VELPE–MENE NIEUWSBRIEF

Editie Bierbeek & Boutersem   27 januari 2007 

 Natuur.café, gewijzigde data of uren werkdagen, uilenwandeling(en) en walk for nature Koebos 


 

27 januari 2007

 


Natuurpunt Bierbeek nodigt uit op Natuur.café

Vrijdag 9 februari 20 u in CC De Velpe te Opvelp

 Elk lid van NP in Bierbeek krijgt in de loop van de week met de post een uitnodiging voor de jaarlijkse Natuur.café. Wil je weten wat NP in Bierbeek doet ? Wil je kennismaken met de mensen achter NP ? Heb je vragen over Natuur en Landschap in Bierbeek ? Kom dan naar het Natuur.café. Daar kan je in ongedwonden sfeer bij pot en pint alles vernemen over de werking van jouw vereniging. Info 0486202862 of egbert_asselman@scarlet.be of esther.buysmans@telenet.be  

Wijzigingen in het programma van de werkdagen: Zaterdag 3 februari wordt gewerkt in Blauwschuurbroek ipv Zwartenbos en op zaterdag 17 februari werken in de namiddag vanaf 13u30 ( ipv 's ochtends)  op de Hazenberg

I.f.v de werkplanning en de voortgang van werkzaamheden wordt de voorziene werkdag van zaterdag 3 februari in Zwartenbos verplaatst naar het Blauwschuurbroek. Dus nu zaterdagnamiddag spreken we af in Blauwschuurbroek. Daarenboven wordt de werkdag van 17 februari op de Hazenberg naar de namiddag verplaatst. Dus de werkdag in Hazenberg gaat door vanaf 13u30 en niet 's ochtends.

 

Wandeling van de maand februari

Uilenwandeling en aparte wandeling voor kinderen

vrijdag 16 februari om 19u30- Bovenste Parking CC De Borre

De Bierbeekse Uilenwandeling is ondertussen ook een klassieker. Verschillende jaren vertrokken we vanuit het CC De Borre en liepen we na een korte toelichting over de uilen in pikdonker en stilte door de landelijke en overharde wegen tot in Meerdaalwoud. Telkens konden we een concert horen van Bosuil en Steenuil. Soms ook het geluid van de Kerkuil. Deze uilenwandeling is een unieke belevenis. De 2 laatste jaren deden we deze activiteit vanuit het Koebos, weliswaar ook grote diversiteit aan uilen maar door de nabijheid van de Tiensesteenweg minder pikdonker landschap. Reden waarom we dit jaar terug kiezen voor een vertrek vanuit het CC De Borre en via holle wegen naar meerdaalwoud gaan. Er is ook een parallelle wandeling speciaal ingericht voor kinderen.Info: Esther Buysmans, 016 46 23 36 of esther.buysmans@telenet.be
Prijs: 1€ voor niet- leden 

 Wie de uilenwandeling op vrijdagavond 16 februari zou missen of wanneer het dan hondsslecht weer zou zijn geweest of gewoon wie er niet genoeg kan krijgen, kan deelnemen aan een tweede uilenwandeling binnen de afdeling en wel 15 dagen later in Meldertbos. En wees gerust: ook daar kan het pikdonker zijn. Uilenwandeling te Meldert: Zaterdag 3 maart om 20u te Kerk Meldert.
Info: Pieter Abts, 016 82 18 36

Cursus Natuur en Landschap op de Grens van Hageland en Haspengouw. Start 26 april - einde 14 juni

Wil je Natuur en Landschap in je gemeente en streek beter leren kennen ? Dan is dit een cursus voor jou. Er is geen specifieke voorkennis vereist. Er is één inleidende les en 6 lessen-terreinexcursies waar we op het terrein kijken naar landschap, hoe het ontstaan is , welke natuur je er aantreft. We kiezen telkens een door NP beheerd natuurgebied in Bierbeek, Boutersem en Hoegaarden uit als uitgangspunt. Inschrijven door storting van € 20 voor leden en € 40 voor niet-leden op rekening nr 068-2145650-37 van NP Bierbeek (Vossenhol). Meer inlichtingen zie www.velpe-mene.be  of margriet.vos@gmail.com

 

SFEERBEELD GESLAAGDE LEDENVERGADERING 13 JANUARI EN OVERZICHT ACTIVITEITEN

ZIE WWW.VELPE-MENE.BE

Op de fotos een beeld over de suksesvolle algemene vergadering van 13 januari. 0p het ogenblik van de stemming ( foto) waren niet minder dan 51 leden in de zaal met daarnaast nog de mensen die het wandelkaasbuffet voorbereidden. Bij de uitreiking van gouden gorzen waren er een 65 aanwezigen. Het verslag en de prioriteiten werden goedgekeurd. De powerpoint met het sfeerbeeld van het jaar 2006 en de powerpoint met de toelichting zijn te consulteren op de homepagina van de vernieuwde website www.velpe-mene.be
Volgende nieuwe bestuursmandaten werden toegekend of hernieuwd voor 3 jaar:
 Bijkomende leden Afdelingsbestuur: Luc Mesmans, Roland Grugeon, R. Steeno, Geert Jansen ( termijn van 3 jaar). Het mandaat van Paul Bellens wordt hernieuwd. Voor het verslag van de vergadering klik hier...

LAUDATIO BIJ DE UITREIKING VAN DE GOUDEN GORZEN 2007 Klik hier

Tekst op website www.velpe-mene.be

OPROEP HEROPSTART KERN GLABBEEK EN MEDEWERKERS KERNENWERKING.

Wil je actief worden in een gemeentelijke kern:

Mensen die actief willen worden in een reservaatsteam of een gemeentelijke kern nemen contact met onderstaande contactpersonen:

- team vrijwillig natuurbeheer: esther.buysmans@telenet.be

- kern Glabbeek: mich.reniers@telenet.be of els.marjaux@med.kuleuven.be

- kern Tienen: geertjansentienen@hotmail.com

- kern Hoegaarden: stas.eddy@skynet.be

- kern Boutersem: georges.buelens@telenet.be

- kern Bierbeek: esther.buysmans@telenet.be  

 

WALK FOR NATURE 2007 23 APRIL IN HET KOEBOS

IN HET TEKEN VAN HET GEMEENTELIJK CHARTER Countdown 2010

Countdown 2010

 Op Europees vlak hebben de regeringen de doelstelling 'Countdown 2010' vooropgesteld. De achteruitgang van de biodiversiteit moet volgens dit Europees engagement gestopt en omgebogen zijn tegen 2010. Deze ‘Countdown 2010' kan een katalysator worden voor een sputterend Vlaams natuurbeleid, zeker als soortenbescherming kan worden geïntegreerd in een 'leefgebiedenbenadering en een versterking van het gebiedsgericht beleid' met samenhangende maatregelen. De doelstelling om in 2010 in Europa het biodiversiteitsverlies te stoppen vereist een  handelingsperspectief en deelname van de verschillende actoren (gemeenten, provincies, bedrijfsleven, burgers). Vanuit NPOB willen naar de regio en de gemeenten impulsen geven om de engagementen van de Europese Countdown 2010 te halen en lanceren we op de walk for nature 2007 op 23 april een charter naar de gemeenten

STEM VOOR 3 TOMMEN IN MONUMENTENSTRIJD

 

'Drie Tommenwandeling'  alle inlichtingen http://www.velpe-mene.be/tienen/

 

De drie tommen op Canvas

over de foto's...

 

Voor een overzicht van de wandelingen van de maand zie www.velpe-mene.be


Indien u deze nieuwsbrief niet wenst te ontvangen, gelieve een mail te sturen naar hugo.abts@telenet.be