20/11/2021

Oproep
bezwaren tegen uitbreiding landbouwactiviteiten met o.a. forse toename van mestopslag en -verwerking in de Kumtichstraat in Kumtich

 

Openbaar onderzoek Kumtichstraat

Beste bewoners van Vissenaken en Kumtich, 

Tot 3 december 2021 loopt er een openbaar onderzoek (Nr. 2021135506) voor uitbreiding van landbouwactiviteiten in de Kumtichstraat 178 te Kumtich. Deze site is gelegen tussen Kumtich en Vissenaken. (zie in GoogleMaps)

Wat?

Op de bekendmaking (aanplakbrief in gele kleur) geafficheerd langs de Kumtichstraat staat vermeld dat er een toelating wordt gevraagd voor het bouwen van een loods, plaatsen van silo's, pompput, verhardingen en een weegbrug.

Wie?

Deze aanvraag is ingediend door AGRO TIENEN NV met maatschappelijke zetel in Hoogstraten. Het betreft hier geen lokaal bedrijf verankerd in Tienen, wel de extensie van een grootschalige bedrijvengroep van een landbouwersfamilie woonachtig in Hoogstraten met reeds minimaal vier grote bedrijven in portefeuille.

Bij verdere inkijk van het dossier (via het omgevingsloket) behelst deze:

Naast geuroverlast voor de omgeving is er de nabijheid van twee basisscholen, een druk bereden fietsknooppuntennetwerk (gebruikt door schoolgaande jeugd), een druk bezocht tuincentrum, de afwezigheid van fietspaden in het deel Kumtichstraat te Kumtich, tal van huizen met gevel vlak aan de straat, trillingen van het zware vervoer die de huizen kunnen beschadigen en mogelijk een waardevermindering hiervan. 
Alles in acht genomen leidt dit dossier tot ernstige bezorgdheid.
 
Waar te raadplegen?

Bezwaar indienen…

 

Hoe kan men bezwaar indienen?

  • Via bovenstaande website
  • Schriftelijk met vermelding van 
    "Openbaar onderzoek OMV._ 2021135506" naar: 
    Gemeentebestuur Tienen 
    Leefmilieu en natuur 
    Grote Markt 27, 3300 Tienen

Deadline?

Het openbaar onderzoek loopt af op 3 december 2021, bezwaar kan vóór deze datum ingediend worden.

Met vriendelijke groeten, 
Voor een Leefbaar Kumtich en Vissenaken

Natuur.Café open op (>):