Nieuwsbrief van 14 juli 2005

www.velpe-mene.be 

 Inhoud

Volgende nieuwsbrief:

░░░ 

 Advies Start milieu-effectrapportage ruilverkaveling Willebringen. Advies NP Velpe-Mene

http://www.velpe-menearchief.be/files/oo_mer_rvk_willebringen.pdf 

 Natuurpunt Velpe-Mene volgt al jaren dagelijks de ontwikkelingen op rond de ruilverkaveling Willebringen ( 3000 ha met grote delen van Meldert, Hoksem, Hoegaarden, Oorbeek, Tienen, Kumtich, Roosbeek, Vertrijk, Boutersem, Neervelp en Opvelp). Tot eind juni lag de startnotitie van het m.e.r. ter inzage. Naar aanleiding hiervan werd door NP Velpe-Mene een samenvattend inspraakadvies geformuleerd. Dit advies is te vinden op http://www.velpe-menearchief.be/files/oo_mer_rvk_willebringen.pdf

 

NP Velpe-Mene vraagt bij de mer bijzondere aandacht voor volgende maatregelen:

o         de evaluatie van de erosiegevoeligheid van de ingrepen en het voldoende robuust zijn van de erosievoorkomende maatregelen, van de buffers en de schouders van de holle wegen.

o        het behoud van de onverharde en trage wegen en het vermijden van niet gebiedseigen bestemmingsverkeer en sluipverkeer op de ruilverkavelingswegen, zowel naar tracering, aansluiting als naar infrastructurele inrichting en voorzieningen.  Daarenboven dient onderzocht te worden of in bepaalde gevallen gestabiliseerde grindverharding geen alternatief kan zijn voor meer homogene verharding.

o        De herevalutie van agrarische ontsluiting van het  landbouwplateau tussen Willebringen en Hoksem langs Willebringenbos om extra verstoring en sluipverkeer (verbindingsverkeer Willebringen-Hoksem) te voorkomen en een grotere landschappelijke inpassing te bekomen. Alternatieven die een grotere rust en een betere landschappelijke inpassing  zouden betekenen voor de zone rond Willebringenbos zouden kunnen voorgesteld worden.

o        De consolidatie van natuurwaarden van de beheerde natuurgebieden, die o.i.  als vaste percelen moeten worden aanzien.

o        een  realisatiegarantie  voor het natuur- en landschapsversterkende en erosiewerende maatregelen opgenomen in het  structuurplan en dat  alleszins de gebieden opgenomen als de gradientstroken en de akkerstroken tbv de akkervogels worden gerealiseerd . Zie het volledig advies http://www.velpe-menearchief.be/files/oo_mer_rvk_willebringen.pdf

 

Zaterdag 16 juli is het zover: er wordt voor de 30░ keer gehooid in de Snoekengracht. Wees erbij

Voor het verhaal achter de Snoekengracht zie

http://www.velpe-mene.be/snoekengracht_index.htm#geschiedenis

 

Dit weekend is het zover. Voor de 30░ keer wordt er gehooid in de Snoekengracht; Dinsdagavond werd al het materiaal reeds klaargezet. De draagberries, de rieken, de kombinatie. Zaterdagochtend om 10u00 kunnen we beginnen. Andre begint al vrijdagnamiddag en zal er ook in het weekend bij zijn. Als we veel volk krijgen dan lukt het ons misschien om alles zaterdag op te ruimen. Anders doen we zondagachtend voort. De Snoekengracht: zaterdag 16 juli en zondag 17 juli
10.00u: ingang  NMBS station Vertrijk (Boutersem), hooilanden aan de overkant van de Velpe.


NATUURBEHEER IS EEN WERKWOORD  http://www.velpe-mene.be/strooibrf_natuur_werkwoord.htm

Na de werkdag in de Snoekengracht gaan nog volgende werkdagen door:

Vallei Mene-Jordaan: zaterdag 23 juli 13.30u: Kerkhof Meldert (Hoegaarden)
Inlichtingen: Peter Cokelaere T016 73 40 49

Zwartenbos: zaterdag 30 juli 9.00 u: Zwartenhoekstraat ter hoogte nr 12B (Bierbeek)
Inlichtingen: Margriet Vos 016 46 04 78

Blauwschuurbroek: zaterdag 6 augustus 18.00 u: Einde Vinaafstraat - zijstraat Hoegaardsesteenweg (Opvelp) Inlichtingen: Hugo Sente 016 46 14 97

Rozendaalbeekvallei: zaterdag 6 augustus 10.00u: ingang natuurgebied Metselstraat (Vissenaken) Inlichtingen: Paul De Cort 016 81 63 61 Luc Nagels 016 81 73 30

Rosdel: zaterdag 10 september 9u30 aan het laatste huis in Nerm.
Inlichtingen: Luc Briesen 016 82 03 92

Meldertbos: zaterdag 24 september 14.00u: Poort Meldertbos (Meldert)
Inlichtingen: Pieter Abts 016 821836 .

Ga een kijken naar  http://www.velpe-mene.be/strooibrf_natuur_werkwoord.htm

We danken alle medewerkers die opkwamen bij de werkdagen van Koebos, Aardgat, Rozendaalbeekvallei en Weterbeek. Er is heel wat werk verzet. Bedankt aan allen.

PLANNING ACTIVITEITEN NP VELPE-MENE 2006

 http://www.velpe-mene.be/forum/index.php?showtopic=113

Elk jaar doen we als afdeling in de loop van juli-augustus een oproep aan de verantwoordelijken van de werkingsvelden, de werkgroepen en de kernen voor de voorbereiding van een ge´ntegreerd activiteitenprogramma van de afdeling. In een eerste afdelingsvergadering van augustus ( dit jaar op 19 augustus 2005) worden de krachtlijnen vastgelegd. Op de najaarsvergadering van oktober ( dit jaar vrijdag 14 oktober) wordt de planning van de activiteiten volledig afgerond en definitief vastgesteld. De oproep en het planningsdocument dat naar de werkgroepen en kernen gezonden werd vind je onder

 http://www.velpe-mene.be/forum/index.php?showtopic=113