EXTRA-EDITIE UITREIKING GOUDEN GORZEN, WANDELKAASBUFFET EN LEDENVERGADERING ZATERDAG 14 JANUARI 2006 , Jespo Vertrijk ( Schoolstraat) vanaf 18u45

 

Op bovenstaande fotos een beeld van het wandelkaasbuffet en de uitreiking van de Gouden Gorzen 2005. Nu zaterdag is het weer zover. Benieuwd ? Jij komt toch ook naar Vertrijk (Jespo-Schoolstraat).

ALGEMENE LEDENVERGADERING VELPE-MENE

WANDEL KAASBUFFET/RECEPTIE/ UITREIKING GOUDEN GORZEN

 ZATERDAG 14 JANUARI VANAF 18U45

 ZIE PROGRAMMA: HTTP://WWW.VELPE-MENE.BE/FORUM/INDEX.PHP?SHOWTOPIC=138

 

NA DE LEDENVERGADERING  VANAF 21 U DE UITREIKING VAN DE GOUDEN GORZEN 2006,

Het is een traditie geworden dat jaarlijks enkele verdienstelijke mensen die kleur geven aan het landschap en de beweging in de kijker geplaatst worden. Ook dit jaar is dit zo. Hiernaar wordt met heel wat spanning binnen de afdeling uitgekeken. Vanaf zondag 15 januari zal de laudito ook te consulteren zijn op www.velpe-mene.be/forum

Daarna is er onze nieuwsjaarsreceptie en het wandel kaasbuffet. Ook dit is een klassieker waar iedereen met een hart voor natuur en landschap op verwacht wordt en we in een ontspannen sfeer kunnen samenzijn.  We verwachten hier alleszins tussen 60 en 80 mensen minimum. Alle mensen met een hart voor natuur en landschap in de streek worden verwacht. Ook mensen uit zusterafdelingen zijn zeker welkom op de uitreiking en het wandelkaasbuffet. Inschrijven is niet verplicht je kunt alleszins langskomen. Om enig idee te hebben hoeveel onze vrijwillige cateringploeg moet voorzien kun je wel een seintje geven op het forum of via mail.   

 

PROGRAMMA, JAARVERSLAG 2005, PRIORITEITEN 2006, SAMENSTELLING BESTUUR AFDELING EN DISCUSSIENOTA SAMENWERWERKING AFDELING, WERKGROEPEN EN KERNEN TE CONSULTEREN OP WWW.VELPE-MENE.BE/FORUM ONDER VERENIGING.

 

De jaarlijkse algemene vergadering van Velpe-Mene met een boeiend programma . We zijn present vanaf 18u45 in het Buurthuis ( Jespo) Schoolstraat te Vertrijk-Boutersem.

Dit is een hoogdag voor heel de afdelingswerking waar we eerst samen terugkijken op het voorbije jaar en vooruitblikken naar 2006. We hebben deze ledenvergadering voorbereid op 2 afdelingsvergaderingen nl 14 oktober met de nota Samenwerking Afdeling, werkgroep en kernen en 16 december. De verslagen zitten onder deze klik.

 

We verwachten dan alleszins iedereen die mee de afdeling in de werkingsvelden, de werkgroepen, kernen en reservatenteams en kortom iedereen met een hart voor natuur en landschap.

 

BESTUURSVERKIEZING EN VERNIEUWING VAN AFDELING EN KERNEN. OPROEP AAN KANDIDATEN.

 

 Dit is ook de gelegenheid om het afdelingsbestuur en de besturen van de kernen te vernieuwen.

Nieuwe kandidaatbestuursleden voor de afdeling zijn welkom en mensen uit het afdelingsbestuur die bestuursmandaat niet wensen te verlengen geven liefst een seintje. Wie al een seintje gaf dient dit niet te herbevestigen. Zie Oproep op www.velpe-mene.be/forum

Ook de kernbesturen worden vernieuwd.

In het programma zie je dat ook ruimte voorzien is om de leden gemeente per gemeente, kern per kern te laten samenkomen om hun kernbestuur en kernprogramma een hart onder de riem te steken.

Elk lid van dat woonachtig is in de gemeenten Bierbeek, Boutersem, Hoegaarden, Tienen of Glabbeek of door eigen keuze tot de afdeling Velpe-Mene behoort, heeft stemrecht op de afdelingsvergadering en kan het bestuur ter verantwoording roepen. Elk van deze leden kan zich ook kandadidaat stellen om verkozen te worden als bestuurslid van de afdeling, van een gemeentelijke kern of als stemgerechtigd afgevaardigde. Kandidaten kunnen dit melden bij de Voorzitter 016/733023 of mailen naar natuurpunt@velpe-mene.be of hugo.abts@pandora.be. Het bestuur wordt bij geheime schriftelijke stemming verkozen.  

Een samenvatting van het  jaarverslag 2005, het  prioriteitenprogramma 2006 , het programma vind je hieronder en het hele verslag  en de samenstelling van het actueel bestuur is te vinden op www.velpe-mene.be/forum onder vereniging. 

 

.  Het bestuur zoals het in 2002 op de ledenvergadering verkozen werd.

.

TERUGBLIK 2005: Volledig verslag en synthese: http://www.velpe-mene.be/forum/index.php?showtopic=156

In 10 korte alineas willen we 2005 als volgt samenvatten:

·         Een hele ploeg vrijwilligers aan de slag in de afdeling, werkgroepen, gemeentelijke kernen, reservatenteams. Kortom een beweging van positieve inzet en energie met onze aanwezigheid in de gemeenten, de raden, de buurten. Natuur én landschap tussen de mensen. De groei van 503 leden in 2002 tot 1000 leden eind 2005 wijst op het draagvlak binnen de streek.

·         Een 100-tal grote publieksactiviteiten. De ‘Walk for Nature –Hoegaarden 2005’ met 4000 deelnemers en 150 vrijwilligers paraat vormde wel een ijkpunt voor onze aanwezigheid met wortels in de streek en gaf uiting waarvoor we staan als ‘ Natuur én Landschap met de mensen als kans voor een streek’.Ook de viering van 30 jaar Snoekengracht was een hoogtepunt.

·         De vernieuwing van de katern ‘ Velpe-Mener’ in het Natuur én Landschaptijdschrift. De Velpe-Meners is een heus afdelingstijdschrift. Daarnaast is de electronische nieuwsbrief op 750 ex, is de website steeds geactualiseerd. Dit resulteert in

 36 000 bezoekers. Tot slot is er www.velpe-mene.be/forum waarop alle verenigingsinfo kan teruggevonden worden.

·         In 2005 werd ook de start gegeven van de werkgroep natuurstudie

·         Er is de uitbouw van een gebiedswerking in 20 reservaatsprojecten met elk een team vrijwilligers, werkdagen, geleide bezoeken, natuureducatief natuurbeheer met de scholen, natuurstudie en samenwerking en dialoog met de andere ruimtegebruikers.

·         Eerste fase herstel kasteelpark van Meldert

·         Waterriet voor watervogels en droge voeten voor Hoegaarden: vernatting in Schoorbroek en rosdel

·         graan voor gorzen in Kumtich, Boutersem, Bierbeek en Hoegaarden

·         heideherstel in Spikdoornveld en uitbreiding Zeyp in Glabbeek

·        Opvolging ruilverkaveling Vissenaken ( Tienen) en ruilverkaveling Willebringen. Advies rond afbakeningsproces Hageland.

VOORUITBLIK 2006

Het prioriteitenprogramma Velpe-mene 2006 vindt je http://www.velpe-mene.be/forum/index.php?showtopic=157

          In 10 alineas samengevat zijn de prioriteiten 2006:

 

CURSUS SAMEN WERKEN AAN NATUUR EN LANDSCHAP IN JE STREEK VISSENAKEN 2006 http://home.scarlet.be/%7Enrobadsl/docs/cursus_natuurbeheer2.html

Schrijf nu in voor de cursus samen werken aan natuur en landschap in je streek:

 

Rubriek Prikbord bijzondere afdelingsactiviteiten. Zie www.velpe-mene.be/forum