Google Custom Search


Dagcursus

'Natuur en Landschap op de grens van Hageland en Haspengouw'

Nu inschrijven!

Hoegaarden 20 maart tot 29 mei 2008 op donderdag van 9u30 tot 12u30

Dit is een basiscursus waarvoor geen specifieke voorkennis vereist is. Het doel is de cursist algemene inzichten te verschaffen omtrent de eigen omgeving, de onderlinge samenhang en wisselwerking tussen het natuurlijke milieu en het aanwezige leven, en de invloed van de mens daarop.

Na twee inleidende lessen gaan de cursisten meteen het terrein op om de landschappen in de streek te ontdekken. Telkens wordt voor een lesexcursie een natuurgebied als uitgangspunt gekozen. Naast aandacht voor de vorming van het landschap door natuurlijke factoren en menselijk ingrijpen, zal elke excursie stilstaan bij hetzij specifieke planten of plantengemeenschappen, hetzij bepaalde diersoorten die daar voorkomen. Op die manier kan de cursist aan de hand van eigen waarneming algemene basiskennis omtrent de fauna en flora opdoen. Tenslotte zullen ook de maatregelen aan bod komen die nodig zijn om de leefkwaliteit van het omgevende landschap te verbeteren en de biodiversiteit te herstellen of te verhogen door beheer en ruimtelijke ordening.
De cursist ontvangt een syllabus met algemene uitleg omtrent elk landschap/natuurgebied en de typische fauna en flora.

Datum Inhoud Afspraakplaats Lesgever
20 maart
9u30 - 12u30
Inleidende les: kennismaking, uiteenzetting van doel en werkwijze Kapittelhuis Hoegaarden Margriet Vos
27 maart
9u30 - 12u30
Inleidende les: geschiedenis Kapittelhuis Hoegaarden Margriet Vos
10 april
9u30 - 12u30
Meldertbos (Meldert) Kerk Meldert, Hoegaarden Paul Bellens
24 april
9u30 - 12u30
Zwartenbos (Bierbeek)
Naast landschap aandacht voor planten van hooiland en blauwgrasland
Kruispunt Bevekomsestraat en Zwartenhoekstraat, Mollendaal (Bierbeek) Margriet Vos
Esther Buysmans
8 mei
9u30 - 12u30
Rosdel (Hoegaarden)
Naast landschap aandacht voor waterleven
De Tuinen van Hoegaarden, centrum Hoegaarden Paul Bellens
Jules Robijns
15 mei
9u30 - 12u30
Snoekengracht en Koutemveld (Vertrijk, Boutersem)
Naast landschap aandacht voor insecten en planten
NMBS-station Vertrijk (Boutersem) Georges Buelens
22 mei
9u30 - 12u30
Mene-Jordaan (Hoegaarden en Willebringen-Boutersem)
Naast landschap aandacht voor vogels
Kerk van Meldert (Hoegaarden) Jules Robijns
Esther Buysmans
29 mei
9u30 - 12u30
Spoorwegzate
Aandacht voor thermofiele vegetaties
Containerpark Hoegaarden Roland Grugeon ()
29 mei aansluitend op de excursie: etentje in het Kapittelhuis als afsluiter van de cursus - uitreiken getuigschrift

.