VELPE - MENE NIEUWSBRIEF NR  13  VAN  

2   December  200 4 

 
 
 

UITNODIGING   

 

Natuurpunt Velpe-Mene

tiende Spaghetti-avond

ten voordele van het reservatenfonds Velpe-mene

Zaterdag 4 december 2004 vanaf 17 uur

   
 

 We kregen reeds vele reacties. Er zal veel volk zijn. De hele ploeg staat klaar om er een gezellige avond van te maken. We verwachten alle kernen en beheerteams. Je kunt komen zonder vooraf in te schrijven.

Cultureel Centrum Boutersem
Kerkomsesteenweg ( complex Gemeentescholen op 200 m van rijskweg Leuven-Tienen
)

 

Thuissupporters kunnen ook helpen door storting van een gift op rekening 293-0212075-88   van Natuurpunt met vermelding project 3997 Velpe Mene. Giften vanaf €30 zijn fiscaal aftrekbaar.

   
 

vijfde Vossenquiz als afdelingsquiz
ten voordele van het reservatenfonds project 3997
een algemene quiz met een milieuvriendelijk sausje

Al 22 ploegen hebben ingeschreven. Nog 8 à 10 ploegen kunnen inschrijven. Onmiddellijk doen bij Esther.

vrijdag 10 december 2004cc De Velpe Opvelp (Bierbeek) – 19u30u

 
 
 


 • ploegen van minimum 4 en maximum 5 personen
 • een prijs voor elke deelnemer
 • deelname: leden van Natuurpunt 2,5 euro per persoon, niet-leden 5 euro per persoon

Opbrengst ten voordele van het reservatenfonds project 3997

Inlichtingen: Esther Buysmans 016-462336 of esther.buysmans@pandora.be

 
 
 
 
 FONDSENWERVING VOOR NATUURGEBIEDEN in VELPE MENE DOOR STORTING OP REKENING 293-0212075-88 VAN NATUURPUNT MET VERMELDING
PROJECT VELPE-MENE NR 3997
 
 Doe bij elke gift een belastingsvoordeel van 40 tot 52%. Dus aankoop natuurgebieden in de streek helpen en minder belastingen betalen ( zie tabel)
 
 

Vogelwerkgroep Oost-Brabant steunt het project Graan voor Gorzen 

 

De Vogelwerkgroep schenkt de opbrengst van de dia-avond  te Opvelp  rond Alaska van november  aan het Gorzenproject en  ze ronden deze opbrengst af tot de ronde som van 2 50 euro.  Deze som zal deze week nog worden gestort op het speciale project 3997 Velpe-Mene ‘Gorzen’.

 

Met beste groeten,

Marcel Jonckers namens de Vogelwerkgroep Oost-Brabant.  Langs deze weg danken we hartelijk de vogelwerkgroep voor de ondersteuning van het gorzenproject binnen de afdeling. 

 

 
Wie het nog niet moest weten: bij de aankopen van natuurgebieden is de afdeling zelf verantwoordelijk voor de restfinanciering van minimum 10% ( tot 40%). Dat betekent dat we zelf jaar na jaar een bedrag van € 1000 ( soms tot € 4000 bij 40%) per aangekochte hectare moeten bijeenbrengen. Als je weet dat binnen de afdeling Velpe-Mene de laatste jaren gemiddeld tussen 15 en 20 ha werd aangekocht dan zie je dat het om een aanzienlijke inspanning gaat. Een inspanning om duurzame natuur voor de toekomst te geven. Of om het project ' Akkers en Graan voor Gorzen' waar te maken. In 2004 hebben we een reeks gebieden aanzienlijk kunnen uitbreiden. De Zeyp in Glabbeek, de omgeving van de Paddenpoel en de Velpevallei ( Bunsbeek en Vissenaken/Tienen), het Terrassenlandschap ( Kumtich) en de uitbreiding van de Snoekengracht ( Boutersem), de uitbreiding van de Mene en Jordaan ( Meldert/Hoegaarden en Willebringen). Ook in Bierbeek staat heelwat op stapel. Een overzicht van alle gebieden met kaartje en luchtfoto op www.velpe-mene.be
Voor 2004 gaan we dan ook voor een fondswerving op het project 3997 voor een bedrag van tussen 17 500 à 20 000 €.  Naast de Spaghetti ( 4 december), de quiz ( 10 december) en de voorbije Tiense Fuif zijn hier vooral vele giften van gewone leden verantwoordelijk voor.
Elke gift op jaarbasis van minimum 30 € is daarenboven aftrekbaar van je belastbaar inkomen. Het fiscale voordeel, afhankelijk van je gezamelijk belastbaar inkomen kan je direct uitrekenen:
 

25% tot een inkomensplafond van         tot 5705 € ( BF 228 200)

30% voor de schijf tussen                    5705 tot 7565€ ( tussen 228200 BF en  305600)

40% voor de schijf tussen                    7 565 €  en 10785 € ( tussen 305600 BF en 435650)

45% voor de schijf tussen                    10785 € en 24 800 € ( tussen 435650 BF en 1000 000)

50% voor de schijf tussen                    24 800 € en 37 185 € ( tussen 1 mln bef  en 1,5 mln)

52% boven                                         37185 € ( boven 1,5 mln BF)

te storten op rekening rekening  293-0212075-88 van Natuurpunt met vermelding

PROJECT VELPE-MENE NR 3997
 : de inzet van de afdeling verdient het.
 
Doe zoals de vogelwerkgroep en steun de projecten in de afdeling........
 

 

   
 
Natuur beheer : Uitbreiding Beheersplannen Snoekengracht, Mene-Jordaan en Rosdel
Data van de werkdagen van december en winter 2005 zie   werkdagen beheerteams winte...
 
Zondag 28 november kwam het beheerteam van Snoekengracht met 12 personen samen om het uitbreidingsdossier en de beheersopties van de uitbreiding met de percelen de Kleine Vondelbeek, de Grote Vondelbeek, het Koutemveld, de Boomgaard in Roosbeek en het terrassenlandschap in Kumtich te bespreken. De Grote beheersopties werden vastgesteld. Een bijkomende werkdag voor de Snoekengracht werd vastgesteld op zondag 19 december zowel de voormiddag als de namiddag.
Op dinsdag 30 november kwam het beheersteam van Mene-Jordaan met een 11 tal personen samen om het monitoringrapport van het gevoerde beheer van zowel het gebied Mene-Jordaan als van Rosdel te bespreken. De verschillende percelen werden overlopen waarbij telkens een vergelijking gemaakt werd tussen het vooropgestelde natuurstreefbeeld en het actueel natuurtype. Ook werd voor beide reservaten de opties voor de nieuwe percelen vastgelegd.
Zowel het uitbreidingsdossier van de Snoekengracht, van Mene-Jordaan als van Rosdel zullen dit jaar nog bij bij de Vlaamse Overheid ingediend worden. Dit geldt ook voor de monitoringrapporten Mene-Jordaan als Rosdel.
Door het beheersteam Mene-Jordaan zullen in het komend jaar buiten concrete beheerswerken ook een reeks terreinbezoeken worden georganiseerd.
Voor 2005 wordt binnen de afdeling het monitoringrapport van het natuurgebied Molensteen-Hazenberg aangepakt. In de loop van 2005 zullen een reeks thematische wandelingen opgezet worden naar de verschillende natuurgebieden in beheer binnen Velpe-Mene;
 

 

   
 
 

Velpe-Mene discussieforum  

 als werkinstrument voor elk actief lid

 

 
 
 
 

 

Naast de website www.velpe-mene.be bestaat er ook een  Velpe-Mene discussieforum. (klik en je bent er). Dit is bedoeld voor de actieve leden om mededelingen te doen voor de groep. In het discussieforum zijn een reeks rubrieken opgenomen met daaronder de berichten. Op elk bericht kan je ook reageren. Je kunt ook met een gewone klik op de knop ‘ volg dit onderwerp’ telkens een automatische melding krijgen als er in de rubriek die je aangegeven hebt een nieuw bericht komt. Dit is dus een belangrijk werkinstrument: om het even waar je bent kan je vb steeds de data van de bestuursvergaderingen en de agenda van de vergaderingen raadplegen en afdrukken. Dit discussieforum heeft ook het voordeel dat het zeer actueel kan gehouden worden. Elk actief lid, elke conservator, elke kern, elke werkgroep kan er een bericht onder een rubriek op plaatsen. Vb een oproep tot medewerking, een berichtje aan de actieve leden over een activiteit of een mededeling de avond van de activiteit. Het kan allemaal.

Volgende rubrieken zijn opgenomen:

 • Velpe-mene vereniging.( Hieronder vind je o.m. data van vergaderingen, uitnodigingen van werkgroepsvergaderingen en belangrijke activiteiten zoals de dag van de natuur, de afdelingsalgemene vergadering, samenvattingen van het jaarprogramma en van de werkgroeps- en bestuursvergaderingen, oproepen voor medewerking. Klik op de hyperlink Velpe-Mene vereniging en je bent in de rubriek van het forum.
 • Reservaten: ( klik op Reservaten ) In deze rubriek vind je verslagen van de beheersteams, uitstappen van de beheerteams, de data en verslagen van de werkdagen. De hele planning van de werkdagen 2005 is er vb opgenomen. Wil je een werkdag plannen en niet direct in concurrentie komen met een naburig reservaat klik dan op werkdagen beheerteams winte... en je krijgt het overzicht.
 • Forum
 • Landschap
 • website

 

Forum

Onderwerp

Reactie

Info laatste bericht

Velpe-Mene vereniging
Algemene discussie-onderwerpen over Velpe-Mene. Voorbereiding van vergaderingen of activiteiten, frisse ideeën
 

12

10

Nov 28 2004, 07:57 PM
In: Quiz Vossenhol 2004
Door: hugo abts

Forum
Algemene info en discussies over het forum zelf
 

2

1

Mar 21 2004, 12:03 AM
 data florawandeling velpe m...
Door: hugo abts

Reservaten
beheer van reservaten, inventarisaties, activiteiten
 

7

6

Nov 28 2004, 07:10 PM
In: 
werkdagen beheerteams winte...
Door: hugo abts

De website
Wat verwacht je ervan? Wat is er goed en niet goed aan de website?

0

0

--
In: ----
Door:

Landschap
discussies van de werkgroep landschap
 

0

0

--
In: ----
Door:

 

.

   
 
Zondag 12 december kerk Meldert: 10u .
Peter/Meter wandeling voor alle donateurs voor de reservaatsprojecten binnen Velpe-Mene. Gelegenheid tot napraten
Geactualiseerde activiteitenkalender onder www.velpe-mene.be  
Alle mensen die mee geholpen hebben aan de uitbouw van de reservaten en de delging van onze restfinanciering worden hier hartelijk uitgenodigd.  
   
 

Ter gelegenheid van deze wandeling nodigen we speciaal alle donateurs 2003 en 2004 van de verschillende reservaatsprojecten uit. Op het terrein zal kunnen vastgesteld worden hoe de beheerde gebieden het verschil maken. daarna zal er nog de gelegenheid zijn om met een glaasje gezellig na te praten. Het gedetailleerd programma zal ook opgenomen worden op www.velpe-mene.be/forum onder vereniging.

Voor het overzicht van de activiteiten tot eind 2004 zie www.velpe-mene.be

   
 
Overzicht van de grote Afdelingsactiviteiten
 
 1.  Eerstkomende Afdelingsbestuursvergadering vrijdag 17 december ( voorbereiding Afdelingsalgemene vergadering en definitieve opties volgend jaar)
  Elk van onderstaande werkingsvelden werkt een voorstel voor de werkingsimpulsen uit en presenteert dit op de afdelingsvergadering van 17 december voor een inhoudelijke discussie:
   •  vereniging en beweging incl integratie kernenwerking, tijdschrift, communicatie, ledenwerving en –werking,
   • reservaten, natuur en landschap incl agrarisch cultuurlandschap incl beleid incl rvk, akkervogels, ro
   • natuurstudie en educatie incl kinderactiviteiten, cursussen, thematische werkgroepen: flora, paddenstoelen en bevordering studie
2. Algemene ledenvergadering Afdeling Velpe-Mene met Receptie, Wandelend Kaasbuffet en Uitreiking Gouden Gorzen. Zaterdag 15 januari 2005 vanaf 18u45 in het CC De Kronkel, Kronkelweg 11 te Vissenaken-Tienen; Toegang Gratis voor Natuurpunt-leden en hun gezin.
 
        3. Zaterdag 11 december 2004: Vlaamse Trefdag van Natuurpunt in Leuven
De dag start om 9.30u in College de Valk (Ladeuzeplein, Leuven)./ Zie www.natuurpunt.be 
 

 

   
 

 

   
 

Nieuwbrief Natuurpunt Velpe-Mene is gericht aan de leden van afdeling Velpe-Mene die actief willen meewerken aan de vereniging en geïnteresseerden die de nieuwsbrief aangevraagd hebben. Reacties worden steeds op prijs gesteld. Je kunt deze nieuwsbrief bij wijze van kennismaking ook rechtstreeks doorzenden aan andere geïnteresseerden. Je kunt ook mailadressen van geïnteresseerden ( met hun woonplaats) doorgeven. Bij elke reactie opvolging en antwoord gegarandeerd. Als je de nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen dan volstaat één seintje. Alles naar de redactie nieuwsbrief die intern doormailt, met nu één druk op de reply knop: hugo.abts@pandora.beVolgende nieuwsbrief  eind december.

   
 

 

   
 

Ga eens naar www.velpe-mene.be. De site is geactualiseerd. In de loop van december komt ook het dossier 'Graan voor Gorzen' op het web.

Wil je de vogelgeluiden horen op het web. Ga dan naar: http://www.ivnvechtplassen.org/a-padde.html