VELPE – MENE & WALK FOR NATURE -  Nieuwsbrief van 7 mei 2005

www.velpe-mene.be

 (dagelijks gemiddeld 115 bezoekers, jij ook? )

 

DONDERDAGAVOND 12 MEI: ORCHIDEEËNWANDELING IN HET AARDGAT TE TIENEN. Afspraak om 19 u aan de voorkant van het NMBS station vanTienen. Eddy Sterkendries Conservator leidt je rond. Laarzen.

Het Aardgat is een prachtig klein natuurgebied aan de poorten van de stad Tienen. Eddy Sterkendries en zijn team beheren dit gebied al ettelijke jaren zeer minitieus. Maai- en graasbeheer. Het Aardgat is zowel een zeer vochtig hooiland, een rietland , moerassige ruigten en begraasde percelen. Hier komt zowel de brede als de bosorchis voor. Je bent er nu donderdagavond welkom. Leden van Natuurpunt gratis. Niet-leden 1€ . Je kunt ter plekke lid worden.  Voor meer inlichtingen over het Aardgat en kaart van het gebied  zie www.velpe-mene.be/nbtienen.htm

VIERING 30 JAAR SNOEKENGRACHT (BOUTERSEM) EN KLASSIEKE ORCHIDEEËNWANDELING- UITNODIGING. Zaterdagvooravond 14 mei 2005 18u30 kleine plechtigheid – 19u Start Orchideeën- en landschapswandelingen www.velpe-mene.be  

Afspraak NMBS-station Vertrijk/Boutersem. Laarzen gewenst voor wandelingen.
 De Orchideeënwandeling in de Snoekengracht op zaterdagavond is een jaarlijks weerkerende klassieker. Het Snoekengrachtteam staat dan paraat om de mensen de orchideeënpracht, de bloeiende hooilanden, de Snoekengracht met zijn omgevend landschap met het Koutemveld en de Grote Kouter te tonen. Koutemveld en Grote Kouter maken deel uit van RVK Willebringen ( zie http://www.velpe-mene.be/vissenaken.htm ) .  Dit jaar hebben we ook, in aanwezigheid van de Burgemeester en Minister Tobback een kleine plechtigheid voor 30 jaar Snoekengracht waarop de ontwikkeling van het gebied en de historische inzet om in de tachtiger jaren de geplande rechttrekking van de sterk meanderende velpe te voorkomenAls de Velpe nu een mooie meanderende rivier is is dit enkel te danken aan een lange moeilijke actie van onze natuurgroep. Als toen de Velpe zou rechtgetrokken worden dan zouden er vandaag misschien studies gebeuren naar de hernaturering van het riviertje. Hier is lang en keihard voor actie gevoerd. Nu wordt het als een evidentie beschouwd. Net zoals er ook nu en daar weerstand is tegen de bescherming en aankoop van natuurgebieden. Wat vandaag soms moeilijk is wordt inderdaad enkele jaren later als een evidentie gezien.

 De wandeling wordt met het Snoekengrachtteam voorbereid op donderdagavond 12 mei ; vertrek om 19u30 aan het NMBS station van Vertrijk. Alle medewerkers die mee willen gidsen of helpen op 14 mei zijn welkom.

.

VERKEN OOK DE NATUUR BIJ DE BUREN: zowel in GETE-VELPE ( zie www.natuurpunt-gete-velpe.netfirms.com ) als de Demerbroekendag op 15 mei in Zichem en de viering van 25 jaar Vorsdonkbroek op 22 mei in Gelrode ( zie www.natuurpunt.be/oost-brabant )

·         Campagne Open reservatendagen bij onze buurafdeling Gete-Velpe met open deur in een reeks reservaten: Aronst Hoeck in Geetbets, Heibos in Hoeleden, Doysbroek in Linter zie www.natuurpunt-gete-velpe.netfirms.com

·         Op zondag 15 mei is er een grote wandeldag in de Demerbroeken met Pol Goossen. Op 22 mei is er de viering van 25 jaar Vorsdonkbroek. Als je een zee van Orchideeën wil zien moet je zeker ook naar Vorsdonkbroek gaan. Een zee van gevlekte Orchissen: zie www.natuurpunt.be/oost-brabant

Zondag 29 mei: Waterdag in de Rozendaalbeekvallei (zie http://www.velpe-mene.be/rozendaalbeek_index.htm ) te Vissenaken/Tienen. Activiteiten tussen 10 u en 17 u. Tent aan de Metselstraat te Vissenaken

Er zijn doorlopend natuurwandelingen met of zonder gids. De kinderen staan in het middelpunt. Samen met de KLJ-Vissenaken worden natuurspelletjes georganiseerd. De Rozendaalbeekvallei is een complex van moerassige graslanden die tevens een groene buffer vormt tussen de twee woonkernen van Vissenaken. De Rozendaalbeekvallei is een zijbeek van de Velpe. Het beheerd gebied is nu 8 ha en maakt ook deel uit van de Ruilverkaveling Vissenaken.  Zie http://www.velpe-mene.be/vissenaken.htm ) of vorige nieuwsbrief op het web.

Sukses van Walk for Nature Hoegaarden 2005 is een roep om door te gaan met projecten voor duurzame natuur.Walk for Nature is een hart onder de riem voor alle groepen in Vlaanderen die op een gedurfde en verantwoorde wijze ook vandaag nog met nieuwe projecten willen starten.

Alle foto’s van de dag en symposium zie : www.velpe-mene.be.

 

Uit het sukses van de WALK FOR NATURE HOEGAARDEN 2005 moeten een reeks lessen getrokken worden niet alleen voor deze streek maar voor het natuurbehoud in Vlaanderen. Het is een oproep aan allen in de natuurbeweging om gedurfd en verantwoord door te gaan met nieuwe projecten voor duurzame natuur en duidelijk antwoord te geven aan een twijfelend overheidsbeleid op Vlaams niveau.  

Vooreerst is het duidelijk dat wat in Hoegaarden nu mogelijk is enkel kon gerealiseerd worden door een gedurfd en verantwoord aankoopbeleid. Toen we in Hoegaarden begonnen was hier geen m2 bestemming natuurgebied in Rosdel. Zonder een verantwoord en gedurfd aankoopprogramma dat we opgestart hebben eind de jaren 80 begin de jaren 90 was er geen afrondingsprogramma geweest in de ruilverkaveling en was er in 2003 ook geen Groene RUP ‘Hoegaardse valleien’ totstandgekomen. Voor de goede orde: er is veel meer in Mene- Jordaan & Rosdel op vrijwillige basis aangekocht dan de bedeelde oppervlakte in de ruilverkaveling Hoegaarden. Door sommigen wordt dit louter gezien als een ' geschenk' bij de ruilverkaveling. Niets is minder waar. Trouwens ook hier is er een onderbouwde en volgehouden actie gevoerd: het was door de NP Velpe-Mene-actie onvermijdelijk en onafwendbaar. De Grote eenheden natuur in Hoegaarden maar ook de verspreide percelen, een reeks taluds en lineaire landschapselementen zijn het resultaat van volgehouden inspanning en dikwijls werken tegen de stroom. Naast zorg voor Natuur en Landschap hebben we ook steeds een open deur beleid gevoerd. Communicatie en Natuur tussen de mensen. Het is duidelijk dat dit rendeert. De les uit de ‘WALK FOR NATURE ‘ is dat we juist nu moeten doorgaan met nieuwe verantwoorde projecten die regionaal speerpunten kunnen worden, voor duurzame natuur én gedragen teams en afdelingen. ( zie Koebos en Koeheide, Pikhakendonk of Aronsthoek). WALK FOR NATURE bewijst dat we erin moeten durven geloven dat er overal mensen zijn die met plezier kansen grijpen en mee willen werken aan duurzame natuur in hun streek als we ze aanspreken en bemoedigen. Dat is de taak van Natuurpunt. Mensen durven aanspreken. Wat in deze streek mogelijk is/was moeten we ook mensen elders gunnen en hen dezelfde kansen geven. WALK FOR NATURE wil dan ook mensen aanmoedigen om de kansen die er zijn positief in te vullen.  Als we vb zien wat er gebeurt rond het Koebos( Lubbeek&Bierbeek), rond de Koeheide( Bertem&Leuven), Pikhakendonk( Boortmeerbeek) en ook in Gete-Velpe ( met de Heibossen, Doysbroek en Aronsthoek als voorbeelden) dan moet dit hoopvol stemmen. WALK FOR NATURE bewijst dat we moeten durven investeren via gebieden in duurzamenatuur én in mensen, die hiervoor willen werken. Op een ogenblik dat de Vlaamse Overheid plots twijfelt over haar natuurbeleid is het grootste gevaar niet dat het beleid nu een pas op de plaats maakt maar dat l mensen in de beweging als gevolg van tegenwerkend overheidsbeleid defaitistisch zouden worden en een autocensuur toepassen en kansen zouden laten liggen.Wij gaan in elk geval met nieuwe energie door. Met nieuwe energie is de laatste weken gewerkt aan de uitbouw van een nieuw complex rond de Zilverberg.

Als Vlaanderen het meent ( zoals Minister Peeters in Hoegaarden stelde) om in 2010 aan de spits te staan van biodiversiteit in vergelijking van vergelijkbare regios zal dit enkel kunnen als verder krachtig geinvesteerd wordt in de aanpak zoals deze van NATUURPUNT met verwerving van kwetsbare natuur. Dan zal werken aan betrokkenheid een constante en een hoeksteen moeten blijven voor elk natuurbeleid dat uitgaat van duurzaamheid. Dit zal enkel kunnen als het aankoop- en erkenningsbeleid met kracht voortgezet worden. Men kan niet a zeggen en b doen. WALK FOR NATURE, Hoegaarden 2005 geeft aan dat het kan, dat natuur en landschap gedragen wordt door de mensen.

 

Velpe-Mene haalt het 1000° lid in de loop van mei 2005 zie http://www.velpe-mene.be/lidworden.htm

 

71 nieuwe leden op de walk for nature. 55 nieuwe leden die zich via overschrijving aangemeld hebben. Eind 2004 telden we binnen Velpe-Mene 890 leden. Ken je nog vrienden of kenissen die geen lid zijn van Natuurpunt. Werf dan nu een nieuw lid. Doe het nu. Misschien wordt dit het 1000° . Dat zal niet ongemerkt voorbijgaan. Op de verschillende activiteiten kan je ook lid worden van Natuurpunt. Lid worden is de dagelijkse inzet van zovele vrijwilligers een hart onder de riem steken. Doen. http://www.velpe-mene.be/lidworden.htm

 

Op stap met het beheersteam Mene-Jordaan

 Zie  www.velpe-mene.be/forum/index.php?showtopic=88   

 

Om de mensen direct betrokken bij het natuurgebied en de andere beheerteams binnen de afdeling op een informele wijze nader kennis te laten maken organiseert het beheersteam enkele uitstappen. Dit zijn geen grote publieksactiviteiten en ook geen geleide excursie maar samen met mensen van het team kennismaken met het gebied.

 Volgende uitstappen van het team zijn vooropgesteld

-         donderdagavond 19 mei: 19u aan de Paddenstoel einde Domstraat ( Broek) Willebringen. Orchideeën tellen.
- donderdagavond 26 mei om 19u vertrek aan de kerk van Meldert. Idem voor de percelen vanuit Meldert.
- zondagochtend 5 juni: vroege vogels in de vallei met vertrek in Willebringen.

Overige activiteiten binnen de afdeling Velpe-Mene zie www.velpe-mene.be/forum

 

-         Op donderdag 19 mei om 20 u komt de werkgroep Meldertbos samen in Café Odette aan de kerk van Meldert. Op de agenda: een drink op de erkenning, bespreking van het concept van het rapport van de historische studie, planning van de werkzaamheden in de zomer en het najaar. Bespreking van de herstelwerken in het park en de communicatie hierrond ( zie http://www.velpe-mene.be/forum/index.php?showtopic=96 )

-         Op vrijdag 20 mei houdt het Vossenhol/NP Kern Bierbeek haar vergadering. Inlichtingen zie: http://www.velpe-mene.be/forum/index.php?showtopic=97

 

 

Volgende nieuwsbrief in de week voor 29 mei ( Waterdag Rozendaalvallei). Afmelden: mail naar hugo.abts@pandora.be