Nieuwsbrief editie 25 november 2007 kalender

Het is weer zover: de afdelingsspaghetti zaterdag 1 december: jij komt toch ook ? Nieuwsbrief in teken van fondsen- en ledenwerving

Natuurpunt Velpe-mene organiseert Dertiende Spaghetti-avond

Zaterdag 1 december 2007

vanaf 17 uur ten voordele van de aankoop van natuurgebieden in onze regio

Gemeentelijke Feestzaal Boutersem – Kerkomsesteenweg

Je komt toch ook ? en zendt deze aankondiging naar vrienden en kennissen.

 

Met familie of vrienden gezellig tafelen voor meer natuur. fotos 2006 Spaghetti-avond. Dat is het concept achter onze jaarlijkse spaghetti-avond. De opbrengst gaat integraal naar de aankoop van natuurgebieden

in onze streek.

Dus alle reden om met familie of vrienden erbij te zijn! Inschrijving niet nodig.

Inlichtingen:  Esther Buysmans 016-462336 of esther.buysmans@telenet.be

 

MEER NATUUR IN BIERBEEK, BOUTERSEM, TIENEN, HOEGAARDEN EN GLABBEEK

FONDSENWERVING 2007 VOOR NATUURGEBIEDEN in VELPE MENE DOOR STORTING OP REKENING 293-0212075-88 VAN NATUURPUNT MET VERMELDING PROJECT VELPE-MENE NR 3997

Doe bij elke gift een belastingsvoordeel van 40 tot 52%. Dus aankoop natuurgebieden in de streek helpen en minder belastingen betalen

Een overzicht van de beheerde gebieden vind je onder

http://www.velpe-mene.be/natuurbeheer.htm

 

Niet alleen in de Velpevallei-Paddenpoel-Rozendaalbeek is er een fikse uitbreiding in verschiet ( zie onder). In 2005, 2006 en 2007 breidde zowel Hazenberg ( meer dan 3 ha met perceel Hennebel ), Zwartenbos-Vallei van Bierbeek ( meer dan 3 ha in vallei) , Molensteen ( 3 percelen met meer dan 2ha waaronder deel tussen Velpe en Molenbos), Weterbeek (1 ha 58 aan tussen vijver en weterbeekstraat), Mene-Jordaan ( einde Domstraat en Babelom), Koebos ( percelen aan de Lat en Nederblok te Pellenberg) en Snoekengracht ( Populierenbos aan Station en moerassen in Vondelbeek), Rosdel-Bois de Cabergh ( bos en akker voor gorzen) flink uit. Bosdel ( Outgaarden), Hooibos ( Goetsenhoven), Getebeemden te Hoegaarden ( 4,5 ha)  kwam totstand als project.

Ook de vernatting in de Getebeemden te Hoegaarden aan het fietspad is een sukses. Robin belde vandaag dat er 50 waterpiepers, bokje, watersnippen zaten...... Misschien zie je zelf nog mogelijkheden. Meld ze direct aan.

Help dit realiseren door een gift voor het reservatenfonds

 

GROTE ZILVERREIGER EN WULPEN IN DE VELPEVALLEI : PADDENPOEL,VELPEVALLEI EN ROZENDAALBEEKVALLEI GROEIEN UIT TOT EEN NATUURGEBIED VAN 70 HA. Fondsenwerving voor een enthousiasmerend project 3997 Rozendaal Velpevallei op rekening 293-0212075-88 van Natuurpunt Mechelen.  

Natuur & Landschap 2007/4

Amper een jaar na de uitzonderlijke aankoop van Averbode Bos en Heide zullen we in 2008 opnieuw een belangrijk project realiseren en de uitbouw van een grote eenheid natuur dichterbij brengen. Dit keer in de Velpevallei te Bunsbeek (Glabbeek) en Vissenaken (Tienen) met de complexen Paddenpoel-Velpevallei en de Rozendaalbeekvallei. Eerder kon door een actie van Natuurpunt de rechttrekking van de sterk meanderende Velpe voorkomen worden. Nu overwinteren er gedurende de hele winterperiode een 100 tal wintertalingen in deze meanders. Hier broedt de Ijsvogel. In 2008 zal het natuurgebied Velpe-vallei-Paddenpoel-Rozendaalbeekvallei uitbreiden met 45 ha en groeien tot een gebied van 70 ha.Tevens komt er een grootschalig vernattingsproject in de Velpevallei. Nu reeds is er de ganse winterperiode minstens één en veelal 3 grote zilverreigers waar te nemen. In het gebied dat Natuurpunt verwerft,zullen twee leigrachten opgeheven worden,waardoor in de komgronden een doorstroommoeras en een plas-dras-situatie ontstaat,afgewisseld met een mozaïek van donken en reliëf in het terrein. Ruimte voor iets ruigere natuur. Ook de Rozendaalbeekvallei wordt drastisch uitgebreid tot in het brongebied , het zgn amfitheater met hellende gronden zoals op de Hazenberg maar dan in het groot. In de Rozendaalbeekvallei zullen de orchideeën, wasplaten en soortenrijke en structuurrijke graslanden de hoofdtoon blijven voeren. De beide gebieden worden ontsloten voor de wandelaar en rustgenieter. Om dit projet te realiseren hebben we nog een bedrag van € 100 000 nodig.. meer lezen

Tijdschrift Natuur & Landschap 2007/4 met afdelingskatern Velpe-Mene viel op 21 november in je bus

N&L in actie
Jouw bijdrage, een wereld van verschil voor Natuur en streek. Natuur en Landschap als kans voor een streek

4 maal per jaar valt het tijdschrift Natuur en Landschap als streektijdschrift bij de leden van Natuurpunt in de bus. Dit tijdschrift is het kloppend hart van een levendige vereniging die op de bres voor natuur en landschap als een kans voor een streek. N&L wil de mensen bewust maken dat investeren in een mooi landschap en biodiversiteit ook investeren is in een streek en de aantrekkingskracht voor de mensen. Dit werd vandaag nog onderlijnd in volgend artikel in de krant: Natuurpracht en Historische patrimonium doorslaggevend argument als vestigingsfactor van jonge gezinnen.ZOUTLEEUW - Schepen Roger Mertens  organiseerde de eerste officiële onthaaldag voor nieuwe inwoners in Zoutleeuw. Voor verschillende van deze nieuwe inwoners bleek zowel de natuurpracht als de uitstraling van het historische patrimonium een doorslaggevend argument om zich in de stad te vestigen. Hier staat wat we al lang zeggen. Natuur en Landschap zijn een kans voor een streek. Dit geldt voor Hoegaarden, voor Zoutleeuw maar vanaf volgend jaar ook voor Glabbeek en Vissenaken. Meer en meer groeit het besef dat op schaal van een streek  het landschap, de biodiversiteit en de beleefbaarheid van natuur  de streek en de gemeenten in de ‘branding ’ plaatsen,met meerwaarden voor die streek.

Ondanks dat wordt in Vlaanderen op de aankoopsubsidiëring voor nieuw natuurgebieden bespaard, terwijl nieuw onderzoek het belang van aankopen van natuur voor de toekomst onderlijnt, … Daarom is de werking en reservaatsverwerving  op vrijwillige basis en met betrokkenheid van de mensen met een hart voor Natuur zoals in het model van NP zo belangrijk en is het ook een krachtig signaal naar de Vlaamse Overheid.

In Natuur en Landschap is ook een afdelingskatern van 8 blz afdelingsnieuws opgenomen. We zijn benieuwd hoe de appreciatie voor het tijdschrift en de katern is is. Geef je mening aan velpemenekatern@yahoo.comL in actie
meer lezen

Ledenwerving Natuurpunt Velpe-Mene 2007: Ledengroei houdt aan. Tegen eind 2007 1200 leden.

 

 

Werf vandaag nog een nieuw lid. Geef een lidmaatschap cadeau

klik hier

 

 

10 redenen om lid te worden van Natuurpunt Velpe-Mene

 

Voorbije activiteiten suksesvol

·        meer dan 35 man op de wandeling van de maand oktober

·        dag van de natuur Koebos 100 jongeren en 40 volwassenen.

De wandeling van de maand  kent een steeds groter sukses: De Molensteen-Hazenberg wandeling had een 35 à 40 deelnemers. Een goede sfeer. Een prachtig landschap. De dag van de natuur Koebos was een groot sukses.100 jongeren en 40 volwassenen planten een 1000 tal sleedoorns en meidoorns en legden een prachtig struweel en bosrand aan. Goed voor vlinders en vogels en een verbinding tussen 2 bossen. Bijzondere dank aan Frank Claessens en heel het koebosteam en ook aan JNM, de FOS scouts van Tienen en Lovenjoel. Volgend jaar gaat de dag van de natuur door in Hoegaarden(Meldert) en doen we ook een beroep op de jeugdbewegingen van Hoegaarden, Bierbeek en Boutersem.

Wandeling van de maand december: Zaterdagavond 8 december

Sterrenwandeling ““Wandeling met een Grote en een Kleine Beer”

Samenkomst: kerk Goetsenhoven 19u30

Organisatie Natuurpunt Kern Tienen  i.s.m  Sterrenwacht Altair – Zoutleeuw

Meer informatie: http://www.velpe-menearchief.be/forum/files/perssterren2007_wandeling_van_de_maand_388.doc

 8 december: klimaatactiedag!

Deze nieuwsbrief is bedoeld voor de actieve medewerkers, werkgroepen, beheerteams binnen de natuurpunt velpe-me. Overname is gewenst mits vermelding ‘ voor meer informatie zie www.velpe-mene.be

Indien u deze nieuwsbrief niet wenst te ontvangen, gelieve een mail te sturen naar Hugo.Abts@telenet.be met vermelding 'Uitschrijven Nieuwsbrief'