VELPE - MENE NIEUWSBRIEF NR 12 VAN 15  NOVEMBER 2004

 

Inhoud
 • Zaterdag 20 november Dag van de Natuur. Hoegaarden
 • Zaterdag 4 december: jaarlijkse afdelingsspaghetti
 • Tussen 40 en 52 % van de belastingen aftrekken en de aankoop van natuurgebieden ondersteunen.
 • Wasplaten: de orchideeën onder de paddenstoelen in onze reservaten. Zie foto's
 • Wie mee wil doen aan de Vijfde vossenkwis op 10 december: nu inschrijven !
 • Peter/meter wandeling in Meldert op Zondagochtend 12 december. Kerk 10 u
 • Niet te missen: afdelingsactiviteiten tot medio januari
 
 Laatste oproep : Dag van de Natuur 2004
Zaterdag 20 november van 13u45 tot 17u15
Afspraak: Oude Spoorwegzate Hoegaarden (containerpark)
Kennismaking: natuurbeheer en beheerteams natuurgebieden Velpe-Mene
Oproep aan alle beheersteams, jeugdbewegingen en socio-culturele verenigingen
 
 
   
 

Volledige bericht is te consulteren op http://www.velpe-mene.be/forum/index.php?act=ST&f=2&t=54

De pers is ook uitgenodigd. op de dag van de natuur in Hoegaarden. Deze activiteit is al een tijdje geleden aangekondigd. We verwachten dat de teams rond de verschillende beheerde gebieden op deze afdelingsnamiddag langskomen. Je kunt het bericht ook doorsturen naar andere groepen. Het moet ook de dag zijn dat aan andere groepen en nieuwe mensen om mee aan natuurbeheer te doen. Je kunt onmiddellijk naar de afspraakplaats komen. Om een beeld te kunnen krijgen van het aantal teams dat aanwezig zal zijn en op voorhand te weten voor hoeveel mensen we werkgerief moeten voorzien kan je ook een berichtje sturen naar Esther.Buysmans@pandora.be  of roland.grugeon@telenet.be  of 016/816052.

   
 
Afdelingsspaghetti ten voordele van het reservatenfonds Velpe-Mene op zaterdag 4 december vanaf 17 u in het CC Boutersem, Kerkomsesteenweg (dit is één week later dan de vorige jaren) Wil je meewerken: seintje aan Esther.Buysmans@pandora.be
 
 
 
tot dan.
 
  Zie foto's vorig jaar op de home-pagina van www.velpe-mene.be
 
 
 FONDSENWERVING VOOR NATUURGEBIEDEN in VELPE MENE DOOR STORTING OP REKENING 293-0212075-88 VAN NATUURPUNT MET VERMELDING
PROJECT VELPE-MENE NR 3997
 
 Doe bij elke gift een belastingsvoordeel van 40 tot 52%. Dus aankoop natuurgebieden in de streek helpen en minder belastingen betalen ( zie tabel)
 
 
Wie het nog niet moest weten: bij de aankopen van natuurgebieden is de afdeling zelf verantwoordelijk voor de restfinanciering van minimum 10% ( tot 40%). Dat betekent dat we zelf jaar na jaar een bedrag van € 1000 ( soms tot € 4000 bij 40%) per aangekochte hectare moeten bijeenbrengen. Als je weet dat binnen de afdeling Velpe-Mene de laatste jaren gemiddeld tussen 15 en 20 ha werd aangekocht dan zie je dat het om een aanzienlijke inspanning gaat. Een inspanning om duurzame natuur voor de toekomst te geven. Of om het project ' Akkers en Graan voor Gorzen' waar te maken. In 2004 hebben we een reeks gebieden aanzienlijk kunnen uitbreiden. De Zeyp in Glabbeek, de omgeving van de Paddenpoel en de Velpevallei ( Bunsbeek en Vissenaken/Tienen), het Terrassenlandschap ( Kumtich) en de uitbreiding van de Snoekengracht ( Boutersem), de uitbreiding van de Mene en Jordaan ( Meldert/Hoegaarden en Willebringen). Ook in Bierbeek staat heelwat op stapel. Een overzicht van alle gebieden met kaartje en luchtfoto op www.velpe-mene.be
Voor 2004 gaan we dan ook voor een fondswerving op het project 3997 voor een bedrag van tussen 17 500 à 20 000 €.  Naast de Spaghetti ( 4 december), de quiz ( 10 december) en de voorbije Tiense Fuif zijn hier vooral vele giften van gewone leden verantwoordelijk voor.
Elke gift op jaarbasis van minimum 30 € is daarenboven aftrekbaar van je belastbaar inkomen. Het fiscale voordeel, afhankelijk van je gezamelijk belastbaar inkomen kan je direct uitrekenen:
 

25% tot een inkomensplafond van         tot 5705 € ( BF 228 200)

30% voor de schijf tussen                    5705 tot 7565€ ( tussen 228200 BF en  305600)

40% voor de schijf tussen                    7 565 €  en 10785 € ( tussen 305600 BF en 435650)

45% voor de schijf tussen                    10785 € en 24 800 € ( tussen 435650 BF en 1000 000)

50% voor de schijf tussen                    24 800 € en 37 185 € ( tussen 1 mln bef  en 1,5 mln)

52% boven                                         37185 € ( boven 1,5 mln BF)

te storten op rekening rekening  293-0212075-88 van Natuurpunt met vermelding

PROJECT VELPE-MENE NR 3997
 : de inzet van de afdeling verdient het.
 
 
 

 

   
 
Natuurstudie:
Wasplaten de orchideeën onder paddestoelen
 nieuwe unieke vondsten in het najaar
 verschillende soorten wasplaten in onze beheerde reservaten
 Eind oktober en november werden verschillende graslandreservaten geinventariseerd op typische paddestoelen die indicator zijn voor het goed beheer. Robin, Jorg en Rozemarijn vielen van de ene positieve verbazing in de andere. Zowel in de Paddenpoel, De Zeyp, de Hazenberg als het Rosdel werden verschillende soorten Wasplaten ontdekt. Dit zijn de orchideeën onder de paddestoelen en zijn kenmerkend voor goed beheer en situaties van soortenrijk schraal grasland.Het gaat om verschillende rode lijstsoorten zoals Paaipegaaizwammetje, Daarnaast werden er ook zeldzame knotszwammen en aartongen gevonden. Benieuwd ?  Ook in de Koeheide in Bertem werden verschillende wasplaten ontdekt. Een foto-overzicht van deze prachtige paddestoelen in Koeheide is te bezichtigen op http://www.pbase.com/wasplaten/wasplaten
Na de unieke kevers, de geelgorzenconcentraties, de zeldzame planten en orchideeën die in de gebieden komen
 

 

   
 
 Vijfde Vossenquiz 
vrijdag 10 december 2004:

Inschrijven voor 6 december bij Esther Buysmans, tel. 016-46 23 36  

esther.buysmans@pandora.be of www.velpe-mene.be

 
 
 
 

 

Vijfde Vossenquiz

ten voordele van de aankoop van natuurgebieden in de regio Tienen, Boutersem, Glabbeek, Hoegaarden, Bierbeek

Een algemene quiz met een milieuvriendelijk sausje

vrijdag 10 december 2004

cc De Velpe Opvelp (Bierbeek) – 19u30u

 

·        ploegen van minimum 4 en maximum 5 personen

·        een prijs voor elke deelnemer

·        deelname: leden van Natuurpunt 2,5 euro per persoon, niet-leden 5 euro per persoon

.

   
 
Zondag 12 december kerk Meldert: 10u .
Peter/Meter wandeling voor alle donateurs voor de reservaatsprojecten binnen Velpe-Mene. Gelegenheid tot napraten
Geactualiseerde activiteitenkalender onder www.velpe-mene.be
   
 

Ter gelegenheid van deze wandeling nodigen we speciaal alle donateurs 2003 en 2004 van de verschillende reservaatsprojecten uit. Op het terrein zal kunnen vastgesteld worden hoe de beheerde gebieden het verschil maken. daarna zal er nog de gelegenheid zijn om met een glaasje gezellig na te praten. Het gedetailleerd programma zal ook opgenomen worden op www.velpe-mene.be/forum onder vereniging.

Voor het overzicht van de activiteiten tot eind 2004 zie www.velpe-mene.be

   
 
Overzicht van de grote Afdelingsactiviteiten
 
 1.  Eerstkomende Afdelingsbestuursvergadering vrijdag 17 december ( voorbereiding Afdelingsalgemene vergadering en definitieve opties volgend jaar)
  Elk van onderstaande werkingsvelden werkt een voorstel voor de werkingsimpulsen uit en presenteert dit op de afdelingsvergadering van 17 december voor een inhoudelijke discussie:
   •  vereniging en beweging incl integratie kernenwerking, tijdschrift, communicatie, ledenwerving en –werking,
   • reservaten, natuur en landschap incl agrarisch cultuurlandschap incl beleid incl rvk, akkervogels, ro
   • natuurstudie en educatie incl kinderactiviteiten, cursussen, thematische werkgroepen: flora, paddenstoelen en bevordering studie
2. Algemene ledenvergadering Afdeling Velpe-Mene met Receptie, Wandelend Kaasbuffet en Uitreiking Gouden Gorzen. Zaterdag 15 januari 2005 vanaf 18u45 in het CC De Kronkel, Kronkelweg 11 te Vissenaken-Tienen; Toegang Gratis voor Natuurpunt-leden en hun gezin.
 
        3. Zaterdag 11 december 2004: Vlaamse Trefdag van Natuurpunt in Leuven
De dag start om 9.30u in College de Valk (Ladeuzeplein, Leuven)./ Zie www.natuurpunt.be 
 

 

   
 

 

   
 

Nieuwbrief Natuurpunt Velpe-Mene is gericht aan de leden van afdeling Velpe-Mene die actief willen meewerken aan de vereniging en geïnteresseerden die de nieuwsbrief aangevraagd hebben. Reacties worden steeds op prijs gesteld. Je kunt deze nieuwsbrief bij wijze van kennismaking ook rechtstreeks doorzenden aan andere geïnteresseerden. Je kunt ook mailadressen van geïnteresseerden ( met hun woonplaats) doorgeven. Bij elke reactie opvolging en antwoord gegarandeerd. Als je de nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen dan volstaat één seintje. Alles naar de redactie nieuwsbrief die intern doormailt, met nu één druk op de reply knop: hugo.abts@pandora.beVolgende nieuwsbrief medio december.

   
 

 

   
 

Ga eens naar www.velpe-mene.be. De site is geactualiseerd. In de loop van december komt ook het dossier 'Graan voor Gorzen' op het web.

Wil je de vogelgeluiden horen op het web. Ga dan naar: http://www.ivnvechtplassen.org/a-padde.html