VELPE-MENE NIEUWSBRIEF n 4 van   22  mei  2004
Natuurpunt Velpe-Mene neemt morgen zondag 23 mei deel aan de info-wandeling ' Geen Lawaaisporten-circuit te Boutersem-Bierbeek'. Vertrek om 14u3O kapel van de Brempt (Bierbeek) (kruising Lovenjoelsestraat-Katspoelstraat) . Informatie , kaartjes en fotos van het gebied: www.users.skynet.be/geenlawaaisport/actie

De inplanting van een geluidssportencircuit in dit landschappelijk waardevol gaaf gebied is voor ons onaanvaardbaar. Daarom werken we samen met het gemeentebestuur van Bierbeek, de bedrijfsgilden en de landelijke gilden van de boerenbond, de milieu- en landbouwraden van Bierbeek en Boutersem, de wildbeheerseenheid en de mensen uit de buurt samen in een actiecomite. Zondagnamiddag voorzien we een rustige familiewandeling in dit prachtige gebied. Er was een overweldigende belangstelling van de pers. Nu hopen we dat velen met een hart voor Natuur hier tesamen met de mensen van de bedrijfsgilden, de ruiters en buurtbewoners zullen aanwezig zijn.

Suksesvolle opkomst in Aardgat ( 13 mei) en Snoekengracht (15 mei) bij de campagne Natuur Kleurt je buurt. Orchideeënkijken. Volgende activiteit: Kleurencampagne: Knolsteenbreek en Wulpen in de Paddenpoel-Velpevallei te Bunsbeek- Glabbeek op ZATERDAG 5 juni. Vertrek aan de kerk van Bunsbeek om 19 u .

Op donderdagavond 13 mei waren er meer dan 70 bezoekers aan het Station van Tienen voor het bezoek aan het Aardgat. De conservator Eddy Sterkendries en de gidsen Roland Grugeon en André Roelants namen de mensen op een enthousiaste wijze op sleeptouw door een overweldigende kleurenpracht van de natuur in een een door Natuurpunt beheerd natuurreservaat aan de poorten van de Stad Tienen. Honderde bloeiende brede orchissen, koekoeksbloemen, pinsterbloemen, dottes, vergeet-me-nietjes en nog veel meer. Achteraf was er ruime gelegenheid om napraten bij een pintje. Alle deelnemers kregen een exemplaar van de landschapskrant met een wandeling. Er werden 3 nieuwe leden ter plekke geworven. De mensen waren ronduit enthousiast.

Twee dagen later op zaterdag 15 mei om 19 u kwamen niet minder dan 170 mensen opdagen voor de Orchideeênwandeling in de Snoekengracht. We hadden niet minder dan 9 gidsen voorzien zodat alle bezoekers de gepaste begeleiding en aandacht kregen. Dank aan de gidsen: Andre en Pieter Van Ormelingen, Robin Guelinckx, Luc Mesmans, Jocelyne Dobbels, Esther Buysmans, Frank Claessens, Andre Roelants en Georges Buelens. André zorgde ook voor een tuintafel en een heuse set tuinstoelen en Esther zorgde ( net als sin Tienen ) voor de drank. Er werd gezelling nagepraat. Niet minder dan 12 nieuwe leden werden ter plaatse geworven. Dank ook aan Jan Loos.Dit was een echt sukses op een avond dat Tienen en Boutersem in de ban waren van het Euro-songfestival en de grote schermen van Boutersem en Tienen een heuse fansfeer in onze streek brachten.

Volgende activiteit: Kleurencampagne: Knolsteenbreek en Wulpen in de Paddenpoel-Velpevallei te Bunsbeek- Glabbeek op ZATERDAG 5 juni. Vertrek aan de kerk van Bunsbeek om 19 u .

De eerstvolgende afdelingsactiviteit in het kader van de kleurencampagne gaat door op zaterdagavond 5 juni met een bezoek aan de Paddenpoel-Velpevallei in Bunsbeek. We vertrekken aan de kerk van Bunsbeek. Laarzen zijn gewenst. Opgepast: Het is wel degelijk zaterdagavond om 19 u en het vertrek is wel degelijk aan de kerk van Bunsbeek.

Ook hier zal Jorg Lambrechts en de mensen van het beheerteam duidelijk kunnen aantonen van hoe we met Natuurpunt kleur geven aan het landschap. Hier wordt een heus reservaat uitgebouwd. De langst beheerde percelen zijn reeds zeer soortenrijk met soorten als Bevernel, Margriet, Knoopkruid, kruipend zenegroen, koekoeksbloem, knolsteenbreek. Op de donken vinden we een heus uniek schraal blauwgrasland met blauwe knoop, Tormentil, Karwijselie.

De recentst beheerde graslanden vallen open en hierin vestigen zich nieuwe soorten zoals knolsteenbreek, veldbies, margriet, zenegroen, reukgras; Kortom verscheidenheid alom.

Maar er is meer: Al jaren wordt gewerkt om de gevolgen van de ruilverkaveling voor het landschap te beperken. We komen op voor het behoud van de meidoornhagen, van de struwelen, voor de versterking van de vlakvormige natuur.

We hopen daarom vele mensen met een hart voor de natuur te kunnen verwelkomen op deze campagnewandeling 'natuur kleurt je buurt'. Alle deelnemers krijgen een landschapskrant. Nieuwe leden ontvangen een landschapskrant met de volledige set van 10 landschapswandelingen. Na de wandeling kan er nagepraat worden met een drankje.Een overzicht van het gebied Paddenpoel-velpevallei met overzichtskaartjes en fotos vind je op www.velpe-mene.be onder natuurbeheer/glabbeek. Alles over de ruilverkavelingen vind je onder beleid en standpunten. Het memorandum rond de ruilverkavelingen vind je onder archief.

Overzicht van de komende activiteiten. www.velpe-mene.be onder kalender

Wekelijks gaan er prachtige wandelingen door naar de beheerde gebieden. In elke gemeente. In het koebos, in de rozendaalbeek, in Meldert, in Blauwschuurbroek.  Een overzicht van deze activiteiten vind je in de kalender op de website

Daarnaast werken we nog mee aan de wandelingen in het kader van het  natuureducatief natuurbeheer en aan de wandelingen in het kader van ' Gluren bij de Buren' in samenwerking van het CC De Borre met wandelingen in Meldert en Lo.

1000 leden eind 2004 in Afdeling binnen bereik!
Eind april waren er 764 leden die hun lidmaatschap voor 2004 hernieuwd hadden. Van deze 764 leden hadden er niet minder dan 378 een domiciliëring voor hun lidgeldhernieuwing. Dat is bijna de helft van alle leden. 114 leden moesten hun lidgeld 2004nog hernieuwen. Alle niet hernieuwers voor 2004 en 2003 krijgen in de loop van de volgende week een hernieuwingsbrief met een overschrijvingsformulier vanuit de afdeling;   De verschillende activiteiten zijn een ideale gelegenheid om tijdens de activiteiten leden te werven. Tijdens de Aardgatwandeling werden 3 leden geworven; bij de Snoekengrachtwandeling 12; Op de meeste activiteiten is dit mogelijk. daarom hebben we ook het principe ingevoerd dat de geleide wandelingen altijd gratis zijn voor de leden en hun gezin. Niet leden betalen 1€ . Dit is een oproep aan alle gidsen en mensen van de teams om actief tijdens de activiteiten leden te werven. Zoals het er nu naar uitziet zullen we dit jaar met enige inspanning op minder dan 10% niet-hernieuwers uitkomen.  Eind 2004 ligt de kaap van 1000 leden binnen de afdeling Velpe-Mene binnen het bereik. Domicilieringsformulieren vind je op de site velpe-mene onder lid worden. Deze formulieren zijn ingevuld terug te bezorgen aan Hugo, Pieter, Jan Loos of Esther.  Dit is een unieke gelegenheid om leden te werven.
 
Deze nieuwsbrief verschijnt om de 14  dagen   à drie weken . Dit is bedoeld voor de leden van Natuurpunt Velpe-Mene , die samen de afdeling willen vormen.  Wil je deze nieuwsbrief niet langer ontvangen geef dan een seintje aan Hugo.Abts@pandora.be. Je kunt deze nieuwsbrief ook doorsturen naar je eigen team of  naar geinteresseerden. Plaats dan Hugo Abts in de CC. Je kunt ook e-mailadressen van geïnteresseerden van je kern, je werkgroep, de afdeling of je reservatenteam doorgeven aan Hugo.Abts@pandora.be
Ook opmerkingen en suggesties zijn steeds welkom. Volgende  editie verschijnt  in de  tweede week van juni.