VELPE – MENE & WALK FOR NATURE  2006   -   
 Nieuwsbrief van  24 juni 2005

www.velpe-mene.be 

 Inhoud

Uitnodiging info-avond start herstel Meldertbos op woensdag 

Nieuwsbrief 4 ' Het Bos in het dorp'  http://www.velpe-mene.be/forum/index.php?act=ST&f=10&t=108

zomercampagne werkdagen vrijwillig natuurbeheer op zaterdag juli .

Maaiwerkzaamheden in samenwerking met boeren goedgevorderd.

Voorbereiding Walk for Nature 2006 is gestart: Oproep tot medewerking.

Aandacht voor brede publieksactiviteiten bij de buren: Afdeling Vijl en Werkfolk Dassenaarde

 

OOO

Volgende nieuwsbrief zullen aan de orde komen:

Ruilverkaveling Willebringen: start milieu-effectrapportage

Terreinbezoek Uitvoering Ruilverkaveling Vissenaken.

°°°

   Uitnodiging Info-moment op woensdag 29 juni om 20u bij  Start Herstel werkzaamheden historisch en ecologisch waardevolle landschap Meldertbos 

http://www.velpe-mene.be/forum/index.php?act=ST&f=10&t=108 

 

Meldertbos: Aan de slag!!
De werkgroep 'Medertbos' wil graag 
 het project  waaraan vanaf 1 augustus concreet zal gewerkt worden  aan u voorstellen. Woensdag 29 Juni om 20 u op het kasteel van Meldert is er een infomoment. 

 Alle lezers van deze nieuwsbrief worden uitgenodigd om deel te nemen aan dit infomoment 

Op 22 april 2005 werd Meldertbos officieel erkend als natuurreservaat. Door deze erkening kunnen we aan de slag gaan om dit historisch en ecologisch waardevolle landschap te herstellen. Het afgelopen jaar  is de werkgroep   zeer actief bezig geweest met  het treffen van de voorbereidingen.

Tijdens de grote vakantie gaan dan eindelijk de reeds aangekondigde, grote werken van start  om de parkstructuur in zijn oude vorm te herstellen. Het zal even slikken zijn! Een gespecialiseerde firma gaat in een eerste fase (tussen 1 en 31 augustus) namelijk een deel van de populieren rooien.  Het gaat om een 300-tal bomen in de zone onmiddellijk achter het kasteel, die meestal ziek of dood zijn en waar de oorspronkelijke parkstructuur hersteld wordt . Niet alle populieren zullen verdwijnen, door het kappen te spreiden over een periode van enkele jaren geven we planten en dieren de kans zich aan te passen aan de nieuwe omgeving. Het overig oud bos wordt als oud bos instandgehouden.   Het verwijderen van de bomen zal voor enkele ongemakken zorgen: zo zal het natuurgebied tijdelijk moeilijk toegankelijk zijn voor bezoekers. Eind augustus zou dit achter de rug zijn. Het historisch dossier van Meldertbos is te vinden op www.velpe-mene.be  

     Werkgroep Meldertbos & Aalmoezeniers van de Arbeid en het St-Jans college Meldert.
 Inlichtingen  Pieter ABTS Tel: 015/29 72 57 of  Gsm: 0477/50 77 13 . In het weekend van 25 - 26 juni wordt in alle bussen van Meldert de nieuwsbrief nr 4 van de Werkgroep Meldertbos ' Het bos in het dorp' door de vrijwilligers bedeeld. Hierin wordt een volledige toelichting bij de werken gegeven. Eerstdaags zal deze nieuwsbrief ook op www.velpe-mene.be website te consulteren zijn. Op de webiste kun je ook het historisch dossier van Meldertbos consulteren. Een uitgebreidere toelichting bij werken vind je onder http://www.velpe-mene.be/forum/index.php?act=ST&f=10&t=108

 

 

 Start zomercampagne werkdagen vrijwillig natuurbeheer op zaterdag 2 juli , elk weekend tot 6 augustus. Steek je handen uit de mouwen en doe mee

 Natuurbeheer is een werkwoord Overzicht werkdagen

 http://www.velpe-mene.be/forum/index.php?showtopic=86 

 

  Op 2 juli start de zomercampagne vrijwillig natuurbeheer. Elk weekend van 2 juli tot en met 6 augustus zijn er dikwijls op 2 plaatsen werkdagen waar dikwijls tussen 10 en 20 vrijwilligers de handen uit de mouwen steken om mee te doen aan natuurbeheer. Een zware inspanning wordt dan geleverd bij het afvoeren van hooi en gras en dit meestal in de percelen die niet toegankelijk zijn voor de klassieke machines. In deze tijd kan dit als evident worden aanzien. Zulke inzet verdient om eens extra in de kijker gezet te worden. Maar er is meer. Bij deze doen we een indringende oproep aan alle lezers van de nieuwsbrief om mee minstens op één week-end de handen uit de mouwen te steken en mee te komen helpen in je favoriete gebied of bij een naburig team. Vele handen maken in deze het werk licht. Wat vooral dient vermeden te worden is dat het elke week dezelfde mensen zijn die alle lasten op hun schouders moeten torsen. Daarom deze oproep. doe mee. jong en minder jong. wees erbij.     In de  Velpe -Mener van juni wordt onder de titel ' natuurbeheer is een werkwoord' een overzicht gegeven van de verschillende natuurbeheerdagen die vanaf begin juli tot medio augustus elke week op de agenda staan.

Maak een goed voornemen en zeg het team van een van de gebieden toe om een dagje of enkele weekends mee te gaan helpen.

Op zaterdag 2 juli vanaf 9 u start het vrijwilligerswerkseizoen resp bij EDDY STERKENDRIES in het Aardgat ( zie    http://www.velpe-mene.be/nbtienen.htm) en in het Koebos bij FRANK CLAESSENS en MARK ARTOIS ( zie http://www.velpe-mene.be/nbbierbeek.htm   Geef een seintje aan de mensen van het team, dat ze weten dat er mensen komen. Zeg het ook voort en kom met vrienden en kenissen. 

Op zaterdag 9 juli is het de beurt aan Weterbeek (vanaf 9 u) (http://www.velpe-mene.be/nbbierbeek.htm ). Het team rond ESTHER BUYSMANS verwacht je; vanaf 10 u wordt er ook gewerkt in de Rozendaalbeekvallei ( zie http://www.velpe-mene.be/rozendaalbeek_index.htm . Hier wordt je verwacht door het team van LUC NAGELS en PAUL DE CORT.

Het weekend daarop ( zaterdag 16 en zondag 17 juli) wordt zowel zaterdag als zondag vanaf 10 u voor de 30ste keer gehooid in de Snoekengracht. Op 23 juli om 13u30 is er de werkdag in de vallei van de Mene&Jordaan ( kerk Meldert), zondag 30 juli is Zwartenbos aan de Beurt, daarna komen nog Blauwschuurbroek en Rozendaalbeekvallei terug op 6 augustus en is er op 10 en 24 september nog Rosdel en Meldertbos aan de beurt.

.

 

Maaiwerkzaamheden in samenwerking met boeren goedgevorderd. 

 

Het maaibeheer op de iets meer toegankelijke stukken is ondertussen in samenwerking met een 8-tal landbouwers,waarmee de samenwerking opperbest is.  Er werd reeds gemaaid in Paddenpoel, delen Velpevallei, delen terrassenlandschap Kumtich, delen Mene en Jordaan, delen Rosdel, Koebos, Rozendaalbeekvallei, Blauwschuurbroek, Tiens broek en Getevallei

Voorbereiding Walk for Nature 2006 is gestart: Oproep tot medewerking. 

 

 Op de afdelingsvergadering van 18 juni werd de evaluatie gehouden van de Walk for Nature. De conclusie is dat heel uitdrukkelijk gekozen wordt om door te doen met concept van de walk for nature;waarbij we kiezen om een bewegingsproject en de werking hierrond heel breed in de kijker te plaatsen. We opteren hierbij voor een kwaliteitsvolle brede gezinsactiviteit waar bij er wat te beleven is voor elk wat wils. Er wordt ook gekozen voor samenwerking met andere doelgroepen ( wandelclubs, socio-culturele verenigingen zoals de gezinsbond). Er wordt gewerkt met een activiteitenconcept dat toelaat om vele mensen van het landschap te laten genieten zonder dat het overdruk is en ook zo dat iedereen het op zijn eigen tempo en in zijn eigen groep kan doen. Het werken met landschapsposten werd als een groot sukses gezien. Ook het principe dat door de deelname een bijdrage geleverd wordt aan het project wordt behouden en ook het onderscheid tussen ledenprijs en niet ledenprijs waarbij aan de partners die mee de activiteit dragen de voordelen van de ledenprijs gegeven wordt. We willen van de activiteit ' walk for nature' echt een kwaliteitslabel met een hoge standaard maken.Mogelijk kan met het concept walk for nature met enkele etappes gewerkt worden die allen passen in hetzelfde concept en aan dezelfde hoge kwaliteitsvereisten dienen te voldoen. Hierover moet strikt toegezien worden. Voor onze afdeling werd in eerste instantie gekozen om de activiteit in Vissenaken/Tienen te laten doorgaan als het Rozendaalbeekvallei team en de gezinsbond van Vissenaken dit in hun schema kunnen inpassen. Dan zou 14 mei vooropstaan. Indien dit niet het geval is wijken we uit naar Lovenjoel en Pellenberg ( De Parken en het Koebos, Weterbeek). Ook volgens hetzelfde concept. Binnen de afdeling wordt er maar één etappe van de walk georganiseerd. Een andere etappe zouden Averbodebos en Averbode heide kunnen zijn of mogelijk een dergelijke activiteit binnen gete-velpe.

De komende weken zal de datum vastgesteld worden. We zullen dan ook een oproep naar alle mogelijke partners, medeorganisatoren en sponsors lanceren. Bij de evaluatie werd ook de samenwerking met de wandelclubs Trip-Trap, den Engel en de wandelportaalsite wandelmee.be als zeer positief gewaardeerd. Dit geldt ook voor de samenwerking met de catering, de gemeente en last but not least de Hoegaardse Tuinen. Voor de doelstellingen(http://www.velpe-menearchief.be/files/strbrfj_w4n_programma.htm) en het programma van de walk 2005 zie http://www.velpe-menearchief.be/files/strbrfj_w4n_achtergrond.htm

 

Aandacht voor grote publieksactiviteiten bij de buren(1):

Speuren naar sporen op de Oude Trambedding in Duisburg Zondag 26 juni zie http://home.scarlet.be/~nrobadsl/

 

Natuurpunt Velpe-Mene maakt ook deel uit van een regionaal netwerk van afdelingen die samenwerken binnen Natuurpunt Oost-brabant, regionale Vereniging Natuur en Landschap. Daarom graag je aandacht voor deze grote publieksactiviteit van de Afdeling Voer, Ijse en Laan.

programma: 13 uur: Voorstelling en officiële heropening van de Oude Trambedding

14 uur: Start van een waaier van activiteiten, voor jong en oud, voor kleine en grote stappers:

•  diverse geleide historische, fauna- en landschapswandelingen

•  speurtocht voor de jongsten

•  sporen met de huifkar  

Aandacht voor grote publieksactiviteiten bij de buren(2):

Werkfolk: Natuurweekend en folkfestival in Dassenaarde 8-9-10 juli 2004 

zie www.werkfolk.be

Het wordt stilaan een traditie. Wanneer de geur van vers hooi in je neus blijft hangen, de nachten kort en zwoel zijn en je kop naar vakantie staat, is het tijd voor Werkfolk. Veel volk, veel folk en natuurbeheerwerk overgoten met een koele pint en liters ambiance. Meer info
Lees het uitgebreide programma op www.werkfolk.be