Nieuwsbrief van 18 augustus 2005

www.velpe-mene.be 

 

Inhoud nieuwsbrief:

 

         Inschrijving voor deelname medewerkersbarbeque 27 augustus nu.

         Activiteit van de maand:Nacht van de vleermuis Kasteel Meldert en Melderbos 26 augustus

         Activiteit van de maand: Open monumentendag 11 september Van Katspoelhoeve tot Weterbeek

         Afdelingsvergadering 19 augustus: aanpak planning 2006

         Cursus Natuur in Zicht Lubbeek/Binkom aanvang september

         Uitbreiding erkenning Rosdel en Mene-Jordaan

         Nu lid werven tot eind 2006

         walk for nature 2006  Vissenaken 23 april Oproep tot medewerking en partners

 

Afdelingsmedewerkersbarbeque

zaterdag 27/8 in het Buurthuis te Willebringen vanaf 19 u.

Opgepast Inschrijven bij Esther.Buysmans@pandora.be voor 22 augustus.

 

de afdelingsbarbeque is een klassieker. Een gezellig samenzijn van alle medewerkers die in het voorbije jaar mee gewerkt hebben bij de activiteiten, de walk for nature, de vieringen, wandelingen gidsten, die meewerkten in een reservatenteam of een werkgroep, die meewerkten tijdens de zomeractiviteiten of mensen die interesse of de intentie hebben in de komende periode mee te werken. We verwachten al deze mensen. Wees erbij. Prijs 10.00 pp/kind 5.00

Stuur dit rond naar andere medewerkers van je kern, werkgroep of reservatenteam

Vergeet niet bij je inschrijving te vermelden met hoeveel personen je komt (volw of kind) en of je kiest voor vlees of vegetarisch.Graag inschrijven vr 22/8. Hulp is ook altijd welkom ( mee boodschappen afhalen, bakker gaan, zaal klaar zetten, mee bakken, opruimen: neem dan contact op met Esther 016/462336

 

Nacht van de Vleermuis

Tevens activiteit van de maand

Vrijdagavond 26 augustus - Meldert (Hoegaarden), 20u Kasteel Meldert


Maak kennis met de geschiedenis van het kasteel en Meldertbos. Een gids neemt je mee door het verlaten park dat nu wordt gerestaureerd. De werken zijn volop bezig . Vandaag 17 augustus tot morgen 18 augustus is er een nieuwsitem rond de werken in Meldertbos te zien op ROB-tv. Samenvatting kan gezien worden op http://www.robnet.be/article.php/Tienen/2005/8/17/1

Het initieel toelichtend bericht bij de werken vind je onder http://www.velpe-mene.be/forum/index.php?showtopic=108

Tijdens de nacht  van de vleermuis zal een toelichting gegeven worden en zullen we met een Batdedector zoeken we naar Vleermuizen.
Locatie: Kasteel van Meldert-Hoegaarden, Waversesteenweg 1 St-
Janscollege
Aanvangsuur: 20u
Stevig schoeisel en een zaklamp zijn aangewezen.
Contact: Natuurpunt Velpe-mene, 016-82 18 36

 

Open monumentendag:

Van Katspoelhoeve tot Weterbeek:  Uniek landschappelijk monument

Zondag 11 september 2005. Oproep tot medewerking

 Vertrek: doorlopend vanaf 14u Katspoel

Tevens kinderactiviteit vertrekkend om 15.00 u

Tevens activiteit van de maand

 

Ter gelegenheid van Open Monumentendag organiseert Natuurpunt Velpe-Mene kern Bierbeek ism de toeristische dienst van de gemeente een verkenning van het landschap tussen de historisch en geklasseerde Katspoelhoeve en Weterbeek .

Vanaf 14u starten vanuit de Katspoelhoeve doorlopend landschapsverkenningen en is er achteraf de mogelijkheid om in het kader van de Katspoel na te genieten bij een drankje en een versnappering.

In mei 2004 raakte bekend dat dit unieke landschap op de lijst stond als mogelijk permanent circuit voor motocross en lawaaisporten ; iets later werd dit landschap ook op de lijst gevonden voor mogelijke slibopslag. Er volgde een suksesvolle actie ook in samenwerking met milieubeweging, landbouworganisaties en gemeente Bierbeek. In de nota die een jaar later voorligt komt dit terrein niet meer voor als potentieel terrein voor geluidsporten. Bij de terreinen voor slibopslag zou het ook afgevoerd zijn. Niets is echter nog definitief of officieel beslist. Waakzaamheid blijft dus geboden maar ook een samen terugblikken op de goede samenwerking bij de actie kan wel tijdens deze open monumentendag. Tijdens deze open monumentendag genieten we van dit landschap en zijn we achteraf de gast op de Katspoelhoeve. Helpende handen zijn nog welkom bij het gidsen,de stands Info :Esther.buysmans@telenet.be

T 016 46 23 36

 

 

Afdelingsvergadering vrijdag 19 augustus 20u CC De Borre.

Uitnodiging en agenda zie

 http://www.velpe-mene.be/forum/index.php?showtopic=119

 

 

Op deze afdelingsvergadering wordt de werking voor het najaar ingevuld en komt de planning voor 2006 aan de orde ( zie http://www.velpe-mene.be/forum/index.php?showtopic=113). Alle mensen die mee Velpe-Mene als vereniging willen vormen zijn welkom. We doen tevens een oproep naar kandidaten om het bestuur voor de toekomst te versterken. Vernieuwing en verjonging is een noodzaak. We doen een oproep aan de bestaande mensen om te komen en aan nieuwe mensen om het velpe-mene team te versterken.

 

Cursus 'Natuur-in-zicht' Lubbeek/Binkom van 11/09/2005 tot en met 28/05/2006, inlichtingen marc.artois@belgacom.net

Het cursusboek is in de prijs inbegrepen. Voor wie de natuur -samen met anderen- wil leren beleven, is er de cursus 'Natuur-in-zicht'. Deze groene basiscursus richt zich tot iedereen die de eerste stappen zet in de natuur en is tevens de eerste stap voor de toekomstige natuurgids. Tijdens zes geleide wandelingen op zondagvoormiddag en vijf lesmomenten op maandagavond maakt u kennis met planten, dieren, ecologie en landschappen. Praktisch: de cursus loopt van 11/09/2005 tot en met 28/05/2006. Cursusplaats: 3211 BINKOM, zaal Santro (t.o.v. de kerk). Cursusgeld: 50 euro - cursusboek inbegrepen. Leden van Natuurpunt vzw krijgen 7,50 euro terugbetaald. Inschrijvingen: door overschrijving van het cursusgeld op 404-3076041-29, met vermelding van uw naam en 'cursus NIZ Lubbeek'. Maximum deelnemersaantal bedraagt 30. Informatie: Marc Artois: T 016/46.39.57 of: marc.artois@belgacom.net

Uitbreiding erkenning Rosdel en Mene-Jordaan: een feit. Bijkomend 80;6973 ha reservaat erkend

 

Kaartje van de gebieden zie http://www.velpe-mene.be/nbhoegaarden.htm

Eind juni ondertekende Minister Peeters het ministerieel besluit met het uitbreidingserkenningsdossier van de natuurreservaten Rosdel en Mene-Jordaan met een bijkomende oppervlakte van 80,6973 ha en gelegen in de gemeenten Boutersem (Willebringen), Hoegaarden en Tienen ( Oorbeek). In een eerste fase werd reeds een oppervlakte van  61,1536 ha erkend. De totale erkende oppervlakte bedraagt daardoor op dit ogenblik 141,85 ha.  Door deze erkenning wordt het beheersplan voor het gehele gebied van toepassing.

 

Het reservaat Mene-Jordaan en Rosdel vormen twee, omzeggens, aaneengesloten gebieden met daartussen het Meldertbos. Mene-Jordaan strekt zich uit van de Jordaanbeek- en fonteinbeekvallei met een ader van Honsem tot Hoksem en tot de samenvloeiing van de Mene en Jordaan en van de Kerk van Meldert tot de samenvloeiing Mene en Jordaan. Het erkende reservaat Rosdel gaat van de taalgrens in Sluizen tot het gehucht Nerm. Ook de akkerpercelen van het Graan voor Gorzen project in Meldert, Willebringen, Hoksem en Hoegaarden zijn mee erkend. Eerder dit jaar werd ook de uitbreiding van de erkenning van Meldertbos door de Minister goedgekeurd. Dit jaar werden er dus reeds drie belangrijke uitbreidingsdossiers van erkende natuurgebieden in Hoegaarden goedgekeurd.

 

Op de website www.velpe-mene.be onder landschap kan je een wandeling in beide gebieden vinden. De wandelfolder van de aangeduide wandeling in Rosdel is tevens te verkrijgen op het toeristische infopunt in de Tuinen van Hoegaarden, waar de Rosdelwandelingen vertrekken.

Lid worden van Natuurpunt

Van nu tot eind van jaar doe je extra voordeel

werf nu een lid dan geldt dit tot eind 2006 zie http://www.velpe-mene.be/lidworden.htm

Help de natuur in Vlaanderen. Je kent ongetwijfeld vrienden en kennissen die lid willen worden van Natuurpunt, dan is het nu het moment om ze aan te spreken lid te worden vermits leden die nu geworven worden lid zijn tot eind 2006.  Zie alle redenen om NP Velpe-Mene een hart onder riem te steken onder http://www.velpe-mene.be/lidworden.htm. Via deze link kan je ook het domicilieringsformulier (http://www.velpe-menearchief.be/files/lid%20worden.doc ) afdrukken, je kunt dit opzenden of bijvoorbeeld aan Hugo of Esther bezorgen op de medewerkersbarbeque. Word met het ganse gezin lid van Natuurpunt. Het lidgeld per gezin bedraagt 20 euro. Wordt nu lid van Natuurpunt en je bent lid tot eind 2006

Walk for nature 2006

 Vissenaken op zondag 23 april 2006 als epicentrum voor meer natuur en landschap als kans voor een streek .

Reserveer nu reeds de datum. Dit wordt een grootse activiteit waarop we ook wandelclubs, socio-culturele , jeugdverenigingen en andere groepen uitnodigingen. Bespreek het ook bij andere groepen om mee te doen. Dit is een Oproep tot medewerking en partners. Voor een sfeerbeeld en een fotorapportage 2005 zie www.velpe-mene.be Zorg dat je er ook bij bent.  

Ga ook eens naar de website van NP Oost-Brabant http://home.scarlet.be/~nrobadsl/

Natuurpunt velpe-mene maakt ook deel uit van de regionale vereniging NPOB, regionale vereniging voor Natuur en Landschap. Bezoek ook een deze website www.natuurpunt.be/oost-brabant  en pik een regionale activiteit mee zoals de Gezinsdag 'Tussen 2 Donken' - nazomeren in de Dijle valleiZondag 28 augustus - scoutsterrein "Op den Berg", Schoubroekstraat, Boortmeerbeek.

Als je iets meer wilt weten over de vogels van het Vinne ga dan naar de website van onze zusterafdeling Gete Velpe  http://www.natuurpunt-gete-velpe.netfirms.com/