21 juli 2006

VELPE – MENE NIEUWSBRIEF

Prettig verlof toegewenst

  • Laatste rechte lijn voor het 1000° lid Velpe-Mene
  • Werkdagen:. Snoekengracht en Rozendaal vorige zaterdag 40-tal deelnemers. Uitnodiging Mene-Jordaan (zaterdagnamiddag 22 juli) en Zwartenbos
  • Aankondiging medewerkers barbecue Afdeling zaterdag 26 augustus De Kronkel
  • Aankondiging Open Monumentendag Kasteel en Meldertbos september en fotos van ‘ Ontmoeting in de Schoorbroekvallei’ 25 juni.
  • Wandelingen van de maand augustus
  • Planningsvergadering najaar en 2007 Afdeling en vooraankondiging wfn 2007. Eerste aankondiging van de Dag van de Natuur Rozendaalbeek  .
  • Beleid: Open brief van NPOB aan alle kandidaat gemeenteraadsleden
  • Natuurgebieden: Overzicht Ontwikkelingen

  KAAP VAN 1000 LEDEN IN VELPE-MENE BEREIKT.

10 REDENEN OM NU LID TE WORDEN

Ledenwerving is geen doel op zich maar wel  een krachtig signaal naar  de werking en naar de omgeving. Het bewijst dat we er als beweging staan. Krachtiger dan ooit en in elke gemeente. Zoals het er nu voorstaat, halen we met het volhouden van de inspanning de symbolische kaap van 1000 leden binnen de afdeling in tegen eind augustus of in de loop van september. Het najaar is ook de periode bij uitstek om leden te werven. Wie nu lid wordt blijft lid tot eind 2007. Dus extra-voordeel.

Op 18 juli 2006 tikten we af op 971 leden waar nog de 15 leden van de Ontmoeting Schoorbroek moeten aan toegevoegd worden. Dit is 986 leden. Ter vergelijking in juni 2005 zaten aan 907 leden. Dit betekent dat we 79 leden voorstaan t.a.v. vorig jaar. In de loop van augustus of uiterlijk september zullen we dan de kaap van de 1000 leden halen. Bij de uitval van leden 2006 zitten we op nu al op 83 leden d.i. 8,45% ( vorig jaar 10,45%) en onder het Vlaamse gemiddelde. De aanschrijving via NPOB eind juni leverde niet minder dan de recuperatie van 18 niet-hernieuwde leden voor de afdeling op. Hierover meer lezen.

 Werkdagen Vrijwillig natuurbeheer: Rozendaal en Snoekengracht meer dan 40 vrijwilligers.Uitnodiging Komende zaterdag 22 juli 13u30 Molenstraat Meldert en zaterdag 29 juli Zwartenbos Bierbeek

 Vorige Zaterdagvoormiddag 15 juli met een 18 vrijwilligers in de Snoekengracht en nog meer deelnemers  in de Rozendaalbeek. Meer dan 40 vrijwillgers paraat op hetzelfde moment. In de Snoekengracht kon het werk waar we 2 dagen voor voorzien hadden geklaard worden op iets meer dan één halve dag. Dit door de goede voorbereiding door de ploeg en het voorwerk van André Roelants en Georges Buelens. Waar is de tijd dat we begonnen aan het maaien half juli en blij waren dat alles gedaan was tegen 15 augustus. Ondertussen is het reservaat gegroeid tot het Zesvoudige en wordt op iets meer dan een halve dag de klus geklaard. Het beheer  is beter georganiseerd, beter materiaal en na de ontginningsperiode is het ook makkelijker en last but not least: telkenjare is er een groeiende groep medewerkers en ook jongeren. Eenzelfde verhaal voor de Rozendaalbeek. Ook hier kon al het voorziene werk geklaard worden tegen de middag, daar waar andere jaren het labeuren was met te weinig mensen. Ook in het Koebos en Weterbeek kon alles in een korter tijdsbestek geklaard worden. De les die hieruit getrokken moet worden is dat we een heel jaar moeten investeren in betrokkenheid om vele mensen ook bij het beheerswerk te betrekken. Als het zo gemakkelijk gaat en er veel volk is dan is het ook zeer pleziering.Aan alle werkers bedankt.

Wie er nog niet bij was, krijgt nu zaterdag en de komende weken nog de kans om het droge hooi te komen snuiven, te zweten en in een groep te werken. Zaterdagnamiddag 22 juli vanaf 13U30 ruimen de dottergraslanden af in de Molenstraat te Meldert. Ook daar loopt de evolutie goed en waren er voor het eerst terug de brede orchissen. De week erop zijn we present in Zwartenbos. Lees meer

Voor het najaar: Eerste aankondiging van de Dag van de Natuur Rozendaalbeek  18 november. Nu in je agenda

AFDELINGSBARBEQUE 2006 OP ZATERDAG 26 AUGUSTUS OM 19 U IN CC DE KRONKEL TE VISSENAKEN.

Affiche: klik hier

Inschrijven en aanmelden medewerkers: esther.buysmans@telenet.be

De medewerkersbarbeque is een traditie geworden. Elk jaar na een voorjaar en zomer van vele activiteiten komen alle werkers samen op een zomerse barbecue. Ook dit jaar. We verwachten op deze medewerkersbarbeque alle vrijwilligers die in de loop van 2006 als vrijwilliger meegewerkt hebben binnen de afdeling, de reservatenteams, de kernen en werkgroepen . We verwachten zeker alle mensen die meegewerkt hebben aan de grote publieksactiviteiten zoals de walk for nature of ontmoeting in de Schoorbroekvallei en zeker ook al de vrijwilligers die deze zomer mee aan zomerwerkdagen geparticipeerd hebben. Opgepast: de medewerkersbarbeque gaat wel op de klassieke datum door maar op een nieuwe lokatie. Plaats: CC De Kronkel in Vissenaken in het geografisch hart van het afdelingsgebied. Deelnemers en medewerkers aanmelden bij esther.buysmans@telenet.be

OPEN MONUMENTENDAG ZONDAG 10 SEPTEMBER NAMIDDAG VANAF 13 U KASTEELPARK MELDERT: 3 JAAR LATER.

 Lees meer

In 2003 hield NP Velpe-Mene een historische Open Monumentendag in het Kasteel en Kasteelpark van Meldert. Ondertussen zijn we 3 jaar verder en is de restauratie al een stuk opgeschoten en zijn de eerste contouren van het historische park (Engelse landschapspark) en een deel van de aanleg (1911)van Louis Vanderswaelmen terug zichtbaar gemaakt. Door de werkgroep Meldertbos van NP-Velpe-Mene in samenwerking met het St Janscollege en de Aalmoezeniers van de Arbeid wordt er een nieuwe invulling gezocht voor het domein als natuurgebied met zijn zeer belangrijke historische waarde.
In het kader van de openmonumenten dag worden de restauratieprojecten van het park bezocht als ook een deel van het kasteel. Er kan ook deel genomen worden aan het grensoverschrijdende kunstproject tussen Vlaanderen en Wallonie ‘ ontmoeting in de schoorbroekbeekvallei’ als vrij parcour. Over dit laatste is er een wandelfolder beschikbaar.

Kasteel Meldert, St-Janscollege Waversesteenweg 3320 te Meldert-Hoegaarden
Wanneer: zondag 10 september namiddag vanaf 13u, doorlopend. Kasteelpark Meldert : 3 jaar later
.

Deze activiteit wordt wel kleinschaliger gezien dan 3 jaar terug maar helpende handen zijn steeds welkom en kunnen aangemeld worden bij :
Pieter_Abts@hotmail.com . Reserveer deze datum, Inlichtingen: Lees meer

Voor een overzicht, de folder en de fotos van de activiteit ‘ ontmoeting in de vallei van de schoorbroekbeek’ klik hier

 

 WANDELING VAN DE MAAND ZONDAG 27 AUGUSTUS SPOORWEGZATE HOEGAARDEN

Zondag 27 augustus: Wandeling van de maand
‘Fladderen rond laatzomerbloeiers': Wandeling in natuurgebied Spoorwegzate
14u00, containerpark Hoegaarden
Info: Roland Grugeon, 016 81 60 52 of Raf Nilis, 016 78 06 85. Leden gratis, niet-leden 1€

Er gebeurde nog wat rond het gebied Spoorwegzate-getevallei te Hoegaarden en Tienen. Voor het verlof verlengde de gemeente Hoegaarden het contract voor de oude Spoorwegzate voor een periode van 27 jaar. Wij willen hierbij het gemeentebestuur bedanken voor het vertrouwen. Daarnaast werd bij Ministerieel Besluit van 5 april de erkenning van het natuurreservaat ‘ Oude Spoorwegberm-Vallei van de Grote Gete tussen Hoegaarden en Tienen’ met een totale oppervlakte van 14 ha 20 a een feit.  Het gebied krijgt hierdoor voor een periode van 27 jaar het statuut van Natuurreservaat. De oude Spoorwegzate heeft een typische vegetatie van droge en warme kalkrijke graslanden met marjolein, kattedoorn, slangewortel, beemkroom enz. Sinds enkele jaren werden er ook orchideen gevonden. Dit gebied is ook bijzonder interessant voor vlinders zoals het icarusblauwtje. Sinds 2002 is ook begonnen met de uitbouw van een reservaat in de vochtige en natte vallei van de Grote Gete met nog dottergraslanden en de steeds zeldzamer worden plantengroei van de vochtige weilanden zoals Pinksterbloem en Koekoeksbloem. Inlichtingen gebied

VRIJDAG 18 AUGUSTUS : PLANNINGSVERGADERING EN PRIORITEITEN  2007/  EVALUATIE 2006 EN VOORBEREIDING NAJAAR 2006 ( DAG VAN DE NATUUR) EN ( AFDELINGSSPAGHETTI)

Op vrijdag 18 augustus vind de volgende afdelingsbestuursvergadering plaats ( 20 u CC De Borre) met op de agenda zoals klassiek de planning en prioriteiten 2007 en een evaluatie 2006.

Werkgroepen en kernen kunnen tegen dan hun voorstellen voor het programma 2007 inbrengen. Voor 2007 is er voor de afdeling en voor heel NPOB reeds een gereserveerde datum nl zondag 22 april. Op die dag gaat de ‘Walk for Nature 2007’ in de omgeving van het Koebos door. Kernen en werkgroepen kunnen op deze datum geen activiteiten andere dan in het kader van de wfn 2007 plannen. Voorstellen te mailen naar: Hugo.abts@telenet.be en/of esther.buysmans@telenet.be

OPEN BRIEF VAN NP OOST BRABANT AAN ALLE KANDIDAAT GEMEENTERAADSLEDEN

Het belang van de gemeenteraadsverkiezingen kan niet overschat worden. Daarom werd vanuit NPOB een open brief naar alle kandidaat gemeenteraadsleden geschreven. Deze brief wordt ook opgenomen als ‘ editoriaal’ van N&L dat medio september verschijnt.

Lees de open brief

ONTWIKKELINGEN NATUURGEBIEDEN IN VELPE-MENE

Natuurgebieden: Nieuwe aankopen en erkenningen 2006 en Natuurinrichting binnen de afdeling: Omzetting van populierenbossen naar historisch park-fase 2 Meldert, naar moerassen en moerasbossen Mene-Jordaan en moerasbossen en loofbossen in Koebos. Aanleg van een poel ( mene-jordaan). Vanaf uiterlijk 1 augustus vind je alle informatie onder deze link.

Heb je opmerkingen of vragen of wil nieuwsbrief velpe-mene niet meer ontvangen?
Mail dan naar hugo.abts@telenet.be