VELPE - MENE NIEUWSBRIEF NR 2006/1

20  Januari  200

 

 

CURSUS WERKEN AAN NATUUR EN LANDSCHAP IN JE STREEK

START OP 21 FEBRUARI 2006 IN VISSENAKEN

Inschrijvingen: 20 € voor NP-leden op rekening 001-0762218-68 van NPOB

 

 

Ook in Vissenaken gaat net zoals in Herent en Aarschot de regionale cursus Werken aan Natuur en Landschap in je streek door. De eerste les start op dinsdag 21 februari in De Kronkel.
De andere lessen gaan door op de dinsdagen 28 februari, 7, 14, 21 en 28 maart van 19u30 tot 22u30.
Er gaan 6 thematische excursies door waarvan 3 een speciaal karakter hebben voor netwerking met de cursisten van dezelfde cursussen die in Herent en Aarschot doorgaan. Met de hele groep gaan we op verkenning in het Vinne/getevallei, Vorsdonkbroek en Torfbroek in Berg. Volledig programma zie
NPOB
De doelgroep van cursus zijn mensen die mee willen werken rond natuur en landschapsbeheer in hun eigen buurt en meer inzicht en vaardigheid willen verwerven.

Inschrijven: Inschrijven door overschrijving van 20€ voor leden van NP en 40 € voor niet-leden op rekening 001-0762218-68 van Natuurpunt Oost-Brabant met vermelding 'Cursus natuurbeheer 2006 Vissenaken

We rekenen op de conservators en de kernen om dit bericht door te zenden naar verschillende geďnteresseerden. Vanuit deze cursus willen we tot een versterking van de verschillende reservatenteams komen.

 

DE WINTERWERKDAGEN ZIJN GESTART:

zaterdag 21/1 om 13.30u werkdag koebos  
zaterdag 28/1 om 9.00u
werkdag rosdel
zaterdag 4/2om 13.30 u
werkdag zwartenbos
 zaterdag 11 /2 om 13u30
werkdag in de zeyp; heideherstel op het spikdoornveld.

 

 

 

Winterprogramma vrijwillig Natuurbeheer

In 2006 zetten we de traditie van beheerswerken vrijwillig natuurbeheer ook in de winterperiode voort. In de periode januari-maart is er bijna wekelijks in onze afdeling een werkdag in een natuurgebied. Hierbij gaat het om het beheer van rietlanden, omvormingsbeheer, onderhoud van afsluitingen en vooral het knotten van houtopslag en bomen. Struikopslag moet soms verwijderd worden om lhet grasland vrij te maken en zeldzamere planten een kans te geven. Als er door jarenlang niet te maaien een dicht pakket strooisel ontstaat, wordt de kieming van minder forse soorten bemoeilijkt. Als je daadwerkelijk iets wil doen aan het behoud van onze mooie stukjes natuur en er volgende lente met nog meer plezier wil van genieten, kom dan een handje helpen bij de beheerswerken.Alle hulp is welkom, je hoeft geen specialist te zijn en werken in de buitenlucht is heel goed voor je conditie. Voor het hele programma verwijzen we naar vrijwillig Natuurbeheer

 

Nu zaterdag koebos, nadien: rosdel , zwartenbos ,  de zeyp;

 

 

 

 

 

Natuur.café Bierbeek

vrijdag 10 februari 2006 om 20 CC De Velpe

 

 

 

Natuurpunt Bierbeek nodigt alle leden en geďnteresseerden uit op een Natuur.café Bierbeek dat doorgaat in de CC De Velpe. In een ongedwongen sfeer gaan we in op natuur en landschap in Bierbeek, de verschillende gebieden en de werking van NP Bierbeek. We beginnen met een korte quiz rond natuur in Bierbeek, gevolgd met een reeks korte interviews rond de werking. En er is goed nieuws uit Bierbeek: eind 2005 kon het natuurreservaat Zwartebos/Bierbeekse valleien uitgebreid worden met niet minder dan  3 ha 50a. In 2005 werd ook het complex Hazenberg-Molensteen uitgebreid met 3 percelen met een oppervlakte van  3 ha 30.  Ook begin 2006 werd een nieuw uniek perceel verworven grenzend aan Molensteenbos. Benieuwd ? Vragen? Kom naar het natuur.cafe. Concreet: Vrijdag 10/2 om 20.00u Afspraak:CC De Velpe Info 0475 33 51 70 of

Esther.Buysmans@telenet.be

 

 

 

 

 

Terugblik op de ledenvergadering en de uitreiking van de gouden gorzen

 

 

 

Het verslag van de ledenvergadering , het goedgekeurd prioriteitenprogramma en samenstelling van het bestuur 2006 kan op elk ogenblik op het forum onder vereniging geconsulteerd worden. De eerstvolgende afdelingsvergadering gaat door op vrijdag 24 februari 2006 met als agendapunten: opvolging LAV en concrete invulling voorjaar en walk for nature en grote voorjaarsactiviteiten. Noteer de data van de afdelingsvergaderingen voor heel 2006 nu reeds in je agenda.  

 

 

 

 

 

Uitreiking Gouden Gorzen 2006 .

 

 De Gouden gorzen 2006 werden op 14 januari uitgereikt aan Lieven De Schamphelaere en Marc Op de Weerdt. Beiden hebben een voorbeeld rol gespeeld bij de uitbouw van duurzame natuur in Zuid-oost Brabant.  De toespraak bij de uitreiking vind je onder deze link. Hieronder een uittreksel:

 

 

Het belang van verwerving van natuurgebieden voor de duurzame veiligstelling en om te komen tot duurzame natuur optimaal voor de biodiversiteit en ook voor de beleefbaarheid van de mensen uit de buurt en van verweg kan niet worden overschat. In deze gebieden is natuur en natuurbeleving voor iedereen hoofdfunctie. Het verschil is duidelijk zowel naar toegankelijkheid, inrichting, landschapsbeeld. Geen borden verboden toegang, geen schreeuwende en dreigende jachtopzichters, geen gifteieren, klemmen of schietgeweren, geen diepe ontwatering, geen bemesting, meststoffen, pesticiden, geen omzetting van graslanden naar maisakkers, geen vertuining of week-endverblijven: wel plaats voor biodiversiteit, voor iets ruigere natuur, voor spontane processen, voor onthaasting, voor gezondheid, voor wandelen en voor zijn. Voor de mensen uit de buurt, uit de streek, voor de mensen nu en voor de mensen morgen. Een plaats voor verwondering en ontdekking.’

 

 

 

Werkgroep Natuurstudie van Start.

 

 

 

 Op de algemene ledenvergadering werd de werkgroep Natuurstudie met Pieter Van Ormelingen als trekker boven de doopfont gehouden. Pieter werkt aan een heel programma. Je kunt Pieter contacteren onder : pietervanormelingen@hotmail.com  Onder de onderstaande link vind je de informatie, de nadere informatie zal ook onder deze item opgenomen worden: Werkgroep natuurstudie van start .

 

 

 

Reservatenwerkgroep 2006

 

 

In 2005 konden de reservaten in de Afdeling met 10 ha 70 a aangroeien. De belangrijkste aangroeiers zijn Zwartenbos/bierbeekse vallei met niet minder dan 3,4986 ha , Molensteen met 0,4060 huur, Rosdel 0,5815 ha, Hazenberg 2,9030 ha en Mene-Jordaan met 2,730 ha.

We danken de gemeentebesturen van Bierbeek en Tienen om door een gemeentelijke aankoopsubsidie de uitbouw van natuurgebieden in hun gemeenten mogelijk te maken.

2006 is onder een goed gesternte begonnen: In het gebied Molensteen kon een mooie dottergrasland van 67 a verworven worden; in het gebied Mene-Jordaan kwamen ook nieuwe perspectieven.

Op de algemene vergadering werd het team van de reservatenwerkgroep herbevestigd. Lieven, Robin en Esther zullen ook in 2006 de Reservatenwerkgroep trekken. Robin (Robin.GUELINCKX@inbo.be )  wordt de coordinator van de werkgroep. Lieven blijft de coordinator van de aankopen en opstarten van nieuwe projecten. Wie mogelijkheden voor aankopen ziet geeft een seintje aan lieven_deschamphelaere@hotmail.com

 

 

 

 

 

Prikbord bijzondere afdelings- en kernactiviteiten:

Vergaderingen Milieuraad Tienen ( groep tienen) zie http://www.velpe-mene.be/forum/index.php?showtopic=160

 

 

 

 

 

 

 

Wandeling van de maand februari. Uilenwandeling Koebos vrijdagavond 17 februari 2006, 19u30 Kasteel de Meurisse, Parking Lucina Pellenberg.