VELPE–MENE EN WALK FOR NATURE  NIEUWSBRIEF

Editie 20 maart  2007


 

20 maarti 2007

Jij doet toch mee met

de walk for Nature,

Wandelen en fietsen

voor meer biodiversiteit 

 

Oproep Walk for Nature  Koebos 22 april 2007 

<Koebos - Pellenberg: 22 april> ( druk hier voor heel het programma)

Countdown 2010

De Walk for Nature 2007 (WFN) komt met de dag korter bij. We doen een oproep aan alle  lezers en groepen om op het symposium in de ochtend aanwezig te zijn. We willen dan echt een baken verzetten ter ondersteuning van het natuurbeleid. Deze activiteit is niet langer van louter regionaal belang. Willen we een ruggesteuntje geven aan het natuurbeleid in Vlaanderen Ún aan de biodiversiteitscampagne in het Oost-Brabant, dan zorg je dat je met je hele afdeling, je milieu- en cultuurraad aanwezig bent. Wij verzoeken je ook je  Burgemeester en schepen van Leefmilieu aan te spreken om aanwezig te zijn 

OPROEP AAN MEDEWERKERS: Help mee het draaiboek invullen

 

De banner en het programma met het merk kun jij ook verspreiden. Met je bemiddeling kan het ook op vele andere websites prijken. Doen. Mail deze uitnodiging door en zorg dat we er staan. Je kunt het embleem ook opnemen in je adres dat je onder je mails plaatst. Verschillende regionale websites buiten Velpe-Mene  en Natuurpunt Oost-Brabant namen dit al over: Vogelwerkgroep, Gete-Velpe, kern Tienen,  Koebos, Weterbeek, regionaal landschap Dijleland, regionaal landschap Noord Hageland. Graag vullen we dit lijstje aan. In het Natuur.blad kwam een rapportage met Marc Artois en een grote aankondiging van het programma. We rekenen ook op een hele reeks partners om mee publiciteit te maken want natuur en landschap heeft je steun nodig. De walk for nature 2007 is een krachtige hefboom voor een natuurbeleid. Stuur een copietje aan Hugo.Abts@telenet.be

We doen een oproep naar medewerkers. Het draaiboek is te consulteren op http://www.velpe-mene.be/forum/files/draaiboekwfn_0koebospellenberg201502hazd20_def_101.doc  vul je naam in een laat dringend iets weten aan esther.buysmans@telenet.be

 

Themanummer Natuur en Landschap rond biodiversiteit als start van onze biodiversiteitscampagne. 

N&L 2007/1

 Begin april valt er een rijkelijk ge=EFllustreerd kleurenthemanummer rond de biodiversiteit in Oost-Brabant in de bus. Dit ondersteunt de campagne ‘Walk for Nature, actie voor meer biodiversiteit’. Het is een nummer om naar uit te kijken!
Opgepast: N&L nr. 2 van 2007 verschijnt al tegen 25 mei omwille van de Walk for nature in Holsbeek (Dunbergbroek) op 3 juni. De deadline wordt dan ook afgesloten door de redactie naar 2 april. Aan alle afdelingen en auteurs dus een dringend verzoek om stipt jouw kopij in te leveren!

Countdown 2010, Europese actie voor meer biodiversiteit. Ook in Oost-Brabant en jow gemeente!

zilveren maan op wateraardbij

Natuurpunt heeft een eerste balans opgemaakt van de biodiversiteit in Oost-Brabant. Levensgemeenschappen die historisch met het landschap vergroeid zijn houden verder op te bestaan of geraken totaal verarmd.
Er kan zonder schroom gesteld worden dat het reservatenbeleid momenteel de wilde flora en een aantal diergroepen voor een vrije val behoedt. Door herstel van habitats en effectief beheer konden afgelopen jaren zelfs  verdwenen soorten terugkeren in de beheerde natuurgebieden. De zwarte lijst van uitgestorven soorten wordt voor een belangrijk deel zelfs opgepoetst door de positieve resultaten van het beheer van natuurgebieden.
Hier zijn het vooral  honderden vrijwilligers die zich via Natuurpunt -weekend in, weekend uit- belangeloos voor de natuur inzetten. Veel gemeentebesturen blijven echter ver achter met inspanningen op vlak van natuur. Om een echte kentering teweeg te brengen zouden de huidige versnipperde reservaten moeten uitgebouwd worden tot grote eenheden natuur. Maar ook het behoud en ontwikkeling van een rijk agrarisch cultuurlandschap is levensnoodzakelijk. Daarom is het belangrijk dat alle actoren in de (open) ruimte (land- en bosbouw, gemeentebesturen, waterbeheerders…) veel doelgerichter aan biodiversiteit gaan werken.

Meer lezen

 Overzicht komende activiteiten april

 

Zondag 1 april om 14.00u

Voorjaarsbloeiers Meldertbos

Afspraak: kerk Meldert

Info: Pieter Abts 016 82 18 36

 

Zaterdag 7 april om 8.00u-11.30u

Inventarisatie vogels Schoorbroek

Afspraak: kerk van l’Ecluse

Info : Peter Collaerts ( 0477.37.04.50

 

Maandag 9 april om 14.30u

Lentebloeiers

Afspraak : kerk St Martinus Kerkom

Info: Georges Buelens 016 63 26 42 

Donderdag 26 april om 19.30u

Start Cursus “ Natuur & Landschap op de grens van Hageland & Haspengouw” : voor inlichtingen www.velpe-mene.be  

Bierbeek-Boutersem-Hoegaarden

Afspraak :CC De Velpe Bierbeek

Info: Margriet Vos T 016 46 04 78 margriet.vos@gmail.com

 

 


Deze nieuwsbrief is bedoeld voor de actieve medewerkers, werkgroepen, beheerteams binnen  Natuurpunt Velpe-Mene.