VELPE-MENE NIEUWSBRIEF nr 3 van  5  mei  2004

 

 

Campagne Natuur kleurt je buurt start met orchideeŽnkijken:

Donderdagavond 13 mei in het Aardgat te Tienen (19 u Voorkant Station Tienen)

Zaterdagavond 15 mei in de Snoekengracht te Vertrijk ( 19 u Station Vertrijk).

Inlichtingen www.velpe-mene.be

 

 

  

De kleurenactiviteiten met orchideeŽnkijken op donderdagavond 13 mei in het Aardgat te Tienen en zaterdagavond 15 mei in de Snoekengracht te Vertrijk  zullen als het goed weer wordt een enorme belangstelling krijgen.  Deze activiteiten zijn een ideale gelegenheid om de mensen met ons project en ons concreet werk te laten kennismaken. We stellen dan ook alles in het werk om de mensen goed op te vangen en begeleiden.  Alle leden kunnen die dag gratis een exemplaar krijgen van de landschapskrant met 10 wandelingen. Na de activiteit is er mogelijkheid om met een drankje na te praten.Voor een overzicht van alle activiteiten  wordt verwezen naar www.velpe-mene.be  ; druk op kleurenactiviteiten.  Begin mei  werd er bus aan bus in heel Oost en Midden Brabant een folder bedeeld met deze activiteiten . Het werd ook aangekondigd in de Pas-Uit krant. 

Voorbereiding: Alle gidsen zowel voor het Aardgat als voor de Snoekengracht en als het kan ook van de andere kleurenactiviteiten binnen de afdeling  komen samen voor een briefing en voorbereiding op donderdagavond 6 mei om 20u aan het station van Vertrijk 

 

 

 

 Nieuwe erkende reservaten binnen de afdeling Velpe-Mene:Koebos,Rozendaalbeekvallei en Zwartenbos

Uitbreidingsdossiers in voorbereiding: Langenbos te Bierbeek, Snoekengracht te Boutersem, Mene-Jordaan en Rosdel

 

  

 

 

 

 

Koebos ,Rozendaalbeekvallei en Zwartenbos officieel erkend als reservaat

Tijdens de eerste helft van 2004 werden de volgende gebieden als natuurreservaat erkend: Koebos te Bierbeek en Lubbeek,  Rozendaalbeek te Vissenaken-Tienen en de Zwartenbos te Bierbeek. Dat betekent dat deze gebieden nu officieel erkende natuurreservaten zijn  . De Minister voor Leefmilieu  heeft het beheersplan officieel goedgekeurd. Voor deze gebieden werd  gedetailleerd voor elk deel van het gebied een natuurstreefbeeld vastgesteld .  Nde eerste drie jaar en vervolgens elke vijf jaar wordt er een evaluatie- en monitoringrapport gemaakt om te zien of het uitgevoerde het beoogde resultaat oplevert;  

Eind 2003 werden de dossiers van de reservaten Paddenpoel-Velpevallei ( Glabbeek en deels Tienen) en het Tiens Broek (Tienen) afgerond en bij de overheid ingediend. 

Kaartjes en een beschrijving van deze gebieden en het overzicht van de geleide bezoeken naar deze gebieden is te vinden onder www.velpe-mene.be resp onder natuurbeheer en activiteitenkalender.

Binnen de Reservatenwerkgroep van de afdeling wordt in 2004 gewerkt aan de voorbereiding van de volgende beheersplannen of uitbreidingen van bestaande erkenningsdossiers: Uitbreidingsdossier Koebos met het Langenbos ( Bierbeek), Snoekengracht met de vallei van de Vondelbeek en de kop van het Kautemveld, evenals de boomgaard in de Kleinbeek te Roosbeek en het aansluitend Terrassenlandschap aan de Spoorweg in Kumtich; de uitbreiding van het reservaat van Mene-Jordaan en van het Reservaat Rosdel.

 

 

 

 Sensationele Resultaten van natuurbeheer: Natuurbeheer geeft kleur in je buurt.

 

 

 

 

Voor de gebieden Mene-Jordaan en Rosdel wordt dit jaar gewerkt aan de voorbereiding van het evaluatie- en monitoringrapport voor het eerst beheerde gedeelte;   Zowel voor Mene-Jordaan als voor Rosdel kunnen we onze ogen na een vijftal jaar beheer niet  geloven. Tijdens de excursie van het beheersteam begin mei 2004 werden voor het eerst terug een 7-tal exemplaren Brede Orchis gevonden in de hooilanden in de Jordaanvallei. Zeldzame soorten zoals Kwarwijselie en Knolsteenbreek, maar ook soorten als paddenrus, zeegroene zegge komen talrijk voor,  maar ook massale uitbreiding van kandelaartjewerd vastgesteld. Voor de Rosdel is de ontwikkeling nog spectaculairder. Half natuurminnend Vlaanderen is zich onder begeleiding van Robin Guelinckx en Luk Briesen al komen vergapen van hoe de natuurontwikkeling hier loopt: de in 2000 in beheer genomen akkers zijn nu een zee van bloeiende bonte graslanden vol met zeldzame soorten , dikwijls met een kalkminnend karakter zoals Aardaker, Borstelkrans maar ook OrchideeŽn uniek voor Vlaanderen. Elk week-end worden er nieuwe vondsten gedaan. Ook voor de vogels komt er een goede ontwikkeling op gang. In de Rosdel en Mene-Jordaan waren eind april terug 3 zangposten van de Nachtegaal, waren er meer zangposten dan ooit van de Sprinkhaanzanger en hopen we op de kolonisatie door de Roodborsttapuit. Uit een recent keveronderzoek werden verschillende soorten gevonden die als uitgestorven of zeer zeldzaam aanzien werden in Vlaanderen. Terwijl overal de biodiversiteit  zienderogen achteruitgaat wordt hier bewezen hoe kleur kan gegeven worden aan het landschap.

 

Actiecomtie tegen permanent terrein voor lawaaisporten  

De consternatie was groot als een terrein van 62 ha met een uiterst gevarieerd landschap op de grens van Bierbeek en Boutersem door de provincie plots werd vooropgesteld als de 'eerste uitverkorene' voor de vestiging van een lawaaisportencircuit. In zulk gebied zouden alle lawaaisporten zoals motocross, carting, kleiduifschieten, modelvliegtuigen geconcentreerd worden. Mensen begaan met de leefkwaliteit, buurtbewoners en landbouwers hebben elkaar onmiddellijk gevonden om zich samen met de Gemeente Bierbeek en Boutersem te verzetten tegen de plannen.

Meteen hebben  Natuurpunt Velpe-Mene, Bedrijfsgilde Boutersem, WBE Meerdaal  zich achter dit actiecomite geschaard. Opmerkelijk is dat boeren en natuurverenigingen vanaf de eerste minuut solidair zijn.

Mensen die mee willen werken aan het actiecomite  kunnen voorlopig contact opnemen met Hugo.Abts@pandora.be

 

 

 

 

 

 

 

 

  1000 leden eind 2004 in Afdeling binnen bereik!
Eind april waren er 764 leden die hun lidmaatschap voor 2004 hernieuwd hadden. Van deze 764 leden hadden er niet minder dan 378 een domiciliŽring voor hun lidgeldhernieuwing. Dat is bijna de helft van alle leden. 114 leden moesten hun lidgeld 2004 nog hernieuwen. Zoals het er nu naar uitziet zullen we dit jaar met enige inspanning op minder dan 10% niet-hernieuwers uitkomen. Vorig jaar hadden we eind december 68 leden die hun lidmaatschapsbijdrage voor 2003 niet hernieuwd hadden. Totnutoe konden in 2004 een 30-tal nieuwe leden geworven worden. Met enige inspanning zullen we in de komende periode een ledenwervingsprong kunnen maken. Eind 2004 ligt de kaap van 1000 leden binnen de afdeling Velpe-Mene binnen het bereik. Domicilieringsformulieren vind je op de site velpe-mene onder lid worden. Deze formulieren zijn ingevuld terug te bezorgen aan Hugo, Pieter, Jan Loos of Esther. Wandelingen zijn gratis voor leden en hun gezin. Niet-leden betalen 1Ä. Dit is een unieke gelegenheid om leden te werven. 
 
Deze nieuwsbrief verschijnt om de 14  dagen   ŗ drie weken . Dit is bedoeld voor de leden van Natuurpunt Velpe-Mene , die samen de afdeling willen vormen.  Wil je deze nieuwsbrief niet langer ontvangen geef dan een seintje aan Hugo.Abts@pandora.be. Je kunt deze nieuwsbrief ook doorsturen naar je eigen team of  naar geinteresseerden. Plaats dan Hugo Abts in de CC. Je kunt ook e-mailadressen van geÔnteresseerden van je kern, je werkgroep, de afdeling of je reservatenteam doorgeven aan Hugo.Abts@pandora.be
Ook opmerkingen en suggesties zijn steeds welkom. Volgende  editie verschijnt rond  eind mei -begin juni.