VELPE-MENE NIEUWSBRIEF n r  8 van  28  ju l i   2004

Reacties worden steeds op prijs gesteld. Je kunt deze nieuwsbrief bij wijze van kennismaking ook rechtstreeks doorzenden aan andere geïnteresseerden. Je kunt ook mailadressen van geïnteresseerden ( met hun woonplaats) doorgeven. Bij elke reactie opvolging en antwoord gegarandeerd. Als je de nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen dan volstaat één seintje. Alles naar de redactie nieuwsbrief die intern doormailt, met nu één druk op de reply knop: hugo.abts@pandora.be. ( volgende nieuwsbrief in de week 22 tot 28 augustus)

Natuurstudie in Velpe-Mene: Jorg Lambrechts en Robin Guelinckx publiceren overzicht waarnemingen 2003 in jaarboek Brakona
Afdelingen Velpe-Mene en Gete-Velpe hebben een waarnemingsnetwerk opgezet waar alle waarnemingen op samengebracht worden. Een 80-tal waarnemers hebben zich op dit mailnet ingeschreven. Er komen per maand tussen de 80 en 150 mails met waarnemingen bij de ingeschrevenen op het mailnet. Als je je wilt inschrijven kan dit door een mail te zenden naar:  velpe_mene_gete-subscribe@yahoogroups.com , dan kun je waarnemingen insturen en ontvang je de waarnemingen van de anderen op de mailing list. Tot vorig jaar verscheen jaarlijks het NPOB-natuurstudiejaarboek ( te raadplegen onder www.velpe-mene.be onder archief). Dit jaarboek is vanaf nu samengesmolten met het Brakona jaarboek.  Dit nieuwe Brakona-jaarboek is nu verschenen. In de bijdrage van niet minder dan 21 blz geven Robin Guelinckx en Jorg Lambrechts een overzicht van de interessantste waarnemingen van planten en ongewervelde dieren in de 10 gemeenten van Zuid-oost Brabant. Binnen de Vogelwerkgroep Oost-Brabant gebeurt hetzelfde voor de vogelwaarnemingen.  De gegevens voor het artikel van Robin en Jorg komen uit de eenvoudige databank die op grond van het waarnemingsnetwerk werkt. De Auteurs geven ook een geografische beschrijving en een duiding van de waarnemingen . Dit maakt dat dit een enorm aardig artikel is voor wie met de natuur in de streek begaan is.Het geeft ook aan hoe sterk de Natuur.gebieden kleur geven aan het landschap. U kan het Brakona-jaarboek 2003 vanaf nu bestellen door 5 € te storten op rekeningnummer 001-0762218-68 van Natuurpunt Oost-Brabant met vermelding “Jaarboek Brakona 2003”. Het artikel van Robin en Jorg zal binnen afzienbare tijd ook te raadplegen zijn op www.velpe-mene.be onder archief. Artikel wordt op verzoek electronisch aan de regionale pers toegestuurd. Te bevragen bij redactie nieuwsbrief.
 

    Uitnodiging  laatste reeks  zomerwerkdagen van dit jaar 

  laatste kansen voor zij die in juli met vakantie waren om mee te doen en de 'klassieke' vrijwilligersploeg eens af te lossen of te ondersteunen.     

  Zaterdag  31  juli werkdag  Zwartenbos (Bierbeek), Zaterda g avond 7 augustus Blauwschuurbroek en zeker niet te vergeten de laatste afsluitingswerkdag op zaterdag14 augustus in de Rozendaalvallei te Vissenaken   

Beschrijving van de gebieden en overzichtsluchtfoto zie www.velpe-mene.be onder natuurbeheer

Kort overzicht van de voorbije werkdagen sinds de vorige nieuwsbrief:  
Zaterdag :  10 juli: Weterbeek : een 12-tal mensen ; goede werksfeer, al het werk was wel niet gedaan. Donderdagavond 15 juli werd verder gewerkt met een 5-tal mensen. 
Z aterdag 10 juli: Rozendaalbeekvallei:  een 5-tal deelnemers en er is ook zaterdag 17 juli gewerkt 
Zaterdag 17 juli: Snoekengrachtwerkdag : een 25-tal deelnemers en zonder de onweersbui om 17u30 zou alles in een recordtempo van één dag afgerond geweest zijn. door het onweer moesten nog twee kleine percelen de zondagnamiddag door André en Hugo geruimd worden. 
Zaterdag 24 juli: Mene-Jordaan 14u00 kerkhof Meldert : Het nieuwe team  hield haar vuurproef met een 25 deelnemers. Al het voorziene werk werd afgerond. De pers was aanwezig en goede uitstraling zowel in Nieuwsblad als Laatste Nieuws. Na de werkdag werd een geimproviseerde barbeque met pensen en appelmoes gehouden. 
 
Ziezo een beeld van een enorme inspanning met vele deelnemers. Bij deze willen we 'klassieke vrijwilligersploeg' die op de meeste werkdagen aanwezig waren bijzonder in de kijker plaatsen. Dit is dan terzelfdertijd een oproep aan al de anderen om minstens nog één van de werkdagen mee te doen. 
     Komende werkdagen waar we je welkom heten. Vele handen maken het werk licht. Zaterdag 31 juli Hooien  Zwartebos. ganse dag 
9 u Zwartehoekstraat ingang van het reservaat. 's namiddags wordt verdergewerkt; Zwartenbos is een uniek reservaat met veel zeldzame soorten zoals gele zegge, blauwe zegge, paddenrus. Er is zaterdag heel veel werk te doen en we rekenen op een talrijke opkomst. De rieken en draagberries worden aangebracht. Misschien is het nuttig dat mensen die komen en een riek hebben ze deze ook meebrengen. Dit omdat we hopen om echt veel volk te spelen.
info : Esther Buysmans, 016/46 23 36, zie kaartje op het web onder natuurbeheer.

Zaterdagavond 7 augustus vanaf 18 u Blauwschuurbroek
Het grootste deel is vandaag 27 juli gemaaid en zal tussentijds al gedroogd en geperst zijn. De delen die te nat zijn voor te persen zullen we op zaterdagavond 7 augustus opruimen.  
info : Hugo Sente 016/46 14 97 of Hugo Abts (hugo.abts@pandora.be)

 

Rozendaalbeekvallei in de kijker voor de werkdag en de fondsenwerving; maar ook met de Openmonumentendag staat de Rozendaalbeekvallei vanaf de watertoren in de kijker.............

Natuurfonds ( Project 3997): 25 000 € gezocht voor 25 ha extra Natuurgebied in de Velpevallei.

Cover tijdschriftZicht op natuur.gebied Rozendaalbeekvallei: Word peter/meter: € 25 000 voor 25 ha  .

Eén van de natuur. gebieden opgenomen in de  Velpe-Mene  fondsenwervingscampagne ‘ Natuur. gebieden geven kleur’.

Op zaterdag 14 augustus gaat een werkdag door in de Rozendaalbeekvallei. (afsluitende werkdag van de zomercampagne) Welkom  om 10u ingang reservaat Metselstraat Vissenaken ( info : Paul De Cort, 016 81 63 61; Luc Nagels, 016 81 73 30 zie ook www.velpe-mene.be onder natuurgebieden)  

In het nummer 2 van Natuur en Landschap wordt een campagne gelanceerd voor peter- en meterschappen voor Natuurgebieden. Een peter of meter is iemand die de werking en de uitbouw van een gebied duurzaam ondersteunt. Dat kan door mee te werken met een reservatenteam maar ook door financieel te ondersteunen. De restfinanciering voor de aankoop van gebieden is immers ten laste van de afdeling.

Voor Velpe-Mene werden de gebieden in de Velpevallei in de kijker geplaatst: Hazenberg, Molensteen, Snoekengracht- Vondelbeek- Koutemveld- Terrassenlandschap , Roosdaalbeekvallei, Zeyp en Paddenpoel-Scholbeemd-Velpevallei-Koestraat. Je kunt natuurlijk ook peter/meter worden van één van de andere gebieden binnen de afdeling. De lijst van de peters/meters wordt gepubliceerd in N&L nr 4 van december. Zorg dat je erbij bent.  Alle peters en meters worden op een speciale excursie met de leden van de reservatenteams uitgenodigd. De eerste peter/meter excursie gaat door op 12 december.  Met deze actie willen we 25 ha extra veiligstellen binnen de afdeling.

De sectie rond peter- en meterschappen, en ook de natuurgebieden in de kijker, kan je als .pdf formaat lezen op de website. Door op de link te drukken..

Je kan de fondsenwerving permanent steunen, door dit formulier ( druk op link met de site)  in te vullen voor een permanente steunopdracht. Je kunt dat ook gebruiken om door te mailen naar andere geïnteresseerden.

Afzonderlijke giften kunnen gestort worden op rekening 293-0212075-88 van Natuurpunt Mechelen met vermelding project 3997 Velpe-Mene. Giften van € 30 op jaarbasis geven recht op een attest voor fiscale aftrekbaar

Elke nieuwsbrief zullen we in het kader van de campagne een foto van een ander gebied in de kijker plaatsen.

 Zaterdag 28 augustus van 18u45 : jaarlijkse medewerkersbarbeque in Buurthuis Willebringen. Schrijf nu in.
 

  Na de voorjaarsactiviteiten en de zomerwerkdagen is de jaarlijkse medewerkersbarbeque elk jaar de start van de najaarswerking. Het is vooral een moment waarop alle medewerkers eens een avondje feestelijk bij elkaar zijn. Kortom het is een traditie die nu al meer dan 10 jaar bestaat en elk jaar een 70 à 80 deelnemers van de medewerkers met hun gezin samenbrengt. Zo ook dit jaar. De barbeque vindt net als vorig jaar plaats in Willebringen. Hierop verwachten we jong en minder jong, iedereen die in het voorbije jaar op enige wijze actief was in de afdeling, een kern of een werkgroep. Maar ook nieuwe mensen die actief willen worden als medewerker binnen de afdeling. Luk Briesen, Lieven De Schamphelaere, Jocelyne Dobbels en Esther Buysmans zijn al druk bezig met de voorbereiding. Punt is dan ook dat we tijdig een beeld hebben van het aantal deelnemers. Geef daarom een seintje per mail aan Esther.Buysmans@pandora.be  met het aantal deelnemers dat je komt. Op 20 augustus houden we onze afdelingsvergadering en dan willen we alleszins het deelnemerslijstje afsluiten. Volwassenen betalen 12,5 € en kinderen 6,50 € 

 


 Feest bij Velpe-Mene:10.000° bezoeker binnen het eerste jaar op www.velpe-mene.be

Op 30  juli zal  www.velpe-mene.be de tiendduizendste bezoeker ontvangen. Dit op minder dan één jaar tijd. Reden om te feesten in de velpe-menestreek.

Onder impuls van Margriet Vos en Toon Convents werd begin 2003 een eerste concept van een attractieve website gemaakt. Het doel was natuur en landschap, natuurbeleving en natuur- en landschapsbescherming en iedereen die daarmee bezig was in de gemeenten Bierbeek, Boutersem, Hoegaarden, Tienen en Glabbeek een gezicht te geven in het website-landschap.

Na de eerste concept-fase werd de verdere uitwerking en het beheer hiervan overgenomen door webmaster Jan Stuckens. Die er een ere-zaak van maakt om de site elke 3 weken grondig te actualiseren, een reeks actualiteiten op de home-page te plaatsen . Kortom deze website wordt door vrijwilligers beheerd als een modern communicatiemiddel, waardoor we natuur en landschap voor iedereen direct in de huiskamer brengen.

Daarom werd  veel aandacht besteed aan natuur en het landschap, de verschillende beheerde natuurgebieden, de brede publieksgerichte activiteiten, cursussen en natuurstudieactiviteiten. Alle beheerde natuurgebieden zijn gerangschikt gemeente per gemeente. Van  al deze natuurgebieden is ook een kaartje en een luchtfoto opgenomen. Bij elk van de gebieden zijn de contactpersonen vermeld en worden de mogelijkheden voor bezoek en medewerking aangegeven. Voor de liefhebber zijn er afdrukbare thematische wandelingen opgenomen. De activiteitenkalender is steeds actueel. Deze bevat voor elk wat wils: een gewone fikse landschapswandeling, een fietstocht, een werkdag in de natuurgebieden, een natuurexcursie of een cursus.  In een foto- en archiefrubriek worden ook beelden en foto’s van de verschillende activiteiten opgenomen.

Bewust is er groot belang gehecht aan het brede landschap ,aan cultuurhistorie en streekgeschiedenis. Ook de ontwikkelingen in de streek zoals de stand van de ruilverkavelingen, ruimtelijke uitvoeringsplannen worden weergegeven en geactualiseerd.

Om de drie weken wordt ook een nieuwsbrief met korte berichten rond activiteiten en ontwikkelingen aan het archief van het web toegevoegd waardoor de website zowel een actualiteitswaarde als een archieffunctie krijgt.

Steeds wordt getracht verder vernieuwend te zijn. Zo was er deze zomer de webwedstrijd: landschap in beeld die veel aandacht trok. Niet voor niets  krijgt de site elke dag tussen 40 en 50 bezoekers met soms pieken tot 74 . Dit aantal stijgt van maand tot maand.

Vanuit het bestuur feliciteren we dan in de eerste plaats de webmaster Jan Stuckens voor de inzet en Margriet en Toon voor het concept. Wie hun wenst te feliciteren kan dit best  door de site nog meer bekend te maken en te zorgen dat zoveel mensen ze bij hun favorieten plaatsen:  www.velpe-mene.be

 
 
DE OPENMONUMENTENDAG MET VOOR ONS DE ACTIVITEITEN IN TIENEN EN GEETBETS ZULLEN VEEL VOLK TREKKEN: ZIN OM EEN DAGDEEL MEE TE GIDSEN OF VOOR ANDERE MEDEWERKING TE ZORGEN ?  EEN REGIONALE ACTIVITEIT VERDIENT REGIONALE ONDERSTEUNING !

 GEEF VANDAAG NOG  EEN SEINTJE ALS JE WIL MEEWERKEN.

 


Dringende en herhaalde Oproep medewerkers voor de openmonumentendag, Aanmelden voor
Geetbets:
marc.opdeweerdt@belgacom.net   en voor Tienen: jan_struyf@hotmail.com

   Met man en macht wordt gewerkt aan de open monumentendag. Herhaling oproep: medewerkers en gidsen gezocht. 
In het eerstvolgend nummer van N&L gaat Jan Struyf in op :'Erfgoed en landschap als hefboom voor de beweging'. Een baanbrekend artikel. Zie http://home.scarlet.be/~nrobadsl/docs/word-teksten/omd.doc .  Daarnaast is er binnen de regio gewerkt aan een sterprogramma met verschillende activiteiten. Begin september verschijnt er in gans Oost-Brabant een folder bus-aan-bus met de regionale en de streekactiviteiten. Als regionale steractiviteit wordt Aronst Hoek in Geetbets in de kijker gesteld. Dit is een gebied dat echt uitstraling verdient. De inzet van de ploeg die daar de laatste jaren het snelst groeiend natuurreservaat van Vlaanderen aan het uitbouwen is verdient waardering. We doen dan ook een oproep om deze mensen te ondersteunen. De kern Geetbets is op zoek naar ondersteuning met gidsen en andere medewerkers voor deze dag. Meldt je onmiddellijk aan bij marc.opdeweerdt@belgacom.net . Marc belegt nog een verkennende voorwandeling met alle betrokken medewerkers. Dus mensen van andere afdelingen kunnen ook meedoen. Ook binnen de afdeling en met name in  de kern Tienen is een groots programma iopgezet. We doen een dringende oproep aan alle geïnteresseerden die bij activiteiten willen meewerken om zich aan te melden. Vorig jaar bezorgden we 6000 mensen in Meldert een fantastische dag. Dit jaar doen we even goed. Wat we voor deze grote publieksactiviteiten nodig hebben is niet alleen gidsen maar ook mensen die een stand mee willen bemannen/bevrouwen; op vaste plaatsen een beetje uitleg geven, mee de catering doen, leden te werven. Aarzel niet: meld je aan en we maken van deze dag een onvergetelijk evennement. Voor Tienen kun je terecht bij  jan_struyf@hotmail.com

Deze nieuwsbrief verschijnt om de 14 dagen à drie weken . De volgende nieuwsbrief zal eind juli verschijnen. Deze nieuwsbrief is bedoeld voor de leden van Natuurpunt Velpe-Mene, die samen de afdeling willen vormen. Wil je deze nieuwsbrief niet langer ontvangen of wil je bijkomende mailadressen doorgeven van mensen die de nieuwsbrief willen ontvangen: geef dan een seintje aan Hugo.Abts@pandora.be. Ook opmerkingen en suggesties zijn steeds welkom.