Google Custom Search


 

Walk for Nature Meldert Hoegaarden

Ongezien succes: ongeveer 6000 deelnemers!

Hier het verslag...

 

Tegen het landschappelijk prachtige decor van het kasteel en kasteelpark van Meldert ging op 18 april 2010 de 10e Walk for Nature door. Dit was tevens de startdag van de Week van de Aarde. Het was een stralende lentedag met circa 6000 deelnemers die een ganse dag konden genieten van natuur, landschap, biodiversiteit en cultuurhistorie in Meldertbos, Mene-Jordaanvallei en het Rosdel. Een keten van natuurontwikkelingsgebieden beheerd door Natuurpunt.

Er werd gestart met een 7-tal geleide vroege vogelwandelingen in de Rosdel waar soorten als sprinkhaanzanger en nachtegaal gehoord werden. Een baltsend koppeltje buizerd was de ganse dag present boven de menigte in het kasteelpark van Meldert.


Om 10u00 ging het symposium door met als thema: 'Internationaal jaar van de Biodiversiteit, regionale inzet in een Europees perspectief'. Dit was niet zomaar een academische zitting maar een goed onderbouwd symposium waarin de hefbomen voor een echt biodiversiteitsbeleid aan de orde kwamen. Hugo Abts (voorzitter Natuurpunt Oost-Brabant) belichte het concept Walk for Nature als hefboom voor een regionale biodiversiteitswerking met de Hoegaardse valleien en de Getevallei tussen Gewestgrens en Geetbets als voorbeeld. Hans van Dyck,professor gedragsecologie en natuurbehoud Biodiversity Research Centre, gaf een zeer gesmaakte lezing over de biodiversiteitscrisis als internationale uitdaging waar enkel met een ‘Al Goriaanse’ aanpak met inzet van mensen, middelen en onderzoek en vooral krachtig beleid dat meer dan een tandje bijsteekt het tij kan gekeerd worden. Hierbij moeten alle sectoren en actoren in de samenleving worden aangesproken. Lieven De Schamphelaere (voorzitter Natuurpunt Beheer) ging in op de verschillende werkvloeren en hefbomen voor een biodiversiteitsbeleid waarbij naast de uitbouw van grootschalige natuurgebieden met ook ruigere natuur ook een herziening van het gemeenschappelijk Europees Landbouwbeleid noodzakelijk is en dit vanuit het perspectief van Publiek geld voor publieke diensten met een vast percentage natuurstroken in het landbouwgebied als uitgangspunt. Angelo Caserta (directeur Birdlife Europe) ging nader in op de Europese dimensie van dit beleid en concludeerde dat het niet ging om de crisis van de planeet maar wel van ons/het leven op de planeet. Jean-Pol Olbrechts (Gedeputeerde voor Leefmilieu Provincie Vlaams-Brabant) lichtte de provinciale biodiversiteitscampagne rond de koestersoorten toe en ging in hoe de provincie Vlaams-Brabant een algemeen erkende voorbeeldfunctie heeft als partner voor meer en betere natuur. Als NPOB kunnen we dit beamen. Minister Joke Schauvliege (Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur & Cultuur) ging in op de prioriteiten van het Vlaams beleid rond diversiteit met de uitwerking van de Instandhoudingsdoelstellingen voor de Europese Habitatrichtlijnen en een beleid naar openstelling van bos- en natuurgebieden. Ze ging in op de krachtlijnen van het Belgisch Voorzitterschap in de Europa in de 2e helft van dit jaar en tijdens de Internationale Biodiversiteitsconferentie van de Verenigde Naties in Nayoga. Plechtig moment was de ondertekening – onder het oog van de regionale pers en ROB-TV – van het Charter voor Biodiversiteit namens de Provincie Vlaams-Brabant door Jean-Pol Olbrechts enerzijds en door Hugo Abts (Natuurpunt Oost-Brabant), Willy Ibens (Algemeen Directeur van Natuurpunt) en Danny Jacobs (Algemeen Directeur van Bond Beter Leefmilieu). Belangrijke gebeurtenis was dat ook Pasar met Michel Van den Driesche het Charter voor Biodiversiteit ondertekende. Dit is een belangrijk engagement voor een recreatievereniging. Dat natuurgebieden een kans zijn voor een streek en een bron van een nieuwe plattelandseconomie werd onderlijnd door het ROSDEL bier dat sinds kort in een kleine brouwerij in Hoegaarden gebrouwen wordt en die tijdens de Walk met ROSDEL bier de campagne GeefomNatuur sponsorde.


In de namiddag was het een gezellige drukte. 6000 deelnemers, veelal gezinnen met kinderen, maakten op hun eigen tempo kennis met natuurontwikkeling, natuur en cultuur, weidse landschappen en een uniek agrarisch cultuurlandschap. Dit langs wandelcircuits van 6 en 10 km met afkortingslussen, die voor de gelegenheid ook bijzondere plaatsjes aandeden. Onderweg konden ze informatie krijgen aan een 6-tal landschapsposten. Er was ook een zoektocht voor de jeugd. Het was een buitengewone belevenis voor wie er eens bij was en er elk jaar opnieuw bij wil zijn.
In en om het kasteel en in het kasteelpark waren allerlei standen van de regionale landschappen, van de provinciale campagne rond koesterburen, van alle componenten van de natuurbeweging. Er heerste een gezellige drukte onder een stralende zon in een aartsparadijselijke sfeer met bieren van streek zoals ROSDEL of Natuurpuntgelabeld zoals Gageleer en Belval en een reeks fruitsappen. Ondertussen waren er optredens van de McClovers en circusartiesten, terwijl de kleinsten terecht konden in een springkasteel.

Deze Walk was maar mogelijk dank zij de inzet van een team vrijwillige medewerkers Natuurpunt Velpe-Mene en van de omliggende Natuurpuntafdelingen, gesteund door Natuurpunt Oost-Brabant, Natuurpunt Vlaanderen, Bond Beter Leefmilieu en aangesloten verenigingen. Deze vrijwilligers bouwden de circuits, bemanden de landschapsposten, deden de voorbereiding, de ontvangst en begeleiding en zorgden dat alle gasten er een genietdag konden van maken. We appreciëren ook bijzonder de gewaardeerde medewerking van PASAR, als vereniging voor recreatie. Deze samenwerking is voor herhaling vatbaar.

De inkomgelden waren ten voordele van de Campagne GeefomNatuur. Een bedrag van € 2500 gaat naar de aankoop van natuurgebieden in de Getevallei en m.n. Aronsthoek en Betserbroek in Geetbets en Zoutleeuw. Na de afrekening van kosten zal nog een bedrag in de grootte-orde van € 7500 gaan naar GeefomNatuur aankopen in Velpe-Mene project 3997

Foto's van Walk for Nature Meldert: www.velpe-mene.be/meldert

Bijkomende informatie Walk Meldert 2010: natuurpunt@velpe-mene.be

Alle informatie over de walk for nature www.walkfornature.be