Nieuwsbrief 22 december: Nieuwjaarswensen, jaaroverzicht 2005 en vooruitzicht 2006 (mag doorgestuurd worden naar medewerkers van je team, werkgroep of kern)

VREDIG KERSTMIS 2005 EN GELUKKIG NIEUWJAAR 2006

 

Dat wensen we de vele medewerkers en lezers van de nieuwsbrief.

Zovele medewerkers die een jaar in de weer waren willen we bedanken voor hun inzet. Al de inzet en werk dat door zovele mensen geleverd wordt is niet niets en ook niet evident. Steeds staan mensen binnen de afdeling paraat om samen te werken aan natuur en landschap in een streek, deel te nemen aan werkdagen, groepen rond te leiden –zelfs in de week-, peter te zijn voor de wandelcircuits, de hele organisatie van alles en nog wat om vereniging te zijn , zich in te zetten in milieuraad, commissies ruimtelijke ordening enz. Dit gebeurt niet voor zichzelf maar voor heel de samenleving en voor de generaties die komen. Voor de jeugd en de kinderen van vandaag.

Een pluim voor de inzet van de vele vrijwilligers

Deze inzet verdient een pluim. Beste vrijwilliger-medewerker: jij verdient die pluim. Zonder jou inzet zag je omgeving er anders uit, zag de ( bevattelijke) wereld van de mensen rondom jou er anders uit.

Als vereniging en afdeling moeten we een kader geven zodat deze inzet efficiënt en effectief is; dat dit zinvolle werk ook als zinvol en ontplooiend ervaren wordt door al deze mensen. Dat is onze opdracht waar we, ondanks het soms technisch en ingewikkeld zijn, ook in 2006 zullen aan samenwerken, elk met zijn interesses, talenten en mindere kanten.

Dank je voor het vertrouwen van alle leden en lezers nieuwsbrief

Aan alle lezers van de nieuwsbrief zeggen we dank je voor het vertrouwen in NP Velpe-mene. Alleen als overal in de gemeenten, de andere verenigingen, de scholen kortom de samenleving mensen ontmoeten die dit werk zien, dit zinvol vinden en waarderen zullen we erin slagen de natuur én het landschap in de streek te versterken en duurzaam te maken en op de agenda van (gemeentelijk) beleid te zetten. Wij hopen dat ook de andere actoren inzien dat wij met ernst en redelijkheid maar wel mateloos enthousiast en met doorzettingskracht werken aan maatschappelijke doelen zonder dat we daarbij de legitimiteit van de anderen uit het oog verliezen.

2006: natuur én landschap met iedereen en geniet ervan

Wij beschouwen het als onze opdracht samen te werken niet alleen aan natuur én landschap voor iedereen maar nog meer natuur én landschap met iedereen. Natuur én landschap dat gedragen wordt door de mensen als een deel van de identiteit van je streek, van je woonomgeving. Net als we ‘ de Hoegaarden ‘ ook beschouwen als een deel van de identiteit van deze streek. Een identiteit die aangeeft dat we iemand zijn én wie we zijn én van waar we zijn. Natuur en Landschap als een merkteken.

Voel je goed in 2006. Geniet ook van natuur en landschap én van de vele sociale ‘ samen-zijn’ activiteiten. Kijk ook naar wat wel gerealiseerd werd om als het erop aan komt nog krachtiger voor de rest te kunnen opkomen. Samen zorgen we dat natuur én landschap kleur geven aan deze streek en nog meer dat - door op een goede manier samen te werken in een warm netwerk van toffe mensen - inzet voor natuur én landschap kleur geven aan je leven.

 

Algemene Ledenvergadering Velpe-Mene

WANDEL KAASBUFFET/RECEPTIE/ UITREIKING GOUDEN GORZEN

 Zaterdag 14 januari vanaf 18u45

 Zie programme en doe mee aan de peiling: http://www.velpe-mene.be/forum/index.php?showtopic=138

Ieder lid is welkom. Het programma werd definitief vastgesteld op de afdelingsvergadering van 16 december. De algemene vergadering is de gelegenheid voor elk lid om mee NP Velpe-Mene te vormen. We verwachten minimaal een 80-tal deelnemers. Het afdelingsbeleid wordt toegelicht en de vergadering krijgt ruimschoots de kans om inbreng te doen bij het agendapunt ( 45 min) ‘vragen en discussie van de zaal met bestuurspanel’. Het bestuur van afdeling en van de kernen worden verkozen. Elk lid heeft stemrecht en kan zich kandidaat stellen zowel voor het afdelingsbestuur als voor het bestuur van de gemeentelijke kernen. Voor het sfeerbeeld lav 2005 zie www.velpe-mene.be  

TERUGBLIK 2005: Volledig verslag en synthese: http://www.velpe-mene.be/forum/index.php?showtopic=156

In 10 korte alineas willen we 2005 als volgt samenvatten:

·         Een hele ploeg vrijwilligers aan de slag in de afdeling, werkgroepen, gemeentelijke kernen, reservatenteams. Kortom een beweging van positieve inzet en energie met onze aanwezigheid in de gemeenten, de raden, de buurten. Natuur én landschap tussen de mensen. De groei van 503 leden in 2002 tot 1000 leden eind 2005 wijst op het draagvlak binnen de streek.

·         Een 100-tal grote publieksactiviteiten. De ‘Walk for Nature –Hoegaarden 2005’ met 4000 deelnemers en 150 vrijwilligers paraat vormde wel een ijkpunt voor onze aanwezigheid met wortels in de streek en gaf uiting waarvoor we staan als ‘ Natuur én Landschap met de mensen als kans voor een streek’.Ook de viering van 30 jaar Snoekengracht was een hoogtepunt.

·         De vernieuwing van de katern ‘ Velpe-Mener’ in het Natuur én Landschaptijdschrift. De Velpe-Meners is een heus afdelingstijdschrift. Daarnaast is de electronische nieuwsbrief op 750 ex, is de website steeds geactualiseerd. Dit resulteert in

     33 000 bezoekers. Tot slot is er www.velpe-mene.be/forum waarop alle verenigingsinfo kan teruggevonden worden.

·         In 2005 werd ook de start gegeven van de werkgroep natuurstudie

·         Er is de uitbouw van een gebiedswerking in 20 reservaatsprojecten met elk een team vrijwilligers, werkdagen, geleide bezoeken, natuureducatief natuurbeheer met de scholen, natuurstudie en samenwerking en dialoog met de andere ruimtegebruikers.

·         Eerste fase herstel kasteelpark van Meldert

·         Waterriet voor watervogels en droge voeten voor Hoegaarden: vernatting in Schoorbroek en rosdel

·         graan voor gorzen in Kumtich, Boutersem, Bierbeek en Hoegaarden

·         heideherstel in Spikdoornveld en uitbreiding Zeyp in Glabbeek

·        Opvolging ruilverkaveling Vissenaken ( Tienen) en ruilverkaveling Willebringen. Advies rond afbakeningsproces Hageland.

VOORUITBLIK 2006 in 10 punten

Het prioriteitenprogramma Velpe-mene 2006 vindt je http://www.velpe-mene.be/forum/index.php?showtopic=157

          In 10 alineas samengevat zijn de prioriteiten 2006:

 

CURSUS SAMEN WERKEN AAN NATUUR EN LANDSCHAP IN JE STREEK VISSENAKEN 2006 http://home.scarlet.be/%7Enrobadsl/docs/cursus_natuurbeheer2.html

Schrijf nu in voor de cursus samen werken aan natuur en landschap in je streek:

 

Rubriek Prikbord bijzondere afdelingsactiviteiten. Zie www.velpe-mene.be/forum