VELPE-MENE NIEUWSBRIEF nr  7 van  5 ju l i   2004 


W erkdag van 3 juli in het Koebos sukses. Dank aan het team. Ook werk in Aardgat afgerond. Zaterdag 10 juli Werkdag Weterbeek, week nadien Snoekengracht 
15 aanwezigen in het Koebos op 3 juli
 Wat kan het goed doen om  zaterdag zowel  's morgens als in de namiddag een 10-tal vrijwilligers te kunnen verwelkomen. Voor de ganse dag samen 15 noeste werkers. Het team met Marc, Frank, Frederik, Piet hadden niets aan het toeval overgelaten. Door de werkploeg waren de hooilanden aan weerszijden van de dreef gemaaid. Frank en Esther hadden de draagberries en het materiaal ter plaatse gebracht. Marc en Frank hadden ook voor drank en cake en zelfs aardbeien in chocolade bereid. Mensen die een dag komen helpen om kleur te geven aan Natuur verdienen dit. Ondanks het wisselvallig weer schoot het werk fantastisch op. Rond 16 u werden de laatste draagberries afgevoerd. Een enorm werk. Alle hooilanden ten zuiden van de beek en dit langs de twee zijden van de dreef waren afgevoerd. Daarna werd nog een kleine excursie gehouden met een bezoek aan de ex-akker die vorig jaar ingezaaid werd met zaaigras en nu twee keer gemaaid wordt , in de hoop op vele nieuwe soorten.  En die waren er: liggend hertshooi, op andere plaatsen stond er duizendguldenkruid in. Ondertussen hadden we een concert van de bosrietzanger. De ploeg van het Koebos was blij dat ook de mensen van het team Weterbeek en van het team Snoekengracht er bij waren. 
Aardgat: Eddy Sterkendries en zijn team hadden het meeste werk in het Aardgat al in de week afgerond maar op zaterdag 3 juli werd het geheel ook daar afgerond. Eddy ook bedankt.
Samenwerking met de boeren: een 65 ha  vorige week gemaaid in Meldert, Willebringen, Hoegaarden, Tienen, Vissenaken en Velpevallei. Het gaat om de iets drogere percelen die met het klassieke landbouwmateriaal kunnen gemaaid en opgeraapt worden.Vorige week werd door de samenwerkende boeren veel gemaaid en dit in goede samenwerking. Dank Filip, Libert, Wim en allen die met jullie samenwerken. In de komende dagen zal ook de Rozendaalbeekvallei gemaaid worden. 
Jeugdgroep komt werken in de percelen in de Molenstraat: Een jeugdgroep die op kamp is in het Kasteel van Meldert komt dinsdag 6 en donderdag 8 juli een dagje hooi afruimen in de percelen in de Molenstraat onder begeleiding van Pieter.

Het gonst dus van activiteit en inzet in de natuurgebieden: prachtige inzet die onze waardering verdient.

    Uitnodiging werkdag Weterbeek

 Zaterdag 10 juli werkdag Weterbeek, Zaterdag 17 juli Werkda g Snoekengracht   

Beschrijving van de gebieden en overzichtsluchtfoto zie www.velpe-mene.be onder natuurbeheer

Komende werkdagen waar we je welkom heten. Vele handen maken het werk licht.
Zaterdag 10 juli: Hooien Weterbeek
9 u Weterbeekstraat aan brugje; De ploeg van Weterbeek kun je op alle werkdagen tegenkomen. Het is nu een kans om eens bij deze mensen te komen helpen. 
info : Esther Buysmans, 016/46 23 36, zie kaartje op het web onder natuurbeheer.

Zaterdag 17 juli: Snoekengrachtwerkdag
10u00 en 14u00 reservaat via ingang aan station Vertrijk . Sinds 1976 is dit een ononderbroken jaarlijkse activiteit. Voor sommigen van het team ononderbroken de 29° keer. Maar met even groot plezier verwelkomen we de mensen voor de eerste keer of voor de 7° keer. 
info : Georges Buelens, 016/63 26 42
Opgepast deze werkdag werd door een vergissing niet opgenomen in de gepubliceerde kalender  zeg het dus voort aan geïnteresseerden die je nog zou tegenkomen. 

Zaterdag 24 juli: Mene-Jordaan 14u00 kerkhof Meldert : Het nieuwe team houdt hier haar vuurproef.  


 NP-Model en Natuurbeweging: een kans voor het landelijk gebied. Natuurbeweging moet duidelijk van haar afbijten en niet toelaten dat de verwerving en de uitbouw van natuurreservaten in het nieuwe Vlaamse regeerakkoord op de helling gezet worden.
zie   http://home.scarlet.be/~nrobadsl/docs/word-teksten/dialoog.doc

 Wie zou denken dat het verwerven van natuurgebieden een verworvenheid en een evidentie is heeft het verkeerd voor. Reeds een tijdje wordt er veel (bewuste) onzin verspreid over de reservatenwerking door mensen die niets geven om de biodiversiteit in het landelijk gebied. Mensen die natuur niet als een kans maar als een bedreiging zien. Nu bereiken ons berichten dat ook bij twee van de onderhandelende partijen bij de Vlaamse regeringsvorming ( nl CD & V en VLD) enige terughoudendheid bestaat om zich te engageren om een krachtig natuurbeleid . Op de website van NPOB is onder http://home.scarlet.be/~nrobadsl/docs/word-teksten/dialoog.doc een tekst rond het NP-model als kans voor het landelijk gebied opgenomen. We moeten deze tekst bij alle betrokkenen verspreiden en van ons afbijten als het erop aan komt ons uniek NP-model te vrijwaren. Lieven heeft heeft ook een power-point presentatie gemaakt waarin hij ons model voorstelt. Ook deze ppt is beschikbaar op het net en kun je zo downloaden en verdermailen.  klik gewoon : http://home.scarlet.be/~nrobadsl/docs/andere/ppt_model.ppt  en je komt bij deze presentatie.  

 


  Laatste voorjaarsactiviteit in het kader van de Campagne Natuur kleurt je buurt: een Sukses.

 Meer dan 70 deelnemers in Rommersom en 300 deelnemers in het Torfbroek op 27 juni.

fotos activiteiten zie: http://www.velpe-mene.be/strooibrfjKleurencam_verslagen.htm

 Op zondag 27 juni om 14 u konden Roland en Johan meer dan 70 deelnemers verwelkomen  en twee nieuwe leden aanbrengen op de laatste afdelingsactiviteit in het kader van de Campagne ' Natuur kleurt je buurt'. Na het Aardgat ( 70 deelnemers), de Snoekengracht ( 180 deelnemers en 12 nieuwe leden), Paddenpoel ( 70 deelnemers en 5 nieuwe leden) is dit een belangrijke stap in het bekendmaken van het project waarmee we bezig zijn. Op vele plaatsen komen we mensen  tegen die ons aanmoedigen om door te gaan en het verschil te maken. Kleur te geven aan het landschap. Ook op andere plaatsen in de regio was de campagne een sukses. Terwijl wij met de streekactiviteit aan het wandelen waren in Hoegaarden vond in het Torfbroek een regionale steractiviteit in het kader van de campagne plaats. Meer dan 300 deelnemers.
Op hetzelfde ogenblik zette het Koebosteam zich in om daar de mensen te verwelkomen. Meer dan 200 deelnemers en 29 nieuwe leden waren het resultaat. Aan allen die meewerken bedankt voor je inzet. Voordoen. Door deze inzet komt er kleur in het landschap en geven we toekomst aan de Natuur. We moeten dit dagelijks en duidelijk tonen.
Ook de andere activiteiten kenden een sukses. De Vleermuizenexcursie vorige vrijdagavond telde ondanks het regenweer niet minder dan 23 deelnemers. Bedankt aan het Tiens team voor de rondleiding. Voor de foto's van de activiteiten zie  http://www.velpe-mene.be/strooibrfjKleurencam_verslagen.htm
 
 Vakantiewebwedstrijd zie www.velpe-mene.be/webwedstrijd

De vakantie is ook de gelegenheid om je eigen omgeving te ontdekken. In verwondering te komen voor de nog mooie plekjes binnen fietsbereik. Plekjes die karakeristiek of herkenbaar zijn of die een gezicht aan de streek geven.

In het kader van de Campagne Natuur kleurt je buurt organiseert Natuurpunt Velpe-Mene , actief in de gemeenten Bierbeek, Boutersem, Hoegaarden, Tienen en Glabbeek een laagdrempelige webwedstrijd om mensen bij de streek en het landschap te betrekken.   Iedereen zonder onderscheid kan meedoen, ook geinteresseerden van andere regio's.  De vragen zijn van dien aard dat dat geen enkele specialistische kennis vereist is. Een beetje nieuwsgierigheid,  ontdekkings-, zoek- en puzzelwerk volstaat. Wat we vooral willen aanmoedigen is dat  de gewone mens er ontspannend met de fiets op uit  trekt  en geniet van zijn omgeving. Je kunt gewoon de vragen oplossen en inzenden of met je fototoestel erop uit trekken en de foto’s in dezelfde hoek overdoen.

De webwedstrijd loopt via www.velpe-mene.be  /webwedstrijd. Op de website vind je ook een kaartje en een luchtfoto  van alle beheerde natuurgebieden binnen  de bovengenoemde gemeenten en een overzichtslijst van de geleide wandelingen en werkdagen.  

Voor de webwedstrijd werd van verschillende landschappen een duidelijk herkenbare en situeerbare foto genomen en wordt een vraag rond deze foto gesteld of wordt de mogelijkheid geboden om de foto uit dezelfde invalhoek te fotograferen.

Het gaat om 7  vragen/fotos gespreid over de 5 gemeenten van de afdeling. Per vraag kan men één of twee punten verzamelen. Iedereen die minstens vijf punten verzameld heeft krijgt de landschapskrant met 10 wandelingen ( waarde € 7,5) met daarnaast nog andere prijzen.

De wedstrijd loopt tot eind augustus. Vanaf begin september wordt de uitslag op de website aangekondigd.

Alle inlichtingen over de wedstrijd en het reglement is te vinden op  http://www.velpe-mene.be/webwedstrijd


Oproep medewerkers voor de openmonumentendag

   Met man en macht wordt gewerkt aan de open monumentendag. Herhaling oproep: medewerkers en gidsen gezocht. Aanmelden esther.buysmans@pandora.be
In het eerstvolgend nummer van N&L gaat Jan Struyf in op :'Erfgoed en landschap als hefboom voor de beweging'. Een baanbrekend artikel. Daarnaast is er binnen de regio gewerkt aan een sterprogramma met verschillende activiteiten.  De afdeling en de kern Tienen zetten in op een groots programma in Tienen. Daarnaast is er een regionale steractiviteit in Aronst Hoeck Geetbets. We doen een dringende oproep aan alle geïnteresseerden die bij activiteiten willen meewerken om zich aan te melden. Vorig jaar bezorgden we 6000 mensen in Meldert een fantastische dag. Dit jaar doen we even goed. Wat we voor deze grote publieksactiviteiten nodig hebben is niet alleen gidsen maar ook mensen die een stand mee willen bemannen/bevrouwen; op vaste plaatsen een beetje uitleg geven, mee de catering doen, leden te werven. Aarzel niet: meld je aan en we maken van deze dag een onvergetelijk evennement.   

Deze nieuwsbrief verschijnt om de 14 dagen à drie weken . De volgende nieuwsbrief zal eind juli verschijnen. Deze nieuwsbrief is bedoeld voor de leden van Natuurpunt Velpe-Mene, die samen de afdeling willen vormen. Wil je deze nieuwsbrief niet langer ontvangen of wil je bijkomende mailadressen doorgeven van mensen die de nieuwsbrief willen ontvangen: geef dan een seintje aan Hugo.Abts@pandora.be. Ook opmerkingen en suggesties zijn steeds welkom.