3/03/2022


Lees ook het voorgaande...


Vergunningsaanvraag voor varkensstal en mestopslag in Kumtich werd gunstig geadviseerd.

De gemeente Tienen heeft een gunstig advies verleend aan de vergunningsaanvraag van Agro Tienen nv voor een varkensstal en mestopslag ondanks de 100 (!) bezwaarschriften die werden ingediend. Een groep inwoners van Kumtich en Vissenaken zullen hiertegen beroep aantekenen. Wij willen geen bijkomende verkeersoverlast, aan- en afvoer van drijfmest, stikstof en ammoniak, uit een andere regio (grensgebied Nederland) om over onze velden te sproeien. Het betreft circa 3 miljoen liter, wat overeen komt met de inhoud van een olympische zwembad !!!

 

Wil je mee beroep aantekenen, stuur dan een mail naar leefbaarkumtichvissenaken@gmail.com
Deadline 18 maart 2022

 


Natuurpunt Oost-Brabant tekent ook beroep aan in dit dossier.


Het stikstofdrama

Vlaanderen heeft een van de hoogste concentraties reactief stikstof in Europa. Dat is een drama voor de ontwikkeling van onze natuur, maar ook onze eigen gezondheid lijdt er onder. Drijfmest bevat reactief stikstof en een hoog gehalte aan ammoniak dat zich verspreidt in de lucht en een sleutelrol speelt in secundair fijn stof, dat wij allemaal inademen, met als gevolg aandoeningen aan luchtwegen en longen. Volgens luchtkwaliteit expert Wouter Lefebvre moeten we alle bronnen van vervuiling aanpakken. In dit geval niet enkel de grond en grondwater vervuiling,, maar ook de luchtvervuiling.
Zie boek  ‘Onze Lucht’  
Wouter Lefebvre | Uitgeverij Lannoo 

Een hoge nitraatconcentratie in het oppervlaktewater en grondwater bedreigt de drinkwaterproductie en heeft een negatieve impact op het oppervlaktewater, oa. blauwalgen groei.

Vandaar dat we niet begrijpen dat AGRO Tienen  “3 miljoen liter drijfmest”  in de omgeving van Tienen mag dumpen. Meer en meer landbouwers, zetten nu in op groenbemesting, gezonde bemesting voor mens en natuur, die groenbemesting is merkbaar tijdens wandelingen in de velden rond Kumtich en Vissenaken. 

Groene velden ook in de winter. Waarvoor dank aan ONZE boeren.

Daarbovenop zal de aanvoer van mest, de uitvoer van drijfmest, de aanvoer van biggen, het naar het slachthuis brengen van de slachtrijpe varkens, het leveren van voedermeel, het transport van werktuigen, het ophalen van kadavers een sterke verhoging van het stikstofgehalte en fijn stof in het centrum van Kumtich en Vissenaken teweegbrengen. De sterke toename van zwaar verkeer in de Kumtichstraat, de straten in de omgeving en in de nabijheid van de school In Vissenaken maakt heel de buurt onveilig. De kumtichstraat werd ingericht met wegversmallingen om de snelheid te verminderen en het zware vervoer te ontmoedigen. Deze inplanting brengt het tegenovergestelde tot stand.

De varkenshouderijen zitten gevangen in de logica van de massaproductie. Het mest van die massaproductie uit de grensstreek met Nederland zou nu terecht komen in Kumtich/Tienen.

Waarom?

Omdat ze rond hun megastallen geen vergunning meer krijgen om het te dumpen. 

Die 100 transporten met 3.000m³ mest maken “DRIE MILJOEN” liter drijfmest, u leest het correct 3 000 000 liter, dat hier zou gestort worden.

Het moet anders!

Dat het uitvoeren van dit mest zou verspreid worden over het ganse jaar is een papieren verhaal. Als de gewassen groeien en/of oogstrijp zijn, kan er geen drijfmest worden uitgevoerd op de velden omdat men de gewassen zou platrijden, beschadigen of verbranden (door de hoge waarden aan ammoniak in het mest).

Al die stikstof en ammoniak is nefast voor het grondwater en de plantengroei en veroorzaakt een wildgroei van bramen, netels, ...
Als er mest, in een welbepaalde periode, door de boer wordt gevoerd op de velden dan is dat omdat de boer van dat mest af moet en het op zijn eigen velden strooit. Wat we hier meemaken is hoofdzakelijk geen mest van de plaatselijke boer, maar het residu van een massaproductie van elders.

Er is hier geen tekort aan mest op de velden rond Tienen. Er is wel noodzaak aan gezond verstand en groenbemesting, dat zorgt voor gezonde velden, gezonde lucht, proper grondwater en gezond voedsel.

Stikstof is een van onze grootste milieuproblemen. Toch varen we blind. 

Onderzoek van De Standaard / Ine Renson.  De cijfers rammelen: waarom stikstof een veel groter milieuprobleem is dan gevreesd | De Standaard 

De stikstofboekhouding van de overheid blijkt een knoeiboel.

De onderbelichte kant van de stikstofcrisis: 'Minder vlees is ook goed voor de longen' - Gezondheid – Knack

Als er één dossier is waar de Vlaamse regering deze dagen meer dan ooit wakker van ligt, is het wel het stikstofdossier.
Vlaams minister van Landbouw Hilde Crevits (CD&V) noemt het zelfs een van de moeilijkste zaken die ooit op tafel kwamen.

En dat halen we hier in Tienen binnen via het bedrijf AGRO Tienen in Kumtich.


De groep leefbaar Kumtich Vissenaken gaat hiertegen in beroep, iedereen die ze wil steunen of meewerken kan hen contacteren via leefbaarkumtichvissenaken@gmail.com


Natuur.Café open op (>):