VELPE – MENE & WALK FOR NATURE -  Nieuwsbrief van 8 juni 2005

www.velpe-mene.be

 (dagelijks gemiddeld 115 bezoekers, jij ook? )

 

Afdelingsvergadering zaterdag 18 juni 20 u Hoegaarden

http://www.velpe-mene.be/forum/index.php?showtopic=51&st=0&#entry200

Het gonst van leven in de afdeling. Daarom is het goed dat alle bezige bijen de koppen eens samen zetten. De eerstvolgende afdelingsvergadering gaat conform het vooropgestelde schema ( zie http://www.velpe-mene.be/forum/index.php?showtopic=51&st=0&#entry200 ) door op zaterdag 18 juni om 20 u in Hoegaarden ( Kapittelhuis/Tuinen van Hoegaarden). Na de vergadering zakken we samen enkele straten af naar de fuif van kern Tienen in het Paenhuys. We doen een dringende oproep aan alle actieve bijen om op de afdelingsvergadering aanwezig te zijn.

Belangrijk is ook dat we de voorjaarsactiviteiten ( walk for nature, viering 30 jaar Snoekengracht, Waterdag in Rozendaalbeek, ledenwerving) even evalueren en nu al de afspraken maken voor volgend jaar zodat we tot een goede samenwerking met alle mogelijke partners kunnen komen. We zullen ook de aanpak van de zomeractiviteiten en het programma ‘ natuurbeheer is een werkwoord’ tegen het licht houden. Belangrijkste is echter dat alle werkingsvelden en kernen binnen Velpe-Mene op de afdelingsvergadering aanwezig zijn en we hier energie opdoen voor een gezamenlijk project dat door heel de afdeling gedragen wordt. De uitnodiging en de toelichtende stukken kun je vooraf raadplegen op http://www.velpe-mene.be/forum/index.php?showforum=2

 

Uitnodiging Afdelingsfuif Hoegaarden 18 juni Paenhuys

 zie http://www.velpe-mene.be/index.htm

 Klik dit aan en ga met je muis over de affiche dan licht deze op in kleuren.

 

Ledenwerving: de kaap van 1000 leden binnen de afdeling.

Zie  http://www.velpe-mene.be/lidworden.htm

Ledenwerving is enorm belangrijk om Natuurpunt in je buurt op de kaart te zetten. De ledenwerving is een blijk van waardering naar de mensen die zich inzetten. Voor de nieuwe leden is het alleszins een kans om een nieuwe wereld te laten opengaan of deze inzet een ruggesteuntje te geven. De inzet van zovelen voor natuur en landschap in de streek verdient dit.  Als elke lezer van de nieuwsbrief één bijkomende kennis aanspreekt en als lid werft via het domicilieringsformulier dan kunnen we een aanzienlijke ledengroei realiseren. Gewoon nu doen.

Aan alle gidsen en organisatoren van afdelingsactiviteiten wordt gevraagd om telkens de regel: gratis voor leden en 1€ voor niet –leden toe te passen en dit aan te grijpen bij de ledenwerving.  Alle gegevens en argumenten rond de ledenwerving zie http://www.velpe-mene.be/lidworden.htm 

 

Natuurbeheer is een werkwoord

 Overzicht werkdagen

 http://www.velpe-mene.be/forum/index.php?showtopic=86

Dat is de titel van de bijdrage in de Velpe-Mener katern van Natuur en Landschap die volgende week in de bus zal vallen. In deze bijdrage wordt een overzicht gegeven van de verschillende natuurbeheerddagen die vanaf begin juli tot medio augustus elke week op de agenda staan.

Maak een goed voornemen en zeg het team van een van de gebieden toe om een dagje of enkele weekends mee te gaan helpen.

Op zaterdag 2 juli vanaf 9 u start het vrijwilligerswerkseizoen resp bij EDDY STERKENDRIES in het Aardgat ( zie    http://www.velpe-mene.be/nbtienen.htm) en in het Koebos bij FRANK CLAESSENS en MARK ARTOIS ( zie http://www.velpe-mene.be/nbbierbeek.htm

Op zaterdag 9 juli is het de beurt aan Weterbeek (vanaf 9 u) (http://www.velpe-mene.be/nbbierbeek.htm ). Het team rond ESTHER BUYSMANS verwacht je; vanaf 10 u wordt er ook gewerkt in de Rozendaalbeekvallei ( zie http://www.velpe-mene.be/rozendaalbeek_index.htm . Hier wordt je verwacht door het team van LUC NAGELS en PAUL DE CORT.

Het weekend daarop ( zaterdag 16 en zondag 17 juli) wordt zowel zaterdag als zondag vanaf 10 u voor de 30ste keer gehooid in de Snoekengracht.

Topnatuur in de beheerde natuurgebieden Velpe-Mene

Zie  http://www.velpe-mene.be/natuurbeheer.htm

Bij een uitstap op 31 mei 2005 met de VLM in het kader van de ruilverkaveling Vissenaken konden we vanop de weg gewoon naar de Velpevallei wijzen en zeggen: de percelen met kleur zijn deze beheerd door NP. Kortom NP geeft kleur aan het landschap. Je ziet zo dat het een verschil maakt. Naar landschappelijk belevingsbeeld maar nog meer biodiversiteit en naar toegankelijkheid.

Om dit te illustreren toch even een losse greep uit de topnatuur binnen de beheerde natuurgebieden van het voorbije voorjaar:

ROBIN GUELINCKX (Robin.guelinckx@inbo.be ) volgt de hele monitoring op van de natuurontwikkeling binnen de beheerde gebieden. Daarnaast is er specifiek monitoringonderzoek vanuit het Instituut voor Natuurbehoud voor omzetting van akker naar soortenrijke en structuurrijke graslanden  voor percelen Molensteen/BLAUWSCHUURBROEK, Egypte/ROSDEL en Goudhaverhelling/ROZENDAALBEEK.

Voor de geïnteresseerden is er het natuurwaarnemingsnetwerk ( zie overzicht waarnemingen 2003: http://www.velpe-menearchief.be/files/jaarboek2003_artikel_jorg&robin.pdf