WIJ DOEN MEE: Hoegaarden brouwt Hoegaarden

 

Stille optocht op zaterdagochtend 10 december 2005 om 10 u.

We rekenen er op dat vele mensen uit de brede streek aanwezig zullen zijn. Dat noemt solidariteit.

Ook Natuurpunt Velpe-Mene ondersteunt de oproep ' Hoegaarden brouwt Hoegaarden'. Vanuit haar engagement voor Natuur en Landschap als een kans voor een streek en vanuit onze betrokkenheid voor de leefbaarheid van onze streek waarvan natuur en landschap, plattelandstoerisme,streekproducten en ook regionale werkgelegenheid deel van uitmaken  roept Natuurpunt Velpe-Mene talrijk aanwezig te zijn op de ' Stille Optocht- droge stoet'.

 Dit enerzijds als teken van solidariteit met de Hoegaardse gemeenschap maar ook omdat we geloven dat als levende krachten in de streek over alle grenzen heen zich achter een project zetten dat mensen dan in staat zijn om dingen die onmogelijk lijken mogelijk te maken. Vanuit ons engagement voor de streek vinden we het onze plicht  om onder deze actie voor een streek mee onze schouders onder te zetten.  

De Brouwerij, het Hoegaards bier, de tuinen en natuur, landschap en cultuurhistorisch erfgoed kunnen een belangrijke complementaire hefboom zijn voor een duurzame streekontwikkeling. Laat ons dan nu als één van deze pijlers geraakt wordt krachtig onze solidariteit tonen en ook met onze vlag aanwezig zijn.

Daarom onderschrijven we  de onderstaande oproep van het gemeentebestuur.

Namens het Bestuur van Natuurpunt Velpe-Mene ( www.velpe-mene.be )

Hugo Abts, voorzitter

 

 

Gemeentebestuur van Hoegaarden

                                  

 

OPROEP

  

 

Beste natuurliefhebber,

 

Namens het Gemeentebestuur van Hoegaarden roepen wij u op om deel te nemen aan een

 

Stille Optocht

 naar aanleiding van de dreigende sluiting van de Brouwerij Hoegaarden.

 

Als dorpsgemeenschap, die zich veertig jaar met hart en ziel heeft ingespannen voor de promotie van het merk Hoegaarden, kan het Gemeentebestuur niet werkeloos toezien hoe het witbier van zijn bakermat zou verdwijnen.

We willen onze gehechtheid aan de Brouwerij van Hoegaarden en aan het product dat onze naam draagt, uitdrukken door waardig op te stappen van het Gemeenteplein naar de Brouwerij,

 

op zaterdag 10 december, verzameling om 10 uur aan de kiosk op het Gemeenteplein

 

We gaan er van uit dat ELKE medeburger hierop aanwezig wil zijn.

Het wordt een a-politieke optocht, achter slogans van de organisatie:

-          ,,Hoegaarden brouwen in Hoegaarden’’

-          ,,Werk in eigen streek’’

-          ,,Er is maar één Hoegaarden’’

-          ,,De enige ware Witte’’

    

We willen opstappen in vier groepen:

-          Gemeentebestuur en sympathiserende mandatarissen uit andere gemeenten

-          Personeel van de brouwerij

-          Burgers van Hoegaarden

-          Consumenten van Hoegaarden

 

We vragen u om in uw familie, vereniging, werk- en kennissenkring deze oproep te verspreiden als een steunbetuiging aan het betrokken personeel en hun families, een sterk teken van gemeenschapszin en een eerbetoon aan elk eerlijk streekproduct. U kan als vereniging eventueel uw logo aanbrengen op dit schrijven alvorens te verspreiden.

 

De secretaris                                                                                        De burgemeester

 

Bart HENDRIX                                                                                   Frans HUON


Deze oproep wordt onderschreven door Natuurpunt Afdeling Velpe-Mene. We hopen dat vele mensen uit de streek, ook uit de omliggende gemeenten zullen aanwezig zijn. Dit is van belang voor heel onze streek.

 

Velpe-Mene           WIJ DOEN MEE