaveling Vissenaken voorgesteld ( de zgn Vissenakertjes). De ruilverkaveling zal een permanent aandachtspunt blijven om ook in deze ruilverkaveling robuuste natuurgebieden te realiseren: Uitbreiding Aardgat, Zegelveld/Wijtbroek, Mene-Jordaan/Pertseveld/Willebringenbos, Meldertbos/Keulen, Hazenberg/Molensteen, Snoekengracht/Koutemveld.

Perspectief 2018

Je kunt de werking volgen en opvolgen op de FB pagina van Natuurpunt Velpe-Mene?. Voor een foto-overzicht 2017 met ondertitels per foto zie: Facebook