NIEUWSBRIEF VELPE-MENE 2006/  4 van 2 april  : verschijnt tot de Walk Vissenaken wekelijks

overzicht landschapsposten, poppenkast, eerste aankondiging symposium

 •  

   

  Dit beeld geeft een zicht op het Reservaat Rozendaalbeekvallei. Nu een kleine parel in ontwikkeling waar we sinds vorig jaar ook een prachtige groeiplaats hadden van de brede orchis. Dit reservaat wordt uitgebouwd vanaf het Keteldal tot aan de Kattestraat. Een middelgrote eenheid natuur.  Luc Nagels en Paul De Cort geven op de 1° landschapspost uitleg over het gebied en het project

   

   

  Landschapsposten  zijn uitgezet: overzicht landschap vanop watertoren, landschapspost Rozendaalbeekvallei op weg naar grote eenheid natuur, natuurontwikkeling met doorstroommoeras in de Velpevallei en het agrarisch cultuurlandschap met actieprogramma soortenbescherming voor geelgors, rugstreeppad. Enkel in het namiddagprogramma.

   

   

   

   

   

     

  Boven vanop de watertoren , een voorbeeld van moderne architectuur en een landschapsmarker geven Robin Guelinckx en Koen Abts een toelichting over het landschap van Hageland, Haspengouw en Kempen. Enorme vergezichten tot in de Kempen en de Maasvallei. Enkel voor de deelnemers van de wandelcircuits, ' s namiddags.

   Dit is een voorbeeld van het doorstroommoeras Schoorbroekvallei-Rosdel dat begin 2005 werd aangelegd door NP in de reservaatspercelen op de Schoorbroekvallei in de Rosdel. Vorig jaar broeden er al Dodaars, Blauwborst, Bruine Kiekendief. Het was een eldorado voor de weidebeekjuffer. In de grote eenheid in ontwikkeling ' Paddenpoel-Scholbempd-Velpevallei' zal binnen het Natuurgebied dat door Natuurpunt i.s.m. de ruilverkaveling ontwikkeld wordt ook een doorstroommoeras ontwikkeld worden. Op één van de landschapsposten zal uitleg gegeven worden over de grote eenheid natuur in ontwikkeling Paddenpoel-Scholbempd-Velpevallei

   Een derde landschapspost zal ingaan op het soortenbeschermingsprogramma rond akkervogels met de voorziene ' Graan voor Gorzenprojecten', het agrarisch cultuurlandschap en de maatregelen ter bescherming voor de rugstreeppad en de noodzaak van anti-erosiemaatregelen. De landschapspost kan bezocht worden tijdens alle namiddagwandelingen. Ook de geleide vroege vogelwandelingen zullen ingaan op deze problematiek.

  Rainbow Ark met Kapitein Wouter Poppenkast

  Greenpeace heeft zijn Rainbow Warrior.
  Kapitein Wouter bouwde zijn Rainbow Ark.
  Aan boord van dit merkwaardige vaartuig zijn enkele dieren aanwezig die graag vertellen, vooral aan mensenkinderen. Ben je nog geen 10 jaar, mis dan op de Walk For Nature Vissenaken 2006 op 23 april 2006 de kans niet om te luisteren naar hun verhaal over zorg en bescherming. 
  Afspraak met kapitein Wouter om 16u00.

  Terug...

   

  Bus-aan-Bus folder Walk For Nature 2006 voorgesteld ( klik hier)

  Natuur en Landschap als een kans voor een streek

  Wandelen en fietsen voor meer natuur 

 • huis-aan-huis folder walk 2006  
 • Afdrukbare affiche:

  http://www.vissenaken.be/rdbv/walk4nature/WfNaff-A4-LQ.pdf

 •  

   

  NPOB, regionale vereniging Natuur en Landschap presenteert in het kader van de Walk for Nature 2006 een prachtige overzichtsfolder die in het arrondissement Leuven in de komende weken huis aan huis zal verspreid worden. De folder en de walk for nature poneert de stelling ‘Natuur en landschap als kans voor een streek’. In dit kader worden in de komende periode samen met een reeks partners zoals de Gezinsbond, Vakantiegenoegens, CM-fit, de gezinssportfederatie, wandelclubs en het hele natuurbeschermingsweefsel brede publieksactiviteiten georganiseerd waarbij in een genietdag voor het brede publiek natuur en landschap getoond wordt als een kans voor een streek.  Je kunt de folder raadplegen onder bovenstaande link. Je kunt ook een vensteraffiche afdrukken en verspreiden. 

   

   

   

   

   

    V olgende nieuwsbrief Walk Vissenaken: zal nader ingaan op mini-symposium, samenwerking met gezinsbond, initiatie ' Nordic Walk' door de Gezinssportfederatie op de Walk in Vissenaken, Vroege Vogelwandeling, Kinderactiviteiten.

   

   Beeld van het symposium 'Trage wegen- Willebringen 2003'. Tijdens dit symposium werden het concept trage wegen op de agenda gezet.

  Volgende nieuwsbrief zullen we verder ingaan op het inhoudelijk programma van het  mini-symposium Vissenaken 2006:  10u30: Persontmoeting, mini-symposium en voorstelling van het project met receptie. De Kronkel Vissenaken. Alle ontvangers van deze nieuwsbrief zijn bij deze uitgenodigd.
  Aanmelden : 
  natuurpunt@velpe-mene.be 

   

  1.  
  2. Iedereen die wil meewerken en helpen bij de organisatie van de ' Walk for Nature Vissenaken 2006': gelieve je   dringend  aan te melden bij esther.buysmans@telenet.be   of natuurpunt@velpe-mene.be 
  1. 10 reden om lid te worden van Velpe-Mene http://www.velpe-mene.be/strooibrf_ledenwerving_10_redenen.htm