VELPE-MENE NIEUWSBRIEF nr 9 van 24 augustus  2004   

*
Zaterdag 28 augustus: Jaarlijkse medewerkersbarbeque in Buurthuis Willebringen
*
Voorbereidende vergadering Open Monumentendag Tienen voor kandidaat medewerkers
*
Voorbereidende terreinuitstap voor de regionale acitiviteit rond Aronst Hoeck op de Openmonumentendag
*
Grote Happening ' Walk for Nature', viering 30 jaar Snoekengracht en wandelingen van de maand dé publieksactiviteiten 2004
*
Overzicht van de evaluatie- en de planningsvergadering 2005 Velpe-Mene
*
Speciaal aanbod: Nu lid worden van Natuurpunt is lid tot eind 2005. Op weg naar 1000 leden binnen Velpe-Mene.

Jaarlijkse Medewerkersbarbeque Zaterdag 28 Augustus Buurthuis Willebringen sukses qua opkomst: reeds 69 inschrijvingen
Het is reeds een traditie om na de voorjaarswerking en de zomerwerkdagen en als start van de najaarswerking alle medewerkers die actief zijn binnen de afdeling, binnen de kernen en werkgroepen, rond de beheerde natuurgebieden of die op één of andere manier in de toekomst willen meewerkenhun gezin uit te nodigen op een medewerkersbarbeque. Maandagavond telden we reeds 69 inschrijvingen. Dus ook dit jaar wordt deze medewerkersbarbeque de ontmoetingsplaats voor iedereen die mee Natuurpunt Velpe-Mene wil zijn. Last minute inschrijvingen onmiddellijk naar Esther.Buysmans@pandora.be. Iedere medewerker en iedere geinteresseerden om in de toekomst mee te werken wordt echt verwacht ( inschrijven is evenwel noodzakelijk). 19 u Buurthuis, Willebringenstraat te Willebringen.

Open Monumentendag 2004: een hoogdag voor de beweging met een afdelingsactiviteit in Tienen en een regionale activiteit in Geetbets.

Oproep aan mogelijke medewerkers en gidsen :

voorbereidende vergadering Tienen op maandagavond 30 augustus

Voorbereidende terreinuitstap Geetbets op woensdag 1 september

De open monumentendag 2004 is een evennement waar we als vereniging volledig op inzetten. Het tijdschrift ' Natuur & Landschap' dat voor eind augustus bij elk lid in de bus valt is een inhoudelijk sterk themanummer rond erfgoed, monumenten en landschapszorg in relatie met onze werking. Ten laatste in de eerste week van september zal ook een prachtige Natuurpunt-folder rond de openmonumentendag ( folder te raadplegen op http://www.velpe-menearchief.be/files/omd_folder.pdf ) in elke bus van Oost-brabant vallen.
Zowel door de kern Tienen als de kern Geetbets wordt ondertussen ook een hele publiciteitscampagne ingezet.
Het programma van Tienen is te consulteren op de home-pagina van www.velpe-mene.be. Terwijl het hele programma van Geetbets en een onderbouwend artikel over het snelgroeiend natuurgebied 'Aronst Hoeck' te raadplegen is op www.natuurpunt.be/oost-brabant.
Het is duidelijk dat er hier hard door de respectievelijke teams aan gewerkt wordt en dat we volk willen spelen en terzelfdertijd kwaliteit willen bieden.
Daarom een oproep aan actieve mensen binnen de beide afdelingen en binnen andere afdelingen van Oost-Brabant om voor deze steractiviteiten mee medewerkers en gidsen aan te leveren.
Om mogelijke gidsen en medewerkers zowel voor de activiteit Tienen als de activiteit Geetbets te briefen is onderstaande voorbereidende vergadering en voorbereidend terreinbezoek voorzien.

*
UITNODIGING 1 VOORBEREIDENDE VERGADERING MEDEWERKERS OMD TIENEN

Op maandag 30 augustus om 20u30 in't PC'ke , Oude Vestenstraat ( tussen Leuvenselaan en Gilainstraat) wordt heel het draaiboek voor de verschillende medewerkers overlopen. We rekenen op veel extra ondersteuning van mensen die mee willen gidsen en helpen. Je kan je ook aanmelden bij jan_struyf@hotmail.com of gsm 0478577468

*
UITNODIGING 2 VOORBEREIDENDE WERKWANDELING GEETBETS

Naar aanleiding van de OMD op 12 september heeft de Gemeente Geetbets samen met ons een voorbereidende werkwandeling vastgelegd dit met het oog de gidsen en de betrokken mensen voor te bereiden en kennis te laten maken met de uitgestippelde routes

Voor de monumenten zullen tekst en uitleg gegeven worden door de Heemkundige kring Geetbets.

WOENSDAG 1 SEPTEMBER OM 19uur

Plaats: Sporthal Warande, Ketelstraat 50, Geetbets

Info: Marc Op de Weerdt ( marc.opdeweerdt@belgacom.net)

GSM 0475/ 27.06.69


Afdelingsvergadering van 20 augustus evalueert werking 2004 en maakt afspraken over de grote lijnen van de planning 2005

Tijdens deze vergadering werd de hele werking grondig geevalueerd. Een 14-tal bestuursleden had op voorhand opmerkingen en suggesties doorgestuurd; Op grond van die inzendingen werd synthese voor de bespreking gemaakt.

Bij de planning van de activiteiten werd gekozen voor een jaarthema rond natuurbeheer en met name dat we tonen wat er concreet gerealiseerd is en wat NP ter plekke concreet realiseert.

Er werd afgesproken om de activiteiten 2005 als volgt te structureren:

Een reeks grote uitstralingsactiviteiten

o Kapstok hierbij is een heel grote activiteit ' Walk for Nature' met een wandel- en genietdag tesamen met vele anderen zoals wandelgroepen, socio-culturele verenigingen met de reservaten en de landschapselementen van Rosdel, Mene-Jordaan en Meldertbos als kader. Als we de kalender bekijken zal dit ofwel op zondag 24 april ofwel op zondag 1 mei doorgaan. Hieraan zou een symposium zoals 2 jaar terug in Willebringen gekoppeld worden ( zie archief op site). Een tweede grote uitstralingsactiviteit zal de viering van 30 jaar Snoekengracht zijn. Dit zal gekoppeld worden aan de jaarlijkse Orchideeënwandeling die op zaterdagavond 14 mei doorgaat. De nadruk zal gelegd worden op ' de historie rond de Snoekengracht', ' hoe het totstandkwam', 'op de vrijwilligerswerking rond het gebied'. Kortom het inpassen in het bovenstaand thema.

o De wandelingen van de maand. Binnen elke gemeente/kern worden 2 wandelingen van de maand vooropgesteld nl één in de periode april-september en één in de periode hierbuiten. Zodat er elke maand ook een aantrekkelijke en goed voorbereide ' wandeling van de maand' doorgaat binnen de afdeling. Voor de kernen zouden dit voor elk van de kernen hun wandelingen van het jaar moeten zijn met een glaasje en napraten daarna, brede aankondiging. Elke wandeling van de maand zal een 'slagzin' en iets aansprekend hebben voor het grote publiek.

Thema- en reservatenexcursies: deze zijn open voor het grote publiek maar ook bedoeld voor de versterking van het netwerk van de reservatenteams en de medewerkers. De reservatenuitstappen worden in dit concept bedoeld als een leerrijke en ietwat informele en ook toetsende uitstap met de andere leden van het team, voor de andere reservatenteams, de natuurstudie- en natuurbeheergeinteresseerden die hier ook nog iets kunnen bijleren rond het gebied of rond het thema ( vb libellen, waterbeestjes, enz)

De medewerkersbarbeque ( eind augustus) en de algemene ledenvergadering ( begin januari) werden als de twee belangrijkste verenigingsactiviteiten in het verenigingsvormingsproces beschouwd. Zeker met de huidige aandacht behouden. De volgende ledenvergadering zal op zaterdag 8 of 15 januari in de Kronkel te Vissenaken/Tienen doorgaan. Met terug een gevarieerd informeel gedeelte met de uitreiking van de 'Gouden Gorzen' en zo mogelijk een herhaling van het kaasbuffet van vorig jaar met veel mogelijkheden voor informele contacten.

Korte Instapcursussen rond de streek, natuur & landschap in Bierbeek en Hoegaarden


Speciaal Aanbod: Wie nu lid van Natuurpunt wordt ( EUR 20) is lid tot eind 2005


Je bent reeds lid van Natuurpunt. Maar je wil iets extra doen voor de Natuur? Werf dan nu één extra- lid van Natuurpunt. 20 euro op rekeningnummer 230-0044233-21 van Natuurpunt te 2800 Mechelen, met de vermelding 'nieuw lid Velpe-Mene'. Het hele gezin is dan lid tot eind 2005.


Je kunt ook domicilieren. Vul dan onderstaand domi-strookje in en zend het naar Natuurpunt te Mechelen of je bezorgt het ons op een grote publieksactiviteit. Je hoeft dan nu geen overschrijving te doen.

Als lid help je de natuur. Je ondersteunt de vele vrijwilligers die in je omgeving aan natuur werken. Je ontvangt 5 maal per jaar het kleurrijke magazine- tijdschrift Natuur.blad en 4 maal per jaar het streektijdschrift Natuur en Landschap met informatie over natuur en milieu in je eigen reqio. Binnen de afdeling zijn er een 100-tal publieksactiviteiten waarop je gratis welkom bent met heel je gezin. Gratis. Want Natuurpunt Velpe-Mene is ook een actieve groep met leuke activiteiten voor elk wat wils ( zie www.velpe-mene.be onder kalender).

Je bent zeker niet alleen: eind 2003 waren 850 gezinnen lid van Velpe-Mene. Met je medewerking bereiken we eind 2004 de kaap van de 1000 leden.

Als nieuw lid krijg je een welkomstpakket met een wandelgids. Bij domiciliëring ontvang je het boek 'De Roodborst'.

Print onderstaand domiliëringsformulier af en stuur het op naar Natuurpunt, Kardinaal Mercierplein 1, 2800 Mechelen of bezorg het ons op één van de activiteiten.

Bericht van domiciliëring

actie Velpe-Mene naar duizend leden

Ja, ik geef Natuurpunt vzw de toelating om vanaf tegenwoordig mijn lidmaatschap te innen van mijn rekening en dit tot uitdrukkelijke herroeping

c lidgeld 20 euro

----------------------------------------

Totaal: euro

Graag ingevuld en gehandtekend afgeven aan de gids of begeleider van de activiteit of te sturen naar Natuurpunt, , Kardinaal Mercierplein 1 te 2800 Mechelen

Identificatienummer: 00409423736

rekeningnummer

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Naam en voornaam

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Straat en nummer

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Postcode en gemeente

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Geboortedatum____/____/________

Lidnummer

Handtekening


__ __ __ __ __ __

(niet invullen)

actie Velpe-Mene naar 1000 ledenSpeciaal voor leden Velpe-Mene: Bij de eerstvolgende activiteit van Velpe-Mene waaraan je deelneemt, ontvang je bovendien gratis de kleurrijke landschapskrant met 10 wandelingen in de streek

Reacties worden steeds op prijs gesteld. Je kunt deze nieuwsbrief bij wijze van kennismaking ook rechtstreeks doorzenden aan andere geïnteresseerden. Je kunt ook mailadressen van geïnteresseerden ( met hun woonplaats) doorgeven. Bij elke reactie opvolging en antwoord gegarandeerd. Als je de nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen dan volstaat één seintje. Alles naar de redactie nieuwsbrief die intern doormailt, met nu één druk op de reply knop: hugo.abts@pandora.be.