Google Custom Search


LEDENONTMOETING 2018 en
UITREIKING GOUDEN GORZEN
en afsluiting campagne 100op100

Zaterdag 13 januari 2018 - 18u45-22u00
Kasteel Meldert, Sint-Janscollege, Waversesteenweg 1, Meldert (Hoegaarden)
18u45-20u15: jaarlijkse ledenvergadering
20u15: afsluiting campagne 100op100, uitreiking Gouden Gorzen en kaas- en wijnavond

 

De jaarlijkse nieuwjaarsreceptie en kaasbuffet met de uitreiking van de Gouden Gorzen is een klassieker binnen de kalender van Natuurpunt Velpe-Mene. Het is hét trefmoment voor alle mensen die natuur en landschap binnen deze streek in hun hart dragen.
Dit jaar zullen we bij deze gelegenheid ook de campagne 100op100 afsluiten. Het is daarom een bijzonder feestmoment dat we niet mogen laten voorbij gaan. Op dit feestgedeelte verwachten we allen die van kort of dichtbij betrokken zijn bij de natuur, de Natuurpunt-werking in de streek en bij de campagne 100op100. Het zou ook leuk zijn om hier te kunnen kennismaken met de milieuschepenen, mensen van de milieuraden en heemkundige kringen van onze gemeenten.
Voordien en vanaf 18u45 tot 20u15 is er de formele Algemene Ledenvergadering. Hier houden we de werking van het voorbije jaar onder de loep, bespreken we samen de prioriteiten en activiteiten voor het komend jaar, bevestigen we het mandaat van het bestuur.
Niet alleen alle mensen die actief zijn binnen de kernen, de werkgroepen, de reservatenteams en de afdeling worden verwacht, maar ook geïnteresseerde leden die graag inspraak hebben in de werking of door hun aanwezigheid mee Natuurpunt Velpe-Mene willen vormen.
Tijdens dit gedeelte geven we ook een overzicht van ontwikkelingen en bijzondere waarnemingen van het afgelopen jaar binnen de afdeling. Het natuurcomplex Mene-Jordaan en de natuur binnen de ruilverkaveling Willebringen zullen bijzondere aandacht krijgen.
Voor de gedetailleerde agenda van de ledenvergadering: zie vanaf medio december de Facebook-pagina van Natuurpunt Velpe-Mene. Via de elektronische nieuwsbrief van Natuurpunt Oost-Brabant, editie Velpe-Mene kunnen alle leden die hun e-mailadres opgaven, ook het programma vinden. Je kunt je inschrijven voor deze nieuwsbrief door een mailtje te sturen naar npob@natuurpunt.be
Oproep: wil je meewerken in het afdelingsbestuur van Natuurpunt Velpe-Mene, in een gemeentelijke kern of een reservatenteam, geef dan een seintje: natuurpunt@velpe-mene.be. Je bent van harte welkom.
 
  1. Elk lid van dat woonachtig is in de gemeenten Bierbeek, Boutersem, Hoegaarden, Tienen of Glabbeek of door eigen keuze tot de afdeling Velpe-Mene behoort, heeft stemrecht op de algemene ledenvergadering en kan het bestuur ter verantwoording roepen. Elk van deze leden kan zich ook kandidaat stellen om verkozen te worden als bestuurslid van de afdeling, van een gemeentelijke kern of als stemgerechtigd afgevaardigde. Kandidaten kunnen zich melden bij de voorzitter door te mailen naar natuurpunt@velpe-mene.be. Het bestuur wordt bij geheime schriftelijke stemming verkozen.
  2. Een samenvatting van het prioriteitenprogramma 2017 en de meldingsformulieren voor opmerkingen en voorstellen zullen op de facebookpagina van Natuurpunt Velpe-Mene geplaatst worden en via de elektronische Nieuwsbrief van Natuurpunt Oost Brabant, editie Velpe-Mene rondgestuurd worden. De tekst van de prioriteiten en de voorbereiding van de vergadering zullen uiterlijk een week voor de vergadering consulteerbaar zijn op de Facebook-pagina van Natuurpunt Velpe-Mene.