VELPE – MENE & WALK FOR NATURE -  briefing 
Nieuwsbrief van 28 april 2005 
 

Viering 30 jaar Snoekengracht (Boutersem) en Klassieke Orchideeënwandeling- Uitnodiging - Zaterdagvooravond 14 mei 2005 18u30 kleine plechtigheid – 19u Start Orchideeën- en landschapswandelingen  zie www.velpe-mene.be   

 Afspraak NMBS-station Vertrijk/Boutersem. Laarzen gewenst voor wandelingen.
 
De Orchideeënwandeling in de Snoekengracht op zaterdagavond is een jaarlijks weerkerende klassieker. Het Snoekengrachtteam staat dan paraat om de mensen de orchideeënpracht, de bloeiende hooilanden, de Snoekengracht met zijn omgevend landschap met het Koutemveld en de Grote Kouter te tonen. Koutemveld en Grote Kouter maken deel uit van RVK Willebringen. Dit jaar hebben we ook, in aanwezigheid van de Burgemeester en Minister Tobback een kleine plechtigheid voor 30 jaar Snoekengracht waarop de ontwikkeling van het gebied en de historische inzet om in de tachtiger jaren de geplande rechttrekking van de sterk meanderende velpe te voorkomen. Dossier stond in Velpe-Menerkatern van N&L nr 1.

Opening " wandelcircuits in en rond NP-Reservaat De Spicht-Lubbeek " zondag 1 mei 2005 doorlopend vanaf 13u30   www.natuurpunt.be/oost-brabant 

Deze activiteit is een samenwerking van het Regionaal Landschap Noord-Hageland, de provincie Vlaams-Brabant en Natuurpunt afdeling Lubbeek . Voor zondag wordt er veel zon voorzien.

Programma: Vanaf 13.30u: doorlopend verkennen van het gebied
Geleide wandelingen:
- 9 km: vertrek om 14 uur
- 4 km: vertrek tussen 14u en 15u30
 Waar? Oude pastorie "de schuur", Binkomstraat 12, 3210 Lubbeek
Er is eveneens mogelijkheid voor een hapje en tapje aan het vertrekpunt. 
Meer informatie op www.natuurpunt.be/oost-brabant  . Op deze site vind je trouwens ook een overzicht van de andere grote publieksactiviteiten in Oost-Brabant zoals de viering van 25 jaar Vorsdonkbroek te Gelrode op 22 mei en de Demervalleidag in Zichem op 15 mei.

 

Walk for Nature Hoegaarden 2005 groot sukses : ga naar de foto's van deze onvergetelijke dag kijken  zie : www.velpe-mene.be

 

De  Walk for  Nature van 24 april was een zeer groot sukses. Een positief en enthousiasmerend gebeuren. 116 vrijwillige velpe-mene- medewerkers hebben enkele duizende bezoekers een onvergetelijke dag bezorgd. Het kader van de ‘Tuinen van Hoegaarden’ speelde hierbij ook belangrijke rol als erkennings- , start en verpozingspunt. De uitstraling van de activiteit in de pers en media was groot. Dank ook aan de persmensen.

De samenwerking met wandelmee.be en de wandelclubs Trip-trap en den Engel was aangenaam en voor herhaling vatbaar. Dit geldt ook voor de samenwerking met de gemeente, met de tuinen en met catering van Jos Cauberghs. Nog nooit hebben we achteraf zovele positieve mails gekregen van bezoekers die ons geluk wensten en ‘ de organisatie’ als ‘af’ beschouwden ( een 30-tal spontane mails). We ontvingen ook een 10-tal mails van mensen die het spijtig vonden dat ze niet kunnen deelnemen hebben en naar toekomstige activiteiten willen deelnemen. Duidelijk 'Walk for Nature Hoegaarden 2005' was een sterk concept en een goed merk

Aan de hele medewerkersploeg: bedankt, ook voor de flexibele inzet.

Er zal nog lang nagepraat worden over de ‘Walk for Nature, Hoegaarden 2005’

Een uitgebreider verslag en de fotos ( met dank aan Stoffel Mulier) zul je eerstdaags vinden je op www.velpe-mene.be maar ook op wandelsite http://www.wandelmee.be/vlaamsbrabant/wandelverslag/wandelverslag.php    dank aan Stefaan Billen)

De fotos van het symposium en de vroege vogels vind je op:http://www.pbase.com/walkfornature   ( met dank aan Eric Malfait) en http://www.pbase.com/walkfornature2/walkfornature   ( met dank aan Eddy Macquoi). Geniet ervan en mail het voort. De ‘Walk for Nature, Hoegaarden 2005’ moet blijven nazinderen als een sterk pleidooi voor meer natuur en zorg voor het landschap als kans voor een streek.

 

Velpe-Mene laat Ruilverkaveling Vissenaken ( Boutersem, Tienen, Glabbeek) niet los.

Na een lang proces van overleg en het zoeken naar consensus werd het uitwerkingsplan van de Ruilverkaveling Vissenaken door de Minister op 12 mei 2004 goedgekeurd. Voor Natuurpunt Velpe-Mene is dit een eervolle synthese met winst- en verliespunten in en waarbij het ging om geven en nemen naar natuur voor de toekomst. Toen werd een proces van jarenlang bijna dagelijkse tussenkomsten en acties afgesloten. Ondertussen zijn we een jaar verder en loopt het dossier van uitvoering 1° fase met naast een reeks beton- en tweestrokenwegen ook enkele wachtbekkens en inrichtingswerken voor de creatie van een nieuw biotoop voor de rugstreeppad in de vallei van Kleinbeek. Robin Guelinckx heeft dit dossier technisch mee opgevolgd. Velpe-Mene laat de rugstreeppad niet los. In de Commissie van Advies zit Pieter Abts met Robin Guelinckx als plaatsvervanger. Op 27 april werden de volgende fases van de ruilverkaveling overlopen in de Adviescommissie. Nu alles zeer concreet begint te worden zullen we als velpe-mene terug zeer kort de ontwikkelingen opvolgen. Velpe-Mene wil heel duidelijk toezien dat in elke fase van uitvoering er een evenwichtige korf van maatregelen zit en dus naast infrastructuur ook natuurinrichting en versterking. Voor de rugstreeppad maar ook voor de akkervogels is er een perspectief dat in de tweede fase de begonnen werken van fase 1 uitgebreid en geoptimaliseerd worden. Voor de rest ijvert Velpe-mene voor de uitbouw van volgende natuurcomplexen binnen de ruilverkaveling: Paddenpoel-Velpevallei-Scholbempd, Natuurcomplex Koestraat-Velpevallei, Natuurcomplex In de Zon- Velpevallei, Uitbouw van de Rozendaalbeekvallei van Kattestraat tot bron. Wij hopen de huidige beheerde NP-gebieden te kunnen uitbreiden tot meer dan 60 ha ( Rosdel is 66 ha en Mene-Jordaan 97 ha) en dit in duurzame en veerkrachtige complexen waar aan natuurinrichting en vernatting kan gedaan worden zonder effecten op de omgeving. Daarnaast is het behoud van de landschappelijke elementen en structuren met taluds, struwelen, hagen en solitaire bomen een bijzondere zorg. De bedoeling is natuurlijk om net als in Hoegaarden het ruilverkavelingsproces een dergelijke duw te kunnen geven dat Vissenaken binnen enkele jaren in aanmerking komt voor de ‘ Walk for Nature, Vissenaken 2009 of 2010’. Dan zal er nog werk aan de winkel zijn. Zie http://www.velpe-mene.be/vissenaken.htm

 

Suksesrijke ledenwerving zie ledenwerving op http://www.velpe-mene.be/lidworden.htm

Op de walk for Nature werden niet minder dan 71 nieuwe leden geworven. In reactie op de folder waren er op 25 april al meer dan 55 nieuwe leden die zich via overschrijving aangemeld hebben. Verwacht mag worden dat de ‘ Walk for Nature’ tesamen met de viering van 30 jaar Snoekengracht meer dan 150 nieuwe NP leden zal opleveren. Totaal nieuw was dat we na de ‘walk’ we nog verschillende telefoontjes kregen van mensen die vroegen hoe ze lid konden worden. Met meer leden kan Natuurpunt en Velpe-Mene krachtiger opkomen voor het behoud en de versterking van Natuur en Landschap vb in de Ruilverkaveling Vissenaken en Willebringen.

Dit onderlijnt duidelijk dat op activiteiten waar we goed tonen waar we mee bezig op een ideale manier aan ledenwerving kan gedaan worden. Maak je buur lid van NP.  

 

 

Cursus : Insecten voor beginners.

Het Koebosteam ism Natuurpunt Velpe-Mene organiseert deze cursus .Deze omvat twee theorielessen , twee praktijklessen en 1 determinatieavond.

 De theorielessen gaan door op woensdagen 4 en 11 mei van 19 u tot 22 uur in CC ’t Stichelke, Kerkstraat 19, 3360 Lovenjoel.

In de theorielessen gaan we de verschillende insectenorden leren herkennen, iets leren over de lichaamsbouw van insecten, de levenscyclus, welke eisen ze stellen aan hun leefomgeving, hoe je ze kan bestuderen, hoe je er rekening kan mee houden bij het natuurbeheer.Wie wil mag zelf insecten meenemen, dan kunnen we die ook even bekijken.De syllabus is in de prijs begrepen.

 De praktijklessen gaan door op zaterdagen 14 en 21 mei van  14 u tot 17 uur in het Koebos,  Een gids, een potjesloupe  en/of een netje mag je meebrengen.

 Tijdens de determinatie op maandag 23 mei van 19 u tot 22 uur gaan we verschillende insecten bekijken onder een binoculair en trachten op naam te brengen.

 De cursus wordt gegeven door Nobby Thys.Inschrijven door het cursusgeld te storten op 035-0689279-38 tnv Koebos –Marc Artois met vermelding “insectencursus” .  25€ voor leden en 30 € voor niet-leden van Natuurpunt.Meer info: Katrijn Vanden Driessche. 0478/329.628.of Katrijn@fladder.be 

 

Met het beheersteam Mene-Jordaan (Willebringen en Meldert) op stap
Om de mensen direct betrokken bij het natuurgebied en de andere beheerteams binnen de afdeling op een informele wijze nader kennis te laten maken organiseert het beheersteam enkele uitstappen. Dit zijn geen grote publieksactiviteiten en ook geen geleide excursie maar samen met mensen van het team kennismaken met het gebied.

 Volgende uitstappen van het team zijn vooropgesteld

- donderdagavond 19 mei: 19u aan de Paddenstoel einde Domstraat ( Broek) Willebringen. Orchideeên tellen
- donderdagavond 26 mei om 19u vertrek aan de kerk van Meldert. Idem voor de percelen vanuit Meldert.
- zondagochtend 5 juni: vroege vogels in de vallei met vertrek in Willebringen.

 

Meldertbos ( Hoegaarden): uitbreiding erkenning tot 33 HA

Minister Peeters tekende op 22 april – dus twee dagen voor de Walk for Nature- het uitbreidingsdossier voor de erkenning van Meldertbos waardoor meer dan 30 ha Meldertbos erkend wordt als natuurreservaat. Hierin zijn ook 9 ha  bij van de Aalmoezeniers van de Arbeid. Door de erkenning zal dan ook op korte termijn kunnen gestart worden met het omvormingsbeheer en het herstel van de cultuurhistorische dragers van het landschap. Het cultuurhistorische dossier van Meldertbos vind je onder   http://www.velpe-mene.be/meldert_index.htm  . Eerstdaags wordt ook de erkenning van de uitbreiding van resp Mene-Jordaan & Rosdel verwacht.

 

Open reservatendagen bij onze zusterafdeling Gete-Velpe Voor informatie zie  www.natuurpunt-gete-velpe.netfirms.com

 

Volgende nieuwsbrief rond midden mei. De daaropvolgende nieuwsbrief verschijnt op de vooravond van de waterdag in de Rozendaalbeekvallei. Afmelden: mail naar hugo.abts@pandora.be