image001.gif

Nieuwsbrief editie 14 maart 2008

image002.gif

 

 

Nacht van de Duisternis Meldert Hoegaarden

Zaterdag 15 maart OM 20 u  Kerk Meldert

Andere activiteiten www.velpe-mene.be

 

ZATERDAG 15 MAART OM 20.00U.NACHT VAN DE DUISTERNIS”

Afspraak : kerk Meldert ( Hoegaarden)

Info: Pieter Abts 016 82 18 36

 

Een fikse wandeling in de duisternis door de grootse natuur van de mene en jordaanvallei, vol met stilte en nachtelijke geluiden. Een natuurbeleving die bijblijft. Natuur en Landschap als merk voor Hoegaarden. De uilen komen natuurlijk niet op bestelling maar de Bosuil is een vaste attractie tijdens de excursie.

 

 WANDELING VAN DE MAAND MAART

Kom en wandel mee op 30 maart

Een toekomst voor ’ t Groot Park

Plaats van afspraak en vertrek:

Cultureel Centrum ’ T Sticheltje, Kerkstraat 2A Lovenjoel

Achtergrondartikel zie www.velpe-mene.be

image002.gif

 In de paasdagen zal in elke brievenbus van Bierbeek een folder vallen met het programma van deze sensibilisatieactiviteit van Natuurpunt Bierbeek. Voor het achtergrondartikel klik hier.

PROGRAMMA VAN DEZE ACTIVITEIT:DAG 30 MAART 2008

Geleide wandelingen om 14u00 en om 14u30

Doorlopend van 14u00 tot 17u00:aangeduid wandelcircuit in het Park Salve Mater dat vrij gelopen kan worden. Op de cruciale plaatsen staan bemande informatiepunten waar je de nodige uitleg krijgt

Laat zien dat de toekomst van het park ook voor jou belangrijk is. Kom en wandel   mee op 30 maart. Ter plaatse krijg je uitleg zowel over het cultuurhistorische als over

het ecologische belang van ’t Groot Park, en tot welke prachtige resultaten een doordacht  beheer van het park zou kunnen leiden.

In Lovenjoel staan we aan de rand van het uitgedijde verstedelijkte gebied van Leuven.  Het ‘Groot Park’ is één van de eerste belangrijke en kwaliteitsvolle open ruimtes

met een publieke functie, die een tegengewicht biedt voor de sterk oprukkende verstedelijking in de as Korbeek-Lo/Lovenjoel. Daarom is het onaanvaardbaar dat het

kasteel en een groot deel van het park nu te koop staan en geprivatiseerd dreigen te   worden.

Natuurpunt Velpe-Mene en kern Bierbeek komen op voor een nieuwe, andere toekomst   voor ’t Groot Park met:

·         integraal en volledig behoud van het park als groene kern in de vallei van de Molenbeek;

·         echte garanties voor een duurzaam beheer van het park met aandacht voor de  cultuurhistorische waarde en de versterking van de natuurfunctie;

·         behoud van het publieke of semi-publiek karakter zoals dat ook in het verleden was.

Een pdf versie van de folder zal in de loop van volgende week te consulteren zijn op www.velpe-mene.be

 

 

Inschrijven nu:

  DAGcursus: 'Natuur en Landschap op de grens    Hageland en Haspengouw'

HOEGAARDEN

20 maart tot 29 mei 2008 op donderdag van 9u30 tot 12u30

Voor mensen die zich overdag kunnen vrijmaken is dit een unieke gelegenheid om met natuur en landschap in onze streek en de werking van natuurpunt in de streek in contact te komen.  

Info en inschrijven!  ( klik)

 

 

 

 

 

image002.gif 

 ACTIVITEITEN IN HET KADER VAN DE CAMPAGNE ‘ WERK MEE AAN BIODIVERSITEIT’

 

2 TINTELENDE ACTIVITEITEN IN VELPEVALLEI EN ROZENDAALBEEKVALLEI OP RESP ZONDAG 27 APRIL EN ZONDAG 11 MEI en 2 themamatische uitstappen ‘ Orchideeënkijken’ in kader van campagne. Of hoe in de streek concreet aan biodiversiteit wordt gewerkt.

ACTIVITEITEN VAN DE MAAND PADDENPOEL/VELPEVALLEI EN ROZENDAALBEEKVALLEI

ZONDAGNAMIDDAG 27 APRIL Paddepoel-Velpevallei Bunsbeek : TOELICHTING ZIE HIERONDER.

Vrij gemarkeerd  wandelcircuit vanaf 13u30 tot 15 u met onderweg toelichtingsposten. 14u en 14u30 vertrek van geleide wandeling.Verkenning van Paddepoel-Velpeproject met het reservaat en het vernattingsproject na de ruilverkaveling Vissenaken.
Afspraak: Parochiezaal aan kerk Bunsbeek, Bunsbeekdorp
Info: Michel Reniers, GSM 0476/87 04 39

activiteit in kader thema: werk mee aan biodiversiteit- countdown 2010image002.gif

ZONDAGNAMIDDAG 11 MEI : ROZENDAAL METSELSTRAAT TE VISSENAKEN

Vrij gemarkeerd  wandelcircuit vanaf 13u30 tot 15 u met onderweg toelichtingsposten. 14u en 14u30 vertrek van geleide wandelingen. Doorlopend kinderactiviteiten met de JNM.Verkenning van het gebied Rozendaal met de uitbreiding na de ruilverkaveling Vissenaken.
Bezoek Orchideeënpercelen.
Eveneens Kinderactiviteit in en rond natuurgebied Rozendaalbeekvallei i.s.m JNM
Afspraak: ingang gebied Metselstraat, Vissenaken
Info: Luc Nagels, 0495/33 42 09 of lucagraaf@telenet.be

activiteit in kader thema: werk mee aan biodiversiteit- countdown 2010image002.gif

 

VRIJDAG 9 MEI OM 19.00 U: EEN KLASSIEKER ORCHIDEEËN IN HET AARDGAT TE TIENEN

Orchideeënwandeling in natuurgebied Het Aardgat. Afspraak: voorkant NMBS station Tienen
Info: Peter Pelegrin, 016/81 12 35 of peter.pelegrin@telenet.be

activiteit in kader thema: werk mee aan biodiversiteit- countdown 2010image002.gif

ZATERDAG 10 MEI OM 19.00 UUR: EEN KLASSIEKER ORCHIDEEËN IN DE SNOEKENGRACHT TE VERTRIJK

Orchideeën kijken in natuurreservaat de Snoekengracht.  Afspraak Station Vertrijk te Boutersem. Laarzen noodzakelijk
Info: Georges Buelens Tel. 016/63 26 42 of georges.buelens@telenet.be

activiteit in kader thema: werk mee aan biodiversiteit- countdown 2010image002.gif

 

Toelichting Activiteit Natuurontwikkeling en versterkte natuur in Paddenpoel en Velpevallei.

Natuurontwikkeling en versterkte natuur in Paddenpoel-Velpevallei

Paddenpoel-Velpevallei en Rozendaalbeekvallei zijn schoolvoorbeelden om onze opdracht ‘natuur en landschap als hefboom voor een streek’ op het veld te illustreren. Vele volhardende vrijwilligers hebben dit perspectief steeds voor ogen gehouden zowel binnen als buiten de ruilverkaveling Vissenaken. Op deze wijze is het gebied uitgegroeid tot een natuurgebied van meer 70 ha. Enerzijds herbergen ze schatkamers voor de biodiversiteit in onze streek. In de Velpevallei is ook een grootschalig natuurontwikkelingsproject uitgevoerd met vernatting en het creeëren van een doorstroommoeras. Het winters beeld van Grote ZILVERREIGER, watersnippen en de lentegeluiden van wulpen, waterrallen maar ook moerassige vegetaties en structuurrijke en bloemenrijke natte schraallanden en ruigten met struweelvorming staan voorop. Dit gebied wordt op een verantwoorde wijze ontsloten voor de wandelaar en natuurgenieter. Met veel energie wordt trouwens gewerkt aan de verdere uitbouw van het gebied. Maw het wordt voor bewoners een tintelend gebied dat kleur geeft aan landschap.

Op zondag 27 april vanaf 13 u 30 tot 15u 30  kan je het gebied en het project op eigen kracht verkennen langs aangeduide circuits met toelichtingsposten met uitleg over het gebied, de doelstellingen en beheersopties. Om 14u en 14u 30 vertrekt er een geleide wandeling. Afspraakplaats: Parochiezaal aan de kerk van Bunsbeek (Bunsbeekdorp)

 

MOOISTE PLEKJE VAN HOEGAARDEN BEDREIGD!  

  GEMEENTEBESTUUR MOET DURVEN KIEZEN VOOR HET PRACHTIGE LANDSCHAP VAN ZIJN GEMEENTE

Eén van de mooiste plekjes van Hoegaarden dreigt te verdwijnen. In het verlengde van de Overhemstraat te Meldert is er een aanvraag lopende voor een industriële varkensstal voor 1050 mestvarkens en 6 meeltorens.

De eeuwenoude linde, met de kapel en de typische stervormige kasseiwegen is een bekend beeld voor de vele fietsers en wandelaars die de open vlakte tussen Meldert, Bevekom en Opvelp trotseren.

Het is één van die magische landschappen waarin de mens herademt en zich herbront en waar Hoegaarden terecht fier over is.

En dat herademen, mag je binnenkort wel heel letterlijk nemen.  Net naast de kapel aan de Overhem loopt een bouwaanvraag voor een stal met meer dan 1000 varkens.  

Inwoners en recreanten gaan niet akkoord met de mogelijke aantasting van deze historische site, waarbij het gemeenschappelijke erfgoed de duimen zou leggen voor een meer individueel belang. De gemeente ontving dan ook een paar tientallen bezwaarschriften in het kader van het openbaar onderzoek.

Nog voor dat het openbaar onderzoek is afgelopen laten veel politiekers uitschijnen dat de beslissing al genomen is.  Daarom starten de buurtbewoners en Natuurpunt een actie voor behoud van de leefkwaliteit en het open landschap van Meldert.

 Uiteraard is de locatie het probleem. De lindekapel en een mega-stal : dat slaat als een tang op een varken.

Daarom vragen de omwonenden en Natuurpunt dat het gemeentebestuur kiest voor het landschap en de woonkwaliteit en actief op zoek gaat naar een constructieve oplossing die voor iedereen aanvaardbaar is.

Contact : Pieter Abts   Paardskerkhofstraat 9  3320 Hoegaarden                   
           gsm 0477/50 77 13       e-mail pieter_abts@hotmail.com         

Peter Haegeman Begijnenblokstraat 34 B-3320 Meldert (Hoegaarden)
tel + fax : 016-825545 gsm: 0496 - 555 311 e-mail peter_haegeman@hotmail.com