VELPE–MENE  NIEUWSBRIEF

editie november 2007


 

kalender

Dag van de Natuur Koebos

Zaterdagnamiddag 17 november

Afspraak: vanaf 13u 3O Gravenveldstraat-Tiense steenweg (t.o. Kerserlarenlaan), Lovenjoel
Info:
Frank Claessens 016/46 25 80, Frank.Claessens@med.kuleuven.be

De dag van de natuur is een klassieker binnen de Natuurpuntwerking. Vorig jaar hadden we een 60-tal deelnemers in de Rozendaalbeekvallei. Dit jaar mikken we op een 100 tal jongeren en een grote groep volwassenen. De dag van de natuur vindt in het verlengde van de walk for nature Koebos plaats in het Koebos. Najaargebied. Beheerde natuurgebieden zijn de schatkamers van onze biodiversiteit. Deze natuurgebieden komen totstand en worden beheerd vanuit betrokkenheid met mensen met een hard voor de natuur. Het Koebos op de grens van Lovenjoel en Pellenberg is daar een voorbeeld van.  Op enkele jaren tijd werd hier een middelgroot reservaat uitgebouwd met versterking van de natuurwaarden en tevens ontsloten voor de wandelaar. Het is een voorbeeld van de Natuurpunt werking van hoe lokale betrokkenheid van een ‘ verloren hoek’ een meerwaarde geven voor natuur maar ook voor de bewoners en lokale leefgemeenschap.

Natuurpunt Velpe-mene organiseert

Dertiende Spaghetti-avond

Zaterdag 1 december 2006

vanaf 17 uur ten voordele van de aankoop van natuurgebieden in onze regio

Gemeentelijke Feestzaal Boutersem - Kerkomsesteenweg

 ( complex Gemeentescholen op 200 m van rijksweg Leuven-Tienen)

Met familie of vrienden gezellig tafelen voor meer natuur. Dat is het concept achter onze jaarlijkse spaghetti-avond. De opbrengst gaat integraal naar de aankoop van natuurgebieden

in onze streek. Voorbije 2  jaar werden reeds een aantal gebieden flink uitgebreid, waaronder Weterbeek, Koebos, Zwartenbos-Molenbeekvallei, Molensteen en Hazenberg in Bierbeek, de Bosdel in Outgaarden,  Rosdel en Getevallei in Hoegaarden, de Velpevallei-Paddenpoel-Rozendaalbeek in Vissenaken ( Tienen) en Glabbeek.

Dus alle reden om met familie of vrienden erbij te zijn! Inschrijving niet nodig.

Inlichtingen:  Esther Buysmans 016-462336 of esther.buysmans@telenet.be

Ledenwerving Natuurpunt Velpe-Mene 2007: Ledengroei houdt aan. Tegen eind 2007 1200 leden.

10 redenen om lid te worden van Natuurpunt Velpe-Mene

Eind 2001 waren er 513 leden binnen Velpe-Mene. Eind 2006 overschreden we de kaap van de 1000 leden. Dat is een gemiddelde jaarlijkse netto-groei over de periode 2002-2006 van meer 20%. Ook in 2007 ziet het er naar uit dat we minimaal 15% nettto groei zullen bereiken. Met een inspanning van onze leden en sympathisanten lukt het om eind 2007 een ledental van 1200 te bereiken.  Op een moment dat zovele verenigingen klagen van ledenverlies is dit een prestatie maar ook een teken van hoe belangrijk de gewone mensen in onze gemeenten de inzet voor Natuur en Landschap vinden. Het geeft ook aan dat er vertrouwen is in de Natuurpunt Velpe-Mene werking. Dit cijfer is niet alleen het gevolg van ledenwerving maar ook van een zeer lage uitval van sterfgevallen, verhuis en niet-hernieuwers. De uitval is onder de 7% gedaald. Voor iedereen die in het verenigingsleven actief is weet dat dit buitengewoon goed en aangeeft dat de barometer op vertrouwen staat. Daarom nog een extra oproep werf leden. Wie nu lid wordt is lid tot eind 2008.

Werf leden voor Natuurpunt. Geef vrienden en kenissen  een geschenklidmaatschap. Voor de mogelijkheden van een geschenklidmaatschap, klik hier.Leden ontvangen 4 maal per jaar het tijdschrift Natuur.blad en 4 maal per jaar het streektijdschrift Natuur en Landschap met de ‘ Velpe-Mener’ als afdelingskatern met informatie over natuur en milieu in je eigen reqio en alles over de grote publieksactiviteiten binnen de afdeling. Maar nog belangrijker: leden ondersteunen het werk van vereniging zowel in de streek als in Vlaanderen. 10 redenen om lid te worden van Natuurpunt Velpe-Mene . Doen dus.
 Alle nieuwe leden krijgen ook een unieke wandel- en fietsgids cadeau
Print dit domiliëringsformulier af en stuur het op naar Natuurpunt, Coxiestraat 11, 2800 Mechelen of geef het aan de ontvangstbalie bij één van de grote activiteiten binnen Velpe-Mene zoals de dag van de natuur of de afdelingsspaghetti.

Overzicht van de activiteitenkalender 2008- Alle data 2008: excursies, wandelingen van de maand, werkdagen, algemene vergadering.

Onder de link activiteitenkalender 2008 vind je een overzicht van alle activiteiten velpe-mene 2008 zowel de wandelingen, de wandelingen van de maand als de werkdagen. Dit kan handig zijn als je activiteiten van deze kalender ook in andere publicaties en tijdschriften wil laten publiceren. Steeds bij de vermelding publiceren: ‘

Activiteit van Natuurpunt Velpe-Mene,

gratis voor Leden ; 1€ voor niet-leden. Informatie: www.velpe-menearchief.be

De wandelingen van de maand zijn de grote publieksactiviteiten bij uitstek waarvoor we de bijzondere aandacht trekken en die zich in het bijzonder lenen voor brede publicatie.

 

Deze nieuwsbrief is bedoeld voor de actieve medewerkers, werkgroepen, beheerteams binnen de natuurpunt velpe-me. Overname is gewenst mits vermelding ‘ voor meer informatie zie www.velpe-mene.be

Indien u deze nieuwsbrief niet wenst te ontvangen, gelieve een mail te sturen naar Hugo.Abts@telenet.be met vermelding 'Uitschrijven Nieuwsbrief'