VELPE–MENE NIEUWSBRIEF


 

 

 11 oktober 2006

·         Robin Guelinckx toont het Spikdoornveld op de wandeling van de maand nu zondag 15 oktober. Of wat natuurbeheer en inzet vermogen.

·                     Wasplaten -  de orchideeën onder de paddenstoelen - op een thema-excursie voor de beheerteams (29 oktober) en de week daarna op een wandeling van de maand voor het grote publiek (5 november). Te gast bij Luc Nagels: Dag van de Natuur in de Rozendaalbeekvallei: een natuurgebied midden het dorp dat van klein gebied tot een middelgroot reservaat zal uitgroeien in 2007 (zaterdag 19 november). Jarenlange inzet leidt tot resultaat.

 

 • Overzicht van de publieksactiviteiten voor opname in de media en in de weblogs aub. Deze activiteiten verdienen een brede aangekondiging
 • Nieuwsgierig? Inkijk in de interne keuken van de afdelingsvergadering. Afdelingsvergadering 13 oktober
 • Spiksplinternieuwe fiets- en wandelgids en geschenklidmaatschap

 

ZONDAG 15 OKTOBER WANDELING VAN DE MAAND
WANDELING DE ZEYP
14u00, kerk Attenrode ( gemeente Glabbeek)
Inlichtingen en kaartje: http://www.velpe-mene.be/nbglabbeek.htm
Gratis voor NP leden, niet-leden 1€
Info: Robin Guelinckx 0476 53 05 37, robin.guelinckx@inbo.be
Robin Guelinckx toont de resultaten van natuurbeheer in het natuurgebied De Zeyp en het Spikdoornveld één jaar later en ook prachtige bosvegetaties. Niet te missen

Het jaarlijkse bezoek aan het reservaatsproject De Zeyp staat dit jaar vooral in het teken van herstel van heischraal grasland;
In de vallei van de Meenselbeek op de grens van Meensel en Attenrode werd verleden najaar een drietal hectare kaprijpe populieren gerooid en werd de helft van deze oppervlakte grondig opgeruimd om, met succes, terug kansen te geven aan heide en andere zeldzaam geworden kruiden en zeggen zoals fraai hertshooi, zandblauwtje en bleke zegge om maar enkele van de nieuwe soorten te noemen; Vele soorten kiemden vanuit de zaadbank die jarenlang onder een sterk beschaduwde en dikke strooisellaag verborgen bleef en nu voor de éne na de andere verrassing blijft zorgen;
Broedgevallen van Geelgors en Tortel zijn nieuw voor het Spikdoornveld en de Hazelworm komt er talrijk voor.
Vooral voor de vrijwilligers die verleden jaar tijdens de dag van de natuur of andere werkdagen in het gebied zijn komen meehelpen zal dit een aangenaam weerzien zijn. De eerste resultaten zijn er en zijn zeer goed; dat natuurbeheer loont blijkt hier nogmaals zeer duidelijk als je de uitgangsituatie gezien hebt: een monotone populieraanplant vol bramen evolueert nu naar een heischraal grasland met struwelen en bos. Zie ook http://www.velpe-mene.be/forum/http://www.velpe-menearchief.be/files/wandeling_van_de_maand_zeyp_oktober_2006_831.doc

 

ZONDAGVOORMIDDAG  29/10/2006 THEMA-EXCURSIE NATUURBEHEER
BEHEER VAN SCHRALE GRASLANDEN IN FUNCTIE VAN GRASLANDPADDENSTOELEN’.
Hazenberg (Opvelp-Bierbeek) om 9u30
Korte inhoudelijke beschrijving klik hier
http://www.velpe-mene.be/forum/viewtopic.php?t=240

De lezing van Roosmarijn Steeman 'Graslandpaddenstoelen en natuurbeheer' van dinsdag 22 september n.a.v de afsluiting van onze cursus 'Werken aan Natuur en Landschap in je streek' vind je met een doorklik van de homepagina van www.natuurpunt.be/oost-brabant

 

Fotorapportage rond landschap, vegetatie, beheer en wasplaten Hazenberg: klik hier http://uk.pg.photos.yahoo.com/ph/blauwschuur/album?.dir=9cc8re2&.src=ph&store=&prodid=&.done=http://uk.photos.yahoo.com/ph//my_photos


De Hazenberg te Opvelp-Bierbeek is een schraal hellingsgrasland dat al 12-jaar beheerd wordt met extensieve jaarrond wisselbegrazing. Deze begrazing is zeer succesvol naar vlinders, insecten,struwelen en planten. Na een inventarisatie in het kader van het atlasproject (samenwerking Natuurpunt Studie en provincie Vlaams-Brabant) blijkt dit beheer ook zeer belangrijk te zijn voor weidepaddenstoelen.
Met soorten als: papegaaizwammetje, sneeuwzwammetje, zwartwordende wasplaat, gele knotszwam, wormvormige knotszwam, spitsvormige knotszwam, ruige en kleverig aardtong.
Op deze Thema excursie van NP Beheer bedoeld voor alle leden van de beheerteams en mensen die betrokken zijn of in de toekomst willen betrokken worden bij het beheer van de NP.gebieden, gaan we dieper in op het beheer in functie van wasplaten en weidepaddestoelen.

Afspraak (uur + plaats + ev. wegbeschrijving): afspraak 9u30 uur aan de Moordenaarseweg (holleweg) te Opvelp (600 m na het centrum van Opvelp op de weg richting Meldert-Hoegaarden).

Contact: Pieter Abts 015/29 72 57 Pieter.abts@natuurpunt.be of Rozemarijn Steeman 015/ 29 72 22 Rozemarijn.steeman@natuurpunt.be

 

VOOR HET GROTE PUBLIEK DOEN WE DE HAZENBERG EN DE WASPLATEN OOK AAN OP DE WANDELING VAN DE MAAND VAN NOVEMBER zondag 5/11 om 14.00u Landschapswandeling Molensteen-Hazeberg Afspraak :CC De Velpe Opvelp

Het Natuurgebied Molensteen werd begin 2006 uitgebreid met 1ha 89 a tussen de kronkelende Velpe en het erkende reservaat Molenbos. Dit is nu een prachtig complex geworden dat tevens hoge landschappelijke kwaliteiten heeft.
Darnaast hebben we ook aandacht voor de wijdse akkercomplexen tussen Molensteen en Willebringen en het platteau van Beauvechain ( allen gelegen in de ruilverkaveling Willebringen). Een uitgelezen gebied voor akkervogels zoals grauwe gors. Zo gaan we naar de unieke holle weg Moordenaardseweg en naar de Hazenberg. Voor het gedeelte Hazenberg gaan we de wasplaten bekijken wel iets algemener en minder specialistisch het themabezoek met de natuurteams. Aanbevolen voor aankondiging voor ruim publiek. Info:Hugo Abts 016 73 30 23

 

Solidariteit vanuit velpe-mene met Aronst Hoek en Geetbets
KAAS EN WIJNAVOND ZATERDAG 4 NOVEMBER PAROCHIEZAAL RUMMEN
 VOOR DE AANKOOP VAN NATUURGEBIEDEN ARONST HOEK EN BETSERBROEK

De natuurgebieden Aronst Hoek (Geetbets) en Betserbroek (Geetbets en Zoutleeuw) zijn de laatste jaren op kaart gezet.  Aronst Hoek en Betserbroek zijn gelegen in de dikwijls vergeten maar zeer grootse Getevallei, met enorme mogelijkheden voor natuurontwikkeling en herstel van een uniek riviersysteem. In enkele jaren tijd kon het team van Geetbets onder impuls van Marc Op De Weerdt niet minder dan 180 ha unieke natuur verwerven. En de mogelijkheden en kansen liggen nog steeds voor het grijpen. Hier wordt niet gepalaverd. Hier is er geen processie van Echternach bij de uitbouw van natuur.Een uniek natuurgebied wel in een dunbevolkte streek en ver weg van een stedelijke periferie. In deze omstandigheden is de restfinanciering waar in het Natuurpunt-model zo essentieel het belangrijkste knelpunt. Het is duidelijk dat hier solidariteit van heel Vlaanderen en Oost-Brabant moet spelen. De lokale ploeg doet ook zijn best en organiseert voor de restfinanciering haar eerste kaas- en wijnavond op zaterdag 4 november van 17 h tot 22 h en dit  in de parochiezaal in de Ketelstraat te Rummen. Je kunt een kaasschotel of een koude vleesschotel reserveren. Voor volwassen 10€, voor kinderen € 6 en dit bij marc.opdeweerdt@belgacom.net Allen daarheen en spreek met kernen en zusterafdelingen af om hierheen te gaan.

Je kunt het project Aronst Hoek ook steunen door stortingen op rekening 293-0212075-88 met vermelding project 9414 Aronst Hoek. Vanaf € 30 wordt door NP een fiskaal attest afgeleverd.

 

DAG VAN DE NATUUR • ROZENDAALBEEKVALLEI VISSENAKEN
ZATERDAG 18 NOVEMBER 2006 - 14U00 – 17U0
Achtergrondtekst zie http://www.velpe-mene.be/dvdn_2006.htm

Afspraakplaats: ingang langs Metselstraat, Vissenaken/Tienen. Inlichtingen: lucagraaf@telenet.be
In samenwerking met: alle beheersteams Velpe-Mene en gelegenheidsvrijwilligers.

Vorig jaar waren we met een 35 tal vrijwilligers op de dag van de natuur in het Spikdoornveld. Dit jaar doet Luc Nagels met zijn Rozendaalteam, de reservatenwerkgroep en het hele afdelingsbestuur een oproep aan alle beheerteams en alle vrijwilligers die mee concreet aan natuurbeheer willen doen. Luc zal ook de jeugdbewegingen contacteren maar ook groepen die zich betrokken voelen bij een natuurgebied ‘ midden het dorp en midden de mensen’ zoals de Rozendaalbeekvallei zijn welkom. We kondigen dit in deze nieuwsbrief reeds aan om alle lezers de kans te geven om op grond van deze aankondiging dit ook te laten opnemen in vb de gemeentelijke info-bladen, je weblogs en websites, de deelname in je afdeling, je kern of je bestuur van je vereniging of met je vrienden te bespreken. We zullen ook zorgen voor een drankje en een kleine versnapering.

 

Wordt vervolgd.

 

HEB JIJ DE HANDIGE BOODSCHAPPENTAS MET NP. LOGO VAN NP. KERN BOUTERSEM AL?
http://www.velpe-menearchief.be/files/strooibrf_boodschappen.htm

Kern Boutersem wil haar kernkas en de natuurprojectenkas spijzen door de verkoop van een handige boodschappentas. Zie link. Bestel voor 1 december deze hoogwaardige boodschappentas met het logo van Natuurpunt erop door 10,00€/stuk te storten op rekeningnummer 422-6146471-31 (houder = Natuurpunt kern Boutersem) met vermelding van ‘actie boodschap', gevolgd door uw naam en volledig adres. We zullen er ook mee aanwezig zijn op de Dag van de Natuur en op de afdelingsspaghetti van zaterdag 2 december.

 

Doorkijk van de grote publieksactiviteiten
ACTIVITEITEN VAN DE MAAND.

Voor de kalender tot eind 2006 zie http://www.velpe-mene.be/

Aandachtsactiviteiten waarvan een brede aankondiging ook in de algemene pers en via ander media ( weblogs enz) op prijs gesteld wordt. Lijst wordt aangevuld na de planningsvergadering

 

 • Zondag 15 oktober Wandeling van de maand Glabbeek
  Wandeling de Zeyp: zie boven
 • Zondagvoormiddag 29/10/2006 Thema-excursie Natuurbeheer BEHEER VAN SCHRALE GRASLANDEN IN FUNCTIE VAN GRASLANDPADDENSTOELEN’. : zie boven
 • Zondag 5 november 14 u : Wandeling van de maand Bierbeek
  Landschapswandeling Molensteen-Hazeberg
 • Zaterdag 18 november: Dag van de Natuur Vissenaken Tienen
  14u00, Rozendaalbeekvallei Vissenaken
 • Zaterdag 2 december van 17u00 tot 22u00: Afdelingsspaghetti Boutersem
  Gemeentelijke feestzaal Kerkomsesteenweg Boutersem, zie www.velpe-mene.be
 • Zondag 17 december: Wandeling van de maand Outgaarden Hoegaarden
  ‘Straffe kost’ winterwandeling te Outgaarden14u00, Sint NiklaaskerInfo: Johan Viaene, 016 76 54 36 of johanviaene@hotmail.com
 • Zaterdag 13 januari 2007 vanaf 18u45: RECEPTIE MET WANDEL- KAASBUFFET EN UITREIKING GOUDEN GORZEN 2007
  AFDELINGSALGEMENE VERGADERING NATUURPUNT VELPE-MENE . Porgramma zie
  http://www.velpe-mene.be/forum/viewtopic.php?t=242
 • Vrijdagavond 16 februari om 19u30 Wandeling van de Maand Uilenwandeling Bierbeek ( Mollendaalbos), aparte wandeling voor Kinderen. Afspraak CC De Borre
 • Zondag 22 April WALK FOR NATURE 2007 IN KOEBOS EN VALLEI VAN DE MOLENBEEK. Eerste ontwerp programma zie  http://www.velpe-mene.be/forum/http://www.velpe-menearchief.be/files/walk_for_nature_2007_concept_programma_188.doc

 

INKIJK IN DE INTERNE KEUKEN VAN AFDELING VELPE-MENE.  Zie uitnodiging en verslag van de afdelingsvergadering. Uitnodiging Afdelingsvergadering vrijdag 13 oktober om 20 u in de Borre

Op vrijdag 13 oktober gaat de eerstvolgende afdelingsvergadering door. Op deze vergadering zullen we het activiteitenprogramma 2007 en de opties naar de gemeentelijke werking bespreken. Voor de agenda zie http://www.velpe-mene.be/forum/viewtopic.php?t=244

Op dit forum vind je ook alle uitnodigingen en verslagen van de afdelingsvergaderingen en van de werkgroepen en van de algemene ledenvergadering

 

NIEUWE FIETS- EN WANDELGIDS VOOR NIEUWE LEDEN EN GESCHENKLIDMAATSCHAP

De nieuwe Fiets- en wandelgids van Natuurpunt is verschenen. Dit uniek en handig boekje is enkel en alleen bestemd voor de leden van Natuurpunt. Alle leden kregen de nieuwe gids toegestuurd met het laatste nummer van NP.blad én iedereen die lid wordt van Natuurpunt kan rekenen op dit leuke welkomstgeschenk.

Geef een lidmaatschap cadeau!

Geef je familieleden of vrienden een uniek geschenk. Maak hen vandaag nog lid van Natuurpunt en ze ontvangen een mooi welkomstpakket met onder meer onze Fiets- en Wandegids.
Vul het online formulier in

Binnen de afdeling Velpe-Mene stonden we op 20 september op 1011 leden. Waar landen we eind 2007. 1100??? of meer!

Het doek valt op de Algemene Ledenvergadering van 13 januari. Dat zal gevierd worden…….De aangepaste versie (september 2006) van 10 reden om lid van NP. Velpe-Mene te worden’ http://www.velpe-menearchief.be/files/strooibrf_ledenwerving_10_redenen.htm ‘en alles over ledenwerving: handleiding, statistieken,

toelichting  zie http://www.velpe-mene.be/forum/viewtopic.php?t=215 . Werf zelf enkele leden of doe een geschenklidmaatschap cadeau. 

Heb je opmerkingen of vragen of wil nieuwsbrief velpe-mene niet meer ontvangen?
 Mail dan naar
hugo.abts@telenet.be