Aan bestuur Velpe-Mene en Gete-Velpe en Lubbeek: misschien kunnen we met verschillende mensen carpoolen ?

 

Nieuwsbrief Extra-editie  8 februari 2006 Uitnodiging Algemene Vergadering

   UITNODIGING

 ALGEMENE VERGADERING NATUURPUNT OOST BRABANT 

GEEF EEN SEINTJE ALS JE MEE BROODJES EET: Christine.Daenen@natuurpunt.be

BEZOEK NATUURINRICHTINGSPROJECT  HET VINNE

   START WERKJAAR 2006 VOOR  

   ZATERDAG 18 FEBRUARI IN HET VINNE TE ZOUTLEEUW. 

ELKE AFDELING WORDT MET EEN DELEGATIE VERWACHT - SPREEK AF VOOR CARPOOLING

 http://s13.invisionfree.com/npob/index.php?showtopic=19&st=0&#last


Dit is een uitnodiging voor de jaarlijkse algemene vergadering van Natuurpunt Oost-Brabant, regionale vereniging voor Natuur en Landschap in Midden en Oost-Brabant. Dit wordt gekoppeld aan een bezoek aan het unieke natuurinrichtingsproject Het Vinne te Zoutleeuw. Het is de tevens de startdag voor de nieuwe jaarwerking in Midden en Oost-Brabant met veel gelegenheid voor een informele babbel en contacten met andere afdelingen en andere teams. 

We verwachten hier alle mensen met een regionale reflex maar ook mensen van de verschillende afdelingen,  de werkgroepen en reservatenteams. Dit is tevens de gelegenheid om samen met mensen van de andere afdelingen samen te praten rond de werking en de batterijen op te laden. Want het gaat goed met de regionale werking. Tijdens deze bijeenkomst zullen we ook een beeld geven van de regionale projecten van het afgelopen jaar. Dit was o.m. gekenmerkt door de aankoop van Averbodebos en Averbodeheide, door de afronding van het natuurinrichtingsproject het Vinne maar ook door vele bewegingsactiviteiten waarbij Natuur& Landschap in Hageland en Midden en Oost Brabant midden in de belangstelling stond. Natuurpunt Oost Brabant en de afdelingen staan er terug, met overal boeiende activiteiten, met vele nieuwe leden, met nieuwe reservaatsprojecten, met een boeiend tijdschrift. Ook dat zal toegelicht worden aan de hand van cijfers en grafieken.

Het programma is ondertussen te consulteren op het forum. Ook de achtergronddocumenten, het JAARVERSLAG en het prioriteitenprogramma kun je raadplegen.

Samenvatting van het programma:

 .15u30: ontvangst aan het hoofdgebouw van het domein
•  16u00: wandeling met toelichting van mensen die erbij betrokken waren rond het nieuw herstelde meer
18u00:  Informeel samenzijn met broodjes (deelname vooraf melden aan het secretariaat) ; terwijl via 3 beamers projecties in carroussel lopen met o.m. het project Het Vinne, het project Averbode, een samenvatting van het jaarverslag en van de prioriteiten 2006 en de aanpak van het afbakeningsproces van de agrarische en natuurlijke structuur in het Hageland.  
19u00:  Algemene ledenvergadering met voorstelling en discussie van jaarverslag, jaarrekening. Voorstelling en discussie van begroting en jaarprioriteiten en verkiezing van bestuur
21u00 :verder informeel discussieren en napraten bij de presentatie met beeldmateriaal rond casestudies: Natuurpunt Oost-Brabant in actie rond unieke natuurgebieden het Vinne en domein de Merode, de kracht van een regionale aanpak.
21u30: slotwoord en verder gezellig napraten bij een drankje, tot de deuren sluiten.

Alle leden zijn hartelijk welkom op deze ontmoetingsdag. De afdeling Aarschot heeft al afgesproken om samen te carpoolen om op 18 februari met een delegatie naar de startdag te Zoutleeuw te gaan. Een voorbeeld om na te volgen door de verschillende afdelingen en teams. En geef een seintje aan Christine.Daenen@natuurpunt.be zodat we een beeld hebben voor de voorbereiding van de broodjes. Doe het nu.
 
info: Luc vervoort, 016 25 25 93 of luc.vervoort@natuurpunt.be
 

 

 

OPROEP AAN MOGELIJKE KANDIDATEN OM MEE DE REGIONALE WERKING NPOB TE TREKKEN

Kandidaten om mee de regionale werking op het niveau van NPOB te trekken en te dragen kunnen contact opnemen met luc.vervoort@natuurpunt.be of de voorzitter: hugo.abts@ telenet.be.

De raad van bestuur komt éénmaal per maand samen. Daar is er werking rond oa.
de uitbouw van het Natuur.huis in Kessel-Lo, de communicatie met het tijdschrift, de website en het e-zine, de regionale uitstralingsactiviteiten en de regionale beleidsthemas ( vb. de afbakening van natuur- en landbouwgebied in het Hageland). Ook mensen die de verenigingswerking en de regionale secretariaatswerking mee willen opvolgen zijn welkom.

Laatste kans: INSCHRIJVEN NU!
 CURSUS ‘CONCREET MEEWERKEN AAN NATUURBEHEER IN JE STREEK' VOORJAAR 2006 OP 2 LOKATIES (HERENT EN VISSENAKEN). CURSUS AARSCHOT UITGESTELD TOT NAJAAR

Inschrijven door overschrijving op rekening 001-0762218-68 met vermelding
'Cursus natuurbeheer 2006 + locatie (Herent of Vissenaken)'
 


Het concrete programma en data voor de beide locaties liggen vast. We hebben ook een leerplatform voor de cursisten aangelegd.
Voorstellingsfolder
Info: Christine Daenen, 016 25 25 19 of christine.daenen@natuurpunt.


 

            Indien u deze nieuwsbrief niet wenst te ontvangen, gelieve een mail te sturen naar christine.daenen@natuurpunt.be met vermelding 'Uitschrijven Nieuwsbrief'