NIEUWSBRIEF VAN 24 NOVEMBER 2005  WWW.VELPE-MENE.BE 

11° jaarlijkse afdelingsspaghetti op zaterdag 3 december en fondsenwerving project 3997  velpe-mene

Wandeling van de maand en project ‘ graan voor gorzen’; luister naar geelgors en klik op link

Vooraankondiging: Het Vinne heeft je nodig! Oproep werkdag 10 december  zie http://www.velpe-mene.be/forum/index.php?showtopic=148

SPAGHETTI-AVOND 2005

ZATERDAGAVOND 3 DECEMBER

Gemeentelijke Feestzaal Boutersem Kerkomsesteenweg vanaf 17u

De Kerkomsesteenweg is omwille van werken enkel te bereiken vanuit de richting Leuvensesteenweg. Dus niet vanuit Kerkom.


TVV RESERVATENFONDS VELPE-MENE PROJECT 3997

Bij elk natuurgebied dat aangekocht wordt is de afdeling verantwoordelijk voor een restfinanciering van 10 ŕ 40%. Als het gaat om akkertjes voor het ‘Graan voor Gorzenproject ‘ is dit inderdaad 40%. Dus een hele inspanning en verantwoordelijkheid. Deze restfinanciering wordt bij elkaar gehaald via activiteiten zoals de jaarlijkse afdelingsspaghetti, de inschrijvingen bij de ‘ walk for nature, Hoegaarden 2005’, de steun die we krijgen bij de aangevraagde gidsbeurten. Dan zijn er ook de giften op het project nr 3997 Velpe-Mene. Op zaterdag 3 december 2005 gaat onze 10° afdelingsspaghetti door. Je kunt kennismaken met de mensen die samen de vereniging ‘NP Velpe-Mene’ maken. Ongetwijfeld zijn er ook vele natuurliefhebbers die niet van de drukte van een afdelingsspaghetti houden of die zaterdagavond een ander programma hebben. Wel ook zij kunnen de aankoop van natuurgebieden in de afdeling en het project ‘ Graan voor Gorzen’ ondersteunen en wel vanuit hun zetel door een gift te doen op rekening 293-0212075-88 van NP Beheer te Mechelen met vermelding: Project Velpe-Mene nr 3997. Dus als je een hart voor de natuur hebt kom dan met je hele familie en vriendenkring naar de afdelingsspaghetti of doe een gift voor het project 3997.

 

MEER NATUUR IN BIERBEEK, BOUTERSEM, TIENEN, HOEGAARDEN EN GLABBEEK

 FONDSENWERVING 2005 VOOR NATUURGEBIEDEN in VELPE MENE DOOR STORTING OP REKENING 293-0212075-88 VAN NATUURPUNT MET VERMELDING PROJECT VELPE-MENE NR 3997.

 Doe bij elke gift een belastingsvoordeel van 40 tot 52%. Dus aankoop natuurgebieden in de streek helpen en minder belastingen betalen (zie tabel)

 

Jaar na jaar moet de afdeling een bedrag van € 1000 ( soms tot € 4000 bij 40%) per aangekochte hectare restfinanciering bijeenbrengen. Als je weet dat binnen de afdeling Velpe-Mene de laatste jaren gemiddeld tussen 15 en 20 ha werd aangekocht dan zie je dat het om een aanzienlijke inspanning gaat. Een inspanning om duurzame natuur voor de toekomst te geven. Of om het project ' Akkers en Graan voor Gorzen' waar te maken. In 2005 kon de Hazenberg te Opvelp-Bierbeek met circa 3 ha uitgebreid worden ( weide Hennebel). Ook zijn er fikse uitbreidingen in het vooruitzicht in de vallei van Molenbeek ( Bierbeek), Mene-Jordaan, Rosdel ( Hoegaarden). In 2004 hebben we een reeks gebieden aanzienlijk kunnen uitbreiden. De Zeyp in Glabbeek, de omgeving van de Paddenpoel en de Velpevallei ( Bunsbeek en Vissenaken/Tienen), het Terrassenlandschap ( Kumtich) en de uitbreiding van de Snoekengracht ( Boutersem). Ook in de Middenloop van de Velpevallei en de Rozendaalbeekvallei ( Bunsbeek-Glabbeek en Vissenaken/Tienen) staat heel wat op stapel wat in 2006 of uiterlijk 2007 zijn beslag zal krijgen. Een overzicht van alle gebieden met kaartje en luchtfoto op www.velpe-mene.be

Voor 2005 gaan we dan ook voor een fondswerving binnen de afdeling op het project 3997 voor een bedrag van tussen 17 500 ŕ 20 000 €.  Ja, ja je leest goed. De lijst van de donateurs zal opgenomen worden in de eerste katern van 2006. Elke gift op jaarbasis van minimum 30 € is daarenboven aftrekbaar van je belastbaar inkomen. Het fiscale voordeel, afhankelijk van je gezamelijk belastbaar inkomen kan je direct uitrekenen:

25% tot een inkomensplafond tot € 5705                    ( BEF 228200)

30% voor de schijf van                    € 5705  tot  €7565 ( van BEF 228 200 tot 305 600)

40% voor de schijf van                    € 7565  tot   € 10 785 ( van BEF 305 600 tot 435 650)

45% voor de schijf van                    € 10 785 tot € 24 800 ( van 435 650 tot 1 000 000)

50% voor de schijf van                    € 24 800 tot € 37 185 ( van BEF 1 mln tot 1,5 mln)        

52% voor de schijf boven                € 37 185 ( boven  BEF 1,5 mln)

Giften reservatenfonds: rekening 293-0212075-88 van Natuurpunt project velpe-mene nr 3997. Doe het vandaag nog. Voor de projecten van Gete-velpe ga naar www.natuurpunt-gete-velpe.netfirms.com   

 

WANDELING VAN DE MAAND DECEMBER VELPE MENE

GRAAN VOOR GORZEN-PROJECT

  ZONDAGVOORMIDDAG 18 DECEMBER

9u00, Dorpsplein Hoegaarden   (akkervogelwandeling):

Luister naar geelgors en grauwe gors en klik op onderstaande links:

 http://www.ivnvechtplassen.org/ivn_vogels_niet_vechtstreek/Geelgors_Emberiza-citrinella.html en  http://www.ivnvechtplassen.org/ivn_vogels_niet_vechtstreek/Grauwe_Gors_Emberiza-calandra.html

 

Op Zondagochtend 18 december om 9 u op vertrekken we vanop het dorpsplein/Tuinen van Hoegaarden met twee excursies: één speciale excursie voor de beheerteams en één grote publiekswandeling als wandeling van de maand waarin heel beheer op een vulgariserende manier voor de leek wordt uitgelegd en het breed publiek kennis kan maken met het landschap en deze typische vogels van de streek.

Het project ‘Graan voor Gorzen’ steunen kan door storting op rekening 293-0212075-88 van Natuurpunt met vermeldding project 3997 ‘ Velpe-mene: Gorzen’ zie http://www.velpe-mene.be/nbakkerreservaten.htm

(Voor de wandeling van de maand november: Zondagnamiddag 27 november  zie http://www.velpe-mene.be/strooibrf_waterwandeling.htm )

 

NP VELPE-MENE BEREIKT VOOR EIND 2005 KAAP VAN 1000 LEDEN

zie http://www.velpe-mene.be/strooibrf_ledenwerving_10_redenen.htm

 

Op 11 november stond de ledenmeter van de afdeling Velpe-Mene op 959 leden. De laatste maanden van het jaar is er steeds een aangroei van tussen 20 en 30 leden per maand. Dit betekent dat we het streefdoel van 1000 leden binnen de afdeling tegen het einde van het jaar zullen bereiken. Onze afdeling behoort daarmee tot de snelle groeiers en kent een zeer hoog ledenbereik i.f.v. de bevolking. Op 1.1. 2002 had onze afdeling amper 513 leden. In een periode van amper 4 jaar is dit een verdubbeling van het ledenbestand. Dit is toch een onomstootbaar bewijs dat onze werking in de streek gewaardeerd wordt.

Deze ledenwinst werd voornamelijk geboekt in de gemeenten Bierbeek ( groeisprong in 2001 en 2002), Boutersem ( groeisprong in 2002 en 2003) en Hoegaarden ( groeisprong in 2003 en 2004) . In deze 3 gemeenten is circa 6% van de gezinnen lid van NP. Deze gemeenten staan dan ook bij de absolute toptien van ledenbereik in Vlaanderen. Dezelfde ledendichtheid zou betekenen dat er in Vlaanderen meer dan 150 000 leden zouden zijn……………i.pv. de 56 000 leden nu.
Voor het ganse werkingsgebied van de afdeling is 1,5% van de bevolking of 3,6% van de gezinnen lid van NP Velpe-Mene. De komende periode zal dan ook een inhaalinspanning naar ledenwerving geleverd worden voor de Stad Tienen en Glabbeek, waar een aanzienlijk potentieel kan aangeboord worden. Met projecten als Aardgat, Rozendaal, Velpevallei, Tiens Broek, Wijttebroek en Paddenpoel-Velpevallei en de Zeyp maar ook de Walk for Nature, een programma vanuit kern Tienen rond natuur in de stad en communicatie rond de natuurontwikkeling in de Velpevallei naar Vissenaken en Glabbeek is dit alleszins mogelijk. Wil je ook je steentje bijdragen? Mail dan de flyer ‘10 redenen om NU lid te worden of LEDEN TE WERVEN VOOR NP VELPE-MENE’, door naar geinteresseerden: (http://www.velpe-mene.be/strooibrf_ledenwerving_10_redenen.htm
)

Korte Flitsen uit VELPE-MENE (Tienen, Glabbeek, Hoegaarden, Boutersem, Bierbeek)en van de buren.

·         19 november 2005: Dag van Natuur in Spikdoornveld was sukses. 32 deelnemers. Een verslag zie http://www.velpe-mene.be/forum/index.php?act=ST&f=4&t=147  

Uitschrijven: mail naar hugo.abts@telenet.be