VELPE–MENE NIEUWSBRIEF

Laatste oproep dag van de natuur Rozendaalbeekvallei zaterdagnamiddag 18 november

Feestelijke overhandiging cheque van € 6250 voor restfinanciering 5 ha natuurgebied aan Rozendaal/Paddenpoelteam

Rozendaalbeekvallei/Paddenpoel/Velpevallei breiden uit van 24 ha tot 63 ha en andere aankopen 2006: fondsenwerving 2006

Afdelingsspaghetti op zaterdag 2 december: reserveer nu al de datum

Vooraankondiging Jaarlijkse ledenvergadering/ledenontmoeting en uitreiking gouden gorzen op 13 januari

Overzicht jaarprogramma: activiteitenkalender en kalender werkdagen 2007


 

16 november 2006

Dag van de natuur

 

 

 

Laatste Herinnering:

 Het team van de Rozendaalbeekvallei, het afdelingsbestuur en de Reservatenwerkgroep van Velpe-Mene verwachten je.
 
DAG VAN DE NATUUR • ROZENDAALBEEKVALLEI VISSENAKEN
ZATERDAG 18 NOVEMBER 2006 • 14U00 - 17U00.

Voor de affiche zie http://www.velpe-menearchief.be/files/DvdN2006-folder-v1.pdf

 

Laatste herinnering voor de dag van de natuur die we voor heel de afdeling en alle beheerteams van de verschillende reservaten in Velpe-Mene en Z-O Brabant houden in de Rozendaalbeekvallei. We nodigen iedereen die zich betrokken voelt bij natuur en landschap in zijn omgeving uit op deze plezante werkdag met staartje ( drankje en een kleine veldbarbecue).Om 16u30 is er een kleine plechtigheid met de overhandiging van de cheque aan het team en een veldbarbeque. Inlichtingen: bij luc. e-mail of natuurpunt@velpe-mene.be zie ook http://www.velpe-mene.be/dvdn_2006.htm

NP VELPE-MENE OVERHANDIGT EEN CHEQUE VAN 6250 € AAN HET RESERVATENTEAM ROZENDAAL EN PADDENPOEL-VELPEVALLEI VOOR DE RESTFINANCIERING VAN 5 HA NATUURGEBIED ROZENDAAL/PADDENPOEL

Op de dag van de Natuur op 18 november in de Rozendaalbeekvallei overhandigt de afdeling Velpe-Mene  aan de Beheerteams van Rozendaalbeekvallei en Paddenpoel een cheque voor de restfinanciering van 5 ha Natuurgebied ten waarde van  6250 €. De natuurgebieden in de Rozendaalbeek en Paddenpoel Velpevallei zullen in 2007 van 24 ha aangroeien tot meer dan 63 Ha. Ondanks de subsidiëring van de aankoop van Natuurgebieden blijft hier een zeer aanzienlijke restfinanciering voor Natuurpunt. Deze restfinanciering wordt bij elkaar gehaald via activiteiten zoals de jaarlijkse afdelingsspaghetti, de inschrijvingen bij de wandelingen van de ‘ walk for nature, Vissenaken 2006’, deelname aan wandelingen en gidsbeurten en bijdragen van de gemeentelijke kernen. Daarnaast zijn er ook de individuele giften van mensen met een hart voor natuur op rekening 293-0212075-88 van NP Beheer te Mechelen met vermelding: Project Velpe-Mene nr 3997. Op zaterdag 2 december 2006 houdt NP Velpe-Mene haar 11° afdelingsspaghetti in de gemeentelijke feestzaal te Boutersem ten voordele van het reservatenfonds. Ongetwijfeld zijn er ook vele natuurliefhebbers die niet van de drukte van een afdelingsspaghetti houden of die zaterdagavond een ander programma hadden. Wel ook zij kunnen de aankoop van natuurgebieden in de afdeling en het project ‘ Rozendaalbeekvallei en Paddenpoel-Velpevallei’ ondersteunen en wel vanuit hun zetel door een gift te doen op bovenstaande rekening. Het volledige verhaal ook over de positie van natuur in rvk vissenaken: http://www.velpe-mene.be/forum/http://www.velpe-menearchief.be/files/dag_van_natuur_def_ln_gekaderd_712.doc

 

MEER NATUUR IN BIERBEEK, BOUTERSEM, TIENEN, HOEGAARDEN EN GLABBEEK

 

FONDSENWERVING 2006 VOOR NATUURGEBIEDEN in VELPE MENE DOOR STORTING OP REKENING 293-0212075-88 VAN NATUURPUNT MET VERMELDING PROJECT VELPE-MENE NR 3997

Doe bij elke gift een belastingsvoordeel van 40 tot 52%. Dus aankoop natuurgebieden in de streek helpen en minder belastingen betalen

Een overzicht van de beheerde gebieden vind je onder http://www.velpe-mene.be/natuurbeheer.htm

Niet alleen in de Velpevallei-Paddenpoel-Rozendaalbeek is er een fikse uitbreiding in verschiet. Eind 2005 en in 2006 breidde zowel Hazenberg ( meer dan 3 ha met perceel Hennebel en percelen graan voor gorzen), Zwartenbos-Vallei van Bierbeek ( meer dan 3 ha in vallei) , Molensteen ( 3 percelen met meer dan 2ha waaronder deel tussen Velpe en Molenbos), Weterbeek (1 ha 58 aan tussen vijver en weterbeekstraat), Mene-Jordaan ( einde Domstraat en Babelom), Koebos ( percelen aan de Lat) en Snoekengracht ( Populierenbos aan Station en moerassen in Vondelbeek) flink uit. Bosdel ( Outgaarden) kwam totstand als project.

Help dit realiseren door een gift voor het reservatenfonds.

 

11° SPAGHETTI-AVOND 2006

Zaterdag 2 december Gemeentelijke feestzaal Boutersem

 Reservatenfonds Velpe-Mene Project 3997

vanaf 17u tot 22u. Inschrijven niet nodig.

Inlichtingen: esther.buysmans@telenet.be of www.velpe-mene.be

.

Doorkijk van de grote publieksactiviteiten najaar en 2007.

Voor de kalender tot eind 2006 zie http://www.velpe-mene.be/

Aandachtsactiviteiten waarvan een brede aankondiging ook in de algemene pers en via ander media ( weblogs enz) op prijs gesteld wordt. Lijst wordt aangevuld na de planningsvergadering

Heb je opmerkingen of vragen of wil nieuwsbrief velpe-mene niet meer ontvangen?
 
Mail dan naar hugo.abts@telenet.be

 

Mijn Postvak In wordt beschermd door SPAMfighter
318 spam-mails zijn er tot op heden geblokkeerd.
Download de gratis SPAMfighter vandaag nog!