nieuwsbrief

NPOB, regionale vereniging voor Natuur & Landschap

Persbericht 22 mei:
Internationale dag van de biodiversiteit met nieuw biodiversiteitsdossier en een krachtig pleidooi voor een landschapsinvesteringsplan 'Mooi Hageland'

www.natuurpuntoostbrant.be 

campagnesites: www.walkfornature.be  of www.countdown2010.be  

editie 21 mei 2007

Inhoud:
22 mei: Werelddag van de biodiversiteit. Natuur & Landschap 2007/2 in het kader van biodiversiteit
Investeren in Landschap zorgt voor geluk en geld
Charter van de biodiversiteit in Oost-Brabant: lancering en ondertekening
3 juni: Walk for Nature Hagelandse vallei (Holsbeek)
Succesvolle Walk koebos 22 april

22 mei is de Internationale dag van de Biodiversiteit. Niet toevallig valt die dag het 2=B0 themanummer van Natuur en Landschap rond biodiversiteit in Oost-Brabant in de bus van 8000 gezinnen in Oost-Brabant. Voor ons is inzet rond biodiversiteit geen ijdel woord. In Oost-Brabant wordt hier concreet rond gewerkt. In het eerste themanummer werd het biodiversiteitscharter en een dossier rond biodiversiteit in Oost-Brabant gelanceerd. Dit dossier vind je via de onderstaande links. Ondertussen hebben de eerste gemeenten het biodiversiteitscharter ondertekend. In het tweede themanummer staat een pleidooi voor een landschapsinvesteringsplan 'Mooi Hageland' en een nieuw dossier rond integraal waterbeheer en biodiversiteit centraal. Later dit jaar komt er nog een dossier rond cultuurhistorie en biodiversiteit. Natuurpunt Oost-Brabant heeft 2 campagnesites hierrond opgezet: zowel voor de campagne Walk for Nature (www.walkfornature.be) als voor de biodiversiteitscampagne (www.countdown2010.be)  

 

Actueel: 22 mei: Internationale dag van de biodiversiteit: 2=B0 themanummer Natuur & Landschap 2007/2 in het kader van de biodiversiteit

Natuur en Landschap 2007/2

Voorwoord  Natuur en Landschap 2007/2: Biodiversiteitscharter en landschapsinvesteringsplan 'Mooi Hageland'. INVESTEREN IN NATUUR EN LANDSCHAP VOOR GELUK EN GELD

De frappante stelling in de vorige aflevering van Natuur en Landschap: =91Nooit had natuurpunt zovele leden, nooit werd het natuurbeleid zo sterk afgebouwd=92 zindert na. Die uitspraak sloeg in als een bom. Door vele leden en afdelingen werd de analyse toegejuicht, de steun binnen de natuurbeweging was heel ruim. Door het beleid werd ze op tandengeknars onthaald. Maar dat is nu juist de rol van de natuurbeweging: het natuurgeweten zijn van de samenleving en durven een perspectief vooruit te schuiven, zonder gehinderd te worden door het compromisje van het haalbare van de dag, en voor dit perspectief de handen en de nek uit te steken. Het nieuwe nummer van Natuur en Landschap gaat door met een nieuw prikkelend en grensverleggend voorwoord met een krachtig pleidooi voor het biodiversiteitscharter en voor een landschapsinvesteringsplan 'Mooi Hageland'. Natuur en landschap als een kans voor een streek en hoe hier concreet werk van maken. Dat is de uitdaging.  
meer lezen

Hoofdartikel dossier biodiversiteit: Waterrijke gebieden zijn de schatkamers van de biodiversiteit, concreet gericht naar Oost-Brabant 

In het vorige nummer van Natuur en Landschap (2007/1) kon je al kennis maken met het eerste deel
van onze =91biodiversiteitscampagne=92. Onze vereniging wil dat ook in Oost-Brabant werk wordt gemaakt van de internationale en Europese verdragen rond het stopzetten van verlies aan biodiversiteit tegen 2010. Desnoods houden we deze campagne zo lang vol=85
In dit nummer vind je de tweede aflevering onder het thema =91Biodiversiteit en waterrijke gebieden=92.
meer lezen

Een proefexemplaar van het tijdschrift kan je vanaf 22 mei, de Internationale dag van de biodiversiteit, komen halen op ons secretariaat in Kessel-Lo. Klik op onze website voor contactgegevens 

1=B0 themanummer Biodiversiteit in Oost Brabant in Natuur & Landschap 2007/1  hier te consulteren. 

Natuur en Landschap 2007/2

KRACHTIG PLEIDOOI: stop achteruitgang biodiversiteit tegen 2010, ook in Oost-Brabant. Campagne van start met ophefmakend voorwoord en analyse toestand van de Oost-Brabantse natuur in tijdschrift Natuur en Landschap nr. 1 van 2007.   

De verscheidenheid aan dier- en plantensoorten is als natuurlijke hulpbron levensbelangrijk voor onze welvaart en welzijn. De mens is van oudsher ook gefascineerd door de verscheidenheid, de vormen- en kleurenrijkdom in de natuur. Gezien de snelheid waarmee wilde dieren- en plantensoorten wereldwijd verdwijnen, dreigen we een onnoemelijk groot materieel en cultureel erfgoed te verliezen. Internationaal en op Europees vlak is daarom de campagne =91Countdown 2010=92 opgestart die de achteruitgang van de biodiversiteit tegen 2010 wil stoppen.

Spijtig genoeg staat het Vlaamse natuurbeleid momenteel op een heel laag pitje waardoor deze internationaal belangrijke doelstelling in de verste verte niet zal gehaald worden. Wij hopen dat de provincie Vlaams-Brabant en de gemeenten van onze Europese centrumprovincie wel het goede voorbeeld zullen geven. Lees editoriaal.

Ondertussen blijkt dat de beheerde natuurgebieden -door onze vereniging, de Vlaamse overheid en de provincie- ontegensprekelijk de absolute sterkhouders zijn in het behoud van bijzondere wilde dieren en planten. Lees hoofdartikel

'INVESTEREN IN LANDSCHAP ZORGT VOOR GELUK EN GELD'  zegt Nederlands Rapport 

Landschap Dunbergbroek - foto Staf en Josée

Investeren in een mooi landschap zorgt voor geluk en nationale welvaart. Het levert in Nederland ruim 17,8 miljard euro op. Dit blijkt uit een Nederlands onderzoek. NPOB, Regionale Vereniging voor Natuur en Landschap wil ook een investeringsplan 'Mooi Hageland' voor de versterking Natuur en Landschap. Meer lezen

Een samenvatting van het rapport vind je onder: http://www.velpe-menearchief.be/forum/files/samenvatting_en_conclusies_198.doc

Een overzicht van wat over dit rapport in de Nederlandse pers verscheen onder: http://www.velpe-menearchief.be/forum/files/investeren_in_landschap_brengt_geluk_en_geld_verzameling_persberichten_rapport_828.doc

Je kunt een link naar het rapport ook altijd terugvinden op www.walkfornature.be of www.countdown2010.be waar je ook een beeld krijgt over onze campagne.

Charter van de biodiversiteit in Oost- Brabant

Klkk hier voor het Charter vd biodiversiteit

Lancering
Op 22 april 2007 werd het charter voor meer biodiversiteit gelanceerd op het symposium van de Walk Koebos (Pellenberg). Hugo Abts, voorzitter Natuurpunt Oost-Brabant, heeft het charter overhandigd aan de  Burgemeester/ schepenen van milieu in Bierbeek en Lubbeek. Om 16u30 kwam Minister-President Yves Leterme het charter in ontvangst te nemen. klik hier voor het charter

Ondertekening
Zondag 6 mei, tijdens de officiële opening van het wandelpad met kijkhut in Aronst hoek, werd het charter voor de eerste maal ondertekend door de Geetbetse schepen Ingrid Claes en haar Zoutleeuwse collega Monique Cleynen

Foto's:
- Lancering en overhandiging charter aan schepenen van Bierbeek en Lubbeek
- Overhandiging charter aan Minister-President Leterme
- Ondertekening charter door schepenen van Geetbets en Zoutleeuw

3 juni: Walk for Nature Hagelandse vallei

Klik op de afbeelding voor het prgramma

Op zondag 3 juni vindt onze tweede =91Walk for Nature=92 2007 plaats, deze keer in de Hagelandse Vallei in Holsbeek. Die dag zal niet alleen het 15-jarig bestaan van de Natuurpunt afdeling Holsbeek gevierd worden, maar zal ook het  Natuurpuntgebied =91de Hagelandse Vallei=92, dat door Natuurpunt Beheer en lokale Natuurpuntafdeling Holsbeek beheerd wordt, officieel opengesteld worden voor het publiek. Maar liefst drie nieuwe wandelpaden die ontwikkeld werden in samenwerking met het Regionaal Landschap Noord-Hageland en de provincie Vlaams-Brabant zullen ingehuldigd worden. Deze Walk vraagt verder aandacht voor het behoud en het beheer van grote natuurgebieden voor natuur, water en mensen. Chris Dusauchoit, bekend van VRT radio en televisie en inwoner van Holsbeek, zal die dag officieel voorgesteld worden als de peter van het natuurgebied. Website Hagelandse Vallei

Programma Walk  

Uitnodiging Symposium 

Voor meer info over deze Walk en ook over de andere Walks, klik op onze nieuwe website www.walkfornature.be  

Succesvolle Walk Koebos 22 april. Dank aan alle medewerkers!

Walk  for Nature een gebeurtenis, een project, een actie, meer dan een openstelling 

 zie  www.walkfornature.be  

De foto=92s, teksten van lezingen en charter zijn te consulteren op www.walkfornature.be. De walk for Nature Koebos 22 april was een schot in de roos. Tussen 1200 en 1500 bezoekers. 5 vroege vogelwandelingen onder begeleiding van de vogelwerkgroep met waarnemingen van soorten als beflijster, tapuit, zwarte specht. Na de vroege vogels was er natuurlijk het ontbijt met een 50-tal deelnemers. Inmiddels stroomde de bezoekers toe, die een keuze hadden uit 4 wandelcircuits die allen langs de prachtig bloeiende beheerde percelen in Koebos passeerden. In de voormiddag was er het symposium met een afgeladen zaal gevolgd door een receptie aangeboden door het gemeentebestuur van Lubbeek. Luc Vervoort gaf een uiteenzetting over de toestand van de biodiversiteit in Oost Brabant. Het biodiversiteitscharter werd aangeboden aan de schepenen en Burgemeesters van Lubbeek en Bierbeek. NPOB lanceerde een oproep voor een grootschalig landschapsinvesteringsplan =91Mooi Hageland=92.

Alles over de walk for nature en achtergronden op www.walkfornature.be

Alles over walk for nature 2005http://www.velpe-mene.be/files/strbrfj_w4n_achtergrond.htm

Alles over walk for nature 2006 concept en foto=92s:  http://www.velpe-mene.be/files/w4n2006/w4n_vissenaken2006_foto1.htm


Deze nieuwsbrief is bedoeld voor de actieve medewerkers, werkgroepen, beheerteams binnen de regionale vereniging NPOB. Deze nieuwsbrief verschijnt minstens éénmaal per maand vlak na de vergadering van de raad van bestuur NPOB (1=B0 vrijdag van de maand)

 

Indien u deze nieuwsbrief niet wenst te ontvangen, gelieve een mail te sturen naar christine.daenen@natuurpunt.be met vermelding 'Uitschrijven Nieuwsbrief'