VELPE - MENE  & 

WALK4NATURE-NIEUWSBRIEF

   2005  NR  2  VAN   22 januari  

Walk4Nature krijgt vorm: Programma bijna afgerond en enthousiaste samenwerking De Tuinen van Hoegaarden

Oproep aan wandelgroepen, jeugdgroepen en socio-culturele verenigingen: schrijf in om mee te doen

Algemene Vergadering CC De Kronkel van 15 januari:een sukses 'een sfeerbeeld'

Gouden Gorzen 2005

Zaterdag 29 januari: Werkdag Aanleg Hoogstamboomgaard Roosbeek zie kalender

Zaterdag 29 januari: Werkdag Reservaat Rosdel: zie kalender www.velpe-mene.be

Werkdag Blauwschuurbroek en Koebos sukses: 24 deelnemers; foto's zie www.koebos.be

Natuurstudiedag Brakona op Zaterdag 5 februari 2005

Eind 2004: 890 leden Velpe-Mene

Walk4Nature programma krijgt vorm
 
24 april wordt een topdag
 

Veelbelovende samenwerking met de Tuinen van Hoegaarden

Achtergrondteksten: zie http://www.velpe-mene.be/forum/index.php?act=ST&f=2&t=62 

Op zondag 24 april organiseert Natuurpunt i.s.m. haar streekafdeling Velpe-Mene en haar franstalige zusterorgansatie Natagora de Walk4Nature, een grote gezinswandel- en fietsdag die de natuurontwikkeling en de  landschappelijke troeven in de streek in de verf moet zetten. Je bent onze gast om kennis te maken met deze door Natuurpunt ontwikkelde nieuwe natuur en  met dit landschap.

Je ontdekt nieuwe recent door Natuurpunt ontwikkelde  natuurparels als het Rosdel en de Schoorbeekvallei met zeldzame kalkminnende planten en orchideeŽn en een paradijs voor zeldzame vogels als nachtegaal en sprinkhaanzanger. Je maakt een gezinswandeling op eigen tempo op een uitgezet circuitwaar je kunt proeven van verschillende thema’s. Onderweg kan je onder meer themastands aandoen rond het ‘Graan voor Gorzen’-project,  een initiatief van Natuurpunt Velpe-Mene ( zie www.velpe-mene.be) om bedreigde akkervogels als geelgors en grauwe gors een toekomst te bieden maar ook rond natuurontwikkeling, kalkgraslanden en orchideeŽn, vogels van het nieuwe landschap met nachtegaal, landschap, nieuwe moerassen, heemkunde en toponiemen.

Als fiere streekbewoner, wandelaar  of nieuwsgierige natuurliefhebber mag jij die dag niet ontbreken! Je bent van harte welkom op zondag 24 april! Contacteer socio-culturele verenigingen,wandelclubs en jeugdgroepen uit je omgeving en nodig ze uit om mee te doen. We zoeken nog partners om het mee te dragen. 

Ontwerp- Programma:

8 u: Vroege vogelwandelingen  met gidsen  van de Vogelwerkgroep van Natuurpunt Oost-Brabant (aansluitend ontbijt mogelijk). Bijzondere aandacht ‘ Graan voor Gorzen-project’.  Vogelwerkgroep Natuurpunt Oost-Brabant heeft haar medewerking toegezegd.

8 u: Start sportieve wandelingen (x, x of x km) i.s.m. wandelsportverenigingen (starten kan tot xx u.) . Met de sportieve wandelclubs wordt nog verder contact opgenomen. wandelclubs die wensen mee te doen geven per kerende een seintje 

10 u: Ontbijtbuffet in de feesttent (5 euro per persoon,

10u30: Persontmoeting en voorstelling van het project

Namiddag: genieten met het hele gezin

13.30 u.: Start recreatieve natuurwandel- en fietstochten (starten kan tot 16 u.)

1.Individueel of in gezinsverband wandelen (xx km of xx km) langs een uitgestippeld wandelparcours. Een gratis folder met kaartje krijg je bij inschrijving. De wandeling brengt je onder meer langs ongebaande paden in het schilderachtig mooie natuurgebied ‘Rosdel’. Onderweg zijn er diverse infopunten met animatie rond natuur- en landschapsthema’s. Onder meer het ‘Graan voor Gorzen’-project wordt er haarfijn uit de doeken gedaan.

2.     Individueel of in gezinsverband fietsen (xx km of xx km) door het weidse landschap van Hoegaarden en Beauvechain met zijn uitgestrekte akkers, holle wegen en unieke beekvalleien. De bijdrage voor een uitgestippelde wandeling of fietstocht bedraagt 3 euro per persoon voor niet-leden en slechts 1 euro per persoon voor leden van Natuurpunt en de partnerorganisaties. De opbrengst van deze activiteit gaat naar de aankoop van natuurgebieden binnen Velpe-Mene. Kinderen tot 12 jaar nemen gratis deel. Gezinnen die vooraf of ter plaatse lid worden van Natuurpunt, betalen eveneens slechts 1 euro per persoon.

Alle deelnemers ontvangen na afloop gratis een fraaie landschapskrant met een uitneembare uitgestippelde wandeling in een natuurgebied in de regio. Meteen een uitnodiging om nog eens terug te keren voor een bezoek. Leden en nieuwe leden van Natuurpunt ontvangen gratis diezelfde landschapskrant met 10 verschillende uitgestippelde wandelingen in de omliggende gemeenten (verkoopprijs 7,50 euro).

Voor de achtergrondteksten zie http://www.velpe-mene.be/forum/index.php?act=ST&f=2&t=62

 STUUR DIT CONCEPT PROGRAMMA VERDER EN WERF DEELNEMENDE GROEPEN
Walk4nature: Oproep aan wandelgroepen, jeugdgroepen en socio-culturele verenigingen: schrijf in om mee te doen  verslag vergadering zie:   http://www.velpe-mene.be/forum/index.php?act=ST&f=2&t=65

Walk4nature spreekt boekdelen. Wandelclubs, socio-culturele verenigingen, jeugdverenigingen en alle gezinnen die een leuke dag willen beleven met een gezonde wandeling in een boeiend landschap zijn onze gast. Hoegaarden en de werking binnen NP Velpe-Mene is een model van hoe duurzame nieuwe natuur ontwikkeld werd in grote eenheden verankerd in een plattelandsregio. Natuur en Landschap als een kans voor een streek, waarbij gewerkt wordt vanuit een model van betrokkenheid. Natuur binnen een boeiend agrarisch cultuurlandschap. Een regio waar ook gewerkt wordt an de versterking van natuur- ,landschappelijke  en cultuurhistorische elementen in het landschap. NP Velpe-Mene wil op 24 april de gastheer zijn voor alle wandelsportclubs ( vooral de voormiddagactiviteit), de socio-culturele verenigingen en de jeugdgroepen die zich aangesproken voelen voor een boeiende ' walk4nature'. Alle wandelclubs, jeugdgroepen, socio-culturele verenigingen die de dag mee in partnership willen organiseren zijn welkom. Als ze mee als partner de activiteit organiseren dan kunnen hun leden ook meedoen en een unieke dag beleven aan de democratische ledenvoorwaarden. De Chiro van Hoegaarden heeft reeds toegezegd om mee te doen. De samenwerking met de 'tuinen van hoegaarden' is afgerond. Groepen die als partner willen meedoen geven een seintje. We nodigen ze ook uit om deel te nemen aan de komende organisatievergaderingen. De eerste vergadering gaat door nu vrijdag 28 januari om 20 u in de Tuinen van Hoegaarden. Geef een seintje aan Hugo Abts (hugo.abts@pandora.be). Het verslag van de vorige vergadering kan je consulteren op  http://www.velpe-mene.be/forum/index.php?act=ST&f=2&t=65

Natuurpunt maakt tesamen met de waalse zusterorganisatie hiervan een nationale activiteit. Acteur Pol Goossens steunt als peter deze activiteit en zal aanwezig zijn. We voorzien een folder met een uitnodiging en het hele programma die zal verspreid worden in alle bussen van het arrondissement Leuven. Er komt ook een TV-spotje rond deze activiteit en ook promotie via 'Natuur en Landschap' en het NP.Blad. We zoeken nog een perssponsor die mee deze activiteit uitstraling wil geven.


Sfeerbeeld Algemene ledenvergadering Velpe Mene van 15 december in CC De Kronkel

63 deelnemers. Een verslag zie:  http://www.velpe-menearchief.be/files/strooibrfj_verslag_av.htm

Een  foto over de formele stemming over het jaarprogramma.  63 mensen echt betrokken bij de werking van de vereniging. Eerst een verrassende presentatie van een jaar werking Velpe-Mene door het Jan Struyf en Raf Nilis. Daarna een presentatie van de jaarprioriteiten 2005. De word-versie van de voorstelling vind je op het forum onder Vereniging. Daarna een zeer levendige en boeiende discussie, afgerond door een stemming (zie foto).


Uitreiking Gouden gorzen 2005

Een beeld uit de krant................  

Uitnodiging Natuurstudiedag Brakona op zaterdag 5 februari 2005

Op zaterdag 5 februari 2005 vindt de zesde contactdag van Brakona plaats in de Erasmushogeschool Brussel – departement Horteco, de Bavaylei 116 te 1800 Vilvoorde. Regis Nossent, medewerker Brakona – Natuurpunt Oost-Brabant – Leuvensestraat 6 te 3010 Leuven. Tel: 016/25 25 93. E-mail: regis.nossent@natuurpunt.be


Nieuwsbrief Natuurpunt Velpe-Mene is gericht aan de leden van afdeling Velpe-Mene die actief willen meewerken aan de vereniging en geÔnteresseerden die de nieuwsbrief aangevraagd hebben. Reacties worden steeds op prijs gesteld. Je kunt deze nieuwsbrief bij wijze van kennismaking ook rechtstreeks doorzenden aan andere geÔnteresseerden. Je kunt ook mailadressen van geÔnteresseerden ( met hun woonplaats) doorgeven. Bij elke reactievolging en antwoord gegarandeerd. Als je de nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen dan volstaat ťťn seintje. Alles naar de redactie nieuwsbrief die intern doormailt, met nu ťťn druk op de reply knop: hugo.abts@pandora.be>Volgende nieuwsbrief begin volgend jaar