VELPE - MENE NIEUWSBRIEF NR  3 VAN   11 februari 2005

  •  18 februari: unieke Uilenwandeling in Koebos als wandeling van de maand
  • 20 februari Rode kelkzwammen in Meldertbos
  • stand van zaken ' walk for nature 2005' Hoegaarden 24 april & doelstellingen
  • fotos jaarwerking en sfeerbeeld LAV op website
  • 377 nieuwe leden eind 2001 tot eind 2004 in Velpe-Mene
  • vzw trage wegen een partner voor walk for nature
  • Natuurinrichting en biotoop voor woudaapje in Rosdel  
  • Velpe Mene laat rugstreeppad en akkervogels niet los
  • viering 30 jaar Snoekengracht: reserveer nu reeds de datum
  •  Het www.velpe-mene.be/forum als instrument voor de kernen en de werkgroepen
 
Bijzonder in de kijker: Wandelingen van de maand
 
Vrijdag 18 februari
 
Klassieke Uilenwandeling
 
KOEBOS EN OMGEVING
 
19u30-22u30 Vertrek UZ Pellenberg - Parking
 
 

Elke maand wordt er binnen Velpe-Mene een wandeling van de maand georganiseerd. Deze wandelingen van de maand zijn grote publieksactiviteiten die binnen het team extra voorbereid worden met verschillende gidsen om de mensen op te vangen en ze een kwaliteitsvolle avond of namiddag natuurgenieten aan te bieden. Het zijn ideale kennismakingsactiviteiten. De eerste wandeling van de maand voor 2005 is de klassieke uilenwandeling. Genieten van een fikse wandeling in het donker, luisterend naar het melancholisch en mysterieus  roepen van de Bosuil. Dit jaar wordt het circuit zo uitgestippeld dat we ook kans maken om de roep te horen van de Steenuil en de Kerkuil. Sinds enkele jaren wordt er jaarlijks in Bierbeek een Uilenwandeling georganiseerd. Dit jaar wordt echter van locatie veranderd en zijn we de gast bij het Koebosteam. Een nieuw kader en een prachtige omgeving met het Koebos, het Langenbos, het landschap op de grens van Lovenjoel, Pellenberg en Boutersem en het kasteelpark van Pellenberg. De uilenwandeling vertrekt om 19u30 op de parking LUCINA in het park van het UZ van Pellenberg.  Frank Claessens en het Koebosteam zullen jullie een overgetelijke avond bezorgen. Het Koebosteam is niet aan zijn proefstuk met ' activiteiten in het donker': het team organiseert ook jaarlijks avondwandelingen rond het voorkomen van verschillende muizensoorten die vooral 's nachts leven. Mysterie en natuurbeleven gegarandeerd. Men zegge het voort. Ook de pers is welkom. Als het weer het toelaat is kan er er na de wandeling nog even nagepraat worden met een warme chocomelk en een genevertje. 

De deelname aan deze unieke en mysterieuze wandeling is gratis voor leden van Natuurpunt en hun gezin. Niet-leden : 1 € .  Inlichtingen Frank.Claessens@med.kuleuven.ac.be  of telefonisch  016/462580. Voor een overzicht van de verschillende andere activiteiten verwijzen we naar www.velpe-mene.be onder kalender.

Toemaatje:Zondag 20 februari om 14 u vindt de Meldertboswandeling plaats. Dit is een winterwandeling in het historische Meldertbos waar als het weer meezit ook de rode kelkzwammen zullen getoond worden. 14 u Kerk Meldert ( Hoegaarden), info: Eddy Stas 016/767243  

 
 

Walk For Nature 2005

Samen bouwen aan meer natuur en een boeiend landschap als een kans voor een streek;

 Hoegaarden 24 april
Doe mee en spreek af met vrienden en kenissen, spreek je buurtcomite of wandelclub aan. 
 

  Walk for nature 2005 

De doelstellingen vanWalk for Nature spreken voor zichzelf.

Met Walk for Nature 2005 willen we mensen een geniet- en beleefdag aanbieden waar ze ervaren wat mogelijk is aan:

- natuurontwikkeling en totstandbrengen van natuurlijke structuur met zeer hoge natuurwaarde en dit  vanuit betrokkenheid en inzet  van een heel bewegingsweefsel. We willen de resultaten en mogelijkheden tonen maar er ook op wijzen dat dit niet evident is en veel overleg en samenspraak vereist. We doen dit met een sterke nadruk op inzet en betrokkenheid van vrijwilligers, die dikwijls het verschil maken.

- Walk for Nature 2005 is een oproep aan het beleid om zulke realisaties ook  in de toekomst mogelijk te maken; om mensen die zich willen inzetten voor natuur en landschap voor toekomst kansen te geven.

- Walk for Nature 2005 wil het belang van grote natuurgebieden onderlijnen maar ook complementair daarmee heel het landschap. Meer dan ooit willen we opkomen voor heel het landschap en niet enkel voor de krenten in dit landschap.

 - Walk for Nature  2005 is een roep voor het belang landschapselementen en kleinere verspreide natuurgebiedjes maar ook cultuurhistorie en erfgoed die het landschap doorregen.

Walk for Nature 2005 wil de aandacht vestigen op het belang:

 - van de levensgemeenschappen en soorten van het agrarische cultuurlandschap. Voorbeeld: Graan voor Gorzen, Hamster, akkerkruiden.

- van trage wegen en gebiedseigen en onverharde wegen als sleutel voor het landschap, landschapsbeleving en – versterking.

- van een Brede Natuur- en landschapsbeweging met gewone mensen met een hart voor natuur en landschap binnen een lokaal weefsel en niet alleen natuur- en landschap voor iedereen maar met iedereen en midden de samenleving.

-  van natuur en landschap als een kans voor een streek en kans voor de mensen die er wonen of kunnen komen recreeëren: goed leefklimaat, identiteit, gezondheid, recreatie en welbevinden. Natuur en landschap en ook betrokkenheid hierbij geven kleur aan je leven.

Walk for Nature 2005 in Hoegaarden wil dit tonen aan de hand van een concreet project met concrete  resultaten voor dit landschap en van  deze aanpak. Dit is een ultieme oproep naar het beleid en een uitnodiging om ook elders hieraan te werken.

 
 Foto's en Sfeerbeelden Algemene ledenvergadering  en jaaroverzicht 2004  Velpe Mene  op www.velpe-mene.be
De LAV was een groot een sukses met een 62 deelnemers. Het begon met een zeer prachtige presentatie van Jan Struyf en Raf Nilis met een overzicht van de werking 2004. Dit wordt elk jaar een verrassende klassieker. Zoals de Vlaamse VIPS uitkijken om voor te komen in de nieuwjaarsconference van Geert Hoste zitten de organisatoren van de verschillende activiteiten elk jaar opnieuw uit te kijken of hun activiteit in deze overzichtspresentatie aan bod komt en uit welke hoek de ' belichting' gebeurd door de ' Jan & Raf mania-production s' . Nu staan de foto's van dit jaaroverzicht op de www.velpe-mene.be 

Als je wilt genieten van een jaar natuur en activiteiten in velpe-mene is dit een prachtig overzicht. Als je deelnam aan één van de activiteiten kun je eens nakijken of je zelf niet op de foto's voorkomt. Benieuwd ? Ga eens kijken.

 
 
Ledenwerving 2005: Bierbeek, Boutersem en Hoegaarden meer dan 6% van de gezinnen lid van Natuurpunt
 

In periode eind 2001-2004 netto-ledengroei van 377 gezinnen binnen Afdeling Velpe-Mene

De Afdeling Velpe-Mene is actief in de gemeenten Bierbeek, Boutersem, Hoegaarden, Tienen en Glabbeek. Samen zijn er in het werkingsgebied 59 098 inwoners of 24 707 gezinnen. Eind 2001 telde de afdeling amper 513 leden. Een enorme sprong werd gemaakt in 2002 . Eind 2002 telde de afdeling niet minder dan 711 leden. Dit een netto aangroei van 198 leden. In 2003 werd de sprong gemaakt van 711 leden naar 850 leden. Een netto-aangroei van 139 leden. Eind 2004 hadden we 890 leden of opnieuw een netto-aangroei van 40 leden. De laatste drie jaar was er dus een netto-aangroei van 377 leden-gezinnen.

 

Totaal aantal leden

Netto-aangroei /jaar

Cumulatieve groei

2001-2004

31.12.2001

513

n.v.t.

 

31.12.2002

711

198

198

31.12.2003

850

139

337

31.12.2004

890

  40

377

Deze ledenwinst werd voornamelijk geboekt in de gemeenten Bierbeek ( groeisprong in 2001), Boutersem ( groeisprong in 2002) en Hoegaarden ( groeisprong in 2003) waar circa 6% van de gezinnen lid zijn van NP. Deze gemeenten staan dan ook bij de absolute toptien van ledenbereik in Vlaanderen. Dezelfde ledendichtheid  zou betekenen dat er in Vlaanderen een 150 000 leden zouden zijn…………….

Voor het ganse werkingsgebied van de afdeling is 1,5% van de bevolking of 3,6% van de gezinnen lid van NP Velpe-Mene. De komende periode zal dan ook een inhaalinspanning naar ledenwerving moeten geleverd worden voor de Stad Tienen en Glabbeek.

Ander verheugende vaststelling: ondanks deze spectaculaire groei is de jaarlijkse uitval van leden inclusief de verhuizers, adreswijzigingen en sterfgevallen minder is dan 10%. Iedereen die actief is in het verenigingsleven weet dat dit een absoluut record is.

Van de 890 leden zijn er niet minder dan 407 of circa 46 % die hun lidmaatschap gedomicilieerd hebben.

Met een volgehouden inspanning moet het dus mogelijk zijn om in 2005 de kaap van de 1000 leden te overschrijden. Met een kleine inspanning moeten we dit reeds op de walk for nature op 24 april of de viering van 30 jaar Snoekengracht op 14 mei realiseren. 

Jouw steun is belangrijk: werf een lid

Werf een lid van Natuurpunt. Schrijf vandaag nog 20 euro over op rekeningnummer 230-0044233-21 van Natuurpunt, met de vermelding 'nieuw lid Velpe-Mene'. Zend het domicilieringsformulier naar Natuurpunt, je kunt het afdrukken van www.velpe-mene.be onder ' word lid'. Je ontvangt dan 4 maal per jaar het tijdschrift Natuur.blad en 4 maal per jaar het streektijdschrift Natuur en Landschap met informatie over natuur en milieu in je eigen reqio en over de meer dan 60 grote publieksactiviteiten binnen de afdeling.
Print dit domiliëringsformulier af en stuur het op naar Natuurpunt, Kardinaal Mercierplein 1, 2800 Mechelen

 

Trage Wegen vzw”: Partner voor ‘Walk for Nature 2005’ , Hoegaarden 24 april zie    http://www.bblv.be/tragewegen//index.html

  
 

Om de verdere verdwijning van trage wegen tegen te gaan en te ijveren voor een betere bescherming en een beter beheer van veldwegen, kerkwegels en jaagpaden, hebben verschillende verenigingen de vzw Trage Wegen opgericht. Onze bedoeling is vooreerst om het teloorgaan van trage en onverharde wegen ruim onder de aandacht van het grote publiek te brengen en te wijzen op de talloze mogelijkheden en voordelen die trage wegen bieden..

 Trage wegen vzw is één van de partners die tesamen met Natuurpunt Velpe-Mene meewerkt om van de  de ‘Walk for Nature 2005 ’ op 24 april een grootse en onvergetelijke happening te maken. 24 april is tevens de internationale ‘Dag van de Aarde’.

De vzw Trage Wegen heeft een heel verzorgde website ( http://www.bblv.be/tragewegen//index.html ) en geeft sinds een jaar een maandelijkse nieuwsbrief uit. Deze is te consulteren op de bovengenoemde website.

Je kan je inschrijven op deze nieuwsbrief door een e-mail te sturen naar:   tragewegen-subscribe@bblv.be of inlichtingen inwinnen: info@tragewegen

   
 

Nieuwe leefruimte voor Rietvogels en verhoogde veiligheid.

Natuurinrichtingswerken in Rosdel en Vallei Schoorbroekbeek –Hoegaarden beeindigd

Inlichtingen: lucas.briesen@lin.vlaanderen.be of Gsm: 0475394922 of het volledige persbericht op http://www.velpe-mene.be/forum/index.php?act=ST&f=10&t=73

 

 

 

De laatste hand werd deze week gelegd aan natuurinrichtingswerken aan de Schoorbroekbeek in het door Natuurpunt beheerde natuurgebied Rosdel te Hoegaarden ( kaartje Rosdel zie www.velpe-mene.be onder natuurbeheer)

Een duidelijke meerwaarde voor natuur staat voorop: het beektraject krijgt opnieuw een meer natuurlijk karakter. Door het permanent vernatten van de nabije omgeving van de beek binnen het reservaat, zal er een uitbreiding optreden van de rietkragen en bekomen we een grote oppervlakte ‘ waterriet’: het favoriete biotoop voor zeldzame soorten zoals Woudaapje,  karekiet en andere rietvogels.

Niet alleen de natuur maar ook de beveiliging tegen wateroverlast van Hoegaarden en Nerm wordt hierdoor verhoogd. De werken verbeteren en herstellen de waterbergende functie van de vallei en laten een vrije meandering toe van de beek op de percelen van Natuurpunt (verwijderen oeverversteviging na de ingrepen door de provincie in 1993-1994 – aanleg wachtbekken en inkorven van de beek met tropisch hardhout). Het volledige bericht vind je op http://www.velpe-mene.be/forum/index.php?act=ST&f=10&t=73 

 
Rugstreeppad: Soort van Europees belang blijft onze aandacht vragen.
 
Robin Guelinckx volgt deze problematiek waakzaam op. Ook de hele problematiek van de akkervogels wordt nauwgezet opgevolgd zie

http://www.velpe-mene.be/nbakkerreservaten.htm

Zaterdag 14 mei: viering 30 jaar Snoekengracht en klassieke orchideeënwandeling. Reserveer nu de datum. Programma op http://www.velpe-mene.be/forum/index.php?act=ST&f=8&t=71

 

www.velpe-mene.be/forum een instrument voor de afdeling, de werkgroepen en de kernen

Steeds meer wordt www.velpe-mene.be/forum  drukbezocht als een prikbord voor de mededelingen van de afdeling, de werkgroepen en de gemeentelijke kernen. Je vindt er de data van de bestuursvergaderingen, korte verslagen, uitnodigingen van activiteiten enz. Om het geheel echt als een instrument binnen de verenigingswerking te kunnen gebruiken werden de groepen aangepast en aangevuld;

Onderstaand is de nieuwe indeling  met links afgedrukt. Belangrijke nieuwigheid is de rubriek afdelingen/kernen waar per gemeente elke kern mededelingen, vergaderdata en verslagen in verschillende onderrubrieken kan geplaatst worden. Neem als voorbeeld de aankondiging van de vergadering van de werkgroep meldertbos onder de rubriek Hoegaarden. Dit forum is ook handig. Bij een activiteit die aangekondigd werd kan vb zonder moeite een bericht gevoegd worden met het aantal deelnemers en vb de waarnemingen. Het forum kan dan voor de afdeling en de kernen een belangrijke archieffunctie vervullen. Het forum is altijd en overal via Internet raadpleegbaar. Je vergeet nooit de data van de vergaderingen of je verliest nooit meer je verslag.

Andere voordelen zijn: de volgfunctie. Iedereen kan zich inschrijven via de volgfunctie. Vb bij elk bericht dat onder Bierbeek komt wordt door het systeem een mail gezonden naar de mensen die hiervoor door de volgfunctie ingeschreven zijn. Een ander voordeel is natuurlijk de zoekfunctie. Wil je iets weten, dat je niet direct terugvindt,  dan kun je dit proberen via de zoekfunctie in het forum.

Kortom een instrument voor de werking van een levendige en open vereniging. Plaats je op de onderstaande tekst in het blaus en druk Ctrl en klikken en het forum gaat voor je ogen open.

 

Velpe-Mene vereniging
 

23

19

Feb 5 2005, 11:28 PM
In: 
VIERING 30 JAAR SNOEKENGRACHT
Door:
hugo abts

Forum en website
 

3

0


In: 
Linken
Door:
Katrijn

Reservaten
 

7

6

Nov 28 2004, 07:10 PM
In: 
werkdagen beheerteams winte...
Door: hugo abts

Landschap en cultuurhistorie

1

0


In: 
Inventaris M&L deel 3
Door:
jan struyf

     

:

 

 Afdelingen

Forum

Onderwerpen

Reacties

Info laatste bericht

 

Bierbeek

0

0

--
In: ----
 

 

Boutersem

1

0

Feb 7 2005, 09:55 AM
In: 
Viering 30 jaar Snoekengracht
Door:
hugo abts

Glabbeek

0

0

 

 

Hoegaarden

1

0

Feb 11 2005, 03:35 PM
In: 
UItnodiging Werkgroep Melde...
Door: hugo abts

Tienen

0

0

 
 
 
 

Nieuwsbrief Natuurpunt Velpe-Mene is gericht aan de leden van afdeling Velpe-Mene die actief willen meewerken aan de vereniging en geïnteresseerden die de nieuwsbrief aangevraagd hebben. Reacties worden steeds op prijs gesteld. Je kunt deze nieuwsbrief bij wijze van kennismaking ook rechtstreeks doorzenden aan andere geïnteresseerden. Je kunt ook mailadressen van geïnteresseerden ( met hun woonplaats) doorgeven. Bij elke reactie is opvolging en antwoord gegarandeerd. Als je de nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen dan volstaat één seintje. Alles naar de redactie nieuwsbrief die intern doormailt, met nu één druk op de reply knop: hugo.abts@pandora.beVolgende nieuwsbrief  begin maart.