VELPE - MENE NIEUWSBRIEF NR 14 VAN 21 DECEMBER 2004

Inhoud
  • Kerstperiode: tijd voor het goede doel. Steun de aankopen van natuurgebieden en doe bij elke gift een belastingsvoordeel van 40 tot 52%
  •  Topacteur Pol Goossen peter van Walk4Nature, Hoegaarden 24 april. Je doet toch ook mee.Alle hands nu aan dek. 
  •  15 januari de jaarlijkse trefdag van de afdeling. Afdelingsvergadering, Jaarlijkse Receptie met wandelend Kaasbuffet en Uitreiking van de Gouden Gorzen. CC De Kronkel te Vissenaken.Oproep: Nieuwe kandidaten die het bestuur willen vervoegen geven een seintje.  
  •  Dossier Graan voor Gorzen met kaartjes op www.velpe-mene.be
 
 Kerst- en eindejaarsperiode: tijd voor rust , terugblik en het goede doel.
 
FONDSENWERVING VOOR NATUURGEBIEDEN in VELPE MENE DOOR STORTING OP REKENING 293-0212075-88 VAN NATUURPUNT MET VERMELDING
PROJECT VELPE-MENE NR 3997
 
 Voor elke gift van minimum € 30 ontvang je een certificaat dat je een aanzienlijk belastingsvoordeel geeft. Doe bij elke gift een belastingsvoordeel van 40 tot 52%. Dus aankoop natuurgebieden in de streek helpen en minder belastingen betalen ( zie tabel). Doe de gift voor het einde van het jaar dan kun dit certificaat inbrengen bij je eerstkomende belastingsaangifte.
 
-
   
 

Ook in 2004 konden we binnen onze regio circa 20 ha bijkomend natuurgebied verwerven waar natuur een toekomst krijgt en zonder onze inzet morgen geen natuur zou zijn. Voor elke aankoop is de afdeling verantwoordelijk voor een aanzienlijke restfinanciering van 10 tot 50%.

Volgende nieuwe projecten werden opgestart of breiden uit: De Zeyp te Glabbeek, het Terrassenlandschap aan de Spoorweg te Kumtich/Tienen, De Paddenpoel en Velpevallei te Bunsbeek en Vissenaken, de Snoekengracht te Boutersem, De Hazenberg te Bierbeek. Ons gorzenproject kreeg nationale uitstraling.

Elke gift op jaarbasis van minimum 30 € is daarenboven aftrekbaar van je belastbaar inkomen. Het fiscale voordeel, afhankelijk van je gezamelijk belastbaar inkomen kan je direct uitrekenen:
 

25% tot een inkomensplafond van         tot 5705 € ( BF 228 200)

30% voor de schijf tussen                    5705 tot 7565€ ( tussen 228200 BF en  305600)

40% voor de schijf tussen                    7 565 €  en 10785 € ( tussen 305600 BF en 435650)

45% voor de schijf tussen                    10785 € en 24 800 € ( tussen 435650 BF en 1000 000)

50% voor de schijf tussen                    24 800 € en 37 185 € ( tussen 1 mln bef  en 1,5 mln)

52% boven                                         37185 € ( boven 1,5 mln BF)

te storten op rekening rekening  293-0212075-88 van Natuurpunt met vermelding

PROJECT VELPE-MENE NR 3997
 : de inzet van de afdeling verdient het
   
 
  Walk4Nature:
 grootse familiehappening rond natuur voor iedereen in Hoegaarden op 24 april. Topacteur Pol Goossen (Frank Bomans uit Thuis) is peter van deze activiteit en zal aanwezig zijn. Volledig concept van walk4nature zie http://www.velpe-mene.be/forum/index.php?act=ST&f=2&t=62
 
 
 
 Topacteur Pol Goossen, Peter van de walk4nature,  tesamen met voorzitter Reservatenwerkgroep Velpe-Mene Lieven De Schamphelaere en afdelingsvoorzitter Hugo Abts poseren voor de tentoonstellingsstand van Natuurontwikkeling in Hoegaarden als start van de campagne walk4nature. Het evennement walk4nature nadert zeer snel.Het komt er nu op aan alle hands aan dek te krijgen en vele medewerkers te mobiliseren om er een groots evennement van te maken. Een evennement waar iedereen binnen de afdeling en binnen de beweging bij betrokken is. Maar ook vele andere groepen uit de streek en de regio: de mensen van de hoegaardse tuinen, wandelclubs, socio-culturele verenigingen, sportverenigingen, jeugdgroepen en jeugdverenigingen. Woensdag 29 december ( 19u30 CC De Borre te Bierbeek) komen we binnen de afdeling samen om het scenario verder op punt te zetten.Kandidaat medewerkers geven per kerende een seintje aan Hugo.Abts@pandora.be. De vogelwerkgroep heeft al enthousiast gereageerd en zal de vroege vogelwandelingen verzorgen. Het is de bedoeling om op donderdag 6 januari in de Toontuinen een eerste keer met alle andere partners samen te komen.Nadere toelichting over walk4nature zie: http://www.velpe-mene.be/forum/index.php?act=ST&f=2&t=62  
 
 
 
Algemene ledenvergadering Velpe Mene.
Je mening en suggesties zijn belangrijk. Verstuur je opmerkingen en suggesties voor de werking via onderstaand meldformulier op de website.
Oproep aan alle nieuwe kandidaten voor het bestuur en de werkgroepen.
Receptie en wandelend Kaasbuffet en Uitreiking Jaarlijkse Gouden Gorzen. De algemene vergadering is de ontmoetingsplaats voor iedereen met een hart voor de natuur in de streek. We rekenen op de aanwezigheid van mimimum een 80 tal leden. zie ook www.velpe-mene.be
Zaterdag 15 januari 2005 vanaf 18u45
cc De Kronkel, Kronkelweg 11, Vissenaken-Tienen
 
 

H et volledige programma vind je op de home pagina van www.velpe-mene.be. Via de website kan je ook via een automatisch verzendformulier voorstellen en suggesties voor de werking van natuurpunt velpe-mene voor de werking 2005 geven; Maak er gebruik van. Betrokkenheid van de actieve leden bij de werking is geen ijdel woord.  

Elk lid dat woonachtig is in de gemeenten Bierbeek, Boutersem, Hoegaarden, Tienen of Glabbeek of door eigen keuze tot de werkingsgebied van Natuurpunt Velpe-Mene behoort, heeft stemrecht op de algemene vergadering en kan het bestuur ter verantwoording roepen. Elk van deze leden kan zich ook kandidaat stellen om verkozen te worden als bestuurslid van de afdeling, van een gemeentelijke kern of als stemgerechtigd afgevaardigde. Kandidaten kunnen dit melden bij de voorzitter Hugo Abts 016/733023-  hugo.abts@pandora.be of mailen naar natuurpunt@velpe-mene.be  

 Opmerkingen algemene vergadering

Geef hier je naam op

Geef in onderstaande tekstvak je opmerkingen en voorstellen voor de werking van Velpe-Mene en/of voor de algemene vergadering


  
 
   
   
 
 
 Graan voor Gorzen  
Het volledige dossier met de kaartjes en fotos nu op www.velpe-mene.be
Vogelwerkgroep ondersteunt het project. Met Dank !
   De Vogelwerkgroep Oost-Brabant schonk de integrale opbrengst van de dia-avond rond Alaska met nog een flinke schep er boven op aan het projet ' graan voor gorzen' van Afdeling Velpe-Mene. Een bedrag van niet minder dan € 250 werd overgemaakt voor het project 3997 van Velpe-Mene. Een enorme mooie geste waarmee verder zal gewerkt worden aan de uitbouw van gebieden voor de vogels en soorten van het agrarisch cultuurlandschap.Vandaag 21 december werd trouwens een nieuwe acte ondertekend van een gebied aan het terrassenlandschap aan de Spoorweg in Kumtich waar op één van de percelen ook een natuurakker voor de akkersoorten zal aangelegd worden. Kaartjes en fotos van het gebied reeds op het web onder ' graan voor gorzen'. Dank aan Marcel Jonckers en heel het bestuur.Voor de website van de vogelwerkgroep ga naar:
http://home.scarlet.be/~dipper/Vogelwerkgroep-Oost-Brabant/index.htm
   
   
 
  Succesvolle tiende Afdelingsspaghetti ( 250 deelnemers)Vijfde Vossenquiz  ( 30 ploegen), dag van de natuur te Hoegaarden. Verslag van de activiteiten zie 
 
 
 

Nieuwsbrief Natuur punt Velpe-Mene is gericht aan de leden van afdeling Velpe-Mene die actief willen meewerken aan de vereniging en geïnteresseerden die de nieuwsbrief aangevraagd hebben. Reacties worden steeds op prijs gesteld. Je kunt deze nieuwsbrief bij wijze van kennismaking ook rechtstreeks doorzenden aan andere geïnteresseerden. Je kunt ook mailadressen van geïnteresseerden ( met hun woonplaats) doorgeven. Bij elke reactievolging en antwoord gegarandeerd. Als je de nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen dan volstaat één seintje. Alles naar de redactie nieuwsbrief die intern doormailt, met nu één druk op de reply knop: hugo.abts@pandora.beVolgende nieuwsbrief  begin volgend jaar

     
 
Streektijdschrift Natuur & Landschap met afdelingskatern ' De Velpe-Mener' viel begin deze week in je bus. Hierin een overzichtsartikel ' Model van Natuurpunt als hefboom voor meer en duurzame natuur '. Verspreid dit artikel. zie ook artikel in pdf bestand op www.natuurpunt.be/oost-brabant
   
 
 
   
 
 
 
 PRETTIGE KERSTFEESTEN EN EINDEJAARSFEESTEN 
   
   
   
   
 
 GELUKKIG 2005 
   
   
   
 

NAMEMS HEEL DE PLOEG VELPE MENE