VELPE–MENE NIEUWSBRIEF

Nieuwjaarswensen

Aankondiging ledenvergadering en gouden gorzen

Terugblik 2006 in 6 hoofdpunten

1042 leden: kaap duizend overschreden

Vooruitblik 2007 met 8 nieuwe prioritaire accenten

Doorkijk wandelingen van maand en walk 22 april

Fotos van dag van natuur en spaghetti-avond


 

23 december 2006

 

 

VREDIG KERSTMIS 2006 EN GELUKKIG NIEUWJAAR 2007

 

 

zaterdag 13 januari 2007 vanaf 18u45

LEDENONTMOETING EN ALGEMENE LEDENVERGADERING 2007

 

JAARRECEPTIE MET WANDEL KAASBUFFET


UITREIKING GOUDEN GORZEN 2007 EN VIERING 1000° LID

 

Cc De Kronkel, Kronkelstraat (aan St Pieterskerk) Vissenaken-Tienen

De jaarlijkse uitreiking gouden gorzen is een klassieker waarop we je willen verwelkomen.

Sfeerbeeld en fotos klik

meer info. Zie www.velpe-mene.be

 

 Terugblik 2006 in 6 hoofdpunten

Voor het ontwerp jaarverslag ( klik hier) en het gebiedsverslag per gemeente: klik hier.Dan vind je een gedetailleerd overzicht 2006 van een levende vereniging. Onderstaand een samenvatting in 6 hoofdpunten:

 • 2006 staat gelijk aan samenwerking van honderde vrijwilligers in een democratisch verkozen afdelingsbestuur, werkgroepen: vereniging, natuurbeheer en reservaten, reservatenteams rond de gebieden, natuurstudie, beleid, in 5 gemeentelijke kernen. Kortom een netwerk van vele betrokken mensen, vergaderingen, samenspraak in gemeente en streek. Aanwezigheid in milieuraden, gecoro’s, adviesraden enz. samenwerking met vele andere organisaties.
 • 2006: Een 20 tal grote publieksactiviteiten met samen duizende deelnemers ( Algemene ledenvergadering, Walk for Nature- Vissenaken 2006, Ontmoetingen in de Schoorbroekvallei, Open monumentendag Kasteelpark Meldert, Afdelingsbarbeque en –Spaghetti, dag van de natuur, straffe kost, 12 wandelingen van de maand. Daarnaast 10-tallen gewone buitengewone wandelingen, excursies, reservaatsuitstappen, natuureducatief natuurbeheer.
 • 2006: een velpe-mener katern in tijdschrift Natuur&Landschap, een boeiende website met 45 000 bezoekers op jaarbasis, een maandelijkse electronische nieuwsbrief op 750 ex. Kortom een open en communicatieve vereniging.
 • Gebiedswerking in elke gemeente. Teams geven waarde aan natuur en landschap in 20 gebiedsprojecten met een oppervlakte van circa 400 ha. 30 georganiseerde werkdagen vrijwillig natuurbeheer. Mensen leren kijken naar natuur en landschap zoals de wasplaten ( graslandpaddenstoelen).Thema-excursies en cursus samen werken aan natuur en landschap in je streek. Reeks gebieden werd uitgebreid: Rozendaal, Paddenpoel-Velpevallei, Molensteen-Hazenberg, Zwartenbos. Daarnaast aandacht aan landschap en boerennatuur zoals graan voor gorzen.
 • 2006: Start boeiende groep Natuurstudie met een heel netwerk van mensen en naar verschillende themas (vogels, vleermuizen, vlinders, ongewervelden, planten, wasplaten, enz)
 • 2006: beleidswerking: opvolging ruilverkavelingen, bekkencomites, gemeentelijk beleid, afbakening natuurlijke en agrarische structuur

KAAP VAN 1000 LEDEN IN AFDELING VELPE-MENE RUIMSCHOOTS OVERSCHREDEN

geschenklidmaatschap

Het is zover, de kaap van 1000 leden is overschreden. Meer zelfs met een beetje geluk eindigen we eind 2006 rond de 1100 leden. Op 30 november stond de teller op 1042 leden binnen onze 5 gemeenten (Bierbeek, Boutersem, Hoegaarden, Tienen en Glabbeek). Dit is meer dan een verdubbeling in een periode van minder dan 5 jaar. De gemeenten Bierbeek, Boutersem en Hoegaarden behoren hiermee tot de absolute Vlaamse top qua ledendichtheid. Een betere aanmoediging voor het goede werk kunnen we niet krijgen. Hieruit halen we energie om voor te doen met het project Hoegaarden, Mene-Jordaan, Snoekengracht, Molensteen-Zwartenbos-Hazenberg. De komende jaren willen we een sterke ledengroei realiseren in Tienen en Glabbeek waar de reservaten in de Rozendaalbeek en Paddenpoel Velpevallei volgend jaar tot minimum 65 ha uitbreiden. Daarnaast wordt in de komende periode zeer sterk de Getevallei van Hoegaarden tot Geetbets in de kijker gezet. Maar ook in de andere gemeenten is er nog een sterk groeipotentieel. Van de 1043 leden hebben meer dan het helft van de leden ( 541) zich gedomiciliëerd. Dit 1000° lid zal niet ongemerkt voorbij gaan want met de Gouden Gorzen 2007 zullen we dit in de kijker plaatsen. Je kunt ook een lidmaatschap cadeau doen. Meer informatie over het GESCHENKLIDMAATSCHAP: klik hier

Werf leden: Niet meer twijfelen, DOEN!
(ja, ik maak mij nu lid)

Vooruitblik 2007 met 8 extra accenten

 (klik op afbeelding). Velpe-Mene is een afdeling op kruissnelheid. Al wat goed is willen we koesteren. Dus voortwerken met wat goed loopt is de boodschap: afdelingswerking, velpe-mener en website, publieksactiviteiten en de wandelingen van de maand, reservatenwerking en natuurstudie, spaghetti en dag van natuur, ledenwerving met jaarlijks een netto-groei van 10% als doelstelling, project graan voor gorzen. De barbecue krijgt een nieuwe stek nl in CC De Kronke.

8 acties en activiteiten krijgen een impuls of een bijkomende prioriteit:

 • Bij de kernenwerking krijgt de uitbouw en versterking van de kern Glabbeek een impuls en prioriteit.
 • De walk for nature 2007 rond Koebos moet een actie rond biodiversiteit in de gemeenten op gang trekken
 • Er komt een bijzondere aandacht voor de doelgroep jong gepensioneerden en de groep jongeren.
 • Vernieuwing wordt bevorderd door de cursus natuur en landschap op de grens van Haspengouw en Hageland. ( programma klik)
 • Meer aandacht zal besteed worden aan de beleidswerking en het behoud van de landschapselementen. We zullen hier korter op de bal spelen en in dialoog treden met gemeenten en landbouwraden, maar ook werken naar handhaving.
 • We geven een bijkomende en bijzondere aandacht de boerennatuur vb het behoud van veldleeuwerik, geelgors enz
 • Afronding van een grote eenheid natuur in Rozendaalbeekvallei en Paddenpoel. Opvolging vernatting in de Velpevallei.
 • De vallei van de Gete op de agenda zetten als valleiecosysteem van Vlaams niveau. Nieuwe impuls aan het aankoopbeleid.

Walk for Nature 2007 Koebos 22 april: volledig in teken van versterking Biodiversiteit ook op gemeentelijk vlak

De walk for nature gaat door op 22 april 2007. De walk is een sterk merk, dat velen kan mobiliseren voor ons project rond natuur en landschap en biodiversiteit. We willen op 22 april een charter naar Biodiversiteit naar de gemeenten lanceren. Bij dezen gaat ook een oproep naar alle mogelijke partners die willen meewerken om van deze walk een gebeurtenis te maken: We nodigen wandelclubs, socio-culturele verenigingen, milieuraden uit om als groep aan deze activiteit te participeren.

Wandelingen/activiteiten van de maand 2007

Elke maand wordt één wandeling extra in de kijker gesteld en dit gespreid over de verschillende gemeenten van de afdelingswerking.De eerstvolgende grote publieksactiviteiten zijn:

·     Zaterdag 13 januari Ledenontmoeting, algemene vergadering, wandelkaasbuffet en uitreiking gouden gorzen 2007

·     Monumentenstrijd, de 3 tommen, zondag 28 januari om 14u aan kerk van Grimde

·     Uilenwandeling Mollendaalbos, vrijdag 16 februari om 19u30 aan CC De Borre

·     Tussen sporen en boomgaard in Kumtich, zondag 4 maart om 14u te kerk Kumtich

·     Zondag 22 april Walk for Nature Koebos WALK FOR NATURE 2007 IN KOEBOS EN VALLEI VAN DE MOLENBEEK

Doorkijk overige activiteiten 2007.

TERUGBLIK: DAG VAN NATUUR MAAR OOK AFDELINGSPAGHETTI EN

STRAFFE KOST GROOT SUKSES.

Zie fotoalbum ( Spaghetti) en dag van natuur ( klik)


Dag van de natuur, straffe kost en Afdelingsspaghetti en voeg daar nog de Tiense sterrenwandeling bij zijn najaarsklassiekers binnen Velpe-Mene. 70 deelnemers voor zowel de dag van de natuur als straffe kost. Er waren circa 250 aanwezigen op de afdelingsspaghetti. Fotos te consulteren onder bovenstaande link.

Heb je opmerkingen of vragen of wil nieuwsbrief velpe-mene niet meer ontvangen?
 Mail dan naar
hugo.abts@telenet.be