VELPE–MENE NIEUWSBRIEF

Vooraankondiging en oproep om in je buurt nog jongeren en socio-culturele verenigingen aan te spreken voor Dag van de Natuur Rozendaalbeekvallei 18 november

Werkings- en streekoverzicht ’10 leden om lid te worden NP Velpe-Mene’


Verenigingsoverzicht ‘ 10 redenen om lid te worden of leden te werven

 

2 november 2006

 

 MILIEUTHEMA IS TERUG VAN WEGGEWEEST: FANTASTISCHE RESPONS OP UITNODIGING FILM AL GORE ' AN INCONVENIENT TRUTH'

KINEPOLIS 30 OKTOBER

 fotos www.natuurpunt.be

Op 24 oktober mobiliseerde NATUURPUNT en ook onze afdeling met een extra nieuwsbrief voor de voorstelling voor beleidsmakers van de klimaatfilm van Al Gore ' An Inconvenient truth ' . Op 2 dagen was de zaal van 600 personen volledig bezet en moesten de inschrijvingen afgesloten worden. Een tweede zaal werd bijgehuurd om alle ingeschrevenen die zich tijdens deze 2 dagen aangemeld hadden te kunnen ontvangen. Meer dan 1000 mensen waren present. Hieronder ook meer dan 250 politici waaronder de eerste minister, 2 vice minister-presidenten van de Vlaamse Regering, verschillende ministers, staatssecretarissen van Federale, Brusselse en Vlaamse regering alsook partijvoorzitters of ondervoorzitters van 5 Vlaamse Partijen waren aanwezig. Het arrondissement Leuven was goed vertegenwoordigd met ministers en  parlementsleden van verschillende partijen. Vanuit onze afdeling was er een sterke delegatie uit Tienen, Hoegaarden, Glabbeek, Boutersem en Bierbeek. Hiermee is het mobiliserend vermogen van de Natuurpunt bewezen. De laatste dagen is het thema klimaatswijziging trouwens niet uit de pers weg te branden. Milieu is terug op de politieke agenda. Na deze Allerheiligenhoogmis komt het er nu op aan dat er ook werk van gemaakt wordt. Door de massale overrompeling en het plaatsgebrek in de lounge konden evenwel maar 400 deelnemers deelnemen aan de receptie. Onze excuses hiervoor. Maar Natuurpunt heeft wel alles gedaan om alle 1000 ingeschrevenen deze historische voorstelling te laten bijwonen. Inderdaad een historische voorstelling:nooit was een milieuevennement de dagen voordien en de dagen nadien zo sterk in de nationale pers aanwezig. Het is duidelijk dat het milieuthema terug is van weggeweest. Jullie massale reactie heeft inderdaad mee van deze voorstelling een historische voorstelling gemaakt. En wie aanwezig was: je was erbij op deze heuglijke dag, die met de gepaste opvolging veel in beweging kan zetten.

De website van de film: www.climatecrisis.net

De film in de Belgische cinema’s: www.cinebel.be/nl/film/1000105-An-Inconvenient-Truth.htm


 
DAG VAN DE NATUUR • ROZENDAALBEEKVALLEI VISSENAKEN
ZATERDAG 18 NOVEMBER 2006 • 14U00 - 17U00. Volledig kadering en toelichting:

 http://www.velpe-mene.be/forum/http://www.velpe-menearchief.be/files/dag_van_natuur_def_ln_gekaderd_712.doc

 

Hieronder de vooraankondiging van de dag van de natuur die we voor heel de afdeling en alle beheerteams van de verschillende reservaten in Velpe-Mene en Z-O Brabant houden in de Rozendaalbeekvallei. Deze vooraankondiging is bedoeld om lezers de kans te geven zelf jeugdbewegingen, socio-culturele organisaties, wandelclubs, milieuraden en instanties in hun omgeving uit te nodigen om deel te nemen. We nodigen iedereen die zich betrokken voelt bij natuur en landschap in zijn omgeving uit op deze plezante werkdag met staartje ( drankje en een kleine veldbarbecue).groepen melden zo mogelijk vooraf aan bij luc. e-mail

Vernatting en hydrologisch beheer van de soortenrijke dottergraslanden, openmaken en herstel moeras, knotten.
Het reservaat van 10 ha midden het dorp zal in de loop van 2007 uitgroeien tot een middelgroot reservaat van meer dan 20 ha geïntegreerd in een beheer natuurgebied van de Paddenpoel-Velpevallei en Rozendaalbeek van meer dan 62 ha in de Velpevallei met een groot vernattingsproject. We zullen dit toelichten.

Natuurpunt Velpe-Mene actief in de gemeenten Tienen, Bierbeek, Boutersem, Hoegaarden en Glabbeek en alle beheerteams van de verschillende beheerde natuurgebieden in Zuidoost-Brabant en een extra oproep naar de buren, socio-culturele verenigingen, wandelclubs, jeugdverenigingen en milieuraden.

Zaterdag 18 november 2006 van 14u tot 17u, samenkomst aan de ingang van het reservaat langs de Metselstraat, Vissenaken/Tienen ( vlak aan de Martinuskerk)

Laarzen en werkhandschoenen zijn zeker nodig.
Kledij aangepast aan mogelijk modderig werk.

Luc Nagels, 0495-33 42 09, e-mail
Paul De Cort, 0475-92 63 99, e-mail
Natuurpunt Velpe-Mene, natuurpunt@velpe-mene.be zie ook http://www.velpe-mene.be/dvdn_2006.htm

In  artikel onder onderstaande link vind de pers ook alle mogelijke informatie

http://www.velpe-mene.be/forum/http://www.velpe-menearchief.be/files/dag_van_natuur_def_ln_gekaderd_712.doc

WANDELING VAN DE MAAND VAN NOVEMBER

zondag 5/11 om 14.00u Afspraak :CC De Velpe Opvelp

 Landschapswandeling Molensteen-Hazeberg

 HAZENBERG WASPLATENGRASLAND MET 5 SOORTEN WASPLATEN, DE ORCHIDEEEN ONDER DE PADDENSTOELEN

Fotorapportage rond landschap, vegetatie, beheer en wasplaten Hazenberg: klik hier http://uk.pg.photos.yahoo.com/ph/blauwschuur/album?.dir=9cc8re2&.src=ph&store=&prodid=&.done=http://uk.photos.yahoo.com/ph//my_photos

 

Het Natuurgebied Molensteen werd begin 2006 uitgebreid met 1ha 89 a tussen de kronkelende Velpe en het erkende reservaat Molenbos.  Dit is nu een prachtig complex geworden dat tevens hoge landschappelijke kwaliteiten heeft.
Darnaast hebben we ook aandacht voor de wijdse akkercomplexen tussen Molensteen en Willebringen (waar er ook een perceel van 45 a bijkwam begin dit jaar) en het platteau van Beauvechain ( allen gelegen in de ruilverkaveling Willebringen). Een uitgelezen gebied voor akkervogels zoals grauwe en geelgors. Zo gaan we naar de unieke holle weg Moordenaardseweg en naar de Hazenberg. Voor het gedeelte Hazenberg gaan we de wasplaten bekijken wel iets algemener en minder specialistisch . Sinds vorige zondag heeft de Hazenberg trouwens de formele status van wasplatengrasland met minstens 5 soorten van de orchideeën onder de paddenstoelen.
De Hazenberg te Opvelp-Bierbeek is een schraal hellingsgrasland dat al 12-jaar beheerd wordt met extensieve jaarrond wisselbegrazing. Deze begrazing is zeer succesvol naar vlinders, insecten,struwelen en planten en weidepaddenstoelen:Met soorten als: papegaaizwammetje, sneeuwzwammetje, zwartwordende wasplaat, weidewasplaat, hooilandwasplaat,  gele knotszwam, wormvormige knotszwam, spitsvormige knotszwam, ruige en kleverig aardtong. We tonen ook een akkertje ‘ Graan voor Gorzen’. ( zie www.velpe-mene.be onder natuurbeheer)
 Aanbevolen activiteit voor breed publiek. We hebben 2 gidsen voorzien. Info:Hugo Abts 016 73 30 23

 

SPECIAAL AANBOD: WIE NU LID WORDT VAN NATUURPUNT IS LID TOT EIND 2007 EN ONTVANGT DE UNIEKE WANDEL- EN FIETSGIDS: 10 REDENEN OM NU LID TE WORDEN OF LEDEN TE WERVEN VOOR NP VELPE-MENE

Je hebt een hart voor natuur. Je kent vrienden die ook een hart voor natuur hebben en geïnteresseerd zijn.  Dan geldt hier een bijzonder aanbod om nu lid te worden tot eind 2007 van Natuurpunt. Wil je meer weten over onze werking ga dan naar www.velpe-mene.be of www.natuurpunt.be 

Domicilieringsformulier staat onderaan deze mail en kun je afprinten.

 

10 redenen om NU lid te worden of leden te werven
voor NP Velpe-Mene, geactualiseerde versie oktober 2006

Eind 2001 waren 532 gezinnen lid van NP Velpe-Mene. Op 30.9.2006 waren er 1015 gezinnen lid. Met een kleine inspanning van jou, beste lezer,bereiken we tegen het einde van het jaar 1100 à 1200 leden binnen de afdeling. Een handleiding voor leden te werven vind je onder de volgende link 

Lid worden is in eerste instantie een kans voor het lid. Je ontvangt het NP.blad en het regionaal tijdschrift Natuur&Landschap ; je kunt gratis deelnemen aan alle activiteiten en wandelingen. (kalender). Je behoort tot een vereniging met enthousiaste mensen met vele vrijwilligers die van hun streek houden en samenwerken om van hun leefomgeving iets mooi te maken. Extra-voordeel: nu lid tot eind 2007 en je krijgt een spiksplinternieuwe wandel-en fietsboek.
Nu lid worden of en lid werven is ook extra voordelig. Wie nu lid wordt is lid tot eind 2007 . Je kunt lid worden door overschrijving van € 20 op rekeningnummer 230-0044233-21 van Natuurpunt, met de vermelding 'nieuw lid Velpe-Mene of door het domicilierigsformulier af te drukken en in te vullen (http://www.velpe-mene.be/lidworden.htm) en aan Natuurpunt toe te sturen of te bezorgen op één van de grote activiteiten. Elk nieuw lid ontvangt ook nog een leuk welkomstpakket en de nieuwe wandel-en fietsbrochure met vele wandelmogelijkheden in en om de natuurgebieden in Vlaanderen en Wallonie. Doen.

1. Hoegaarden als voorbeeld: Natuur en Landschap in Hoegaarden maakt het verschil
Iedereen is enthousiast met de uitbouw van natuur in Hoegaarden: Mene & Jordaan, Meldertbos, Rosdel/Schoorbroek en Spoorwegzate/Getevallei en sinds dit jaar ook een eerste kern in Bosdel. Toen NP Velpe-Mene opkwam om dit te realiseren was dit niet evident. Alleen door de inzet van NP Velpe-Mene was dit mogelijk. Reden om lid te worden of om een lid Velpe –Mene te werven. Kijk maar naar het verschil tussen Rosdel (Nerm Hoegaarden) en Bosdel (Outgaarden). Als NP Velpe-Mene bij de ruilverkaveling Goetsenhoven echt betrokken zou zijn geweest dan was ook hier een prachtige reservaatskern, nu konden we dit jaar een eerste perceel verwerven. Conclusie: lid worden en leden werven. http://www.velpe-mene.be/nbhoegaarden.htm . Hoegaarden is ook ‘ Graan voor Gorzen’ zie www.velpe-mene.be

2. Park van Meldert: Natuur en Cultuur midden in het dorp
Jarenlang was het park van Meldert ontoegankelijk. Louter jachtgebied. Het was verwaarloosd. Het was een slapend park. Het is maar nadat NP Velpe-Mene delen van het park aankocht en via een bondgenotenstrategie o.m. met het St Janscollege, er zijn schouders onderzette. Open monumentendag 2003 en 2006. Werkgroep en vooral de wil om cultuur en natuur te laten samengaan in een project midden in het dorp. NP Velpe-Mene geeft kleur aan je dorp. Weer een reden om lid te worden of lid te blijven van NP Velpe-Mene en vrienden als lid te werven. 185 leden in Hoegaarden ligt in bereik. http://www.velpe-mene.be/nbhoegaarden.htm

3. Wasplaten op de Hazenberg te Opvelp-Bierbeek
Wasplaten zijn de orchideeën onder de paddenstoelen. Typische soorten die steeds zeldzamer worden en kenmerkend zijn voor een goed beheer. Op de Hazenberg komen zelfs 5 soorten wasplaten voor.  Los daarvan is de Hazenberg het prachtigste stukje van Opvelp geworden. Een droogdal in een open landschap met veel natuur. Het is ook een stapsteen van natuur binnen het agrarische landschap. Vorig jaar werd het gebied voor het eerst dubbel uitgebreid. Een aangrenzend perceel, waar nu een akker ‘ Graan voor gorzen' is en het perceel van 3 ha grasland met veel kamgras en een pleisterplaats voor ‘gorzen' ( de gorzenwei) aan de Perrestraat voor Remmelenbos. Het huidige Hazenbergcomplex moet de ruggengraat worden van de natuurlijke structuur tussen Perrestraat-Remelenbos-Hazenberg-Vloedgracht en verder tot Molensteen na de ruilverkaveling. In 2006 werd het reservaat Molensteen trouwens ook met bijna 2 ha uitgebreid en werd nog een perceel van 45 a midden het agrarisch cultuurlandschap boven een holle weg ingericht. Ook hier zou zonder NP Velpe-Mene geen sprake geweest zijn van natuurversterking. Nog een reden om lid te worden van NP Velpe-Mene of om leden te werven. Wasplaten zie: http://www.ako.be/koeheide/wasplaten/wasplaten.htm of fotoalbum Hazenberg

4. Een keten van natuur.gebieden in Bierbeek
Zie http://www.velpe-mene.be/nbbierbeek.htm . Weterbeek, Zwartenbos, Blauwschuurbroek, Molensteen en het Koebos: natuur midden het dorp in Bierbeek. Elk gebied betekent een jarenlange inspanning eerst voor de totstandkoming, dan voor het beheer. In 2006 kon het reservaat Zwartenbos/Vallei Bierbeek met 4 ha uitgebreid worden en het reservaat Weterbeek met 1ha 55 a. Samen met Molensteen en Hazenberg een groei van 10 ha in minder dan 2 jaar tijd.  Reden om ook in Bierbeek nieuwe leden te werven. 230 leden in Bierbeek kunnen er 280 worden na de Walk for Nature Koebos 2007.

5. De meanderende Velpe: een levende rivier van bron tot monding
Het geheugen van mensen is kort. Zonder NP Velpe-Mene was er in Opvelp geen dorpsgezicht met een open velpe en de typische bruggetjes; was de Velpe van Opvelp tot Halen gekanaliseerd, verbreed en rechtgetrokken. De werken waren eind van de 70-iger jaren en begin van de 80-iger jaren van de vorige eeuw effectief aangesteed en begonnen. Alleen de actie van NP Velpe-Mene kon de levendige meanderende Velpe behouden en ook de aangrenzende vallei waar nu Snoekengracht (Boutersem), de Velpevallei tussen Roosbeek, Vissenaken en Glabbeek als een grote open ruimte is behouden. Nog een reden voor lid te worden van NP Velpe-Mene. 200 leden in Boutersem een bereikbare uitdaging. http://www.velpe-mene.be/snoekengracht_index.htm#geschiedenis

6. Natuurcomplexen in de Velpevallei binnen Ruilverkaveling Vissenaken (Boutersem, Tienen en Glabbeek)
Zie http://www.velpe-mene.be/vissenaken.htm . NP Velpe-Mene geeft alle energie om binnen de RVK Vissenaken ook een reeks grootschalige natuurgebieden te kunnen realiseren zoals:
- Het Paddenpoel-Velpevallei-Scholbeemd- Koestraat complex zowel in de komgronden van de Velpevallei en van de Oude en Kleine Velpe en een reeks gradiëntgronden in Bunsbeek en Vissenaken. Hier willen we door natuurontwikkeling ook net zoals in het Schoorbroek en – zei het kleinschaliger- zoals in het Vinne een doorstroommoeras ontwikkelingen vanuit de doelstelling waterriet voor watervogels en droge voeten voor de bewoners. Deze realisatie is logisch maar is niet evident. Ook hier maakt NP Velpe Mene het verschil.
- Het complex In de Zon-Waterstraat-Molen Kemels in Vissenaken. Zeer logisch binnen dit structuurrijk deel van de Velpevallei maar niet evident.
- Het Rozendaalcomplex van amfitheater (aan de Tennis) tot de Hieryoniusstraat met de vallei en de hellende flanken in Vissenaken en Tienen. De laatste 2 jaar was gekenmerkt door een forse uitbreiding van de brede orchis in de Rozendaalbeekvallei, dit als het gevolg van goed beheer.
Maar ook willen we het behoud en de versterking van holle wegen, taluds, landschapselementen, maatregelen tegen erosie, het behoud van trage wegen en een heus programma voor het behoud van de akkervogels en de rugstreeppad. Logisch maar niet evident. Geef NP Velpe-Mene een ruggesteuntje door lid te worden of leden te werven. De beste garantie voor de realisatie van meer natuur in je buurt en een boeiend landschap. De reservaatscomplexen Rozendaalbeek en Paddenpoel Velpevallei zullen in 2007 groeien van nu in de 20 ha tot bijna 63 ha en dit in Stad Tienen en de gemeente Glabbeek.

7. De Zeyp: van een perceel tot een complex op grens van Lubbeek-Glabbeek en Tielt-Winge
Sinds jaren was er een beheerd perceel moerassig hooiland in de Zeyp op de grens van Binkom en Attenrode. Dan kwam er enkele jaren geleden een prachtig hellingsgrasland bij waar nu al bergnachtorchis in bloeit en een grote populatie van levendbarende hagedis en hazelworm herbergt. Vorig jaar werd dit uitgebreid met een reeks bossen zowel oude bossen als typische moerasbossen. Daarenboven wordt in Spikdoorn (Meensel) een heideterrein hersteld met voor de streek unieke soorten.  Alles samen een complex van meer dan 10 ha. Samen met de Zilverberg (Meensel-Kiezegem, beheer zusterafdeling Tielt-Winge) vormt dit een nieuwe natuurkern rond het platteau van de Vossel. Natuurpunt Velpe-Mene geeft inderdaad kleur aan het landschap. Nog een reden om lid te worden of leden te werven. 75 leden in Glabbeek moet in 2007 haalbaar zijn. http://www.velpe-menearchief.be/files/strooibrfjborstelgras.htm

8. Aardgat en Tiens broek: Natuur tot binnen de stadspoorten van Tienen
Aardgat met Orchideeën binnen de stadsring. Een voorbeeld van Natuur dicht bij de mensen. Door het goede beheer zijn de orchideeën massaal uitgebreid en wel met 2 soorten. Aan de andere zijde van de stad: Het vogelrijk gebied Tiens Broek en de aansluitende getevallei. Ook hier wordt aan natuurontwikkeling gewerkt. De Getevallei vormt een zeer gave vallei met aansluitend een keten natuurgebieden op het Linter, Zoutleeuw en Geetbets. NP Velpe-Mene heeft ook aandacht voor natuur in de stad. We laten ons niet onbetuigd bij de actie rond de monumentenstrijd en de 3 Tommen.  Als we in de Stad Tienen een ledengroei zouden hebben tot 500 leden zou dit een hart onder de riem zijn voor Getevallei. http://www.natuurpunt-gete-velpe.netfirms.com/

9. Natuurbeleving geeft kleur aan je leven
Natuur en Landschap zijn er ook voor Jou. Je kunt ervan genieten. Er is ruimte om met je gezin en je kinderen erop uit te trekken. Alleen of in verenigingsverband. NP Velpe-Mene is een vereniging van en voor mensen. Met vele leuke activiteiten. Actief in je buurt en in je streek. Je bent ook lid van NP-Vlaanderen en welkom op honderde activiteiten. Je ontvangt een streektijdschrift ‘Natuur en Landschap' en het Vlaamse tijdschrift ‘Natuur.blad’. Alle activiteiten zie http://www.velpe-mene.be/velpemene.htm

10. Natuur en landschap voor en door iedereen: een kans en een meerwaarde voor je gemeente en je streek
We zouden zo kunnen doorgaan: met het verhaal rond de Snoekengracht (Boutersem), de boomgaard in Roosbeek, het Koebos (Lovenjoel, Boutersem en Pellenberg) ( kader voor walk for nature 2007 op 22 april), natuur en landschap in de Ruilverkaveling Willebringen, natuur en landschap in de Getevallei zowel ten zuiden als ten Noorden van Tienen, de Tiense Putten. Overal geeft NP Velpe-Mene aandacht aan natuur en landschap. Geven we waarde aan natuur en landschap. Wordt de streek waar je woont en leeft aantrekkelijker. Beleefbaarder, kortom een meerwaarde voor de streek en voor je omgeving. Reden om de mensen die dagelijks opkomen voor natuur en landschap voor iedereen een hart onder de riem te steken en leden te werven voor NP Velpe-Mene.Werf daarom nieuwe leden voor NP Velpe-Mene

Geef een lidmaatschap cadeau!

Geef je familieleden of vrienden een uniek geschenk. Maak hen vandaag nog lid van Natuurpunt en ze ontvangen een mooi welkomstpakket met onder meer onze FIETS- EN WANDEGIDS ( enkel voor leden). Lid nu aangebracht is lid tot eind 2007: extra voordeel.
Vul het online formulier in

Ben je al lid: mail dit formulier dan door naar een kennis met een hart voor natuur, die je hier ongetwijfeld een plezier mee kunt doen.

Print dit domiliëringsformulier af en stuur het op naar Natuurpunt, Coxiestraat te  2800 Mechelen

 

 

Bericht van domiciliëring

actie Velpe-Mene naar 1200leden eind 2006

Ja, ik geef Natuurpunt vzw de toelating om vanaf tegenwoordig mijn lidmaatschap te innen van mijn rekening en dit tot uitdrukkelijke herroeping

c  lidgeld               20 euro

----------------------------------------                                                

Totaal:                                 euro

Graag ingevuld en gehandtekend afgeven aan de gids of begeleider van de activiteit of  te sturen naar Natuurpunt, , Coxiestraat,  te 2800 Mechelen

Identificatienummer: 00409423736

rekeningnummer

__ __    __ __ __ __ __ __ __ __     __ __

Naam en voornaam

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Straat en nummer

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Postcode en gemeente

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Geboortedatum

 

 

 

 

 

 

 


____/____/________

Lidnummer

Handtekening

 

 

OOK MET DE GOUDEN GORS 2007 ZAL DE LEDENWERVING EN LEDENGROEI IN DE KIJKER GEPLAATST WORDEN.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HEB JIJ DE HANDIGE BOODSCHAPPENTAS MET NP. LOGO VAN NP. AL?
http://www.velpe-menearchief.be/files/strooibrf_boodschappen.htm

Ook te verkrijgen op de dag van de natuur en de afdelingsspaghetti op 2 december.

Doorkijk van de grote publieksactiviteiten najaar en 2007

Voor de kalender tot eind 2006 zie http://www.velpe-mene.be/

Aandachtsactiviteiten waarvan een brede aankondiging ook in de algemene pers en via ander media ( weblogs enz) op prijs gesteld wordt. Lijst wordt aangevuld na de planningsvergadering

 

 

 beeld van de nieuwe wandel- en fietsgids enkel voor leden.

Heb je opmerkingen of vragen of wil nieuwsbrief velpe-mene niet meer ontvangen?
 
Mail dan naar hugo.abts@telenet.be

 Mijn Postvak In wordt beschermd door SPAMfighter
305 spam-mails zijn er tot op heden geblokkeerd.
Download de gratis SPAMfighter vandaag nog!