VELPE–MENE  NIEUWSBRIEF

Editie 18 augustus  2007

overzicht alle activiteiten zie www.velpe-mene.be


 

 

Zaterdagavond 25 augustus 2007 Nacht van de Vleermuis 

 2 ster-activiteiten om 20u binnen afdeling Velpe-Mene ( Kasteelpark Kwabeek-Vertrijk-Boutersem) en Gete-Velpe ( domein Vinne).

 

Natuurpunt Velpe-Mene en kern Boutersem
20u, domein van Kwabeek,Neervelpsestraat (vlak aan de oprit E 40 te Boutersem/Vertrijk) - Hovenierswoning

We geven een kort overzicht over het leven van vleermuizen van bij ons om 20u00.
Daarna gaan met behulp van Bat detectoren, ook vleermuizen in het park opsporen.
Dit apparaat zet het ultrasone geluid van vleermuizen om naar voor de mens hoorbare geluiden.
Elke soort vleermuis heeft zijn eigen frequentie en aan de hand van die geluiden trachten we te bepalen welke soort vleermuis er boven onze hoofden vliegt.
Iedereen welkom! Gratis voor leden van Natuurpunt, niet-leden betalen 1.00 €.

 

Natuurpunt Gete-Velpe
20u, Vinnehoeve, Provinciaal domein Het Vinne, Zoutleeuw

Vanaf 20h zijn er doorlopende activiteiten, met presentatie,
wandelingen, een kinderhoek, ...Iedereen is van harte welkom, en diegenen die zin hebben om mee te
gidsen of die over een bat-detector beschikken, nog meer welkom! We gaan alle helpende handen kunnen gebruiken, zeker als het goed weer is.
Info:
Joachim Mergeay, 0484 72 95 49, joachim.mergeay@bio.kuleuven.be

 

VOOR ALLE MEDEWERKERS 

Uitnodiging MEDEWERKERSBARBEQUE 2007

CC De Kronkel

Zaterdag 1 september vanaf 19 u.

inschrijven vanaf nu en uiterlijk voor 27 augustus bij esther.buysmans@telenet.be

We verwachten op deze medewerkersbarbeque alle vrijwilligers die in de loop van 2007 als vrijwilliger meegewerkt hebben binnen de afdeling, de reservatenteams, de kernen en werkgroepen . We verwachten zeker al de vrijwilligers die deze zomer mee aan zomerwerkdagen geparticipeerd hebben. Inschrijving noodzakelijk Esther.Buysmans@telenet.be  met opgave aantal personen die deelnemen + of je vegetarisch of gewoon wil eten.Inschrijven graag vóór maandag 27/8  

  10 € pp en 5 € per kind jonger dan 8 jaar.

je  kan betalen  op rekening  068-2160274-14 tnv Velpe-Mene Luc Briesen Oorbeek. 

 Info : Esther Buysmans T 016 46 23 36

Planning activiteiten 2008: Afdelingsvergadering Velpe-Mene vrijdag 24 augustus 2007 om 20 u in CC De Borre. 

zie http://www.velpe-menearchief.be/forum/viewtopic.php?t=311

Elk jaar eind van de vakantie houden we de planningsvergadering van Natuurpunt Velpe-Mene waarin we met alle gemeentelijke kernen, de werkgroepen en werkingsvelden de grote krachtlijnen van de jaarwerking van het daaropvolgend jaar vastleggen. Tijdens deze vergadering wordt ook een tussentijdse evaluatie gehouden van de werking van het lopende jaar. Dit jaar vindt de planningsvergadering plaats op vrijdag 24 augustus om 20 u in CC De Borre. Op de vergadering van 24 augustus zullen we dan ook de lijnen trekken voor de wandelingen van de maand en grote uitstralingsactiviteiten 2008, deelname aan campagneactiviteiten, een brainstorming over de cursussen binnen de afdeling en mogelijke bijstellingen bij de aanpak van de activiteitenkalender ( wandelingen, studieactiviteiten, vrijwillig natuurbeheer). 
 Kernen en werkgroepen worden gevraagd al een eerste beeld te geven van de activiteiten van volgend jaar. Geinteresseerden kunnen ook voorstellen doen aan hugo.abts@telenet.be 
 


 Als voorbeeld wordt hier de planning 2007 zoals ze op de vergadering van vrijdag 18 augustus van vorig jaar werd vastgesteld weergegeven. Kritische lezers kunnen op grond hiervan evalueren of we de planning al of niet uitgevoerd hebben.  Voor 2007 werd ér voor de afdeling en onze zusterafdeling Lubbeek en voor heel NPOB de centrale grote publieksactiviteit de ‘Walk for Nature 2007 Koebos’  en dit op zondag 22 april. De wandelingen van de maand werden voor elke maand ingevuld. In het voorjaar is er de uilenwandeling ( februari). Op zaterdag 12 mei is er de klassieke orchideeënwandeling in de Snoekengracht ( Boutersem). In juni komt de Paddenpoel ( Glabbeek) aan de beurt. Op zaterdag 25 augustus zal de ‘nacht van de vleermuis’ (Boutersem) als activiteit van de maand . In het najaar gaan we naar de wasplaten op de Hazenberg kijken en in december is er een sterrenkijkavond ( kern Tienen). Er zijn 2 cursussen gepland binnen de afdeling: in Bierbeek zal in het voorjaar 2007 de cursus ‘ Natuur in zicht ‘ doorgaan en in Boutersem in het najaar de cursus ‘ Diersporen’. De medewerkersbarbeque wordt voor 2007 één week achteruitgeschoven nl op zaterdag 1 september. Zowel voor de algemene ledenvergadering (zaterdag 13 januari 2007) als voor de medewerkersbarbeque (zaterdag 1 september 2007) werd gekozen voor het CC De Kronkel te Vissenaken.De ontwerp-lijst van de winter- en zomerwerkdagen 2007 werd opgemaakt zodat alle beheerde gebieden en alle teams aan bod komen.

Op het afdelingsforum onder vereniging vind je de verslagen van de afdelingsvergaderingen en ook de lijst van de activiteiten.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Kroniek van de zomerwerkdagen: 

zie http://www.velpe-menearchief.be/forum/files/kroniek_van_de_zomerwerkdagen_2007_190.doc

 Vanaf eind juni tot begin augustus werd elk weekend door een groep vrijwilligers in de beheerde natuurgebieden aan vrijwillig natuurbeheer gedaan. Ondanks het slechte weer in de maand juli waardoor het werk zeer zwaar was werd alles geklaard. Alles samen waren we met meer dan 50 vrijwilligers die meer dan 700 u uren vrijwillig natuurbeheer presteerden op 10 werdagen. Dank aan alle medewerkers. Een overzicht en sfeerbeeld vind je onder

 http://www.velpe-menearchief.be/forum/files/kroniek_van_de_zomerwerkdagen_2007_190.docNoteer alvast de komende werkdagen:

Zaterdag 8 september om 9.00u: Werkdag Rosdel “hooilandbeheer” Meiveld/sparrenveld te Hoegaarden
Afspraak :laatste huis Nerm of ter plaatse Meiveld
Info: Luc Briesen 016 82 03 92

Zaterdag 22 september om 14.00u: Werkdag Meldertbos “hooilandbeheer” te Hoegaarden
Afspraak : Poort Meldertbos-dorp Meldert
Info: Eddy Stas 016 76 72 43

Zaterdag 20 oktober om 13.30u : Werkdag Mene-Jordaan

Afspraak : ‘Paddenstoel ‘ einde domstraat Willebringen.
Info: Peter Cokelaere 016/73 40 49

 

Zaterdag 17 november:  vanaf 13u30: Dag van de natuur Koebos

Zaterdag 24 november 14.00 u-17.00 u: Werkdag in natuurgebied Spoorwegzate
Afspraak:Containerpark Hoegaarden
Info: Roland Grugeon 016/81 60 52 en Raf Nilis 016/78 06 85

 

WANDELINGEN/ACTIVITEITEN VAN DE MAAND NATUURPUNT VELPE-MENE Augustus- december 2007


Natuurpunt Velpe-Mene en de kernen hebben een zeer gevulde activiteitenkalender. Voor elk wat wils. Binnen deze veelheid van activiteiten wordt elke maand een wandeling van de maand bijzonder in de kijker gesteld. De wandelingen van de maand geven gespreid over de seizoenen en gespreid over de 5 gemeenten van de afdeling een overzichtsbeeld en een bijzonder boeiend programma. Elke gemeente/kern komt 2 maal per jaar aan bod en zet zijn beste beentje voor om van deze wandeling/activiteit iets bijzonder te maken. Een overzicht van de activiteiten vind je steeds op
www.velpe-mene.be . De wandelingen van de maand tot het einde van het jaar worden toegelicht onder http://www.velpe-menearchief.be/forum/files/bijdrage_katern_nr_3_2007_668.doc

 Leden en hun gezin gratis. Niet-leden: 1 €

Deze nieuwsbrief is bedoeld voor de actieve medewerkers, werkgroepen, beheerteams binnen  Natuurpunt Velpe-Mene.