Zaterdag 14 januari, vanaf 18u 45
Algemene Ledenvergadering 2006

RECEPTIE MET WANDELEND KAASBUFFET EN
UITREIKING GOUDEN GORZEN 2006
Buurthuis, (Jespo) Schoolstraat Vertrijk Boutersem

18u 45 - 21 u: SAMENVATTING PRIORITEITEN, SAMENSTELLING BESTUUR
Overzicht van de werking zie www.velpe-mene.be/forum

18u45u: Ontvangst

19u00: Verwelkoming en toelichting vergadering en overzicht van de ingezonden suggesties en opmerkingsformulieren (prioriteiten, opmerkingen, suggesties werking, opneming kandidaat bestuursleden afdeling of kernen)

19u10: presentatie sfeerbeeld werking 2005 projectie van een sfeer powerpoint

19u25-19u40u: Voorstelling prioriteiten 2006

19u40- 20u10: Samenwerking Afdeling, werkgroepen en kernen: hooflijnen en principes. Bekrachting van de Hoofdlijnen en principes vastgesteld op de afdelingsvergadering van 14 oktober 2005 Dit document is nu reeds te consulteren op het forum.

20u10-20u40: vragen van leden rond 4 themas aan bestuurspanel:
• Vereniging en beweging, ledenwerking, activiteiten en kalender, tijdschrift en educatie (Hugo, Margriet, Esther en Koen)
• Kernenwerking en aanwezigheid in de gemeenten ( dagelijks bestuur en kernvoorzitters)
• Reservaten, natuur en landschapsbeheer, agrarisch cultuurlandschap, beleid (Lieven, Robin, Esther, Hugo, Egbert en Raf)
• Natuurstudie ( Lieven, Robin, Jorg en Pieter)

20u40 – 21u: Plenaire Synthese en stemmingen:
- bekrachting/stemming beleid, prioriteiten
- verkiezing van bestuur Afdeling en Kernen: schriftelijke stemming en tweede stemmingsronde voor de uitvoerende mandaten Afdelings- en Kernbestuur (dagelijks bestuur en voorzitter, secretaris en penningmeester kernbesturen)- Aanduiding van de stemgerechtigde afgevaardigden (1) voor NP-beheer, natuurstudie, natuureducatie en beleid en een stemgerechtigde afgevaardigde per gemeente voor NP en Oost-Brabant.

21 u - 23 u ( en later): Receptie met wandel- kaasbuffet en gezellig samenzijn

UITREIKING VAN DE GOUDEN GORS 2006

<lees en bekijk ook het sfeerverslag van vorig jaar>


Toegang gratis voor leden en hun gezin.

(1) Elk lid van dat woonachtig is in de gemeenten Bierbeek, Boutersem, Hoegaarden, Tienen of Glabbeek of door eigen keuze tot de afdeling Velpe-Mene behoort, heeft stemrecht op de afdelingsvergadering en kan het bestuur ter verantwoording roepen. Elk van deze leden kan zich ook kandadidaat stellen om verkozen te worden als bestuurslid van de afdeling, van een gemeentelijke kern of als stemgerechtigd afgevaardigde. Kandidaten kunnen dit melden bij de Voorzitter 016/733023 of mailen naar natuurpunt@velpe-mene.be of hugo.abts@pandora.be. Het bestuur wordt bij geheime schriftelijke stemming verkozen.
(2) Een samenvatting van het prioriteitenprogramma 2006 en de meldingsformulieren voor opmerkingen en voorstellen zal via de electronische nieuwsbrief velpe-mene rondgestuurd worden. De tekst van de prioriteiten en voorbereiding van de vergadering zal uiterlijk een week voor de vergadering consulteerbaar zijn op www.velpe-mene.be/forum.