19 september 2006

VELPE – MENE NIEUWSBRIEF

  • Laatste zomerwerkdag Meldert 23 september
  • Uitnodiging vormingsavond 'graslandpaddestoelen en natuurbeheer, abdij Park dinsdag 26 september
  • NP Bierbeek op verenigingsmarkt
  • Tijdschrift Natuur & Landschap aandacht Gemeenteraadsverkiezingen
  • Boodschappentas voor NP Boutersem
  • Activiteiten van de maand tot eind jaar
  • 1003 leden Velpe-Mene eind augustus
  • Volgende keer sfeerbeeld ‘Natuurisprachtig Tienen’

LAATSTE ZOMERWERKDAG ZATERDAG 23 SEPTEMBER

MELDERTBOS ‘HOOILANDBEHEER’
14U00, POORT MELDERTBOS-DORP MELDERT

Zaterdag 23 september vindt in het Meldertbos de laatste ZOMERWERKDAG binnen de afdeling plaats.We gaan het (zegge) hooiland afvoeren. Vanaf het hooilandje kunnen we genieten van de nieuwe zicht-as, die ontstaan bij de herinrichtingswerken tweede fase ( in uitvoering) . Met een beetje geluk kunnen we misschien ook de RINGSLANGEN terug vinden die de LAATSTE DAGEN GEZIEN ZIJN IN DE OMGEVING.

Het herstel van het park 1° fase werd door een 750 bezoekers bezocht tijdens de OPEN MONUMENTENDAG van 9 september ( zie……). Langs deze weg bedanken we ook de 30 vrijwilligers voor hun inzet tijdens de open monumentendag.

Ondertussen is er volop gewerkt aan de 2° FASE VAN DE HERINRICHTING. Het open maken van het tweede deel van het historische park zal als alles meezit nog voor de werkdag afgewerkt zijn. Er zal een nieuwe zicht as ontstaan van op het hooiland richting kasteel.  Het Kasteel is nu ook van op de Meer zichtbaar.  De vorm van het historische park zal langzaam zijn historische contouren prijs geven.

Afspraak: zaterdag 23 september 14u 00 Poort aan de Bosberg (diegene die later komen park binnen komen en het natuurpad volgen tot aan het historische gehucht Keulen) Info: Eddy Stas, 016 76 72 43

Er zal voor materiaal en drank voorzien zijn, zorg wel voor goed schoeisel (zeer nat en zegge vegetatie) en handschoenen.

UITNODIGING: VORMINGSAVOND 'GRASLANDPADDESTOELEN EN NATUURBEHEER: ABDIJ VAN PARK - ZAAL PATMOS DINSDAG 26 SEPTEMBER OM 19U30

Abdij van 't park

Een opstapcursus 'samen werken aan natuur en landschap in je streek' werd georganiseerd in Herent en Vissenaken. Meer dan 50 geïnteresseerden hebben dit gevolgd. Op dinsdag 26 september vindt de plechtige afsluiting van deze cursus plaats. Naast een lezing van R. Steeman 'Graslandpaddestoelen en natuurbeheer’ volgt een overhandiging van het getuigschrift en een kleine receptie. Alle beheerteams en medewerkers vrijwillig natuurbeheer zijn hierop uitgenodigd. Volledige uitnodiging  zie link..

NP BIERBEEK OP DE VERENIGINGSMARKT

Op zaterdagnamiddag 23 september is er ter gelegenheid van de opening van het Culturele Seizoen een verenigingsmarkt in en om he CC De Borre. Ook NP zal aanwezig zijn met een stand en een power point presentatie. De stand is voorbereid en de ppt is al bij de Borre afgeleverd. Door omstandigheden en dubbele agendas ( paddenstoelenweekend, strategische raad van natuurpunt op zaterdag, werkdag Meldert) zijn er enkele personen die permanentie gingen doen uitgevallen. DE PLOEG DIE DE PERMANENTIE DOET EN DE STAND OPBOUWT KAN DAARDOOR NOG VERSTERKING GEBRUIKEN.  AARZEL NIET EN KOM EEN HANDJE HELPEN. Het is ééns iets anders dan de werkdagen of andere verenigingsactiviteiten en je zult veel volk zien passeren. Geinteresseerd om mee te werken? Contacteer dan dringend Esther. Buysmans@telenet.be of gsm 0475 335170

TIJDSCHRIFT NATUUR EN LANDSCHAP 2006/3 MET AANDACHT AAN DE GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN ALSOOK BOEIENDE VELPE-MENE KATERN IS ER! KORTE INHOUD

Open brief aan alle kandidaat-gemeenteraadsleden
  De gemeente besturen betekent keuzes maken ook voor natuur en landschap als kans voor een gemeente.Lees open brief. Meer lezen

Natuur en Landschap: 8 oktober en de natuur
"Natuurorganisaties hebben zich jarenlang gefocust op wat fout liep. Het was constant een negatief verhaal. Met deze organisatie stap je in een positief verhaal. Je wordt ondergedompeld in de natuurpracht van de eigen streek. Het grijpt je zo aan dat je automatisch een 'natuurvoorvechter' wordt.” Meer lezen

Dag van de natuur Rozendaalbeekvallei, zaterdag 18 november. Artikel onder klik http://www.velpe-mene.be/dvdn_2006.htm

Velpemener katern najaar 2006: in deze katern, die een heus tijdschrift binnen het tijdschrift is wordt op een frissen en eigenzinnige manier stilgestaand bij de werking van de afdeling en de kernen.

KERN BOUTERSEM PRESENTEERT EEN MOOIE BOODSCHAPPENTAS MET LOGO

http://www.velpe-menearchief.be/files/strooibrf_boodschappen.htm

Kern Boutersem wil haar kernkas en de natuurprojectenkas spijzen door de verkoop van een handige boodschappentas. Zie link. Bestel voor 1 december deze hoogwaardige boodschappentas met het logo van Natuurpunt erop door 10,00€/stuk te storten op rekeningnummer 422-6146471-31 (houder = Natuurpunt kern Boutersem) met vermelding van ‘actie boodschap', gevolgd door uw naam en volledig adres

ACTIVITEITEN VAN DE MAAND EN AANDACHTSACTIVITEITEN

Voor de kalender tot eind 2006 zie www.velpe-mene.be

Zondag 8 oktober
Paddestoelenwandeling in Meldertbos
14u00, kerk Meldert-Hoegaarden. Duur 2,5 uur, met laarzen
Info: Paul Decort en Diane Tilkin, 016 81 63 61

Zondag 15 oktober Wandeling van de maand Glabbeek
Wandeling de Zeyp
14u00, kerk Attenrode Info: Robin Guelinckx 0476 53 05 37, robin.guelinckx@inbo.be
Robin Guelinckx toont de resultaten van natuurbeheer in het natuurgebied De Zeyp en het Spikdoornveld één jaar later en ook prachtige bosvegetaties. Niet te missen

zondagvoormiddag  29/10/2006 Thema-excursie Natuurbeheer  BEHEER VAN SCHRALE GRASLANDEN IN FUNCTIE VAN GRASLANDPADDENSTOELEN’.
Hazenberg (Opvelp-Bierbeek) om 9u30  Korte inhoudelijke beschrijving klik hier http://www.velpe-mene.be/forum/viewtopic.php?t=240

Zondag 5 november: Wandeling van de maand Bierbeek
Landschapswandeling Molensteen-Hazeberg
14u00, CC De Velpe, Opvelp Info: Hugo Abts, 016 73 30 23
Zaterdag 18 november: Dag van de Natuur Vissenaken Tienen
14u00, Rozendaalbeekvallei Vissenaken
  <meer info>

Zaterdag 2 december van 17u00 tot 22u00: Afdelingsspaghetti  Boutersem
Gemeentelijke feestzaal Kerkomsesteenweg Boutersem

Zondag 17 december: Wandeling van de maand Outgaarden Hoegaarden
‘Straffe kost’ winterwandeling te Outgaarden
14u00, Sint Niklaaskerk
Info: Johan Viaene, 016 76 54 36 of johanviaene@hotmail.com
(vooraf inschrijven)

1003 LEDEN IN VELPE-MENE; NU LEDEN AANBRENGEN IS EXTRA VOORDELIG. LID NU AANGEBRACHT IS LID TOT EIND 2007:  4 MAAND EXTRA VOORDEEL; DOMICILIERINGSFORMULIER

Het is zover: bij de eindafsluiting augustus van de ledenadministratie bereikte de afdeling Velpe-Mene het cijfer van 1003 leden. De kaap van de duizend leden is dus effectief overschreden. Dat zal gevierd worden…….De aangepaste versie ( september 2006) van ’10 reden om lid te worden ‘en alles over ledenwerving: handleiding, statistieken, toelichting  zie http://www.velpe-mene.be/forum/viewtopic.php?t=215

Heb je opmerkingen of vragen of wil nieuwsbrief velpe-mene niet meer ontvangen?
 Mail dan naar hugo.abts@telenet.be