Natuurpunt

 

 

VELPE-MENE NIEUWSBRIEF 21 MAART 2004

 

 

Zaterdag 27 maart  FUIF  van Natuurpunt Velpe-Mene kern Tienen in het Paenhuys te Hoegaarden en dit ten voordele van het reservatenfonds van de Afdeling. Allen daarheen.

 

 

 

 

 

Kern Tienen houdt nu zaterdag haar klassieke fuif ten voordele van de reservatenprojecten binnen de afdeling . Het Paenhuys is de ‘place to be’.Kaarten zijn bij de verschillende bestuursleden te verkrijgen in voorverkoop aan 3€ en aan de kassa aan € 4. Affiche zie www.velpe-mene.be Zoals jullie weten is de afdeling verantwoordelijk voor het ophoesten van de volledige restfinanciering van alle aankopen. Een initiatief zoals van kern Tienen is dan ook toe te juichen.Zonder restfinanciering geen aankopen in de afdeling. Lijst van de reservaten zie www.velpe-mene.be onder natuurbeheer.
 

 

 

 

 

 

Zondag 28 maart  Averbode voormiddag startdag campagne/ Natuur kleurt je buurt en je streek en namiddag kennismaking met gebied de Merode

 

 

 

 

 

In het nummer van Natuur en Landschap dat vorige vrijdag in de bus viel vond je ook een extra-katern rond het complex de Merode. Hierin stond ook een uitnodiging voor de startdag  zondag 28 maart van de kleurencampagne . Ook de mensen van de afdeling Velpe-Mene zijn welkom. Programma zie voorlaatste pagina van tijdschrift of www.velpe-mene.be ; Alle inlichtingen over de activiteiten in het kader van de kleurencampagne vind je ook op www.velpe-mene.be. Voor het symposium graag een mailtje naar npob@natuurpunt.be ; De katern van het tijdschrift is ook als pdf te consulteren of af te drukken op www.natuurpunt.be/grotenete
 

 

 

 

 

 

Natuurbeheer en natuurstudie binnen velpe-mene: Akkers voor gorzen ingezaaid; fantastische waarnemingen van kevers in de Hoegaardse reservaten. Inventarisatie van amfibieën

 

 

 

 

Voorbije winter waren de overstaande graanakkers die we in het kader van het natuurbeheer ingezaaid hadden voor zowel akkerplanten als voor de gorzen een uniek sukses. In de winter waren er concentraties tot 6OO geelgorzen en grote concentraties van grauwe gors . Beide soorten zijn rode lijstsoorten waarvan de kernpopulatie bij ons voorkomt. Dit voorjaar werden ‘natuur-graanakkers’ ingezaaid op een 7 –tal percelen . ook in de Grote Kouter te Boutersem en in Meldert werden nieuwe percelen ingezaaid.

Ondertussen komen uit het onderzoek van Jorg Lambrechts almaar unieke vondsten van zeer zeldzame kevers met soorten die als uitgestorven in België/Vlaanderen stonden aangeschreven. Joris Luypaert organiseert een grondige inventarisatie van de amfibieën binnen de afdeling. Inlichtingen joris.luypaert@vt4.net  

 

 

 

 

 

Werkdagen en Wandelingen van de maand groot sukses

 

 

De winterperiode was gekenmerkt door de wekelijkse werkdagen in de verschillende reservaten: 2X Koebos, Blauwschuurbroek, Meldertbos, De Zeyp, Hazenberg, Snoekengracht ( jnm),Aardgat. .Bedankt voor medewerking. Fotos activiteiten en kalender: www.velpe-mene.be