VELPE – MENE & WALK FOR NATURE -  Nieuwsbrief van 20 mei 2005

www.velpe-mene.be

 

 (dagelijks gemiddeld 125 bezoekers, jij ook? Forward deze nieuwsbrief naar Vrienden en kennissen; ook te consulteren op website onder archief)

 

Inhoud

 

        Waterdag Rozendaalbeekvallei 29 mei

        Viering 30 jaar Snoekengracht verslag en 25 jaar Vorsdonkbroek: OrchideeŽnkijken nu op 22 mei

        Natuurrapport confronteert Minister Peeters met realiteit met links naar videos

        4 juni Vlaamse conservators en beheerteamdag

 

 

Zondag 29 mei doorlopend van 10 u tot 17u

Waterdag in het natuurgebied Rozendaalbeekvallei in Vissenaken zie http://www.vissenaken.be/waterdag/index.html

Op 29 mei gaat de laatste voorjaarspubliekshappening binnen NP Velpe-Mene door in De Rozendaalbeekvallei. Het wordt nr 3 op ťťn rij ( Walk for Nature, Snoekengracht en nu Rozendaalbeekvallei).  Driemaal na elkaar tonen we aan het brede publiek hoe Natuurpunt het verschil maakt en kleur geeft aan het landschap.  Daarnaast doen we honderde excursies ( zie activiteitenkalender op www.velpe-mene.be).Ongetwijfeld wordt deze afsluiter ook een schot in de roos, die net als in Hoegaarden als Boutersem aantoont dat er een draagvlak is voor een gedurfd en verantwoord natuurbeleid.  Je kunt doorlopend van 10 u tot 17 u deelnemen aan natuurwandelingen met en zonder gids vertrekkend aan de tent in de Metselstraat ( verbinding tussen Aarschotsesteenweg en kerk St Martinus). Er zijn kinderactiviteiten rond water tesamen met de KLJ van Vissenaken.  Het beheerteam met Luc Nagels en Paul De Cort als ruggengraat en kern Tienen hopen veel mensen te kunnen verwelkomen. De Rozendaalbeekvallei is ook een belangrijke hefboom in de versterking van natuur binnen de ruilverkaveling Vissenaken. Reden genoeg om op 29 mei te komen genieten en kennis te komen maken met het werk van het Rozendaalbeekteam en kern Tienen. En Paul en Luc en heel de kern Tienen een hart onder de riem te steken.Rozendaalproject is natuur midden de mensen en midden het dorp.  info  http://www.vissenaken.be/waterdag/index.html of op www.velpe-mene.be

 

Viering Snoekengracht en OrchideeŽnwandeling een groot Sukses met 200 deelnemers. Foto’s zie www.velpe-mene.be

Zondag 22 mei viert Vorsdonkbroek in Gelrode haar 25į verjaardag. Meer info zie:   http://home.scarlet.be/~nrobadsl/

 

Met meer dan 200 deelnemers waren ze om op 14 mei het werk van het team van de Snoekengracht in de verf gezet en te komen genieten van de bloeiende Snoekengracht. Dit in aanwezigheid van de pers, van Minister Bruno Tobback en Schepen Gilbert Olemans.

Tegen uiterlijk begin volgende week zet onze webmaster een fotobeeld van deze activiteit op www.velpe-mene.be . Ook het vast gedeelte van de site rond de Snoekengracht wordt aangepast met een uitgebreid dossier ‘ Snoekengracht’.

Bedankt allemaal: het was voor velen een leuke avond en heel veel mensen kwamen ook spontaan vertellen hoe tof ze het vonden en hoe verwonderd ze waren van de Snoekengracht en dit werk. Mensen waren ook positief verwonderd als ze vernamen wat vrijwilligersteams rond het gebied zelf allemaal presteren. De gidsbeurten en de uitstap tot bij ' Graan voor Gorzen' viel bijzonder in de smaak. Op geen betere manier kon aangetoond worden hoe op een concrete manier aan duurzame natuur gewerkt wordt en hoe op regionale schaal een antwoord kan gegeven worden aan de achteruitgang van biodiversiteit.

Het team van de Snoekengracht heeft een historische band met het gebied Vorsdonkbroek, dat op 22 mei feest viert. Het team rond Vorsdonkbroek nodigt je uit op een wervend programma waar ieder wat wils kan uithalen. In het Vorsdonkbroek bloeien honderde gevlekte orchissen en kan je een Kempens landschap in het Hageland kunnen beleven. Vanaf 10 uur start de ontvangst in het feestdorp aan het oud station te Gelrode  en kan deelgenomen worden aan vrij wandelen op de aangeduide circuit of aan de geleide wandelingen. Meer info: http://home.scarlet.be/~nrobadsl/

 

 

 

 

Natuurrapport confronteert Minister Peeters met noodzaak voor een krachtig beleid: Er is duidelijk nood aan de versterking van het natuurbeleid met een krachtig beleid van aankoop, beheer en erkenning van natuurgebieden. Meer dan ooit is het duidelijk dat in de meerjarenbegroting, die opgemaakt wordt door de Vlaamse Regering duidelijke keuzes voor meer duurzame natuur zullen nodig zijn om het vooropgestelde doel om tegen 2010 de achteruitgang van de biodiversiteit te stoppen. Het is tijd om echt kleur te bekennen om morgen nog kleur aan het landschap te geven

Citaat in de pers van Minister Peeters ( VRT-Website)

‘Een aanzienlijk percentage van de voorkomende planten- en diersoorten gaat betekenisvol achteruit, de hoeveelheid bos groeit slechts moeizaam aan en vergeleken met vergelijkbare regio's doet Vlaanderen het in sommige opzichten niet zo goed qua natuurbeleid", besluit de minister uit het rapport.

Positief is dat het natuurbeheer en -herstel in gebieden als de kust of de Schelde wordt aangepakt, "maar een trendbreuk met het verleden is er ook nu niet gekomen", zei Peeters.

De minister zei nog dat hij de in zijn beleidsnota opgenomen biodiversiteitsdoelen wil halen, maar dat daarvoor een groter draagvlak dient te worden gecreŽerd voor het milieubeleid’

Citaat uit de Standaard van 19 mei ‘ Tussen 1999 en 2004 is de oppervlakte natuurreservaat in Vlaanderen verdubbeld. Om het Vlaamse streefdoel van 50 000 ha in 2007 te halen moet het tempo opgedreven worden tot 4500ha /jaar niet reservaat. En zelfs met 50 000 ha of 3,7 % van het gorndgebied presteert Vlaanderen nog ondermaats in vergelijking met naburige dichtbevolkte gebieden zoals Nederland, Noordrijn Westfalen of de omgeving van Londen;

Natuurvereningingen blijken kosteneffectiever natuurgebied te verwerven dan de overheid. Van de honderdduizenden ha Vlaamse Heide zijn nog maar 11 700 ha over. En die laatste restjes zijn sterk versnipperd.

Lessen voor het natuurbeleid naar de Minister toe:

De laatste weken werden elke week opnieuw soms een paar duizend, maar elke week minstens honderde mensen gemobiliseerd die ons een hart onder de riem staken voor duurzame natuur. Die verwondert en opgetogen waren met het werk dat we doen. Dit is een duidelijk bewijs dat er een draagvlak is. Van de Minister mogen we nu een beleid verwachten dat juist de versterking van duurzame natuur beoogt. Nochtans hebben we de indruk dat Minister Peeters aarzelt om het reservatenbeleid echt door te zetten , laat staan nieuwe impulsen te geven. Het Natuurrapport onderlijnt dat het  noodzakelijk is dat onverkort doorgegaan wordt met het aankoop op vrijwillige basis van potentierijke natuurgebieden. We hopen ook sterk dat de erkenning van reservaten, die reeds beheerd en verworven zijn, krachtig doorgaat. Ook hier hebben we de indruk dat we een pas op de plaat maken waardoor vele natuurgebieden bij het beheer helemaal ook financieel gedragen worden door inzet van vrijwilligers. Als signaal naar waardering en  draagvlak kan dit tellen. Het Natuurrapport is ook een duidelijk signaal dat bij de meerjarenplanning van het Vlaams Budget heel duidelijk een impuls moet gegeven worden om de vooropgestelde doelstelling  om tegen 2010 de achteruitgang van de biodiversiteit te stoppen te kunnen bereiken.

Voor een toelichting bij het  natuurrapport . Luister of kijk hierbij naar het  interview  met Jos Gysels van Natuurpunt zie: http://www.vrtnieuws.net/nieuwsnet_master/default/archief/nieuws/050518natuurrapport2_archief/index.html?video_1 of een toelichting van het Rapport door Myriam Dumortier ( Projectteam IN) zie: http://www.vrtnieuws.net/nieuwsnet_master/default/archief/nieuws/050518natuurrapport2_archief/index.html?audio_1

Natuurpunt Vlaanderen: Conservator- en beheerteamdag in het Heidebos (Wachtebeke)
 Mensen betrekken rond het behoud van biodiversiteit: monitoring en beheer
ZATERDAG 4 JUNI 2005

zie volledig programma http://www.natuurpunt.be/default.asp?ID=1447

Het zou wenselijk zijn dat er ook een vertegenwoordiging is van de verschillende beheerde gebieden binnen onze afdeling en binnen NPOB. Misschien kunnen afspraken gemaakt worden voor car-pooling.