NIEUWSBRIEF VELPE-MENE 2006/  27 april  : Afsluiting Walk Vissenaken

 

( de eerstvolgende nieuwsbrief Velpe-Mene zal pas op de vooravond van de orchideeŽnwandeling in de Snoekengracht verschijnen

 

 

 

 

Bedankt voor je medewerking

 

Fotos suksesvolle Walk Vissenaken 2006 klik hier.

 

 

  Misschien vind je jezelf of je kleinkinderen of vrienden terug in het bijgevoegd fotoalbum van Eric Malfait. 

Hiernaast de uitnodiging Walk Averbode van volgende zondag. Gewoon naartoe gaan. 

 

 

Meer dan 1000 deelnemers, 53 nieuwe leden: een gebeurtenis in Vissenaken.

 

 Walk for Nature etappe Vissenaken 23 april 2006 werd een groot sukses over heel de lijn.

Om 16u hadden niet minder dan 975 personen ingeschreven voor een wandelkaart waarbij kinderen onder de 12 jaar en gezinnen met kinderen zowiezo voor 2 personen geteld werden.

Daarnaast waren tussen de 80 en 100 vrijwilligers voor dag of een dagdeel actief. dat betekent meer dan 1000 mensen op de been in Vissenaken. Hoe enthousiast de mensen waren kan ook opgemaakt worden uit het feit dat niet minder dan 53 nieuwe leden zich kwamen aanmelden. Bij navraag leerden we dat de mensen uiterst tevreden waren van het aanbod en het concept waarbij de mensen op hun eigen tempo het landschap en de natuur konden verkennen en onderweg uitleg konden vragen bij de verschillende landschapsposten. Opmerkingen en suggesties die we kunnen meenemen in het draaiboek voor volgende jaren te zenden aan: esther.buysmans@telenet.be

Ik ben de overtuiging toegedaan dat de Walk Averbode 2006 in staat moet zijn een paar duizend bezoekers te trekken en minstens 100 nieuwe leden aan te brengen

 

Iedereen bedankt voor de enorme inzet die walk for nature etappe Vissenaken tot een ongetelijk sukses maakte. Alle medewerkers die mee voorbereid hebben, die mee zaterdag en zondag in de weer waren op de vroege vogels, in de kronkel, op de landschapsstanden, mensen die mee de pijltjes plaatsten. Allemaal bedankt. Jullie hebben van de Walk een gebeurtenis gemaakt die vele harten geopend heeft voor het werk dat we als NP in de streek doen.

 

 

 

 

 

 

Walk for Nature een gebeurtenis, meer dan een openstelling

 Toespraken Symposium hier te consulteren

 

 Zoals de Ronde van Vlaanderen een wielerkoers is maar een wielerkoers geen RVV zo gaat de Walk for Nature rond open natuur en landschap, maar is een openstelling van een gebied niet noodzakelijk een WfN. WfN is een gebeurtenis. Iets waar je vooraf met een heel team en een streek naartoe leeft en een ijkpunt is achteraf. Je situeert dingen voor en na de wfn. Zo was dit met de OMD Meldert 2003, de WfN Hoegaarden 2005. In beide gevallen was de wereld met zijn lokale relaties en de positie van natuur en landschap en NP-VEME daarin anders en beter na de gebeurtenis dan ervoor.

De wfn vissenaken 2006 wil ook een dergelijke gebeurtenis zijn, waar we binnen 10 jaar nog zeggen. Ah ja, dat was nog voor de wfn en daarna met de uitbreiding van de Rozendaalbeekvallei of het doorstroommoeras en vernatting in de Velpevallei, grote eenheden natuur, de akkerpercelen graan voor gorzen en de rugstreeppadbiotopen. Meer dan ooit zullen we hiervoor gaan. Gedragen door de brede bevolking.

Nu we in Vissenaken zijn wil ik toch wijzen dat de walk niet de eerste gebeurtenis is waar een NP/N&L-actie alles veranderde. In de periode 1978 tot 1993 werd onafgebroken een actie gevoerd tegen de rechttrekking en normalisatie van de Velpe. Werken waren al aanbesteed. In een eerste fase ( begin 80-jaren) werden de werken afgevoerd tussen bron en halfweg Breisem- Aarschotsesteenweg omdat in dat gedeelte de Velpe in belangrijke mate door Natuurgebied op het gewestplan liep. Vanaf daar- omdat het op het gewestplan stond als agrarisch gebied - tot Kortenaken bleef men vasthouden aan de rechttrekking en normalisatie met daaraan gekoppeld een minimumdrainage van de weiden van 70 cm onder het maaiveld . Pas midden de negentiger jaren zijn de laatste rechttrekkingsvarianten hier uitgestorven. Ware dit toen doorgegaan zou in de huidige benadering ongetwijfeld een ‘ hermeanderingsproject van de Velpe’ in de waterplannen opgenomen zijn. Een andere ‘ gebeurtenis’ die alles verschillend maakte ervoor en erna was de verwerving van het eerste perceel Paddenpoel van 1,5 ha met de donk met blauwe knoop, karwijselie, kattedoorn. Een perceel volledig in ‘agrarisch gebied’. Dit gebied is nu de kern van het complex Paddenpoel-Velpevallei- Scholbempd- Koestraat. Dit zijn gebeurtenissen die dingen kunnen doen omslaan, die dingen veranderen en telkens is het vanuit de inzet van mensen.

Dat is het opzet van de wfn: een gebeurtenis te zijn in een streek, die dingen verandert. Het gaat om open natuur en landschap maar nog meer om het open maken van de harten van de mensen voor natuur en landschap en hun streek. Natuur en Landschap en streekfierheid in de harten van de mensen brengen. Hieruit vloeit een positieve betrokkenheid voort. Wfn wil mensen betrekken bij natuur en landschap, landschap en natuur verbinden en natuur met nieuwe natuur verbinden.  WfN Vissenaken is een gebeurtenis die dit wil waarmaken. WfN 2006 Vissenaken in nu reeds een sukses en wordt het in de komende periode nog meer omdat mensen nog meer van hun streek en het voorgestelde project ‘houden’ en we als NP-Veme hier meer dan ooit gesterkt zullen en kunnen voor gaan..

 

 

 

 

Walk for Nature Vissenaken 2006 in de pers

 

 

Voor een overzicht van een reeks persberichten klik hier

 

ERKENNING VAN HET NATUURRESERVAAT ‘ OUDE SPOORWEGBERM-VALLEI VAN DE GROTE GETE TUSSEN HOEGAARDEN EN TIENEN’

 

Bij Ministerieel Besluit van 5 april  werd het natuurreservaat ‘ Oude Spoorwegberm-Vallei van de Grote Gete tussen Hoegaarden en Tienen’ met een totale oppervlakte van 14 ha 20 a  erkend . Het gebied krijgt hierdoor voor een periode van 27 jaar het statuut van Natuurreservaat. De oude Spoorwegzate heeft een typische vegetatie van droge en warme kalkrijke graslanden met marjolein, kattedoorn, slangewortel, beemkroom enz. Sinds enkele jaren werden er ook orchideen gevonden. Voor het volledig bericht klik hier.

 

 

 

 

 

 

10 reden om lid te worden van  Natuurpunt

 http://www.velpe-mene.be/strooibrf_ledenwerving_10_redenen.htm  

.