Afbakening kleinstedelijk gebied Tienen:
Stationsomgeving Tienen krijgt een nieuw beeld.

"De hoofdlijnen van het plan zijn intussen gekend. Het station wordt het hart van een groen en levendig nieuw stadsdeel met kantoren en bedrijven, maar vooral ook woongelegenheden en stationsgebonden winkels en horeca. De nieuwe stationswijk zal zich langs beide zijden van de spoorweg uitstrekken."
(uit de aankondiging op de website vanTienen)

Staat 'groen' hier voldoende voor natuur? Of zal de natuur hier vertegenwoordigd worden door een aantal bomen en struiken die verspreid zullen staan ter aankleding van de zoveelste nieuwe woon- en bedrijvenuitbreidingen? Het Aardgat en de Getevallei staan in elk geval zwaar onder druk in de huidige plannen.

Afbakening kleinstedelijk gebied Tienen

Het afbakeningsproces voor het kleinstedelijk gebied Tienen werd in de zomer van 2007 opgestart met de opmaak van een oriëntatienota waarin de opdrachtomschrijving, de bestaande plannen en projecten, het juridisch kader en het nog te voeren onderzoek werden bepaald.

  • Download de versie van februari 2010: klik hier (PDF - 30,3 MB - 146 pagina's)
  • Lees hier de hypothese (versie: werkdocument, 17 april 2008). (PDF - 15,3 MB - 138 pagina's)
  • Powerpointpresentatie tijdens de info-avond over de afbakening en ook vertoond t.g.v. de GECORO-vergadering van 5 november 2008: download hier (PPT - 6,9 MB)

Lees het artikel in Natuur en Landschap (2011-2): klik hier...

Het is "5 voor Tienen", lees de standpunten van Natuurpunt Kern Tienen, reageer en teken de petitie!

www.5voortienen.be